archive-pl.com » PL » W » WALCZ.PL

Total: 320

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bip
  Pomocy Ważne informacje Kontakt Adres Godziny otwarcia Ośrodka Strona główna Rejestr zmian A A A Szukaj Rejestr zmian wyświetlaj wszystkie zmiany w treści ostatnie 10 zmian w treści ostatnie 20 zmian w treści 2016 01 05 akcja Modyfikacja informacji tytuł pozycji Zasiłek rodzinny dział Świadczenia rodzinne osoba modyfikująca Paweł Piórkowski czas akcji 2016 01 05 23 21 43 przejdź do wpisu 2015 11 09 akcja Modyfikacja informacji tytuł pozycji Zasiłek rodzinny dział Świadczenia rodzinne osoba modyfikująca Paweł Piórkowski czas akcji 2015 11 09 08 39 39 przejdź do wpisu 2015 08 28 akcja Modyfikacja informacji tytuł pozycji Zasiłek rodzinny dział Świadczenia rodzinne osoba modyfikująca Paweł Piórkowski czas akcji 2015 08 28 15 12 34 przejdź do wpisu 2015 08 28 akcja Modyfikacja informacji tytuł pozycji Zasiłek rodzinny dział Świadczenia rodzinne osoba modyfikująca Paweł Piórkowski czas akcji 2015 08 28 15 10 11 przejdź do wpisu 2015 08 28 akcja Modyfikacja informacji tytuł pozycji Zasiłek rodzinny dział Świadczenia rodzinne osoba modyfikująca Paweł Piórkowski czas akcji 2015 08 28 15 06 04 przejdź do wpisu 2014 09 03 akcja Modyfikacja informacji tytuł pozycji Zasiłek rodzinny dział Świadczenia rodzinne osoba modyfikująca Paweł Piórkowski czas akcji 2014 09 03 11 55 57 przejdź do

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/rejestr_zmian.php?sp=s&cms_id=21&s= (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Bip
  rodzinny Dodatki do zasiłku rodzinnego Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka Zasiłek pielęgnacyjny Świadczenie pielęgnacyjne Specjalny zasiłek opiekuńczy Świadczenie Rodzicielskie Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Koordynacja świadczeń rodzinnych Rodzina 500 Akty prawne Informacje ogólne Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Fundusz Alimentacyjny Akty prawne Informacje ogólne Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Dodatki mieszkaniowe i energetyczne Akty prawne Dodatki mieszkaniowe Terminy wypłat Dodatki energetyczne Dzienny Dom Pomocy Ważne informacje Kontakt Adres Godziny otwarcia Ośrodka Strona główna Świadczenia rodzinne Dodatki do zasiłku rodzinnego A A A Szukaj Świadczenia rodzinne Dodatki do zasiłku rodzinnego Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki Przyznanie dodatków do zasiłku uzależnione jest od indywidualnej sytuacji finansowej i rodzinnej osoby ubiegającej się Obecnie można ubiegać się o następujące dodatki DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA DODATEK Z TYTUŁU WYCHOWYWANIA DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ DODATEK Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DODATEK Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO W SZKOLE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA DODATEK Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO Dodatek z tytułu urodzenia dziecka Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego Dodatek z

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/content.php?cms_id=20||m=7&style_size=1 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  informacje Kontakt Adres Godziny otwarcia Ośrodka Strona główna Dodatki do zasiłku rodzinnego Dodatek z tytułu urodzenia dziecka A A A Szukaj Dodatki do zasiłku rodzinnego Dodatek z tytułu urodzenia dziecka DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 00 zł Przysługuje on matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka Dodatek przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko Wniosek o dodatek o którym mowa w art 9 składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia Od 31 marca 2010 r dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przysługuje po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną potwierdzającego co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przez lekarza ginekologa lub położną Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób które wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka Opisane zmiany wynikają z art 7 i 18 ustawy z 6 grudnia 2008 r o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Dz U z 31 grudnia 2008 r Nr 237 poz 1654 oraz Ustawy z 5 marca 2010 r o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz U Nr 50 poz 301 Od 1 stycznia 2012 r prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww zaświadczenia oświadczeniem

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/subcontent.php?cms_id=13 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  Terminy wypłat Koordynacja świadczeń rodzinnych Rodzina 500 Akty prawne Informacje ogólne Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Fundusz Alimentacyjny Akty prawne Informacje ogólne Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Dodatki mieszkaniowe i energetyczne Akty prawne Dodatki mieszkaniowe Terminy wypłat Dodatki energetyczne Dzienny Dom Pomocy Ważne informacje Kontakt Adres Godziny otwarcia Ośrodka Strona główna Dodatki do zasiłku rodzinnego Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego A A A Szukaj Dodatki do zasiłku rodzinnego Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje w wysokości 400 00 zł miesięcznie Przysługuje matce lub ojcu opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką uprawnionemu do urlopu wychowawczego nie dłużej jednak niż przez okres 24 miesięcy kalendarzowych 36 miesięcy kalendarzowych jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu 72 miesięcy kalendarzowych jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności Dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1 30 dodatku miesięcznego za każdy dzień Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek Dodatek nie przysługuje jeżeli osoba uprawniona bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w zatrudnieniu przez okres krótszy niż 6 miesięcy podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę w tym w specjalnym ośrodku szkolno wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/subcontent.php?cms_id=14 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  Ważne informacje Zasiłek rodzinny Dodatki do zasiłku rodzinnego Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka Zasiłek pielęgnacyjny Świadczenie pielęgnacyjne Specjalny zasiłek opiekuńczy Świadczenie Rodzicielskie Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Koordynacja świadczeń rodzinnych Rodzina 500 Akty prawne Informacje ogólne Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Fundusz Alimentacyjny Akty prawne Informacje ogólne Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Dodatki mieszkaniowe i energetyczne Akty prawne Dodatki mieszkaniowe Terminy wypłat Dodatki energetyczne Dzienny Dom Pomocy Ważne informacje Kontakt Adres Godziny otwarcia Ośrodka Strona główna Dodatki do zasiłku rodzinnego Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka A A A Szukaj Dodatki do zasiłku rodzinnego Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA Dodatek przysługuje w wysokości 185 00 zł miesięcznie na dziecko nie więcej jednak niż 370 00 zł na wszystkie dzieci W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/subcontent.php?cms_id=15 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  redakcja rejestr zmian statystyka pomoc Aktualności Aktualności O Ośrodku Zadania Kadra Statut Regulaminy Strategie MOPS Sprawozdania i budżet Zarządzenia Kierownika MOPS Pomoc społeczna Akty prawne Formy pomocy kryteria przyznawania świadczeń Wymagane dokumenty Rejony socjalne Świadczenia rodzinne Aktualności Akty prawne Ważne informacje Zasiłek rodzinny Dodatki do zasiłku rodzinnego Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka Zasiłek pielęgnacyjny Świadczenie pielęgnacyjne Specjalny zasiłek opiekuńczy Świadczenie Rodzicielskie Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Koordynacja świadczeń rodzinnych Rodzina 500 Akty prawne Informacje ogólne Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Fundusz Alimentacyjny Akty prawne Informacje ogólne Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Dodatki mieszkaniowe i energetyczne Akty prawne Dodatki mieszkaniowe Terminy wypłat Dodatki energetyczne Dzienny Dom Pomocy Ważne informacje Kontakt Adres Godziny otwarcia Ośrodka Strona główna Dodatki do zasiłku rodzinnego Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej A A A Szukaj Dodatki do zasiłku rodzinnego Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej DODATEK Z TYTUŁU WYCHOWYWANIA DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ Dodatek przysługuje rodzinie wielodzietnej w wysokości 90 00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje matce lub ojcu opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka Projekty

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/subcontent.php?cms_id=17 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  Wymagane dokumenty Rejony socjalne Świadczenia rodzinne Aktualności Akty prawne Ważne informacje Zasiłek rodzinny Dodatki do zasiłku rodzinnego Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka Zasiłek pielęgnacyjny Świadczenie pielęgnacyjne Specjalny zasiłek opiekuńczy Świadczenie Rodzicielskie Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Koordynacja świadczeń rodzinnych Rodzina 500 Akty prawne Informacje ogólne Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Fundusz Alimentacyjny Akty prawne Informacje ogólne Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Dodatki mieszkaniowe i energetyczne Akty prawne Dodatki mieszkaniowe Terminy wypłat Dodatki energetyczne Dzienny Dom Pomocy Ważne informacje Kontakt Adres Godziny otwarcia Ośrodka Strona główna Dodatki do zasiłku rodzinnego Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego A A A Szukaj Dodatki do zasiłku rodzinnego Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego DODATEK Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości 80 00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia i 100 00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje matce lub ojcu opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku do

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/subcontent.php?cms_id=16 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  Świadczenie Rodzicielskie Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Koordynacja świadczeń rodzinnych Rodzina 500 Akty prawne Informacje ogólne Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Fundusz Alimentacyjny Akty prawne Informacje ogólne Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Dodatki mieszkaniowe i energetyczne Akty prawne Dodatki mieszkaniowe Terminy wypłat Dodatki energetyczne Dzienny Dom Pomocy Ważne informacje Kontakt Adres Godziny otwarcia Ośrodka Strona główna Dodatki do zasiłku rodzinnego Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania A A A Szukaj Dodatki do zasiłku rodzinnego Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania DODATEK Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO W SZKOLE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje matce lub ojcu dziecka opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/subcontent.php?cms_id=18 (2016-04-30)
  Open archived version from archive