archive-pl.com » PL » S » SUWALKI.PL

Total: 320

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Przetarg na dostawę soli drogowej ZP-8/2010
  Spółki Tryb działania Jak załatwiamy Nasze łącza BIP przegląd Więcej o BIP Archiwum Baza PGK Główna Księga Gości Kluczowe Rozszerzenia Omówienia Bibilografia Designed by Jerzy Rydzewski Przetarg na dostawę soli drogowej ZP 8 2010 Wpisany przez Jerzy Rydzewski piątek 08 października 2010 19 20 Przetarg nieograniczony na dostawę soli drogowej Nr postępowania ZP 8 2010 Ogłoszenie o zamówieniu Sól drogowa ZP 8 2010 pobierz plik pdf SIWZ Dostawa soli ZP

  Original URL path: http://www.pgk.suwalki.pl/bip/index.php?option=com_content&view=article&id=111%3Asol-drogowa2010&Itemid=70 (2012-09-27)
  Open archived version from archive


 • Informacja dla wykonawców ZP-7/2010.
  Majątek spółki Organy spółki Certyfikaty Umowa Spółki Tryb działania Jak załatwiamy Nasze łącza BIP przegląd Więcej o BIP Archiwum Baza PGK Główna Księga Gości Kluczowe Rozszerzenia Omówienia Bibilografia Designed by Jerzy Rydzewski Informacja dla wykonawców ZP 7 2010 Wpisany przez Jerzy Rydzewski piątek 08 października 2010 19 08 Dotyczy postępowanie na dostawę oleju napędowego benzyny bezołowiowej 95 i gazu LPG Nr postępowania ZP 7 2010 pobierz plik pdf Zmieniony piątek

  Original URL path: http://www.pgk.suwalki.pl/bip/index.php?option=com_content&view=article&id=110%3Aon-pb95-lpg-2010&Itemid=70 (2012-09-27)
  Open archived version from archive

 • Ogłoszenie o Zamówieniu Publicznym na dostawę oleju napędowego ZP-7/2010
  2010 10 19 na dostawę oleju napędowego benzyny bezołowiowej 95 i gazu LPG Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa oleju napędowego w ilości przewidywanej 5 000 000 litrów w okresie od 01 01 2011 r do 31 12 2013r Sukcesywna dostawa benzyny bezołowiowej 95 w ilości przewidywanej 1 500 000 litrów w okresie od 01 01 2011 r do 31 12 2013r Sukcesywna dostawa gazu płynnego LPG w ilości przewidywanej 600

  Original URL path: http://www.pgk.suwalki.pl/bip/index.php?option=com_content&view=article&id=109%3Adostawa-on-2010&Itemid=70 (2012-09-27)
  Open archived version from archive

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP-6/2010
  Tryb działania Jak załatwiamy Nasze łącza BIP przegląd Więcej o BIP Archiwum Baza PGK Główna Księga Gości Kluczowe Rozszerzenia Omówienia Bibilografia Designed by Jerzy Rydzewski Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP 6 2010 Wpisany przez Jerzy Rydzewski poniedziałek 06 września 2010 08 08 Numer sprawy ZP 6 2010 Suwałki 06 09 2010 r ZAWIADOMIENIE OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy ZP 6 2010

  Original URL path: http://www.pgk.suwalki.pl/bip/index.php?option=com_content&view=article&id=108%3Aogl-konenery2010&Itemid=70 (2012-09-27)
  Open archived version from archive

 • Ogłoszenie o przetargu ZP - 6 /2010
  blachą hak wykonany z pręta 30 mm odbiór hakowy 1200 mm i bramowy spawanie spoiny ciągłe kontenery malowane dwukrotnie farbą podkładową oraz lakierowane w kolorze niebieskim Okres gwarancji minimum 12 miesięcy II 1 4 Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających nie II 1 5 Wspólny Słownik Zamówień CPV 34 92 84 80 6 II 1 6 Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej nie II 1 7 Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej nie II 2 CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA Zakończenie 31 10 2010 SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM EKONOMICZNYM FINANSOWYM I TECHNICZNYM III 2 ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia nie III 4 INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART 24 UST 1 USTAWY III 4 1 W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków o których mowa w art 22 ust 1 ustawy oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć III 4 2 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art 24 ust 1 ustawy należy przedłożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art 24 ust 1 pkt 2 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy III 6 INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III 4 albo w pkt III 5 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określone w art 22 ust 1 ustawy Pzp III 7 Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne

  Original URL path: http://www.pgk.suwalki.pl/bip/index.php?option=com_content&view=article&id=107%3Aoglzp6-2010&Itemid=70 (2012-09-27)
  Open archived version from archive

 • Archiwa

  (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /bip/index.php?option=com_content&view=archive&Itemid=70&limitstart=20 (2012-09-27)


 • Archiwa
  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej Ogłoszenie o Zamówieniu Publicznym ZP 1 2010 Utworzone czwartek 14 stycznia 2010 00 00 Autor Jerzy Rydzewski Ogłoszenie o Zamówieniu Publicznym na dostawę gazu LPG ZP 1 2010 Przedmiotem zamówienia jest Dostawa gazu LPG 09133000 0 Skroplony gaz ropopochodny LPG w ilości 200 000 litrów w okresie od dnia podpisania umowy do 31 stycznia 2011 r Załąc PGK w Suwałkach sprzeda używany piec centralnego ogrzewania Utworzone wtorek 05 stycznia 2010 11 55 Autor Jerzy Rydzewski PGK w Suwałkach sprzeda używany piec centralnego ogrzewania szt 1 PGK w Suwałkach sprzeda używany kocioł do asfaltu Utworzone wtorek 05 stycznia 2010 11 55 Autor Jerzy Rydzewski PGK w Suwałkach sprzeda używany KOCIOŁ DO ASFALTU TYP KAP 2000B Madro szt 1 służył do przewożenia i wytwarzania masy asfaltowej osadzony na dwuosiowym podwoziu napędzany silnikiem 1HC 102 R1 z rozruchem elektrycznym Przetarg ustny nieograniczony na zbycie wydzielonej części przedsiębiorstwa Utworzone wtorek 05 stycznia 2010 09 27 Autor Jerzy Rydzewski Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp z o o ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie wydzielonej części przedsiębiorstwa tj Zakładu Usług Pogrzebowych ARKA zlokalizowanego w Suwałkach ul Bakałarzewska 6 Samochód marki Żuk A11 Utworzone wtorek 08 grudnia 2009 09 47 Autor Jerzy Rydzewski PILNE PGK w Suwałkach Sp z o o sprzeda za symboliczna opłatę cena do uzgodnienia nie mamy ustalonej kwoty czekamy na propozycje samochód marki Żuk A11 Pogotowie Techniczne z zabudową Rok Produkcji 1987 przebieg po remoncie 190358 km za Ogłoszenie o Zamówieniu Publicznym ZP 5 2009 Utworzone czwartek 01 października 2009 00 00 Autor Jerzy Rydzewski Ogłoszenie o zamówieniu dostawy soli drogowej ZP 5 2009 Ogłoszenie o Zamówieniu Publicznym ZP 5 2009 do pobrania plik w formacie pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania plik w formacie pdf Dom Porzebowy Arka Utworzone poniedziałek 07 września 2009 07 02 Autor Jerzy Rydzewski Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp z o o ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie wydzielonej części przedsiębiorstwa tj Zakładu Usług Pogrzebowych ARKA zlokalizowanego w Suwałkach ul Bakałarzewska 6 Dni Suwałk w ZKM Utworzone piątek 21 sierpnia 2009 15 42 Autor Jerzy Rydzewski Zamknięte ulice Kościuszki Mickiewicza i Placu Piłsudskiego Odpis z protokołu z negocjacji na temat dzierżawy gablot reklamowych Utworzone poniedziałek 20 lipca 2009 13 20 Autor Jerzy Rydzewski Odpis z protokołu z negocjacji na temat dzierżawy gablot reklamowych sporządzonego w dniu 13 lipca 2009 roku do pobrania plik w formacie pdf Blues Festival Utworzone środa 15 lipca 2009 07 25 Autor Jerzy Rydzewski OGłOSZENIE Zakład Komunikacji Miejskiej w Suwałkach informuje że w związku z organizowanym przez Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach Blues Festival który odbywać się będzie w patio Urzędu Miejskiego w Parku Kon Zielona Linia do Jawora w Gawrych Rudzie Utworzone czwartek 09 lipca 2009 09 19 Autor Jerzy Rydzewski Zakład Komunikacji Miejskiej w Suwałkach informuje iż od najbliższego weekendu tj od 11 lipca uruchomiona zostanie nowa linia autobusowa 22 do Gawrych Rudy która będzie kursować w soboty i niedziele do 30 września 2009r z ulicy ZKM sprzeda stare autobusy Utworzone

  Original URL path: http://www.pgk.suwalki.pl/bip/index.php?option=com_content&view=archive&Itemid=70&limitstart=40 (2012-09-27)
  Open archived version from archive

 • Informacja dla pasażerów - Cennik biletów
  Suwałkach z dnia 28 listopada 2007 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia pomiędzy Miastem Suwałki a Gminą Suwałki w sprawie wspólnej realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego Rada Miejska w Suwałkach uchwala co następuje Lp bilet normalny bilet ulgowy bilet miesięczny imienny normalny bilet miesięczny liniowy ulgowy bilet dekadowy bilet miesięczny na okaziciela normalny bilet miesięczny na okaziciela ulgowy 1 cena biletu w mieście 2 50 zł 1 25 zł 75 00 zł 38 00 zł 31 50 zł 95 00 zł 47 50 zł 2 Krzywólka 2 50 zł 1 25 zł 75 00 zł 38 00 zł 31 50 zł 95 00 zł 47 50 zł 3 Rozdzielnia 2 50 zł 1 25 zł 75 00 zł 38 00 zł 31 50 zł 95 00 zł 47 50 zł 4 ZEK Sobolewo 2 50 zł 1 25 zł 75 00 zł 38 00 zł 31 50 zł 95 00 zł 47 50 zł 5 Urz Celny ul Buczka 2 50 zł 1 25 zł 75 00 zł 38 00 zł 31 50 zł 95 00 zł 47 50 zł 6 Sp Podm ul Buczka 2 50 zł 1 25 zł 75 00 zł 38 00 zł 31 50 zł 95 00 zł 47 50 zł 7 Szwajcaria 2 50 zł 1 25 zł 75 00 zł 38 00 zł 31 50 zł 95 00 zł 47 50 zł 8 Jasionowo 2 50 zł 1 25 zł 75 00 zł 38 00 zł 31 50 zł 95 00 zł 47 50 zł Lp Miejscowość bilet jednoprzejazdowy normalny bilet jednoprzejazdowy ulgowy bilet miesięczny ulgowy bilet miesięczny normalny 1 Krzywe wieś 3 80 zł 1 90 zł 58 00 zł 95 00 zł 2 Mała Huta wieś 3 80 zł 1 90 zł 58 00 zł 95 00

  Original URL path: http://www.pgk.suwalki.pl/bip/index.php?view=article&catid=36%3Acenniki&id=2%3Ainformacja-dla-pasaerow-cennik-biletow&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=71 (2012-09-27)
  Open archived version from archive •