archive-pl.com » PL » W » WTBS.PL

Total: 77

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • SPRAWOZDANIE KSIĘGOWE 2011
  Na dzień bilansowy tj 31 grudnia 2011 r kapitał zakładowy Spółki wynosił 35 022 000 00 PLN zaś kapitał zapasowy 27 100 480 09 PLN W roku 2011 Spółka wypracowała zysk w wysokości 113 390 44 PLN który zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Wspólników został przeniesiony na kapitał zapasowy W roku 2011 Spółka otrzymała aport w wysokości 2 797 000 00 PLN Sprawozdanie finansowe Spółki jak co roku zostało zbadane przez

  Original URL path: http://www.wtbs.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=243 (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • SPRAWOZDANIE KSIĘGOWE 2012
  022 000 00 PLN zaś kapitał zapasowy 27 213 870 53 PLN W roku 2012 Spółka wypracowała zysk w wysokości 145 242 16 PLN który zgodnie z Uchwałą 06 2013 Zgromadzenia Wspólników został przeniesiony na kapitał zapasowy W roku 2012 Spółka kapitał zakładowy Spółki nie był podwyższany Sprawozdanie finansowe Spółki jak co roku zostało zbadane przez biegłego rewidenta Zgodnie z obowiązującymi przepisami na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników zostało rozpatrzone i zatwierdzone

  Original URL path: http://www.wtbs.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=244 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • SPRAWOZDANIE KSIĘGOWE 2013
  ograniczoną odpowiedzialnością która zarejestrowana została 6 marca 1998 r Krajowy Rejestr Sądowy 0000015840 Założycielem właścicielem Spółki jest Miasto Łódź które posiada 100 udziałów Na dzień bilansowy tj 31 grudnia 2013 r kapitał zakładowy Spółki wynosił 35 022 000 00 PLN zaś kapitał zapasowy 27 359 112 69 PLN W roku 2013 Spółka wypracowała zysk w wysokości 375 464 93 PLN który zgodnie z Uchwałą 05 2014 Zgromadzenia Wspólników został przeniesiony na kapitał zapasowy W 2013 roku została dokonana korekta zysku z lat ubiegłych o wartość 173 634 84 PLN która zgodnie z Uchwałą 06 2014 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników obniży kapitał zapasowy Spółki Łącznie kapitał własny wynosi 62 582 942 78 PLN W roku 2013 Spółka kapitał zakładowy Spółki nie był podwyższany Sprawozdanie finansowe Spółki jak co roku zostało zbadane przez biegłego rewidenta Zgodnie z obowiązującymi przepisami na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Uchwałą 03 2014 zostało rozpatrzone i zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 148 543 238 60 PLN Zobowiązania Spółki wynikające z zaciągniętych kredytów spłacane są terminowo Rok 2013 jest kolejnym w którym wartość

  Original URL path: http://www.wtbs.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=245 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • SPRAWOZDANIE KSIĘGOWE 2014
  0000015840 Założycielem właścicielem Spółki jest Miasto Łódź które posiada 100 udziałów Na dzień bilansowy tj 31 grudnia 2014 r kapitał zakładowy Spółki wynosił 38 547 000 00 PLN zaś kapitał zapasowy 27 561 550 78 PLN Rok 2014 zakończył się zyskiem w wysokości 376 442 71 PLN który zgodnie z Uchwałą 09 2015 Zgromadzenia Wspólników z dnia 2 czerwca 2015 r został przeniesiony na kapitał zapasowy Łącznie kapitał własny wynosi 66 484 993 49 PLN W roku 2014 Spółka kapitał zakładowy Spółki został podwyższany Właściciel wniósł wkład pieniężny w wysokości 3 525 000 00 PLN Sprawozdanie finansowe Spółki jak co roku zostało zbadane przez biegłego rewidenta Po raz pierwszy równolegle z badaniem sprawozdania finansowego przeprowadzany był w Spółce audyt podatkowy obejmujący cały 2014 rok Zgodnie z obowiązującymi przepisami na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Uchwałą 07 2015 z dnia 2 czerwca 2015 r zostało rozpatrzone i zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 151 136 034 51 PLN Zobowiązania Spółki wynikające z zaciągniętych kredytów spłacane są terminowo Rok 2014 jest kolejnym w którym wartość zadłużenia zmniejszyła

  Original URL path: http://www.wtbs.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=246 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • RACHUNKI BANKOWE
  z siedzibą przy ul Łąkowej 29 rachunek bieżący podstawowy numer rachunku jest ustalony indywidualnie dla każdego najemcy informacja o rachunku bankowym znajduje się na blankietach opłat w książeczkach rachunek kaucji i partycypacji 64 1130 1163 0800 0000 0004 8376 Obsługą rachunków bankowych dla poszczególnych Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o o zajmuje się PKO Bank Polski S A Oddział 3 w Łodzi z siedzibą przy

  Original URL path: http://www.wtbs.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=248 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY
  technicznych budynków i lokali załatwianie spraw związanych z usterkami zgłoszonymi przez mieszkańców bieżąca obsługa techniczna budynków i lokali Organizacja i nadzór inwestorski w zakresie robót budowlanych remontowych i konserwacyjnych współpraca z gestorami sieci Planowanie robót remontowych na podstawie przeglądów technicznych uchwał podejmowanych na zebraniach wspólnot mieszkaniowych zgłoszonych potrzeb Prowadzenie dokumentacji technicznej budynów i lokali Kontrola bezpieczeństwa przeciwpożarowego zarządzanych nieruchomości Współpraca i prowadzenie korespondencji z mieszkańcami i najemcami lokali użytkowych Zastępca

  Original URL path: http://www.wtbs.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=239 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • INWESTYCJE
  przeprowadzaniu przetargu na wybór wykonawcy dokumentacji technicznej nadzorowanie i koordynowanie wykonania dokumentacji projektowej dla planowanych zadań inwestycyjnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę znalezienie i pozyskanie źródeł finansowania dla planowanych inwestycji współpraca z odpowiednimi służbami przy przygotowaniu i przeprowadzaniu przetargów na wybór Generalnego Wykonawcy zadania inwestycyjnego Realizacja zadania inwestycyjnego tj przygotowanie terenu pod budowę wycięcie drzew kolidujących z budową rozebranie bądź zabezpieczenie obiektów istniejących na terenie placu budowy budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną budowa obiektów towarzyszących budownictwu mieszkaniowemu garaży parkingów pawilonów i innych wraz z infrastrukturą nadzorowanie i rozliczanie poszczególnych etapów budowy współpraca z bankiem udzielającym kredytu na zadanie inwestycyjne i prowadzenie dokumentacji wymaganej przez bank współpraca z biurem projektów i gestorami sieci i koordynacja uzgodnień uzgadnianie ewentualnych zmian w mieszkaniach koordynacja ustaleń na linii wykonawca przyszły najemca inwestor dokonywanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego realizowanego zadania inwestycyjnego urządzenie zieleni wokół nowo wybudowanych obiektów Obsługa zrealizowanych obiektów w okresie gwarancji zwoływanie i przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych przyjmowanie zgłoszeń usterek od lokatorów i służb administracyjnych powiadamianie wykonawcy i przekazanie zgłoszenia oraz dopilnowanie usunięcia usterek w terminach wynikających z zawartej umowy usuwanie ewentualnych awarii powstałych na eksploatowanym budynku lub w infrastrukturze towarzyszącej w okresie gwarancji rozliczenie okresu gwarancji z generalnym

  Original URL path: http://www.wtbs.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=204 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • KALISKA KLUCZE
  Społecznego Spółka z o o i Miasta Łódź Symboliczny klucz do pierwszych mieszkań wybudowanych przez Widzewskie TBS dla Gminy Łódź z rąk Prezesa Zarządu Widzewskiego TBS Pana Marcina Ogrodzkiego odebrała Pani Prezydent Hanna Zdanowska W uroczystości która miała miejsce w dniu 16 lipca 2015 r na posesji przy ul Kaliskiej 11 17 w Łodzi wzięli udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Pan Paweł Orłowski i z ramienia Banku

  Original URL path: http://www.wtbs.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=254 (2016-04-30)
  Open archived version from archive •