archive-pl.com » PL » W » WALCZ.PL

Total: 320

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bip
  przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami do marszałka województwa 2 W przypadku wyjazdu członka rodziny do państwa o którym mowa w ust 1 po wydaniu przez organ właściwy decyzji przyznającej świadczenia rodzinne organ właściwy występuje do marszałka województwa o ustalenie czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 2a Przepisów ust 1 i 2 nie stosuje się w przypadku wyjazdu lub pobytu turystycznego leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 3 W przypadkach o których mowa w ust 1 i 2 marszałek województwa ustala czy w przekazanej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 4 W przypadku gdy marszałek województwa w sytuacji o której mowa w ust 1 ustali że mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wydaje decyzję zgodnie z art 21 5 W przypadku gdy marszałek województwa w sytuacji o której mowa w ust 2 ustali że mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego organ właściwy uchyla decyzję przyznającą świadczenia rodzinne od dnia w którym osoba podlega ustawodawstwu państwa o którym mowa w ust 1 w zakresie świadczeń rodzinnych w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 6 W przypadku o którym mowa w ust 5 marszałek województwa wydaje decyzję w sprawie świadczeń rodzinnych zgodnie z art 21 od dnia w którym osoba podlega ustawodawstwu państwa o którym mowa w ust 1 w zakresie świadczeń rodzinnych w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 7 W przypadku gdy marszałek województwa ustali że w sprawie nie mają zastosowania przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 1 przekazuje sprawę organowi właściwemu w celu ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych w przypadku o którym mowa w ust 1 2 informuje o tym fakcie organ właściwy w przypadku o którym mowa

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/content.php?mod=sub&cms_id=60 (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Bip
  alimentacyjnych Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Dodatki mieszkaniowe i energetyczne Akty prawne Dodatki mieszkaniowe Terminy wypłat Dodatki energetyczne Dzienny Dom Pomocy Ważne informacje Kontakt Adres Godziny otwarcia Ośrodka Strona główna Zespół interdyscyplinarny Zespół interdyscyplinarny A A A Szukaj Zespół interdyscyplinarny Zespół interdyscyplinarny Zadania Do głównych zadań należą m in integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności przez 1 Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie 2 ww Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku 3 ww Rozpowszechnianie informacji o instytucjach osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym 4 Inicjowanie interwencji w środowisku objętym przemocą Skład Zespołu Interdyscyplinarnego Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego Marcin Tarapata Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu Specjalista Pracy Socjalnej Karolina Kobiałka Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu Pracownik Socjalny Prokurator Tadeusz Mikucki Przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Wałczu Izabela Gabrysiak Przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu Starszy Pracownik Socjalny mł asp Paweł Buczkowski Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Wałczu podkom Arkadiusz Górecki Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Wałczu Urszula Dźwigała przedstawiciel 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Wałczu Lidia Michalak przedstawiciel 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Wałczu Alina Bortnowska Przedstawiciel Zespołu Szkół Miejskich nr 2 w Wałczu pedagog Katarzyna Wierzbińska Przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wałczu Anna Dyczko Przedstawiciel Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Wałczu psycholog Agnieszka Olędzka Przedstawiciel Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Wałczu psycholog Irena Liniewicz Przedstawiciel Sądu Rejonowego w Wałczu starszy kurator zawodowy Justyna Ograbek Przedstawiciel Sądu Rejonowego w Wałczu starszy kurator zawodowy Teresa Dąbrowska Prezes Caritas Parafii pw św Antoniego w Wałczu Prace Zespołu Interdyscyplinarnego Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w sposób cykliczny w odstępach około 3 miesięcznych bądź częściej w zależności od potrzeb w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałczu ul Nowomiejska 4 w godzinach od

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/content.php?mod=sub&cms_id=67 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  Świadczenie pielęgnacyjne Specjalny zasiłek opiekuńczy Świadczenie Rodzicielskie Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Koordynacja świadczeń rodzinnych Rodzina 500 Akty prawne Informacje ogólne Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Fundusz Alimentacyjny Akty prawne Informacje ogólne Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Dodatki mieszkaniowe i energetyczne Akty prawne Dodatki mieszkaniowe Terminy wypłat Dodatki energetyczne Dzienny Dom Pomocy Ważne informacje Kontakt Adres Godziny otwarcia Ośrodka Strona główna O Ośrodku

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/content.php?mod=sub&cms_id=68 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  z 10 kwietnia 1997r Prawo energetyczne Dz U z 2012 r poz 1059 ustawa z 26 lipca 2013 r o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw Dz U z 2013 r poz 984 ustawa z 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych Dz U z 2013 r poz 966 z późn zm ustawa z 14 czerwca 1960 r kodeks postępowania administracyjnego Dz U z 2013 r poz 267 Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art 2 ust 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej WYMAGANE WNIOSKI I DOKUMENTY Aby otrzymać dodatek energetyczny należy posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej WYSOKOŚĆ ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z 17 kwietnia 2014 r wysokość dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2014r do dnia 30 kwietnia 2015r dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną wynosi 11 36 zł miesiąc składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15 77 zł miesiąc składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18 93 zł miesiąc Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiaca z góry z wyjątkiem miesiąca stycznia w którym dodatek energetyczny wypłaca się do 30 stycznia danego roku ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 13 lutego 2014 r w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej Na podstawie art 22 1 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa Dz U z 2012 r poz 749 z późn zm 2 zarządza się co następuje 1 Zarządza się zaniechanie

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/content.php?mod=sub&cms_id=69 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  MOPS Sprawozdania i budżet Zarządzenia Kierownika MOPS Pomoc społeczna Akty prawne Formy pomocy kryteria przyznawania świadczeń Wymagane dokumenty Rejony socjalne Świadczenia rodzinne Aktualności Akty prawne Ważne informacje Zasiłek rodzinny Dodatki do zasiłku rodzinnego Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka Zasiłek pielęgnacyjny Świadczenie pielęgnacyjne Specjalny zasiłek opiekuńczy Świadczenie Rodzicielskie Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Koordynacja świadczeń rodzinnych Rodzina 500 Akty prawne Informacje ogólne Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Fundusz Alimentacyjny Akty prawne Informacje ogólne Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Dodatki mieszkaniowe i energetyczne Akty prawne Dodatki mieszkaniowe Terminy wypłat Dodatki energetyczne Dzienny Dom Pomocy Ważne informacje Kontakt Adres Godziny otwarcia Ośrodka Strona główna Rodzina 500 Akty prawne A A A Szukaj Rodzina 500 Akty prawne Ustawa z 11 lutego 2016 r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z 18 lutego 2016 r w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze Dokumenty do pobrania Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z 18 lutego 2016 r w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze wprowadzono 2016 03 29 11 21 57 Ustawa z 11 lutego 2016 r o pomocy państwa w

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/content.php?mod=sub&cms_id=73 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem Jeżeli partnerzy żyją w związku nieformalnym i mają dzieci z poprzednich związków oraz wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko to wówczas świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko będzie uzależnione od kryterium dochodowego a na pozostałe dzieci bez względu na dochód Dziecko do 25 r ż które pozostaje na utrzymaniu rodziców jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie Wniosek o to świadczenie składa się raz do roku na okres Będzie można to zrobić przez internet lub osobiście w gminie Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko będą dokumentowały sytuację dochodową dołączając do wniosku odpowiednie oświadczenie o dochodach Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego i w takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu We wniosku trzeba podać dane osoby starającej się o świadczenie dane drugiego z rodziców oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami jeśli takie będą w indywidualnej sprawie niezbędne Jednocześnie gmina sama będzie pozyskiwała podstawowe dane o dochodach więc nie trzeba będzie już dołączać tych informacji Świadczenie wychowawcze tak jak wszystkie świadczenia rodzinne będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców czyli przede wszystkim przelewem na konto Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r tj od momentu startu programu Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia 2016 r Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca w którym rodzice złożą wniosek świadczenie wychowawcze wypłaca się nie później niż ostatniego dnia miesiąca za który przyznane zostało świadczenie wychowawcze w przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego po 10 dniu miesiąca świadczenie wychowawcze za dany miesiąc

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/content.php?mod=sub&cms_id=74 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  pielęgnacyjny Świadczenie pielęgnacyjne Specjalny zasiłek opiekuńczy Świadczenie Rodzicielskie Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Koordynacja świadczeń rodzinnych Rodzina 500 Akty prawne Informacje ogólne Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Fundusz Alimentacyjny Akty prawne Informacje ogólne Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Dodatki mieszkaniowe i energetyczne Akty prawne Dodatki mieszkaniowe Terminy wypłat Dodatki energetyczne Dzienny Dom Pomocy Ważne informacje Kontakt Adres Godziny otwarcia Ośrodka Strona główna A A A Szukaj Brak strony lub niekompletne dane Dokumenty do pobrania Ustawa z 7 września 2007 r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30 czerwca 2006 r Ustawa z 25 lutego 1964 r Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 28 lipca 2008 r w sprawie sposobu i trybu postępowania sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 2 czerca 2005 r w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 lipca 2006 r w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodz Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego Ustawa z 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 2 czerwca 2005 r w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne Oświadczenie o braku dochodów w 2007 r Oświadczenie dla osób rozliczających się na podstawie zryczłtowanego podatku dochodowego lub karty podatkowej w 2007 r Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze Zdjęcie 1 Ustawa o świadczeniach rodzinnych Zdjęcie nr 1 II nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds księgowości Rozporządzenie Ministra Zdrowia Ustawa z 5 marca 2010 r dotycząca dodatku z tytułu urodzenia dziecka Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/content.php?mod=sub&cms_id=76 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  pielęgnacyjny Świadczenie pielęgnacyjne Specjalny zasiłek opiekuńczy Świadczenie Rodzicielskie Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Koordynacja świadczeń rodzinnych Rodzina 500 Akty prawne Informacje ogólne Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Fundusz Alimentacyjny Akty prawne Informacje ogólne Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Dodatki mieszkaniowe i energetyczne Akty prawne Dodatki mieszkaniowe Terminy wypłat Dodatki energetyczne Dzienny Dom Pomocy Ważne informacje Kontakt Adres Godziny otwarcia Ośrodka Strona główna A A A Szukaj Brak strony lub niekompletne dane Dokumenty do pobrania Ustawa z 7 września 2007 r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30 czerwca 2006 r Ustawa z 25 lutego 1964 r Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 28 lipca 2008 r w sprawie sposobu i trybu postępowania sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 2 czerca 2005 r w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 lipca 2006 r w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodz Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego Ustawa z 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 2 czerwca 2005 r w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne Oświadczenie o braku dochodów w 2007 r Oświadczenie dla osób rozliczających się na podstawie zryczłtowanego podatku dochodowego lub karty podatkowej w 2007 r Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze Zdjęcie 1 Ustawa o świadczeniach rodzinnych Zdjęcie nr 1 II nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds księgowości Rozporządzenie Ministra Zdrowia Ustawa z 5 marca 2010 r dotycząca dodatku z tytułu urodzenia dziecka Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/content.php?mod=sub&cms_id=80 (2016-04-30)
  Open archived version from archive •