archive-pl.com » PL » W » WALCZ.PL

Total: 320

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bip
  dokumenty Rejony socjalne Świadczenia rodzinne Aktualności Akty prawne Ważne informacje Zasiłek rodzinny Dodatki do zasiłku rodzinnego Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka Zasiłek pielęgnacyjny Świadczenie pielęgnacyjne Specjalny zasiłek opiekuńczy Świadczenie Rodzicielskie Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Koordynacja świadczeń rodzinnych Rodzina 500 Akty prawne Informacje ogólne Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Fundusz Alimentacyjny Akty prawne Informacje ogólne Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Dodatki mieszkaniowe i energetyczne Akty prawne Dodatki mieszkaniowe Terminy wypłat Dodatki energetyczne Dzienny Dom Pomocy Ważne informacje Kontakt Adres Godziny otwarcia Ośrodka Strona główna Aktualności ZMIANA USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH DOTYCZĄCA ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO A A A Szukaj Aktualności ZMIANA USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH DOTYCZĄCA ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO W dniu 7 grudnia 2012 r Sejm RP uchwalił i opublikował w Dzienniku Ustaw ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw Uchwalona ustawa wprowadza w szczególności zmiany w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych Dz U z 2006 r Nr 139 poz 992 z późn zm w zakresie zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz wprowadza nowe świadczenie opiekuńcze specjalny zasiłek opiekuńczy Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 31 grudnia 2012 r poz 1548 i weszła

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/subcontent.php?cms_id=75 (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Bip
  dokumenty Dokumenty do pobrania Fundusz Alimentacyjny Akty prawne Informacje ogólne Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Dodatki mieszkaniowe i energetyczne Akty prawne Dodatki mieszkaniowe Terminy wypłat Dodatki energetyczne Dzienny Dom Pomocy Ważne informacje Kontakt Adres Godziny otwarcia Ośrodka Strona główna Aktualności ZMIANA USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH DOTYCZĄCA JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA A A A Szukaj Aktualności ZMIANA USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH DOTYCZĄCA JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Przedmiotowa nowelizacja dotyczy przede wszystkim jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka zwanej także potocznie becikowym która od czasu wprowadzenia w 2006 r do ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych Dz U z 2006 r Nr 139 poz 992 z późn zm przysługiwała niezależnie od wysokości dochodów W myśl niniejszej nowelizacji świadczenie to ma być powiązane z sytuacją materialną rodziny i przysługiwać w zależności od dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę tj jeżeli dochód nie przekracza kwoty 1922 zł Od 1 stycznia 2013 r weszły w życie nowe regulacje dotyczące warunków nabywania prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Prawo do tej zapomogi podlega zasadom weryfikacji zgodnie z uregulowaniami rozdziału 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych kwoty kryterium dochodowego

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/subcontent.php?cms_id=76 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  zasiłek opiekuńczy Świadczenie Rodzicielskie Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Koordynacja świadczeń rodzinnych Rodzina 500 Akty prawne Informacje ogólne Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Fundusz Alimentacyjny Akty prawne Informacje ogólne Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Dodatki mieszkaniowe i energetyczne Akty prawne Dodatki mieszkaniowe Terminy wypłat Dodatki energetyczne Dzienny Dom Pomocy Ważne informacje Kontakt Adres Godziny otwarcia Ośrodka Strona główna Aktualności Wydawanie decyzji A A A Szukaj Aktualności Wydawanie decyzji Wydawanie decyzji na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na nowy okres zasiłkowy dla osób które złożyły wnioski w okresie od 2 do 30 września 2012 r będzie się odbywać wg następującej kolejności nazwiska od A do J 21 LISTOPADA 2012 r nazwiska od K do P 22 LISTOPADA 2012 r nazwiska od R do Ż 23 LISTOPADA 2012 r Pozostałe decyzje zasiłki pielęgnacyjne świadczenia pielęgnacyjne i jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka do odbioru po 20 danego miesiąca w przypadku złożenia wniosków do 10 dnia danego miesiąca oraz po 20 następnego miesiąca w przypadku złożenia wniosków po 10 dniu danego miesiąca Decyzje na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla osób które złożą wniosek w okresie od 1 października do 10 grudnia 2012 r będą

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/subcontent.php?cms_id=79 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  A A A Szukaj Aktualności KOMUNIKAT W SPRAWIE RZĄDOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE W OKRESIE OD STYCZNIA DO MARCA 2014 R Rada Ministrów 24 grudnia 2013 r przyjęła uchwałę Nr 230 2013 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego Dz U z 31 grudnia 2013 r poz 1741 Uchwała i rozporządzenie przewidują że osoby mające ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za styczeń luty lub marzec 2014 r przyznane na podstawie art 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych t j Dz U z 2013 r poz 1456 otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 200 zł miesięcznie Pomoc przyznawana jest z urzędu Zgodnie z przepisami ww rozporządzenia pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego Osoby uprawnione do pomocy nie muszą składać wniosków o jej przyznanie gdyż będzie ona przyznawana i wypłacana z urzędu przez organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne tj wójta burmistrza lub prezydenta miasta lub upoważnionego kierownika pracownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy W związku z powyższym decyzje ustalające prawo do pomocy podpisuje organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne tj wójt burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony do realizacji świadczeń rodzinnych w danej gminie kierownik pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy Podstawą do wydania z urzędu danej osobie decyzji o przyznaniu ww pomocy jest przede wszystkim przyznanie tej osobie świadczenia pielęgnacyjnego w drodze decyzji administracyjnej Jest to pomoc w kwocie 200 zł miesięcznie i zgodnie z ww rozporządzeniem Rady Ministrów przysługuje wymienionym osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc styczeń luty lub marzec 2014 r Oznacza to że za każdy z ww miesięcy osobie mającej za dany miesiąc

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/subcontent.php?cms_id=80 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  urodzenia się dziecka Zasiłek pielęgnacyjny Świadczenie pielęgnacyjne Specjalny zasiłek opiekuńczy Świadczenie Rodzicielskie Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Koordynacja świadczeń rodzinnych Rodzina 500 Akty prawne Informacje ogólne Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Fundusz Alimentacyjny Akty prawne Informacje ogólne Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Dodatki mieszkaniowe i energetyczne Akty prawne Dodatki mieszkaniowe Terminy wypłat Dodatki energetyczne Dzienny Dom Pomocy Ważne informacje Kontakt Adres Godziny otwarcia Ośrodka Strona główna Aktualności Program Korekcyjno edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie A A A Szukaj Aktualności Program Korekcyjno edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu informuje iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu w oparciu o ustawę z 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Dz U Nr 180 poz 1493 z późn zm w okresie sierpień listopad bieżącego roku realizuje program korekcyjno edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie W trakcie zajęć uczestnicy mogą nauczyć się kontrolować swoje życie emocjonalne zdobywają umiejętności komunikacji interpersonalnej i porozumiewania się bez agresji Program przeznaczony jest zarówno dla osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie wobec których Sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary osób stosujących przemoc w rodzinie wobec których prowadzona

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/subcontent.php?cms_id=82 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  przysługiwać osobom które urodziły dziecko a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy studenci rolnicy a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie Aby objąć wsparciem jak największą grupę osób i zapewnić rodzicom jak największe wsparcie materialne w pierwszym okresie życia dziecka projektowane świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie nie będzie uzależnione od kryterium dochodowego jest to kwota netto gdyż świadczenie rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu ani innym obciążeniom Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego będzie przysługiwało przez rok 52 tygodnie po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni Istotne jest że świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego w takim przypadku świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r do ukończenia przez dziecko 1 roku życia odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków Świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwało jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego W związku z powyższym wykluczona jest możliwość pobierania przez rodziców w tym samym czasie na to samo dziecko zarówno nowego świadczenia rodzicielskiego jak i zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego Istotne dla

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/subcontent.php?cms_id=83 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  dziecka Zasiłek pielęgnacyjny Świadczenie pielęgnacyjne Specjalny zasiłek opiekuńczy Świadczenie Rodzicielskie Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Koordynacja świadczeń rodzinnych Rodzina 500 Akty prawne Informacje ogólne Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Fundusz Alimentacyjny Akty prawne Informacje ogólne Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Dodatki mieszkaniowe i energetyczne Akty prawne Dodatki mieszkaniowe Terminy wypłat Dodatki energetyczne Dzienny Dom Pomocy Ważne informacje Kontakt Adres Godziny otwarcia Ośrodka Strona główna Aktualności PREZYDENT PODPISAŁ USTAWĘ ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ A A A Szukaj Aktualności PREZYDENT PODPISAŁ USTAWĘ ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ PREZYDENT PODPISAŁ USTAWĘ ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ Rodziny które przekroczą próg dochodowy nie stracą wsparcia finansowego państwa Dzięki wprowadzeniu zasady złotówka za złotówkę ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów Teraz gdy rodzina przekroczy próg dochodowy 574 zł na osobę w rodzinie lub 664 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem traci prawo do świadczeń rodzinnych Dzięki wprowadzeniu zmian świadczenia nie będą już odbierane po przekroczeniu progu ale stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu Za każde przekroczenie progu o 1 zł łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł Nowe przepisy dotyczą zasiłku rodzinnego i dodatków do niego z tytułu urodzenia dziecka samotnego wychowywania dziecka opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego rozpoczęcia roku szkolnego podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania Dzięki nowemu rozwiązaniu łączna kwota zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego przysługujących danej rodzinie będzie stopniowo obniżana o 1 zł wraz z przekroczeniem o 1 zł kryterium dochodowego dotyczącego łącznego dochodu netto wszystkich członków rodziny Ustawa dotyczy zasiłku rodzinnego i dodatków do niego z tytułu urodzenia dziecka samotnej opieki nad dzieckiem korzystania z urlopu wychowawczego wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka rozpoczęcia roku szkolnego nauki dziecka poza miejscem zamieszkania Zmiany

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/subcontent.php?cms_id=84 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Dodatki mieszkaniowe i energetyczne Akty prawne Dodatki mieszkaniowe Terminy wypłat Dodatki energetyczne Dzienny Dom Pomocy Ważne informacje Kontakt Adres Godziny otwarcia Ośrodka Strona główna Aktualności Mobilny Punkt Informacyjny w Wałczu A A A Szukaj Aktualności Mobilny Punkt Informacyjny w Wałczu Mobilny Punkt Informacyjny w Wałczu Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku wraz z Urzędem Miasta w Wałczu serdecznie zapraszają na indywidualne spotkanie rozmowę ze specjalistą ds funduszy europejskich w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego podczas którego będzie można otrzymać informację m in o środkach na otwarcie działalności gospodarczej dotacjach i pożyczkach na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej finansowaniu kursów i szkoleń zmierzających do podniesienia kwalifikacji zawodowych zasadach pozyskania dofinansowania aktualnych i przyszłych ogłoszeniach o naborach wniosków wsparciu z Funduszy Europejskich na lata 2014 2020 Najbliższy Mobilny Punkt Informacyjny odbędzie się 10 lutego 2016 r w godzinach od 8 30 do 13 30 siedziba Urzędu Miasta w Wałczu ul Plac Wolności 1 sala nr 11 oraz 26 lutego 2016 r w godzinach od 8 00 do 11 00 siedziba Urzędu Miasta w Wałczu ul Plac Wolności 1 sala narad Dla kogo Spotkanie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematem Funduszy Europejskich do społeczności lokalnej osób fizycznych przedsiębiorców przedstawicieli

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/subcontent.php?cms_id=85 (2016-04-30)
  Open archived version from archive