archive-pl.com » PL » W » WALCZ.PL

Total: 320

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • mieszkaniowe znajdującego się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul Nowomiejskiej 4 w Wałćzu i pobrać formularze dokumentów o przyznanie dodatku mieszkaniowego 2 Z wnioskiem trzeba udać się do swojej administracji domu Musi ona potwierdzić takie dane jak adres zamieszkania nazwa i siedziba zarządcy domu tytuł prawny do zajmowanego lokalu sposób ogrzewania lokalu i wody kwotę wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc właściciele domów jednorodzinnych dołączają do wniosku dokument potwierdzający powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu wystawione przez właściwy organ nadzoru budowlanego wydający pozwolenia na budowę oraz rachunki dotyczące wydatków na utrzymanie domu 3 Osoba ubiegająca się o pomoc wypełnia deklarację o dochodach za ostatnie 3 miesiące sprzed daty złożenia wniosku 4 Komplet dokumentów składa się w siedzibie MOPS u w Wałczu w dziale Dodatki Mieszkaniowe W określonych przypadkach może zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy połączony z koniecznością złożenia przez wnioskodawcę oświadczenia w sprawie posiadanych ruchomości i nieruchomości zasobów pieniężnych Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego Jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego pracownik MOPS u ustali że występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji o dochodach a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy wskazującym że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego domu jednorodzinnego wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe lub faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji wówczas dodatek może zostać nieprzyznany Jak jest wypłacany dodatek Dodatek mieszkaniowy przyznaje na wniosek osoby uprawnionej osoba upoważniona przez Burmistrza Miasta Wałcza Decyzja w sprawie pomocy wydana zostaje najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku Dodatek mieszkaniowy wpływa na konto administracji domu i pomniejsza w ten sposób należność osoby starającej

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/contrast.php?cms_id=31 (2016-04-30)
  Open archived version from archive • Terminy wypłat Terminy wypłat dodatków mieszkaniowych powrót Biuletyn Informacji Publicznej

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/contrast.php?cms_id=49 (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • dodatek energetyczny należy posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej WYSOKOŚĆ ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z 17 kwietnia 2014 r wysokość dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2014r do dnia 30 kwietnia 2015r dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną wynosi 11 36 zł miesiąc składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15 77 zł miesiąc składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18 93 zł miesiąc Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiaca z góry z wyjątkiem miesiąca stycznia w którym dodatek energetyczny wypłaca się do 30 stycznia danego roku ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 13 lutego 2014 r w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej Na podstawie art 22 1 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa Dz U z 2012 r poz 749 z późn zm 2 zarządza się co następuje 1 Zarządza się zaniechanie poboru opłaty skarbowej od decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego o której mowa w art 5d ustawy z 10

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/contrast.php?cms_id=69 (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • maksymalnym stopniu rozwoju psychofizycznego oraz stworzenie atmosfery zbliżonej do życia rodzinnego opartej na wzajemnym zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa DZIENNY DOM POMOCY proponuje możliwość zaspokojenia potrzeb kulturalnych i towarzyskich organizowanie zajęć w ramach terapii zajęciowej pomoc w załatwianiu spraw socjalno bytowych pomoc w utrzymywaniu higieny osobistej oganizuje wspólne wyjścia do Kina i Muzeum zabawy taneczne i imprezy okolicznościowe spotkania integracyjne z młodzieżą twórcami przedstawicielami władz miasta i osobami zasłużonymi dla społeczności

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/contrast.php?cms_id=38 (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • 00 65 e mail kancelaria mopswalcz pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny w Wałczu ul Nowomiejska 4 78 600 Wałcz woj zachodniopomorskie 067 250 11 20 e mail mopswalcz sr neostrada pl Dzienny Dom Pomocy w

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/contrast.php?cms_id=34 (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Godziny otwarcia Ośrodka GODZINY OTWARCIA PONIEDZIAŁEK PIĄTEK 7 15 15 15 powrót Biuletyn Informacji Publicznej

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/contrast.php?cms_id=58 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  można składać od momentu uruchomienia programu czyli od kwietnia 2016 r Miejsce składania wniosków Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu Dział Świadczeń Rodzinnych ul Nowomiejska 4 pokój nr 14 II piętro dla osób składających wniosek na pierwsze i kolejne dzieci lub jedyne dziecko kryterium dochodowe Urząd Miasta Wałcz pokój nr 07 niski parter wejście od ul Domańskiego dla osób składających wniosek na drugie dziecko lub drugie i kolejne dzieci bez kryterium dochodowego W związku z wejściem w życie w w ustawy zachęca się do zakładania rachunków bankowych na które będzie można przelewać świadczenia Pozwoli to uniknąć kolejek do kasy oraz usprawni wypłaty czytaj więcej INFORMACJA DOTYCZĄCA PODSTAWOWYCH WARUNKÓW PRZYZNAWANIA NOWEGO ŚWIADCZENIA RODZINNEGO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO Uchwalona przez Sejm 24 lipca 2015 r ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza od 1 stycznia 2016 r nowe świadczenie rodzinne świadczenie rodzicielskie Ustawa ta została podpisana przez Prezydenta RP 5 sierpnia 2015 r i po publikacji w Dzienniku Ustaw wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r czytaj więcej PREZYDENT PODPISAŁ USTAWĘ ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ Rodziny które przekroczą próg dochodowy nie stracą wsparcia finansowego państwa Dzięki wprowadzeniu zasady złotówka za złotówkę ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów czytaj więcej TERMINY WYPŁAT rminy płatności zasiłków celowych stałych okresowych dodatków mieszkaniowych energetycznych oraz świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwietniu 2016 r TERMINY PŁATNOŚCI W KWIETNIU 2016 R 4 6 KWIETNIA dodatki mieszkaniowe dodatki energetyczny 15 KWIETNIA zasiłki celowe 18 KWIETNIA zasiłki stałe 19 2 1 KWIETNIA świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny czytaj więcej 25 KWIETNIA zasiłki okresowe 28 KWIETNIA zasiłki celowe okresowe Powyższe terminy wypłat świadczeń mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie GODZINY OTWARCIA KASY MOPS PONIEDZIAŁKI 11 00 14 30 WTORKI PIĄTKI 10 30 14 00 NABÓR KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH DLA OSÓB CAŁKOWICIE UBEZWŁASNOWOLNIONYCH Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu ogłasza stały nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem Kandydat na opiekuna prawnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałczu ul Nowomiejska 4 pok 10 lub pok 3 czytaj więcej KOMUNIKAT W SPRAWIE SPECJALNEGO ZASIŁKU DLA OPIEKUNÓW Zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2014 roku Dz U z 2014 r poz 567 o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów zasiłek ten przysługuje osobom które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego Zasiłek dla opiekuna przysługuje wraz z odsetkami za okresy od dnia 1 lipca 2013 r do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy wktórych osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego do dnia 31 grudnia 2012 r od dnia wejścia w życie ustawy jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego do dnia 31 grudnia 2012 r Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy w których osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczeniapielęgnacyjnego lub na osobę wymagającą opieki innej

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/index.php?style_size=1 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  mieszkaniowe Terminy wypłat Dodatki energetyczne Dzienny Dom Pomocy Ważne informacje Kontakt Adres Godziny otwarcia Ośrodka Strona główna Rejestr zmian A A A Szukaj Rejestr zmian wyświetlaj wszystkie zmiany w treści ostatnie 10 zmian w treści ostatnie 20 zmian w treści 2016 04 13 akcja Modyfikacja informacji tytuł pozycji Aktualności dział Aktualności osoba modyfikująca Paweł Piórkowski czas akcji 2016 04 13 13 10 50 przejdź do wpisu 2016 04 12 akcja Modyfikacja informacji tytuł pozycji Aktualności dział Aktualności osoba modyfikująca Paweł Piórkowski czas akcji 2016 04 12 10 42 12 przejdź do wpisu 2016 04 12 akcja Modyfikacja informacji tytuł pozycji Aktualności dział Aktualności osoba modyfikująca Paweł Piórkowski czas akcji 2016 04 12 10 41 48 przejdź do wpisu 2016 04 12 akcja Modyfikacja informacji tytuł pozycji Aktualności dział Aktualności osoba modyfikująca Paweł Piórkowski czas akcji 2016 04 12 10 39 57 przejdź do wpisu 2016 04 12 akcja Modyfikacja informacji tytuł pozycji Aktualności dział Aktualności osoba modyfikująca Paweł Piórkowski czas akcji 2016 04 12 10 39 18 przejdź do wpisu 2016 04 08 akcja Modyfikacja informacji tytuł pozycji Dokumenty do pobrania dział Rodzina 500 osoba modyfikująca Paweł Piórkowski czas akcji 2016 04 08 13 45 37 przejdź do wpisu 2016

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/rejestr_zmian.php?style_size=1 (2016-04-30)
  Open archived version from archive