archive-pl.com » PL » W » WALCZ.PL

Total: 320

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bip
  pielęgnacyjny Świadczenie pielęgnacyjne Specjalny zasiłek opiekuńczy Świadczenie Rodzicielskie Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Koordynacja świadczeń rodzinnych Rodzina 500 Akty prawne Informacje ogólne Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Fundusz Alimentacyjny Akty prawne Informacje ogólne Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Dodatki mieszkaniowe i energetyczne Akty prawne Dodatki mieszkaniowe Terminy wypłat Dodatki energetyczne Dzienny Dom Pomocy Ważne informacje Kontakt Adres Godziny otwarcia Ośrodka Strona główna A A A Szukaj Brak strony lub niekompletne dane Dokumenty do pobrania Ustawa z 7 września 2007 r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30 czerwca 2006 r Ustawa z 25 lutego 1964 r Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 28 lipca 2008 r w sprawie sposobu i trybu postępowania sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 2 czerca 2005 r w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 lipca 2006 r w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodz Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego Ustawa z 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 2 czerwca 2005 r w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne Oświadczenie o braku dochodów w 2007 r Oświadczenie dla osób rozliczających się na podstawie zryczłtowanego podatku dochodowego lub karty podatkowej w 2007 r Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze Zdjęcie 1 Ustawa o świadczeniach rodzinnych Zdjęcie nr 1 II nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds księgowości Rozporządzenie Ministra Zdrowia Ustawa z 5 marca 2010 r dotycząca dodatku z tytułu urodzenia dziecka Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/content.php?mod=sub&cms_id=27 (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Bip
  pielęgnacyjny Świadczenie pielęgnacyjne Specjalny zasiłek opiekuńczy Świadczenie Rodzicielskie Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Koordynacja świadczeń rodzinnych Rodzina 500 Akty prawne Informacje ogólne Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Fundusz Alimentacyjny Akty prawne Informacje ogólne Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Dodatki mieszkaniowe i energetyczne Akty prawne Dodatki mieszkaniowe Terminy wypłat Dodatki energetyczne Dzienny Dom Pomocy Ważne informacje Kontakt Adres Godziny otwarcia Ośrodka Strona główna A A A Szukaj Brak strony lub niekompletne dane Dokumenty do pobrania Ustawa z 7 września 2007 r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30 czerwca 2006 r Ustawa z 25 lutego 1964 r Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 28 lipca 2008 r w sprawie sposobu i trybu postępowania sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 2 czerca 2005 r w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 lipca 2006 r w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodz Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego Ustawa z 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 2 czerwca 2005 r w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne Oświadczenie o braku dochodów w 2007 r Oświadczenie dla osób rozliczających się na podstawie zryczłtowanego podatku dochodowego lub karty podatkowej w 2007 r Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze Zdjęcie 1 Ustawa o świadczeniach rodzinnych Zdjęcie nr 1 II nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds księgowości Rozporządzenie Ministra Zdrowia Ustawa z 5 marca 2010 r dotycząca dodatku z tytułu urodzenia dziecka Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/content.php?mod=sub&cms_id=28 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  pielęgnacyjny Świadczenie pielęgnacyjne Specjalny zasiłek opiekuńczy Świadczenie Rodzicielskie Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Koordynacja świadczeń rodzinnych Rodzina 500 Akty prawne Informacje ogólne Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Fundusz Alimentacyjny Akty prawne Informacje ogólne Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Dodatki mieszkaniowe i energetyczne Akty prawne Dodatki mieszkaniowe Terminy wypłat Dodatki energetyczne Dzienny Dom Pomocy Ważne informacje Kontakt Adres Godziny otwarcia Ośrodka Strona główna A A A Szukaj Brak strony lub niekompletne dane Dokumenty do pobrania Ustawa z 7 września 2007 r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30 czerwca 2006 r Ustawa z 25 lutego 1964 r Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 28 lipca 2008 r w sprawie sposobu i trybu postępowania sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 2 czerca 2005 r w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 lipca 2006 r w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodz Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego Ustawa z 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 2 czerwca 2005 r w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne Oświadczenie o braku dochodów w 2007 r Oświadczenie dla osób rozliczających się na podstawie zryczłtowanego podatku dochodowego lub karty podatkowej w 2007 r Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze Zdjęcie 1 Ustawa o świadczeniach rodzinnych Zdjęcie nr 1 II nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds księgowości Rozporządzenie Ministra Zdrowia Ustawa z 5 marca 2010 r dotycząca dodatku z tytułu urodzenia dziecka Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/content.php?mod=sub&cms_id=29 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  z późn zm 3 wzór oświadczenia określa załącznik nr 4 do rozporządzenia b oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy wzór oświadczenia określa załącznik nr 5 do rozporządzenia c zaświadczenie właściwego organu gminy nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy wzór oświadczenia określa załącznik nr 6 do rozporządzenia d umowę dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej e umowę o wniesieniu wkładów gruntowych w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną f odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną g przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny h w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą i dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu j dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy w których dochód był osiągany w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy k dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został osiągnięty w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy 4 odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem zobowiązujących do alimentów 5 kartę pobytu w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami o których mowa w art 127 lub art 186 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r o cudzoziemcach Dz U poz 1650 z późn zm 4 lub w

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/content.php?mod=sub&cms_id=25 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  pomocy kryteria przyznawania świadczeń Wymagane dokumenty Rejony socjalne Świadczenia rodzinne Aktualności Akty prawne Ważne informacje Zasiłek rodzinny Dodatki do zasiłku rodzinnego Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka Zasiłek pielęgnacyjny Świadczenie pielęgnacyjne Specjalny zasiłek opiekuńczy Świadczenie Rodzicielskie Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Koordynacja świadczeń rodzinnych Rodzina 500 Akty prawne Informacje ogólne Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Fundusz Alimentacyjny Akty prawne Informacje ogólne Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Dodatki mieszkaniowe i energetyczne Akty prawne Dodatki mieszkaniowe Terminy wypłat Dodatki energetyczne Dzienny Dom Pomocy Ważne informacje Kontakt Adres Godziny otwarcia Ośrodka Strona główna Dodatki mieszkaniowe i energetyczne Akty prawne A A A Szukaj Dodatki mieszkaniowe i energetyczne Akty prawne Ustawa z 21 czerwca 2001 r o dodatkach mieszkaniowych Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 czerwca 2005 r zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych Dz U 2005 Nr 131 poz 1094 Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 grudnia 2001 r w sprawie dodatków mieszkaniowych Dz U 2001 Nr 156 poz 1817 Teksty powyższych aktów prawnych zostały pobrane z Internetowego Systemu Informacji Prawnej Kancelarii Sejmu Dokumenty do pobrania Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 czerwca 2005 r zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 grudnia 2001

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/content.php?mod=sub&cms_id=30 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem na podstawie umowy użyczenia osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny Od czego zależy przyznanie dodatku Przyznanie dodatku uzależnione jest od spełnienia równocześnie dwóch warunków Określony średni dochód na miesiąc Powierzchnia zajmowanego lokalu Co należy zrobić aby dodatek otrzymać 1 Należy udać się do działu Dodatki mieszkaniowe znajdującego się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul Nowomiejskiej 4 w Wałćzu i pobrać formularze dokumentów o przyznanie dodatku mieszkaniowego 2 Z wnioskiem trzeba udać się do swojej administracji domu Musi ona potwierdzić takie dane jak adres zamieszkania nazwa i siedziba zarządcy domu tytuł prawny do zajmowanego lokalu sposób ogrzewania lokalu i wody kwotę wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc właściciele domów jednorodzinnych dołączają do wniosku dokument potwierdzający powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu wystawione przez właściwy organ nadzoru budowlanego wydający pozwolenia na budowę oraz rachunki dotyczące wydatków na utrzymanie domu 3 Osoba ubiegająca się o pomoc wypełnia deklarację o dochodach za ostatnie 3 miesiące sprzed daty złożenia wniosku 4 Komplet dokumentów składa się w siedzibie MOPS u w Wałczu w dziale Dodatki Mieszkaniowe W określonych przypadkach może zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy połączony z koniecznością złożenia przez wnioskodawcę oświadczenia w sprawie posiadanych ruchomości i nieruchomości zasobów pieniężnych Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego Jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego pracownik MOPS u ustali że występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji o dochodach a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy wskazującym że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego domu jednorodzinnego wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe lub faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji wówczas dodatek

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/content.php?mod=sub&cms_id=31 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej Wezwanie Collegium Medyczne Medica Wezwanie Centrum Edukacyjne Omnibus Wykluczenie z postępowania Kurs pierwszej pomocy Wykluczenie z postępowania Kurs pierwszej pomocy Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług opiekuńczych Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na świadczenie usług opiekuńczych gospodarczych i pielęgnacyjnych Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami Szkolenie Aktywne poszukiwanie pracy Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług opiekuńczych Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na świadczenie usług opiekuńczych gospodarczych i pielęgnacyjnych Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na świadczenie usług opiekuńczych gospodarczych i pielęgnacyjnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na świadczenie usług opiekuńczych gospodarczych i pielęgnacyjnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami Szkolenie Aktywne poszukiwanie pracy Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług opiekuńczych gospodarczych i pielęgnacyjnych w miejscu zamieszkania podopiecznego na terenie miasta Wałcz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług opiekuńczych gospodarczych i pielęgnacyjnych w miejscu zamieszkania podopiecznego na terenie miasta Wałcz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami Warsztaty z brokerem edukacyjnym wprowadzono 2014 04 25 11 26 29 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami Warsztaty z brokerem edukacyjnym wprowadzono 2014 04 25 11 27 00 Wezwanie do uzupełnienia dokumentów Blue House wprowadzono 2014 05 14 12 32 51 Wezwanie do uzupełnienia dokumentów CE LINGUA wprowadzono 2014 05 14 12 34 03 Zawiadamienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wprowadzono 2014 05 20 16 52 18 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wprowadzono 2014 05 20 22 14 23 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Warsztaty szkoła dla rodziców wprowadzono 2014 06 04 15 07 20 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Warsztaty szkoła dla rodziców wprowadzono 2014 06 04 15 07 41 Zawiadomienie o unieważnieniu wprowadzono 2014 06 23 15 26 07 Zawiadomienie o unieważnieniu wprowadzono 2014 06 23 15 26 35 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami Warsztaty szkoła dla rodziców wprowadzono 2014 06 25 17 45 55 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami Warsztaty szkoła dla rodziców wprowadzono 2014 06 25 17 46 19 Zawiadomienie o odrzuceniu oferty wprowadzono 2014 07 11 11 42 50 Zawiadomienie o wykluczeniu z postępowania wprowadzono 2014 07 11 11 44 43 Zawiadomienie o wykluczeniu z postępowania wprowadzono 2014 07 11 11 45 06 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego wprowadzono 2014 07 11 11 45 39 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego wprowadzono 2014 07 11 11 45 54 Zawiadomienie o odrzuceniu oferty wprowadzono 2014 07 11 11 50 19 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami Warsztaty szkoła dla rodziców wprowadzono

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/content.php?mod=sub&cms_id=32 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Koordynacja świadczeń rodzinnych Rodzina 500 Akty prawne Informacje ogólne Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Fundusz Alimentacyjny Akty prawne Informacje ogólne Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Dodatki mieszkaniowe i energetyczne Akty prawne Dodatki mieszkaniowe Terminy wypłat Dodatki energetyczne Dzienny Dom Pomocy Ważne informacje Kontakt Adres Godziny otwarcia Ośrodka Strona główna Zamówienia publiczne Konkursy A A A Szukaj Zamówienia publiczne

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/content.php?mod=sub&cms_id=33 (2016-04-30)
  Open archived version from archive •