archive-pl.com » PL » S » SUWALKI.PL

Total: 320

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Przedmiot działalności Spółki:
  miasta i najbliższych okolic wywóz śmieci i odpadów oraz unieszkodliwianie odpadów usługi cmentarne prowadzenie cmentarza komunalnego utrzymanie i remonty ulic dróg miejskich Oprócz wyżej wymienionych zadań publicznych Spółka prowadzi także inną działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług pogrzebowych wynajmie autobusów

  Original URL path: http://www.pgk.suwalki.pl/bip/index.php?view=article&catid=34%3Ainfo-o-pgk&id=54%3Aprzedmiot-dzialan&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=53 (2012-09-27)
  Open archived version from archive


 • Tryb działania
  podstawie uchwały Rady Miejskiej Suwałk nr XXIV 270 04 z dni 23 czerwca 2004 roku o ustaleniu cen na przejazdy autobusem komunikacji miejskiej na podstawie Regulaminu Świadczenia Usług Komunalnych Zadania w zakresie usług cmentarnych wykonywane są na podstawie regulaminu cmentarza komunalnego oraz Regulaminu Świadczenia Usług Komunalnych Zadania w zakresie transportu zbierania i unieszkodliwiania odpadów wykonywane są na podstawie udzielonych zezwoleń na wywóz odpadów Spółka posiada zezwolenia na transport odpadów z

  Original URL path: http://www.pgk.suwalki.pl/bip/index.php?view=article&catid=34%3Ainfo-o-pgk&id=69%3Atryb&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=53 (2012-09-27)
  Open archived version from archive

 • Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
  zgodnie z postanowieniami instrukcji kancelaryjnej Zgodnie z obowiązującym w PGK w Suwałkach Sp z o o obiegiem korespondencji każde pismo wpływające jest rejestrowane w rejestrze sekretariatu a następnie przekazywane do kierownika odpowiedniego zakładu przedsiębiorstwa Sprawy będące w kompetencji odnośnego zakładu

  Original URL path: http://www.pgk.suwalki.pl/bip/index.php?view=article&catid=34%3Ainfo-o-pgk&id=68%3Asprawy&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=53 (2012-09-27)
  Open archived version from archive

 • Kompetencje organów Spółki
  Spółki skwitowania z wykonania przez nie obowiązków Podejmowanie uchwał w zakresie zbycia nabycia i dzierżawy majątku Spółki lub jego części ustanowienia na nim prawa użytkowania nabywania zbywania obciążania udziałów lub akcji w innych podmiotach gospodarczych jeżeli ich jednostkowa wartość jest większa od 500 000 zł Ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Uchwalanie rocznych planów ekonomiczno finansowych Spółki oraz tworzenie i przeznaczanie funduszy Spółki Powoływanie biegłego rewidenta do weryfikacji sprawozdania finansowego Spółki jeżeli w wyznaczonym terminie nie dokona tego Rada Nadzorcza Podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych dla Zgromadzenia Wspólników przez postanowienia niniejszego aktu lub przepisy kodeksu handlowego Ustalanie wynagrodzenia Członkom Zarządu Spółki Decydowanie o likwidacji Spółki Wyrażanie zgody na zaciąganie pożyczek przekraczających jednorazowo 500 tys zł Podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego Rozporządzanie czystym zyskiem Spółki Zmiany aktu założycielskiego Spółki Decydowanie o utworzeniu i przeznaczeniu funduszy celowych Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Kompetencje Rady Nadzorczej Spółki 1 Rada Nadzorcza obowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa 2 Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy badanie rocznego sprawozdania finansowego oraz rachunku zysków i strat zarówno co zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do

  Original URL path: http://www.pgk.suwalki.pl/bip/index.php?view=article&catid=34%3Ainfo-o-pgk&id=67%3Akompetencje&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=53 (2012-09-27)
  Open archived version from archive

 • Struktura organizacyjna
  10 Organami Spółki są Zgromadzenie Wspólników Rada Nadzorcza Zarząd W skład Przedsiębiorstwa wchodzą następujące komórki organizacyjne zajmujące się wykonywaniem działalności podstawowej Zakład Komunikacji Miejskiej Zakład Inżynierii Miejskiej Zakład Oczyszczania Miasta Zakład Remontu Taboru Schemat organizacyjny Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach

  Original URL path: http://www.pgk.suwalki.pl/bip/index.php?view=article&catid=34%3Ainfo-o-pgk&id=28%3Astruktura-organizacyjna&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=53 (2012-09-27)
  Open archived version from archive

 • Status prawny
  Repertorium A Nr 6465 1997 z dnia 17 06 1997 r z późniejszymi zmianami ustawa z 15 09 200 r Kodeks spółek handlowych Dz U Nr 94 poz 1037 z późniejszymi zmianami ustawa z 20 12 1996 r o gospodarce komunalnej Dz U Nr 9 poz 43 z 1997 r spółka wpisana postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku w dniu 19 12 2001 r do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod

  Original URL path: http://www.pgk.suwalki.pl/bip/index.php?view=article&catid=34%3Ainfo-o-pgk&id=36%3Astatus-prawny&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=53 (2012-09-27)
  Open archived version from archive

 • Przedmiot działalności Spółki
  terenie miasta i najbliższych okolic wywóz śmieci i odpadów oraz unieszkodliwianie odpadów usługi cmentarne prowadzenie cmentarza komunalnego utrzymanie i remonty ulic dróg miejskich Oprócz wyżej wymienionych zadań publicznych Spółka prowadzi także inną działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług pogrzebowych wynajmie

  Original URL path: http://www.pgk.suwalki.pl/bip/index.php?view=article&catid=34%3Ainfo-o-pgk&id=32%3Aprzedmiot-dziallnosci&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=53 (2012-09-27)
  Open archived version from archive

 • Certyfikaty i Dyplomy Szkoleń posiadane przez PGK
  Play 2005 Krajowej Izby Gospodarczej Certyfikat Kompetencji Zawodowych w krajowym transporcie drogowym osób Certyfikat Kompetencji Zawodowych w krajowym transporcie drogowym rzeczy Certyfikat Phare Occupacional Health and Safety Regarding Biological Agents at Work Świadectwo Kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami Licencja na

  Original URL path: http://www.pgk.suwalki.pl/bip/index.php?view=article&catid=34%3Ainfo-o-pgk&id=44%3Acertyfikaty&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=53 (2012-09-27)
  Open archived version from archive •