archive-pl.com » PL » W » WALCZ.PL

Total: 320

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych składki na ubezpieczenie zdrowotne składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej umowy zlecenia umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych usług rolniczych zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych składki na ubezpieczenie zdrowotne składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe zaświadczenia pracodawcy o okresie zatrudnienia w tym o okresach za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne oraz o okresach nieskładkowych dowodu otrzymania renty lub emerytury zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego zaświadczenia urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych zaświadczenia wystawionego przez szkołę potwierdzającego kontynuowanie nauki w gimnazjum szkole ponadgimnazjalnej szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną utracie statusu osoby bezrobotnej o przyznaniu odmowie przyznania wstrzymaniu wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych dodatku szkoleniowego stypendium dodatku aktywizacyjnego albo zaświadczenia

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/contrast.php?cms_id=15 (2016-04-30)
  Open archived version from archive • Nowomiejska Obrońców Westerplatte Ogniowa Ogrodowa Okrężna Okulickiego Olimpijskie Osiedle Orla Paderewskiego Papieża Jana XXIII Parkowa Partyzantów Piaskowa Piastowska Piastowskie Osiedle Piłsudskiego Plac Polski Plac Wolności Pocztowa Podgórna Podleśna Połczyńska Południowa Pomorska Poniatowskiego Poznańska Pożarna Przedmiejska Rataja Robotnicza Rzeczna Rzemieślnicza Sądowa Sienkiewicza Słoneczna Smolna Sosnowa Spokojna Sportowa Staszica Stefana Batorego Osiedle Szczęśliwa Szkolna Szmaragdowa Szpitalna Topolowa Towarowa Tysiąclecia 1 9 11 13 15 Tysiąclecia 10 18 Tęczowa Urocza Warzywna Wąska Wiejska

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/contrast.php?cms_id=16 (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wałczu Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tucznie Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Człopie Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mirosławcu Powiatowym Urzędem Pracy w Wałczu oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodziny

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/contrast.php?cms_id=61 (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu Specjalista Pracy Socjalnej Karolina Kobiałka Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu Pracownik Socjalny Prokurator Tadeusz Mikucki Przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Wałczu Izabela Gabrysiak Przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu Starszy Pracownik Socjalny mł asp Paweł Buczkowski Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Wałczu podkom Arkadiusz Górecki Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Wałczu Urszula Dźwigała przedstawiciel 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Wałczu Lidia Michalak przedstawiciel 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Wałczu Alina Bortnowska Przedstawiciel Zespołu Szkół Miejskich nr 2 w Wałczu pedagog Katarzyna Wierzbińska Przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wałczu Anna Dyczko Przedstawiciel Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Wałczu psycholog Agnieszka Olędzka Przedstawiciel Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Wałczu psycholog Irena Liniewicz Przedstawiciel Sądu Rejonowego w Wałczu starszy kurator zawodowy Justyna Ograbek Przedstawiciel Sądu Rejonowego w Wałczu starszy kurator zawodowy Teresa Dąbrowska Prezes Caritas Parafii pw św Antoniego w Wałczu Prace Zespołu Interdyscyplinarnego Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w sposób cykliczny w odstępach około 3 miesięcznych bądź częściej w zależności od potrzeb w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałczu ul Nowomiejska 4 w godzinach od 7 15 do 15 15 tel 672580065 608593185 e mail interdyscyplinarny mopswalcz pl Prace Zespołu Interdyscyplinarnego

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/contrast.php?cms_id=67 (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • 114 z późn zm Rozporzadzenie z 8 grudnia 2015 r w sprawie postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych Rozporządzenie z 7 sierpnia 2015 r w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/contrast.php?cms_id=17 (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • można ubiegać się o następujące dodatki DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA DODATEK Z TYTUŁU WYCHOWYWANIA DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ DODATEK Z TYTUŁU

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/contrast.php?cms_id=20 (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie jest niższa niż 20 00 zł świadczenia te nie przysługują Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje rodzicom jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka opiekunowi faktycznemu dziecka osobie uczącej się osoba pełnoletnia ucząca się niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów jeżeli wyrok sądu orzekający alimenty został wydany przed osiągnięciem pełnoletności przez osobę uczącą się Zasiłek przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w punktach 1 i 2 do ukończenia przez dziecko 18 roku życia nauki w szkole jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia 24 roku życia jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności Zasiłek nie przysługuje jeśli dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko osobie

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/contrast.php?cms_id=21 (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • 10 tygodnia ciąży do dnia porodu może wystawić lekarz lub położna Warunek udokumentowania pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie dotyczy osób będących prawnymi albo faktycznymi opiekunami dziecka a także osób które przysposobiły dziecko Wzór zaświadczenia został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 14 września 2010 r w sprawie formy opieki medycznej nad kobieta w ciąży uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod ta opieką Dz U Nr 183 poz 1234 Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania Wzór wniosku o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne Dz U z 2013 r poz 3 załącznik Nr 15 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka nie wchodzi aktualnie w zakres przedmiotowy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego W związku z tym wykonywanie pracy za granicą przez jednego z rodziców nie ma znaczenia dla właściwości organu do wydania decyzji w sprawie Wnioski o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka składa się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu ul Nowomiejska 4 II piętro pokój nr 14 Do wniosku należy dołączyć Oświadczenie drugiego z rodziców o nieubieganiu się o zapomogę w innej gminie Zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu Oświadczenie o dochodzie uzyskanym i dochodzie z zagranicy Oświadczenie członka

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/contrast.php?cms_id=22 (2016-04-30)
  Open archived version from archive •