archive-pl.com » PL » W » WALCZ.PL

Total: 320

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bip
  z tytułu urodzenia się dziecka Zasiłek pielęgnacyjny Świadczenie pielęgnacyjne Specjalny zasiłek opiekuńczy Świadczenie Rodzicielskie Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Koordynacja świadczeń rodzinnych Rodzina 500 Akty prawne Informacje ogólne Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Fundusz Alimentacyjny Akty prawne Informacje ogólne Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Dodatki mieszkaniowe i energetyczne Akty prawne Dodatki mieszkaniowe Terminy wypłat Dodatki energetyczne Dzienny Dom Pomocy Ważne informacje Kontakt Adres Godziny otwarcia Ośrodka Strona główna Świadczenia rodzinne Terminy wypłat A A A Szukaj Świadczenia rodzinne Terminy wypłat TERMINY PŁATNOŚCI ZASIŁEK RODZINNY PIELĘGNACYJNY ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE JEDNORAZOWA ZAPOMOGA FUNDUSZ ALIMENTACYJNY W KWIETNIU 2016 R KASA MOPS UL NOWOMIEJSKA 4 19 KWIETNIA A B C D E F G H I J GODZINY OTWARCIA 10 30 14 00 20 KWIETNIA K L Ł M N O P GODZINY OTWARCIA 10 30 14 00 21 KWIETNIA R S T U W Z Ż GODZINY OTWARCIA 10 30 14 00 PRZELEWY BANKOWE 20 KWIETNIA od A do L 21 KWIETNIA od Ł do Ż 28 KWIETNIA TERMIN DODATKOWY Powyższe terminy wypłat mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie Zgodnie z art 26 ust 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych Dz U z 2015 r poz

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/content.php?cms_id=44||m=7 (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Bip
  przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami do marszałka województwa 2 W przypadku wyjazdu członka rodziny do państwa o którym mowa w ust 1 po wydaniu przez organ właściwy decyzji przyznającej świadczenia rodzinne organ właściwy występuje do marszałka województwa o ustalenie czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 2a Przepisów ust 1 i 2 nie stosuje się w przypadku wyjazdu lub pobytu turystycznego leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 3 W przypadkach o których mowa w ust 1 i 2 marszałek województwa ustala czy w przekazanej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 4 W przypadku gdy marszałek województwa w sytuacji o której mowa w ust 1 ustali że mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wydaje decyzję zgodnie z art 21 5 W przypadku gdy marszałek województwa w sytuacji o której mowa w ust 2 ustali że mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego organ właściwy uchyla decyzję przyznającą świadczenia rodzinne od dnia w którym osoba podlega ustawodawstwu państwa o którym mowa w ust 1 w zakresie świadczeń rodzinnych w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 6 W przypadku o którym mowa w ust 5 marszałek województwa wydaje decyzję w sprawie świadczeń rodzinnych zgodnie z art 21 od dnia w którym osoba podlega ustawodawstwu państwa o którym mowa w ust 1 w zakresie świadczeń rodzinnych w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 7 W przypadku gdy marszałek województwa ustali że w sprawie nie mają zastosowania przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 1 przekazuje sprawę organowi właściwemu w celu ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych w przypadku o którym mowa w ust 1 2 informuje o tym fakcie organ właściwy w przypadku o którym mowa

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/content.php?cms_id=60||m=7 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  MOPS Sprawozdania i budżet Zarządzenia Kierownika MOPS Pomoc społeczna Akty prawne Formy pomocy kryteria przyznawania świadczeń Wymagane dokumenty Rejony socjalne Świadczenia rodzinne Aktualności Akty prawne Ważne informacje Zasiłek rodzinny Dodatki do zasiłku rodzinnego Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka Zasiłek pielęgnacyjny Świadczenie pielęgnacyjne Specjalny zasiłek opiekuńczy Świadczenie Rodzicielskie Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Koordynacja świadczeń rodzinnych Rodzina 500 Akty prawne Informacje ogólne Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Fundusz Alimentacyjny Akty prawne Informacje ogólne Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Dodatki mieszkaniowe i energetyczne Akty prawne Dodatki mieszkaniowe Terminy wypłat Dodatki energetyczne Dzienny Dom Pomocy Ważne informacje Kontakt Adres Godziny otwarcia Ośrodka Strona główna Rodzina 500 Akty prawne A A A Szukaj Rodzina 500 Akty prawne Ustawa z 11 lutego 2016 r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z 18 lutego 2016 r w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze Dokumenty do pobrania Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z 18 lutego 2016 r w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze wprowadzono 2016 03 29 11 21 57 Ustawa z 11 lutego 2016 r o pomocy państwa w

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/content.php?cms_id=73||m=9 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem Jeżeli partnerzy żyją w związku nieformalnym i mają dzieci z poprzednich związków oraz wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko to wówczas świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko będzie uzależnione od kryterium dochodowego a na pozostałe dzieci bez względu na dochód Dziecko do 25 r ż które pozostaje na utrzymaniu rodziców jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie Wniosek o to świadczenie składa się raz do roku na okres Będzie można to zrobić przez internet lub osobiście w gminie Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko będą dokumentowały sytuację dochodową dołączając do wniosku odpowiednie oświadczenie o dochodach Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego i w takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu We wniosku trzeba podać dane osoby starającej się o świadczenie dane drugiego z rodziców oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami jeśli takie będą w indywidualnej sprawie niezbędne Jednocześnie gmina sama będzie pozyskiwała podstawowe dane o dochodach więc nie trzeba będzie już dołączać tych informacji Świadczenie wychowawcze tak jak wszystkie świadczenia rodzinne będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców czyli przede wszystkim przelewem na konto Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r tj od momentu startu programu Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia 2016 r Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca w którym rodzice złożą wniosek świadczenie wychowawcze wypłaca się nie później niż ostatniego dnia miesiąca za który przyznane zostało świadczenie wychowawcze w przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego po 10 dniu miesiąca świadczenie wychowawcze za dany miesiąc

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/content.php?cms_id=74||m=9 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  fizyczne o dochodzie osiągniętym w 2014 r c zaświadczenie właściwego organu gminy nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2014 r wzór oświadczenia określa załącznik nr 4 do rozporządzenia d umowę dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej e umowę o wniesieniu wkładów gruntowych w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną f odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną g przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu ugodą sądową ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny h w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą jeżeli

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/content.php?cms_id=75||m=9 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  prawne Informacje ogólne Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Dodatki mieszkaniowe i energetyczne Akty prawne Dodatki mieszkaniowe Terminy wypłat Dodatki energetyczne Dzienny Dom Pomocy Ważne informacje Kontakt Adres Godziny otwarcia Ośrodka Strona główna Rodzina 500 Dokumenty do pobrania A A A Szukaj Rodzina 500 Dokumenty do pobrania Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wersja do edycji Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Załącznik nr 2 Oświadczenie członka rodziny o dochodach innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych pdf edytowalny Załącznik nr 3 Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym pdf edytowalny Załącznik nr 4 Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego pdf edytowalny Oświadczenie o dochodzie z zagranicy i dochodzie uzyskanym W w wnioski i oświadczenia pochodzą ze strony Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej http www mpips gov pl wsparcie dla rodzin z dziecmi rodzina 500 plus wzor wniosku o swiadczenie wychowawcze Dokumenty do pobrania Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wprowadzono 2016 03 29 14 42 49 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wprowadzono 2016 03 29 14 43 18 Wniosek o ustalenie prawa do

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/content.php?cms_id=77||m=9 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  Statut Regulaminy Strategie MOPS Sprawozdania i budżet Zarządzenia Kierownika MOPS Pomoc społeczna Akty prawne Formy pomocy kryteria przyznawania świadczeń Wymagane dokumenty Rejony socjalne Świadczenia rodzinne Aktualności Akty prawne Ważne informacje Zasiłek rodzinny Dodatki do zasiłku rodzinnego Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka Zasiłek pielęgnacyjny Świadczenie pielęgnacyjne Specjalny zasiłek opiekuńczy Świadczenie Rodzicielskie Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Koordynacja świadczeń rodzinnych Rodzina 500 Akty prawne Informacje ogólne Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Fundusz Alimentacyjny Akty prawne Informacje ogólne Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Dodatki mieszkaniowe i energetyczne Akty prawne Dodatki mieszkaniowe Terminy wypłat Dodatki energetyczne Dzienny Dom Pomocy Ważne informacje Kontakt Adres Godziny otwarcia Ośrodka Strona główna Fundusz Alimentacyjny Akty prawne A A A Szukaj Fundusz Alimentacyjny Akty prawne Ustawa z 7 września 2007 r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 grudnia 2011 r zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dz U z 2011 r Nr 298 poz 1770 Dokumenty do pobrania Ustawa z 7 września 2007 r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wprowadzono

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/content.php?cms_id=50||m=11 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę ustala się biorąc pod uwagę dochody odpowiednio następujących członków rodziny rodziców osoby uprawnionej małżonka rodzica osoby uprawnionej osobę z którą rodzic osoby uprawnionej wychowuje wspólne dziecko pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia oraz dziecko które ukończyło 25 rok życia otrzymujące świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne a także osobę uprawnioną do rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego dziecka pozostającego w związku małżeńskim rodzica osoby uprawnionej zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz Jeżeli prawo do świadczeń ustala się osobie uprawnionej pozostającej pod opieką opiekuna prawnego ustalając dochód uwzględnia się tylko dochód osoby uprawnionej Przy ustalaniu uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego brane są pod uwagę dochody członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy oraz zmiany w sytuacji dochodowej stanowiące utratę lub uzyskanie dochodu w rozumienu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy dochód ustala sie na podstawie dochodu członka rodziny powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochdód został osiągnięty Natomiast w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy w których dochód ten był osiągnięty Przepisy o uzyskaniu dochodu mają zastosowanie jeśli dochód uzyskany nadal jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego Uzyskanie dochodu w rozumieniu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oznacza uzyskanie dochodu spowodowane zakończeniem urlopu wychowawczego uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego a także emerytury lub renty renty rodzinnej lub renty socjalnej z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskaniem zasiłku chorobowego świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy lub po tym roku ustalając dochód nie uwzglednia się kwoty dochodu który następnie został utracony Utrata dochodu nastapuje na wniosek Utrata dochodu oznacza utracenie dochodu spowodowane uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego a także emerytury lub renty renty rodzinnej lub renty socjalnej z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej utratą zasiłku chorobowego świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej W przypadku gdy członek rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się osoby przebywającej w tej instytucji Zatrudnienie lub inna praca zarobkowa jest rozumiane jako wykonywanie pracy na podstawie stosunku

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/content.php?cms_id=54||m=11 (2016-04-30)
  Open archived version from archive •