archive-pl.com » PL » W » WALCZ.PL

Total: 320

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bip
  informacje Kontakt Adres Godziny otwarcia Ośrodka Strona główna Rejestr zmian A A A Szukaj Rejestr zmian wyświetlaj wszystkie zmiany w treści ostatnie 10 zmian w treści ostatnie 20 zmian w treści 2016 03 30 akcja Modyfikacja informacji tytuł pozycji Aktualne oferty pracy dział Oferty pracy osoba modyfikująca Paweł Piórkowski czas akcji 2016 03 30 15 06 58 przejdź do wpisu 2016 03 30 akcja Modyfikacja informacji tytuł pozycji Archiwalne oferty pracy dział Oferty pracy osoba modyfikująca Paweł Piórkowski czas akcji 2016 03 30 15 06 25 przejdź do wpisu 2016 03 30 akcja Modyfikacja informacji tytuł pozycji Aktualne oferty pracy dział Oferty pracy osoba modyfikująca Paweł Piórkowski czas akcji 2016 03 30 15 05 30 przejdź do wpisu 2016 03 29 akcja Modyfikacja informacji tytuł pozycji Aktualności dział Aktualności osoba modyfikująca Paweł Piórkowski czas akcji 2016 03 29 15 11 42 przejdź do wpisu 2016 03 29 akcja Modyfikacja informacji tytuł pozycji Dokumenty do pobrania dział Rodzina 500 osoba modyfikująca Paweł Piórkowski czas akcji 2016 03 29 15 08 27 przejdź do wpisu 2016 03 29 akcja Modyfikacja informacji tytuł pozycji Dokumenty do pobrania dział Rodzina 500 osoba modyfikująca Paweł Piórkowski czas akcji 2016 03 29 15 05 11 przejdź

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/rejestr_zmian.php?d_page=2||cms_id= (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Bip
  pielęgnacyjny Świadczenie pielęgnacyjne Specjalny zasiłek opiekuńczy Świadczenie Rodzicielskie Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Koordynacja świadczeń rodzinnych Rodzina 500 Akty prawne Informacje ogólne Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Fundusz Alimentacyjny Akty prawne Informacje ogólne Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Dodatki mieszkaniowe i energetyczne Akty prawne Dodatki mieszkaniowe Terminy wypłat Dodatki energetyczne Dzienny Dom Pomocy Ważne informacje Kontakt Adres Godziny otwarcia Ośrodka Strona główna A A A Szukaj Brak strony lub niekompletne dane Dokumenty do pobrania Ustawa z 7 września 2007 r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30 czerwca 2006 r Ustawa z 25 lutego 1964 r Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 28 lipca 2008 r w sprawie sposobu i trybu postępowania sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 2 czerca 2005 r w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 lipca 2006 r w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodz Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego Ustawa z 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 2 czerwca 2005 r w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne Oświadczenie o braku dochodów w 2007 r Oświadczenie dla osób rozliczających się na podstawie zryczłtowanego podatku dochodowego lub karty podatkowej w 2007 r Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze Zdjęcie 1 Ustawa o świadczeniach rodzinnych Zdjęcie nr 1 II nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds księgowości Rozporządzenie Ministra Zdrowia Ustawa z 5 marca 2010 r dotycząca dodatku z tytułu urodzenia dziecka Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/content.php?cms_id=999 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  INFORMACJA DOTYCZĄCA PODSTAWOWYCH WARUNKÓW PRZYZNAWANIA NOWEGO ŚWIADCZENIA RODZINNEGO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO Uchwalona przez Sejm 24 lipca 2015 r ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza od 1 stycznia 2016 r nowe świadczenie rodzinne świadczenie rodzicielskie Ustawa ta została podpisana przez Prezydenta RP 5 sierpnia 2015 r i po publikacji w Dzienniku Ustaw wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r czytaj więcej PREZYDENT PODPISAŁ USTAWĘ ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ Rodziny które przekroczą próg dochodowy nie stracą wsparcia finansowego państwa Dzięki wprowadzeniu zasady złotówka za złotówkę ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów czytaj więcej TERMINY WYPŁAT rminy płatności zasiłków celowych stałych okresowych dodatków mieszkaniowych energetycznych oraz świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwietniu 2016 r TERMINY PŁATNOŚCI W KWIETNIU 2016 R 4 6 KWIETNIA dodatki mieszkaniowe dodatki energetyczny 15 KWIETNIA zasiłki celowe 18 KWIETNIA zasiłki stałe 19 2 1 KWIETNIA świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny czytaj więcej 25 KWIETNIA zasiłki okresowe 28 KWIETNIA zasiłki celowe okresowe Powyższe terminy wypłat świadczeń mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie GODZINY OTWARCIA KASY MOPS PONIEDZIAŁKI 11 00 14 30 WTORKI PIĄTKI 10 30 14 00 NABÓR KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH DLA OSÓB CAŁKOWICIE UBEZWŁASNOWOLNIONYCH Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu ogłasza stały nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem Kandydat na opiekuna prawnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałczu ul Nowomiejska 4 pok 10 lub pok 3 czytaj więcej KOMUNIKAT W SPRAWIE SPECJALNEGO ZASIŁKU DLA OPIEKUNÓW Zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2014 roku Dz U z 2014 r poz 567 o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów zasiłek ten przysługuje osobom które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego Zasiłek dla opiekuna przysługuje wraz z odsetkami za okresy od dnia 1 lipca 2013 r do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy wktórych osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego do dnia 31 grudnia 2012 r od dnia wejścia w życie ustawy jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego do dnia 31 grudnia 2012 r Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy w których osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczeniapielęgnacyjnego lub na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczeniapielęgnacyjnego Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie mawpływu na uprawnienie do zasiłku dla opiekuna w okresie od dnia 1 lipca 2013 r do dnia złożenia wniosku o ustalenie zasiłkudla opiekuna Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie Organ wypłacający świadczenia pielęgnacyjne do 30 czerwca 2013 r w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy poinformuje osoby pobierające to świadczenie o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 maja

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/content.php?cms_id=35||m=1&style_size=1 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  ust 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych Od 31 03 2010 r pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną może być potwierdzone zarówno zaświadczeniem lekarskim jak i zaświadczeniem wystawionym przez położną Oznacza to że również opieka medyczna w trakcie ciąży o której mowa w ww ustawie może być udzielona nie tylko przez lekarza ginekologa ale również przez położną Na mocy przepisu przejściowego art 3 ww ustawy zmieniającej do końca 2011 roku został zawieszony warunek pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu Do 31 grudnia 2011 r aby uzyskać prawo do tych świadczeń wystarczy przedstawić zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przeprowadzone przez lekarza ginekologa lub położną Nie przewiduje się wprowadzenia wzoru ww zaświadczenia co oznacza że wybór jego formy zależy od wystawiającego W okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ww ustawy zmieniającej tj od 31 marca 2010 r do 30 września 2010 r osoby które nie otrzymały dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka z powodu niespełnienia zawieszonego wymogu mają prawo ponownie złożyć wniosek o wypłatę tych świadczeń na zasadach określonych w przepisach przejściowych nawet jeśli dziecko ukończyło 12 miesięcy życia Możliwość ta dotyczy matki lub ojca dziecka którzy otrzymali decyzję o odmowie przyznania prawa do wymienionych świadczeń z powodu niespełnienia warunku pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży wydaną pomiędzy dniem 1 listopada 2009 r a dniem 30 marca 2010 r matki lub ojca dziecka których wniosek o wypłatę tych świadczeń złożony w okresie od dnia 1 listopada 2009 r do dnia 30 marca 2010 r został pozostawiony bez rozpatrzenia z powodu braku odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego matki lub ojca dziecka urodzonego po 31 października 2008 r którzy z uwagi na niezłożenie wniosku nie otrzymali ww świadczeń do dnia wejścia przepisów przejściowych Możliwość ta dotyczy jedynie dzieci urodzonych po 31 października 2008 r gdyż tylko na nie świadczenia z tytułu urodzenia dziecka mogły nie przysługiwać z powodu braku zaświadczenia o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży Ustalenie prawa do świadczeń na podstawie art 4 ust 1 lub ust 2 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych następuje na wniosek rodzica dziecka Jeżeli w związku z poprzednim wnioskiem w sprawie ustalenia prawa do ww świadczeń złożonym pomiędzy 1 listopada 2009 r a 30 marca 2010 r w posiadaniu organu znajdują się wszystkie niezbędne dokumenty do rozpatrzenia ponownego wniosku o wypłatę tych świadczeń organ nie powinien ponownie żądać tych dokumentów m in zaświadczenia potwierdzającego co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przez lekarza ginekologa lub położną jeżeli do wcześniej złożonego wniosku było dołączone zaświadczenie z których wynika taka informacja W okresie obowiązywania przepisów przejściowych nadal znajdują zastosowanie następujące zasady zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi przez Ministerstwo Zdrowia 1 Uznaje się że przedstawienie przez zainteresowaną przedmiotowej dokumentacji medycznej w wiarygodnym tłumaczeniu na

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/subcontent.php?cms_id=45 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  z tytułu urodzenia się dziecka Zasiłek pielęgnacyjny Świadczenie pielęgnacyjne Specjalny zasiłek opiekuńczy Świadczenie Rodzicielskie Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Koordynacja świadczeń rodzinnych Rodzina 500 Akty prawne Informacje ogólne Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Fundusz Alimentacyjny Akty prawne Informacje ogólne Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Dodatki mieszkaniowe i energetyczne Akty prawne Dodatki mieszkaniowe Terminy wypłat Dodatki energetyczne Dzienny Dom Pomocy Ważne informacje Kontakt Adres Godziny otwarcia Ośrodka Strona główna Aktualności Zmiana okresu zasiłkowego A A A Szukaj Aktualności Zmiana okresu zasiłkowego Zmiana okresu zasiłkowego W dniu 17 października 2008 r Sejm przyjął Ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych Dz U Nr 223 poz 1456 Jedną z najważniejszych zmian jest przesunięcie terminu rozpoczęcia okresu zasiłkowego z dnia 1 września na dzień 1 listopada Zmiana ta według art 3 pkt 10 obowiązywać będzie od 1 listopada 2009 r Okres zasiłkowy rozpoczynający się w dniu 1 września 2008 r na który ustala się prawo do świadczeń rodzinnych przedłuża się do dnia 31 października 2009 r Zmiana decyzji w tym przypadku będzie następowała z urzędu i nie będzie wymagała zgody strony Okres zasiłkowy będzie trwał od 1 listopada do 31 października następnego roku Dla osób które złożą

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/subcontent.php?cms_id=46 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  Rodzina 500 Akty prawne Informacje ogólne Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Fundusz Alimentacyjny Akty prawne Informacje ogólne Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Dodatki mieszkaniowe i energetyczne Akty prawne Dodatki mieszkaniowe Terminy wypłat Dodatki energetyczne Dzienny Dom Pomocy Ważne informacje Kontakt Adres Godziny otwarcia Ośrodka Strona główna Aktualności Termin składania wniosków A A A Szukaj Aktualności Termin składania wniosków UWAGA OD 3 SIERPNIA 2015 R WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY NA FUNDUSZ ALIMENTACYJNY W PRZYPADKU GDY OSOBA UBIEGAJĄCA SIE O ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY ZŁOŻY WNIOSEK WRAZ Z DOKUMENTAMI DO 31 SIERPNIA USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ WYPŁATA ŚWIADCZEŃ PRZYSŁUGUJĄCYCH ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK NASTĘPUJE DO 31 PAŹDZIERNIKA NATOMIAST W PRZYPADKU GDY OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ O ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY ZŁOŻY WNIOSEK WRAZ Z DOKUMENTAMI W OKRESIE OD 1 WRZEŚNIA DO 31 PAŹDZIERNIKA USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ WYPŁATA ŚWIADCZEŃ PRZYSŁUGUJĄCYCH ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK NASTĘPUJE DO 30 LISTOPADA OD 1 WRZEŚNIA 2015 R WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW NA ZASIŁKI RODZINNE WRAZ Z DODATKAMI NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY W PRZYPADKU GDY OSOBA UBIEGAJĄCA SIE O ŚWIADCZENIA RODZINNE NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/subcontent.php?cms_id=49 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  MOPS Sprawozdania i budżet Zarządzenia Kierownika MOPS Pomoc społeczna Akty prawne Formy pomocy kryteria przyznawania świadczeń Wymagane dokumenty Rejony socjalne Świadczenia rodzinne Aktualności Akty prawne Ważne informacje Zasiłek rodzinny Dodatki do zasiłku rodzinnego Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka Zasiłek pielęgnacyjny Świadczenie pielęgnacyjne Specjalny zasiłek opiekuńczy Świadczenie Rodzicielskie Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Koordynacja świadczeń rodzinnych Rodzina 500 Akty prawne Informacje ogólne Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Fundusz Alimentacyjny Akty prawne Informacje ogólne Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Dodatki mieszkaniowe i energetyczne Akty prawne Dodatki mieszkaniowe Terminy wypłat Dodatki energetyczne Dzienny Dom Pomocy Ważne informacje Kontakt Adres Godziny otwarcia Ośrodka Strona główna Aktualności Zmiana wysokości świadczeń rodzinnych A A A Szukaj Aktualności Zmiana wysokości świadczeń rodzinnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Świadczeń Rodzinnych w Wałczu informuje że od 1 LISTOPADA 2012 r uległa zmianie wysokość niektórych świadczeń rodzinnych Zmianie ulega wysokość zasiłków rodzinnych o których mowa w art 6 Ustawy z 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych i wynosi miesięcznie a 77 00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia b 106 00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia c

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/subcontent.php?cms_id=51 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  do pobrania Terminy wypłat Koordynacja świadczeń rodzinnych Rodzina 500 Akty prawne Informacje ogólne Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Fundusz Alimentacyjny Akty prawne Informacje ogólne Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Dodatki mieszkaniowe i energetyczne Akty prawne Dodatki mieszkaniowe Terminy wypłat Dodatki energetyczne Dzienny Dom Pomocy Ważne informacje Kontakt Adres Godziny otwarcia Ośrodka Strona główna Aktualności Odbiór decyzji na świadczenia rodzinne 2011 2012 A A A Szukaj Aktualności Odbiór decyzji na świadczenia rodzinne 2011 2012 Wydawanie decyzji na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na nowy okres zasiłkowy dla osób które złożyły wnioski w okresie od 1 do 30 września 2011 r będzie się odbywać wg następującej kolejności nazwiska od A do J 22 LISTOPADA 2011 r nazwiska od K do P 23 LISTOPADA 2011 r nazwiska od R do Ż 24 LISTOPADA 2011 r Pozostałe decyzje zasiłki pielęgnacyjne świadczenia pielęgnacyjne i jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka do odbioru po 20 danego miesiąca w przypadku złożenia wniosków do 10 dnia danego miesiąca oraz po 20 następnego miesiąca w przypadku złożenia wniosków po 10 dniu danego miesiąca Decyzje na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla osób które złożą wniosek w okresie od 1 października do 10 grudnia

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/subcontent.php?cms_id=59 (2016-04-30)
  Open archived version from archive