archive-pl.com » PL » W » WALCZ.PL

Total: 320

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bip
  alimentacyjnych Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Dodatki mieszkaniowe i energetyczne Akty prawne Dodatki mieszkaniowe Terminy wypłat Dodatki energetyczne Dzienny Dom Pomocy Ważne informacje Kontakt Adres Godziny otwarcia Ośrodka Strona główna Zespół interdyscyplinarny Zespół interdyscyplinarny A A A Szukaj Zespół interdyscyplinarny Zespół interdyscyplinarny Zadania Do głównych zadań należą m in integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności przez 1 Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie 2 ww Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku 3 ww Rozpowszechnianie informacji o instytucjach osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym 4 Inicjowanie interwencji w środowisku objętym przemocą Skład Zespołu Interdyscyplinarnego Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego Marcin Tarapata Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu Specjalista Pracy Socjalnej Karolina Kobiałka Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu Pracownik Socjalny Prokurator Tadeusz Mikucki Przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Wałczu Izabela Gabrysiak Przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu Starszy Pracownik Socjalny mł asp Paweł Buczkowski Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Wałczu podkom Arkadiusz Górecki Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Wałczu Urszula Dźwigała przedstawiciel 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Wałczu Lidia Michalak przedstawiciel 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Wałczu Alina Bortnowska Przedstawiciel Zespołu Szkół Miejskich nr 2 w Wałczu pedagog Katarzyna Wierzbińska Przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wałczu Anna Dyczko Przedstawiciel Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Wałczu psycholog Agnieszka Olędzka Przedstawiciel Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Wałczu psycholog Irena Liniewicz Przedstawiciel Sądu Rejonowego w Wałczu starszy kurator zawodowy Justyna Ograbek Przedstawiciel Sądu Rejonowego w Wałczu starszy kurator zawodowy Teresa Dąbrowska Prezes Caritas Parafii pw św Antoniego w Wałczu Prace Zespołu Interdyscyplinarnego Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w sposób cykliczny w odstępach około 3 miesięcznych bądź częściej w zależności od potrzeb w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałczu ul Nowomiejska 4 w godzinach od

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/content.php?cms_id=67 (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Bip
  Zasiłek rodzinny Dodatki do zasiłku rodzinnego Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka Zasiłek pielęgnacyjny Świadczenie pielęgnacyjne Specjalny zasiłek opiekuńczy Świadczenie Rodzicielskie Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Koordynacja świadczeń rodzinnych Rodzina 500 Akty prawne Informacje ogólne Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Fundusz Alimentacyjny Akty prawne Informacje ogólne Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Dodatki mieszkaniowe i energetyczne Akty prawne Dodatki mieszkaniowe Terminy wypłat Dodatki

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/content.php?cms_id=59 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  i budżet Zarządzenia Kierownika MOPS Pomoc społeczna Akty prawne Formy pomocy kryteria przyznawania świadczeń Wymagane dokumenty Rejony socjalne Świadczenia rodzinne Aktualności Akty prawne Ważne informacje Zasiłek rodzinny Dodatki do zasiłku rodzinnego Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka Zasiłek pielęgnacyjny Świadczenie pielęgnacyjne Specjalny zasiłek opiekuńczy Świadczenie Rodzicielskie Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Koordynacja świadczeń rodzinnych Rodzina 500 Akty prawne Informacje ogólne Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Fundusz Alimentacyjny Akty prawne Informacje ogólne Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Dodatki mieszkaniowe i energetyczne Akty prawne Dodatki mieszkaniowe Terminy wypłat Dodatki energetyczne Dzienny Dom Pomocy Ważne informacje Kontakt Adres Godziny otwarcia Ośrodka Strona główna Świadczenia rodzinne Akty prawne A A A Szukaj Świadczenia rodzinne Akty prawne Ustawa z 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych tekst jednolity Dz U z 2015 r poz 114 z późn zm Rozporzadzenie z 8 grudnia 2015 r w sprawie postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych Rozporządzenie z 7 sierpnia 2015 r w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych Teksty powyższych aktów prawnych zostały pobrane z Internetowego Systemu Informacji Prawnej Kancelarii Sejmu Dokumenty do pobrania Ustawa z 28 listopada

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/content.php?cms_id=17 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  Statut Regulaminy Strategie MOPS Sprawozdania i budżet Zarządzenia Kierownika MOPS Pomoc społeczna Akty prawne Formy pomocy kryteria przyznawania świadczeń Wymagane dokumenty Rejony socjalne Świadczenia rodzinne Aktualności Akty prawne Ważne informacje Zasiłek rodzinny Dodatki do zasiłku rodzinnego Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka Zasiłek pielęgnacyjny Świadczenie pielęgnacyjne Specjalny zasiłek opiekuńczy Świadczenie Rodzicielskie Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Koordynacja świadczeń rodzinnych Rodzina 500 Akty prawne Informacje ogólne Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Fundusz Alimentacyjny Akty prawne Informacje ogólne Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Dodatki mieszkaniowe i energetyczne Akty prawne Dodatki mieszkaniowe Terminy wypłat Dodatki energetyczne Dzienny Dom Pomocy Ważne informacje Kontakt Adres Godziny otwarcia Ośrodka Strona główna Świadczenia rodzinne Ważne informacje A A A Szukaj Świadczenia rodzinne Ważne informacje GODZINY OTWARCIA PONIEDZIAŁEK 7 15 15 15 WTOREK PIĄTEK 7 15 15 15 PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW PONIEDZIAŁEK 8 00 15 00 WTOREK PIĄTEK 8 00 13 00 067 250 11 20 e mail mopswalcz sr neostrada pl W pokoju Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego ul Nowomiejska 4 II piętro pok nr 14 odbywa się 1 Wydawnie i przyjmowanie wniosków na zasiłki rodzinne zasiłki pielęgnacyjne świadczenia pielęgnacyjne jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka fundusz alimentacyjny 2

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/content.php?cms_id=36 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 00 zł W przypadku gdy dochód rodziny przekracza w w kwotę pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym na który jest ustalane prawo do tych świadczeń zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami a kwotą o którą został przekroczony dochód rodziny W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie jest niższa niż 20 00 zł świadczenia te nie przysługują Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje rodzicom jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka opiekunowi faktycznemu dziecka osobie uczącej się osoba pełnoletnia ucząca się niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów jeżeli wyrok sądu orzekający alimenty został wydany przed osiągnięciem pełnoletności przez osobę uczącą się Zasiłek przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w punktach 1 i 2 do ukończenia przez dziecko 18 roku życia nauki w szkole jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia 24 roku życia jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności Zasiłek nie przysługuje jeśli dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko osobie samotnie wychowującej

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/content.php?cms_id=21 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  rodzinny Dodatki do zasiłku rodzinnego Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka Zasiłek pielęgnacyjny Świadczenie pielęgnacyjne Specjalny zasiłek opiekuńczy Świadczenie Rodzicielskie Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Koordynacja świadczeń rodzinnych Rodzina 500 Akty prawne Informacje ogólne Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Fundusz Alimentacyjny Akty prawne Informacje ogólne Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Dodatki mieszkaniowe i energetyczne Akty prawne Dodatki mieszkaniowe Terminy wypłat Dodatki energetyczne Dzienny Dom Pomocy Ważne informacje Kontakt Adres Godziny otwarcia Ośrodka Strona główna Świadczenia rodzinne Dodatki do zasiłku rodzinnego A A A Szukaj Świadczenia rodzinne Dodatki do zasiłku rodzinnego Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki Przyznanie dodatków do zasiłku uzależnione jest od indywidualnej sytuacji finansowej i rodzinnej osoby ubiegającej się Obecnie można ubiegać się o następujące dodatki DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA DODATEK Z TYTUŁU WYCHOWYWANIA DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ DODATEK Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DODATEK Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO W SZKOLE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA DODATEK Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO Dodatek z tytułu urodzenia dziecka Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego Dodatek z

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/content.php?cms_id=20 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  pielęgnacyjny Świadczenie pielęgnacyjne Specjalny zasiłek opiekuńczy Świadczenie Rodzicielskie Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Koordynacja świadczeń rodzinnych Rodzina 500 Akty prawne Informacje ogólne Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Fundusz Alimentacyjny Akty prawne Informacje ogólne Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Dodatki mieszkaniowe i energetyczne Akty prawne Dodatki mieszkaniowe Terminy wypłat Dodatki energetyczne Dzienny Dom Pomocy Ważne informacje Kontakt Adres Godziny otwarcia Ośrodka Strona główna A A A Szukaj Brak strony lub niekompletne dane Dokumenty do pobrania Ustawa z 7 września 2007 r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30 czerwca 2006 r Ustawa z 25 lutego 1964 r Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 28 lipca 2008 r w sprawie sposobu i trybu postępowania sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 2 czerca 2005 r w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 lipca 2006 r w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodz Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego Ustawa z 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 2 czerwca 2005 r w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne Oświadczenie o braku dochodów w 2007 r Oświadczenie dla osób rozliczających się na podstawie zryczłtowanego podatku dochodowego lub karty podatkowej w 2007 r Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze Zdjęcie 1 Ustawa o świadczeniach rodzinnych Zdjęcie nr 1 II nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds księgowości Rozporządzenie Ministra Zdrowia Ustawa z 5 marca 2010 r dotycząca dodatku z tytułu urodzenia dziecka Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/content.php?mod=sub&cms_id=13 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  bezdomności bezrobocia niepełnosprawności długotrwałej lub ciężkiej choroby przemocy w rodzinie potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych trudności w integracji cudzoziemców którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego alkoholizmu lub narkomanii zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej klęski żywiołowej lub ekologicznej Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej Od dnia 1 października 2012 r dla osoby samotnie gospodarującej jest nim dochód nie przekraczający kwoty 542 zł natomiast dla osoby w rodzinie kwota 456 zł Rada gminy w drodze uchwały może podwyższyć kwoty uprawniające do zasiłków okresowego i celowego W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione pozostające w faktycznym związku wspólnie zamieszkujące i gospodarujące Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca w którym wniosek został złożony bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania jeżeli ustawa nie stanowi inaczej pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisacho powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowiaoraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób Do dochodu ustalonego nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego zasiłku celowego pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty wartości świadczenia w naturze świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów określonymi w odrębnych przepisach z tym że dochód ustala się dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy w których podatnik prowadził działalność a jeżeli nie prowadził działalności za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem przez podatek należny rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/content.php?mod=sub&cms_id=14 (2016-04-30)
  Open archived version from archive