www.archive-pl.com » PL » U » UPRP.PL

Total: 642

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Zasięg terytorialny znaku towarowego - Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
  Bazy danych UPRP Bazy międzynarodowe Serwer Publikacji Espacenet PL Espacenet EP Biuletyn i Wiadomości UPRP Klasyfikacje Pobierz formularze Lista rzeczników patentowych Kancelarie rzeczników patentowych Europejscy rzecznicy patentowi Ośrodki PATLIB Innowacyjność UE Podobne artykuły Znaki towarowe komiks Przystąpienie Wspólnoty Europejskiej do Protokołu do Porozumienia madryckiego Otwarty wykład Znaki towarowe leków kosmetyków produktów spożywczych w orzecznictwie sądów krajowych i wspólnotowych Czy można przedłużyć prawo ochronne na znak towarowy tylko dla części towarów lub usług Gdzie można znaleźć Międzynarodową Klasyfikację Towarów i Usług Klasyfikację Nicejską Strona główna Przedmioty własności przemysłowej Znaki towarowe Informacje podstawowe Zasięg terytorialny znaku towarowego drukuj poleć stronę Prawo ochronne na znak towarowy udzielone przez Urząd Patentowy RP ma terytorialny charakter co oznacza że jest ono skuteczne wyłącznie w granicach terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Istnieje jednakże możliwość rozszerzenia zasięgu terytorialnego znaku towarowego na inne państwa korzystając z jednego z trzech zaprezentowanych poniżej systemów system krajowy dokonanie zgłoszenia znaku w urzędzie właściwym ds ochrony własności przemysłowej w danym państwie W wielu krajach podczas dokonywania takiego zgłoszenia konieczne jest działanie za pośrednictwem pełnomocnika z reguły będącego odpowiednikiem polskiego rzecznika patentowego system regionalny dokonanie zgłoszenia znaku we właściwym urzędzie regionalnym Znak towarowy będzie wówczas chroniony na terytorium wszystkich państw członkowskich tego systemu Jest to
  http://www.uprp.pl/zasieg-terytorialny-znaku-towarowego/Lead05,163,1725,4,index,pl,text/ (2012-05-11)


 • Od kiedy ważny jest znak towarowy? - Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
  przemysłowe Oznaczenia Geograficzne Topografie układów scalonych Opłaty w postępowaniu Postępowanie sporne Pierwszeństwo z wystawy Na skróty EURO 2012 licencje Bazy danych UPRP Bazy międzynarodowe Serwer Publikacji Espacenet PL Espacenet EP Biuletyn i Wiadomości UPRP Klasyfikacje Pobierz formularze Lista rzeczników patentowych Kancelarie rzeczników patentowych Europejscy rzecznicy patentowi Ośrodki PATLIB Innowacyjność UE FAQ Co zrobić gdy minął okres ochrony znaku towarowego Kiedy i jak należy przedłużyć znak towarowy na kolejny 10 letni okres ochrony Więcej Podobne artykuły Co zrobić jeśli nie przedłużyłem ochrony znaku minął już dodatkowy sześciomiesięczny termin na złożenie wniosku a nadal chciałbym chronić mój znak towarowy Międzynarodowa klasyfikacja towarów i usług dla celów rejestracji znaków Klasyfikacja nicejska IX edycja Część II Lista towarów i usług w porządku klasowym Co zrobić gdy uprawniony składający wniosek o przedłużenie ochrony nie jest ujawniony w rejestrze Zgłaszanie wspólnotowych znaków towarowych drogą elektroniczną Znaki towarowe służące do oznaczania produktów ekologicznych muszą być zgodne z prawem unijnym Strona główna Przedmioty własności przemysłowej Znaki towarowe Informacje podstawowe Od kiedy ważny jest znak towarowy drukuj poleć stronę Ochrona prawna znaku towarowego rozpoczyna się od dnia wydania przez Urząd Patentowy prawomocnej decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy Zgłoszenie uważa się za dokonane w dniu w którym
  http://www.uprp.pl/od-kiedy-wazny-jest-znak-towarowy/Lead05,164,1729,4,index,pl,text/ (2012-05-11)

 • Dokumentacja zgłoszeniowa - Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
  w przypadkach znaków towarowych barwnych 2 egzemplarze taśmy magnetofonowej lub innego nośnika elektronicznego zawierającej nagranie dźwięku w przypadku znaku towarowego dźwiękowego dokument stwierdzający uprawnienie do używania niektórych oznaczeń w znaku towarowym w przypadkach określonych w art 131 ust 2 pkt 2 4 ustawy pwp regulamin znaku jeżeli zgłaszający ubiega się o udzielenie prawa ochronnego na wspólny znak towarowy wspólny znak towarowy gwarancyjny albo o udzielenie wspólnego prawa ochronnego Rodzaje praw ochronnych pełnomocnictwo jeżeli zgłaszający działa za pośrednictwem pełnomocnika Zgodnie z 5 ust 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2002r w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych Dz U z 2002r Nr 115 poz 998 i z 2005r Nr 109 poz 911 podanie zawiera w szczególności dane zgłaszającego oznaczenie pełnomocnika jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika wniosek o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy wspólny znak towarowy bądź wspólny znak towarowy gwarancyjny albo o udzielenie wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy Rodzaje praw ochronnych określenie znaku towarowego przedstawienie znaku w miejscu do tego przeznaczonym wskazanie towarów dla których znak towarowy jest przeznaczony Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług podpis zgłaszającego zgłaszających osób uprawnionych do reprezentowania Zgłaszającego w przypadku osoby prawnej lub pełnomocnika w przypadku jego ustanowienia Według 5 ust 3 ww rozporządzenia podanie może również zawierać oświadczenie zgłaszającego że chce skorzystać z uprzedniego pierwszeństwa jeżeli ubiega się o przyznanie tego pierwszeństwa wskazujące co najmniej datę i kraj dokonania pierwszego zgłoszenia lub nazwę miejsce i kraj wystawy oraz datę wystawienia towaru oznaczonego znakiem towarowym na wystawie wskazanie osoby upoważnionej do odbioru korespondencji jeżeli jest kilku zgłaszających i nie działają przez wspólnego pełnomocnika spis załączonych dokumentów Określenie znaku polega na jego przedstawieniu lub wyrażeniu w podaniu w sposób graficzny a w razie potrzeby także na określeniu jego rodzaju oraz opisaniu W zależności od rodzaju znaku towarowego przedstawia się go lub wyraża w następujący sposób jeżeli znak jest literą cyfrą napisem rysunkiem lub kompozycją kolorystyczną należy go w tej postaci zamieścić w podaniu jeżeli znak towarowy składa się z kilku odrębnych części przeznaczonych do łącznego używania etykieta kontretykieta krawatka należy przedstawić te części obok siebie w sposób odpowiadający ich rzeczywistemu rozmieszczeniu na towarze jeżeli znak towarowy ma formę przestrzenną należy go wyrazić w postaci rysunku obrazującego jego ogólny wygląd bądź kilku rysunków obok siebie gdy jego cechy wyróżniające znajdują się na różnych płaszczyznach jeżeli znak towarowy w szczególności melodia nie nadaje się do bezpośredniego graficznego zobrazowania należy go wyrazić w podaniu pośrednio przez zapis graficzny pozwalający na jego odtworzenie nuty litery obrazujące dźwięki artykułowane WYKAZ TOWARÓW Towary dla których znak towarowy jest przeznaczony są wskazywane w formie wykazu towarów Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług Przy sporządzaniu wykazu towarów należy jednocześnie wskazać klasy odnoszące się do określonych towarów zwane dalej klasami towarowymi zgodnie z aktualną klasyfikacją przyjętą na podstawie Porozumienia nicejskiego Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług Jeżeli towar dla którego zgłaszający chce zarejestrować znak nie jest wymieniony w wykazie towarów klasyfikacji o której wyżej mowa do zaklasyfikowania tego towaru stosuje się kryteria przyjęte w uwagach ogólnych do tej klasyfikacji Wykaz towarów o których
  http://www.uprp.pl/dokumentacja-zgloszeniowa/Lead05,171,1745,4,index,pl,text/ (2012-05-11)

 • Pobierz formularz - Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
  Wzory przemysłowe Oznaczenia Geograficzne Topografie układów scalonych Opłaty w postępowaniu Postępowanie sporne Pierwszeństwo z wystawy Na skróty EURO 2012 licencje Bazy danych UPRP Bazy międzynarodowe Serwer Publikacji Espacenet PL Espacenet EP Biuletyn i Wiadomości UPRP Klasyfikacje Pobierz formularze Lista rzeczników patentowych Kancelarie rzeczników patentowych Europejscy rzecznicy patentowi Ośrodki PATLIB Innowacyjność UE Strona główna Przedmioty własności przemysłowej Znaki towarowe Procedura krajowa Pobierz formularz W zgłaszaniu przed Urzędem Patentowym RP można posługiwać
  http://www.uprp.pl/pobierz-formularz/Menu13,172,4,index,pl/ (2012-05-11)

 • Klasyfikacje - Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
  Zgłaszanie online znaków towarowych Wzory przemysłowe Oznaczenia Geograficzne Topografie układów scalonych Opłaty w postępowaniu Postępowanie sporne Pierwszeństwo z wystawy Na skróty EURO 2012 licencje Bazy danych UPRP Bazy międzynarodowe Serwer Publikacji Espacenet PL Espacenet EP Biuletyn i Wiadomości UPRP Klasyfikacje Pobierz formularze Lista rzeczników patentowych Kancelarie rzeczników patentowych Europejscy rzecznicy patentowi Ośrodki PATLIB Innowacyjność UE Strona główna Przedmioty własności przemysłowej Znaki towarowe Procedura krajowa Klasyfikacje drukuj poleć stronę Do sporządzania wykazu towarów i lub usług wykorzystuje się Międzynarodową klasyfikację towarów i usług Klasyfikację Nicejską z kolei znaki towarowe zawierające elementy obrazowe klasyfikuje się za pomocą Międzynarodowej klasyfikacji elementów obrazowych znaków towarowych Klasyfikacji Wiedeńskiej Jednym z punktów Podania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy jest wykaz towarów i lub usług który sporządza się według Międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług czyli Klasyfikacji Nicejskiej zatwierdzonej na Międzynarodowej Konferencji w Nicei 15 czerwca 1957 roku Porozumieniem Nicejskim Polska jest związana od 1997 roku Na całość Klasyfikacji składają się 34 klasy towarowe i 11 klas usługowych w których towary i usługi ułożone są w porządku alfabetycznym Zaleca się aby przed rozpoczęciem klasyfikacji towarów i usług Zgłaszający dokładnie zapoznał się ze wskazówkami dla użytkowników zamieszczone są przed wykazem wszystkich klas i następującym przykładem Drugą klasyfikacją
  http://www.uprp.pl/klasyfikacja/Lead05,174,1756,4,index,pl,text/ (2012-05-11)

 • Decyzja o udzieleniu prawa ochronnego - Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
  przemysłowe Oznaczenia Geograficzne Topografie układów scalonych Opłaty w postępowaniu Postępowanie sporne Pierwszeństwo z wystawy Na skróty EURO 2012 licencje Bazy danych UPRP Bazy międzynarodowe Serwer Publikacji Espacenet PL Espacenet EP Biuletyn i Wiadomości UPRP Klasyfikacje Pobierz formularze Lista rzeczników patentowych Kancelarie rzeczników patentowych Europejscy rzecznicy patentowi Ośrodki PATLIB Innowacyjność UE Podobne artykuły Czy można przedłużyć prawo ochronne na znak towarowy tylko dla części towarów lub usług Wykład otwarty w Urzędzie Patentowym RP Pierwotna i wtórna zdolność odróżniająca znaków towarowych 14 maja 2009 r Ubieganie się o udzielenie wspólnego prawa ochronnego przez kilka osób fizycznych Międzynarodowa klasyfikacja towarów i usług dla celów rejestracji znaków Klasyfikacja nicejska IX edycja Część I Lista towarów i usług w porządku alfabetycznym Zgłaszanie wspólnotowych znaków towarowych drogą elektroniczną Zobacz również Co to jest prawo ochronne na znak towarowy Strona główna Przedmioty własności przemysłowej Znaki towarowe Procedura krajowa Decyzja o udzieleniu prawa ochronnego drukuj poleć stronę Zgodnie z art 144 Ustawy Prawo własności przemysłowej wydanie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy następuje po sprawdzeniu przez Urząd Patentowy czy są spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania prawa Jeśli wszystkie warunki zostały spełnione Urząd Patentowy wydaje decyzję warunkową w której udzielenie prawa ochronnego uzależnione jest spełnieniem formalnego
  http://www.uprp.pl/decyzja-o-udzieleniu-prawa-ochronnego/Lead05,175,1757,4,index,pl,text/ (2012-05-11)

 • ZMIANY W REJESTRZE - Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
  nie naruszają ustawy i odpowiadają co do formy obowiązującym przepisom Jeżeli Urząd stwierdzi że przedłożone dokumenty nie są wystarczające do wydania decyzji o wpisie w rejestrze wzywa wnioskodawcę postanowieniem do usunięcia braków bądź złożenia wyjaśnień pod rygorem umorzenia postępowania Złożenie wniosku o wpis w rejestrze nie jest obowiązkowe ale należy pamiętać że przeniesienie prawa jest skuteczne wobec osób trzecich od chwili dokonania wpisu w właściwym rejestrze prowadzonym przez UPRP Osoby mające miejsce zamieszkania lub siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą występować przed Urzędem Patentowym RP jedynie za pośrednictwem polskiego rzecznika patentowego Stan prawny na dzień 1 października 2010 r ZMIANY W REJESTRZE FAQ Czy istnieje formularz wniosku o zmianę w rejestrze Czy mogę samodzielnie potwierdzić dokumenty za zgodność z oryginałem Złożyłem wniosek o zmianę w rejestrze Urząd umorzył postępowanie lub pozostawił bez rozpoznania wniosek co zrobić Jakie dokumenty mogą uzasadniać dokonanie wpisu do rejestru Więcej Podobne artykuły Jak uzyskać urzędowe potwierdzenie danych zawartych w rejestrze Złożyłem wniosek o zmianę w rejestrze Urząd umorzył postępowanie lub pozostawił bez rozpoznania wniosek co zrobić Jakie dokumenty mogą uzasadniać dokonanie wpisu do rejestru Jak uzyskać informacje o stanie prawnym przedmiotów ochrony Co zrobić gdy uprawniony składający wniosek o przedłużenie ochrony nie jest ujawniony w rejestrze ZMIANY W REJESTRZE Zobacz również art 229 art 236 Ustawy prawo własności przemysłowej Strona główna Przedmioty własności przemysłowej Znaki towarowe Procedura krajowa Zmiany w rejestrze drukuj poleć stronę Uprawniony a także inne podmioty mające w tym interes prawny np licencjobiorca syndyk masy upadłości mogą składać wnioski o dokonanie wpisu w rejestrze Przeniesienie prawa staje się skuteczne wobec osób trzecich z chwilą dokonania wpisu tego przeniesienia we właściwym rejestrze W celu uzyskania zmiany wpisu w rejestrze należy złożyć wniosek który powinien zawierać w szczególności oznaczenie wnioskodawcy i jego adres jeżeli wniosek składa pełnomocnik powinien on określić w czyim imieniu działa
  http://www.uprp.pl/zmiany-w-rejestrze/Lead05,541,1775,4,index,pl,text/ (2012-05-11)

 • Wspólnotowe znaki towarowe - Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
  formie graficznej w szczególności z wyrazów łącznie z nazwiskami rysunków liter cyfr kształtu towarów lub ich opakowań pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw Wspólnotowy znak towarowy ma charakter jednolity i wywołuje jednakowe skutki prawne w całej Unii Europejskiej Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej tj od dnia 1 maja 2004 r ochrona wspólnotowego znaku towarowego rozciąga się także na terytorium Polski Podstawowe cechy wspólnotowego znaku towarowego Początek ochrony od dnia zgłoszenia Dziesięcioletni czas ochrony z możliwością jej przedłużania na kolejne dziesięcioletnie okresy Wyłączne prawo używania znaku przez uprawnionego oraz zakazywania osobom trzecim używania go bez jego zgody Jednolity charakter prawa ochronnego Jednolita dla całej Unii Europejskiej procedura rejestracyjna jedno zgłoszenie jeden język jeden Urząd jeden pełnomocnik Ochrona prawna skuteczna na terytorium całej Unii Europejskiej Wspólnotowy znak towarowy może zostać zgłoszony do rejestracji samodzielnie przez Zgłaszającego bądź przez jego pełnomocnika w tym również przez pracownika przedsiębiorstwa w przypadku gdy Zgłaszającym jest osoba prawna Ustanowienie pełnomocnika jest obowiązkowe wyłącznie dla wnioskodawców będących osobami fizycznymi lub prawnymi nie mającymi stałego miejsca zamieszkania lub głównego miejsca prowadzenia działalności lub rzeczywistego i poważnego przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego na terenie Unii Europejskiej Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego do rejestracji może być dokonane zarówno bezpośrednio w Urzędzie OHIM w Alicante jak i za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP który zobowiązany jest do jego przekazania do Urzędu OHIM Zgłoszenie złożone w Urzędzie Patentowym RP wywołuje taki sam skutek jak gdyby zostało dokonane tego samego dnia w Urzędzie OHIM Jednakże w sytuacji gdy zgłoszenie zostanie przekazane przez Urząd Patentowy RP po upływie dwóch miesięcy od daty jego otrzymania uznaje się że zostało ono dokonane z datą w której wpłynęło do Urzędu OHIM Zgłaszający lub jego pełnomocnik może zatem dostarczyć zgłoszenie w następujący sposób wysyłając bezpośrednio do Urzędu OHIM
  http://www.uprp.pl/wspolnotowe-znaki-towarowe/Lead05,639,1791,4,index,pl,text/ (2012-05-11)