archive-pl.com » PL » Q » QUERCUS.PL

Total: 359

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • SAP HANA. Nowe narzędzie do przetwarzania i analizy danych : Quercus - wdrożenia SAP
  dostęp do danych w czasie rzeczywistym Wyobraźmy sobie firmę zajmującą się zarządzaniem ruchem drogowym która gromadzi i analizuje dane poruszania się pojazdów Każda zmiana położenia pojedynczego samochodu generuje nowy rekord danych który może być następnie przedstawiony na mapie Przy dużej liczbie samochodów szybka identyfikacja zdarzeń drogowych takich jak wypadki czy korki wymaga dostępu do danych i ich wizualizacji w czasie zbliżonym do rzeczywistego Z pomocą przychodzi tutaj baza danych rozwiązania SAP HANA Inne obszary w których rozwiązanie działa z powodzeniem to m in rozwiązania do analizy Big Data czy medycyna i analizy danych pacjentów Z powodu różnorodnych potrzeb klientów SAP HANA może zostać wdrożona jako dedykowane rozwiązanie lub usługa w chmurze W pierwszym przypadku dane przechowywane są na serwerach klienta bezpieczeństwo w drugim na zewnątrz Firma wykupuje wymagane usługi HANA bez konieczności ich konfiguracji z przydzieloną ilością pamięci dostosowaną do swoich potrzeb elastyczność i cena Jedną ze strategii SAP jest możliwość łatwiej migracji starszych systemów do technologii SAP HANA W większości przypadków nie ma konieczności nowego wdrożenia Tak jest na przykład w przypadku hurtowni danych SAP BW gdzie migracja trwa od kilku dni do kilku tygodni bez przestoju w dostępie do danych Niewielkimi nakładami czasowymi i finansowymi uzyskujemy między innymi szybszy dostęp do danych wielokrotnie skrócony czas ładowana i generowania raportów Zachęcamy do zapoznania się z różnymi scenariuszami wdrożenia SAP HANA Może okazać się że wystarczy zastosować rozwiązanie tylko w wybranych obszarach firmy i wyeliminować problemy wydajnościowe czy wytyczyć nowe kierunki rozwoju SAP Business Warehouse hurtownia danych dostarczana przez firmę SAP Tabele bazy danych składają się z połączonych z pozostających ze sobą w relacjach tabel jednokolumnowych Podejście to jest stosowane głównie w systemach analitycznych ze względu na lepszą wydajność odczytu danych ich agregacji i możliwość kompresji Zaawansowana analiza dużych wolumenów danych Artykuły Nowe możliwości z SAP HCM III Nowe możliwości

  Original URL path: http://www.quercus.pl/pl/artykuly/sap_hana_nowe_narzedzie.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive


 • SAP GUI 7.30 część IV : Quercus - wdrożenia SAP
  systemie SAP Opcja ta umożliwia włączenie klucza na słowników rozwijanych w systemie SAP Jest to przydatne np dla włączenia skrótów krajów dla infotypu 0002 lub dla menadżera podróży Istnieje również możliwość posortowania wpisów według klucza Menu wyboru bez klucza infotyp 0002 Menu wyboru z wyświetlonym kluczem nieposortowane infotyp 0002 Menu wyboru z wyświetlonym kluczem posortowane infotyp 0002 Aby włączyć wyświetlanie kluczy należy wybrać Opcje z menu kontekstowego znajdującego się w lewym górnym rogu okienka wyboru określonego systemu Na ekranie pojawi się okno opcji należy w nim wybrać ścieżkę Wygląd interakcji Wizualizacja 1 W sekcji obiekty sterowania należy włączyć Wyświetlanie klucza w listach rozwijalnych Sortowanie wg klucza rozwijalnych dla efektywn wpisu z klawiatury 3 Zmiana sposobu wyświetlania zawiadomień w systemie Standardowo w systemie wszystkie zawiadomienia pokazywane są w lewym dolnym rogu ekranu Istnieje jednak możliwość włączenia wyświetlania tego typu komunikatów jako okienka typu POP UP Aby tego dokonać należy wybrać Opcje z menu kontekstowego znajdującego się w lewym górnym rogu okienka wyboru określonego systemu Na ekranie pojawi się okno opcji należy w nim wybrać ścieżkę Wygląd interakcji Zawiadomienia Następnie w sekcji Komunikaty należy zaznaczyć wybrane opcje Wyprowadzanie dźwięku ostrzegawczego dla komunikatów włącza dodatkowy dźwięk przy komunikacie Wyświetlanie komunikatów pomyślnego wykonania w oknie dialogowym komunikaty zielone Wyświetlanie ostrzeżeń w oknie dialogowym komunikaty żółte Wyświetlanie komunikatów o błędzie w oknie dialogowym komunikaty czerwone Artykuły Nowe możliwości z SAP HCM III Nowe możliwości z SAP HCM II Nowe możliwości z SAP HCM Hokus pokus czy Big Data Success Factors czyli zarządzanie zasobami ludzkimi w chmurze Modułowość Portalu Liferay Portal Pracowniczy i jego architektura Niezbędnik kadrowca Portal Pracowniczy Quercus Sp z o o System ERP skrojony na miarę Integracja Portalu Pracowniczego z firmową domeną Portal płacowo kadrowy na platformie Liferay SAP GUI 7 30 Część V SAP HANA Nowe narzędzie do przetwarzania i analizy danych

  Original URL path: http://www.quercus.pl/pl/artykuly/sap_gui_730_czesc2.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Nowe przepisy 2015 : Quercus - wdrożenia SAP
  komórkowych wartość jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary bez kwoty podatku przewyższa kwotę 20 000 zł Zmiany w uldze za złe długi Nowelizacja ustawy o VAT przewiduje możliwość skorzystania przez wierzyciela z tzw ulgi za złe długi w przypadku gdy między wierzycielem a dłużnikiem istnieją powiązania o charakterze rodzinnym lub z tyt przysposobienia kapitałowym majątkowym lub wynikającym ze stosunku pracy W sytuacji gdy dłużnik będzie pozostawał na koniec miesiąca w którym upływa 150 dzień od dnia upływu terminu płatności ustalonego w umowie lub na fakturze w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji wyłączony zostanie obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego Ubezpieczenie członków rad nadzorczych Z dniem 1 stycznia 2015 r wszyscy członkowie rad nadzorczych pobierający wynagrodzenie z tytułu pełnienia tej funkcji zostają objęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalno rentowym Ubezpieczenia te będą dla nich obowiązujące niezależnie od tego czy podlegają ubezpieczeniom z innych stosunków pracy na przykład umowy zlecenia bądź bez względu na to czy pobierają jednocześnie emeryturę lub rentę W związku z tymi zmianami przedsiębiorstwa w których funkcjonuje rada nadzorcza jako płatnicy składek powinny wyrejestrować członków rad nadzorczych z ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZWUA z datą wyrejestrowania od 1 stycznia 2015 r i następnie z tą samą datą zgłosić ich do ubezpieczeń emerytalno rentowych na druku ZUS ZUA Ponadto 1 stycznia 2016 roku powstanie również obowiązek odprowadzania składek do ZUS od wszelkich umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę Wzrost wynagrodzeń i zmiany wysokości składki ZUS Ponadto z początkiem nowego roku wzrosła kwota minimalnej płacy W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy będzie wynosiła 1 750 zł Podwyżka ta niesie ze sobą szereg konsekwencji w składkach naliczanych za niektóre osoby ubezpieczone w tym między innymi dla osób przebywających na urlopie wychowawczym nie może być ona

  Original URL path: http://www.quercus.pl/pl/artykuly/nowe_przepisy_2015.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Modyfikacja tabel w systemie SAP : Quercus - wdrożenia SAP
  Drugi symbol informuje o tym że umieszczenie na wybranej pozycji nie jest możliwe Ukrywanie kolumn Ukrywanie kolumn jest opcją dostępną w ustawieniach administratora i wymaga odpowiednich uprawnień Główną część okna stanowią Bieżące ustawienia Podsumowują one aktualną konfigurację wykorzystywanego układu Poprzez zaznaczenie pola wyboru Niewidoczne w Bieżących ustawieniach można ukryć kolumny Tabela przed ukryciem kolumn Tabela po ukryciu kolumn Ukrywanie ma pewne ograniczenia kolumny zawierające istotne informacje nie zostaną ukryte pomimo zaznaczenia odpowiedniej opcji Co najmniej jedna kolumna musi pozostać widoczna Ustawianie stałej pozycji kolumn Dla określonej liczby kolumn można ustawić ich stałą pozycję w tabeli Funkcja ta jest szczególnie przydatna podczas przeglądania rekordów dla których część istotnych kolumn nie mieści się w obszarze wyświetlania Przesuwa się je wtedy na początku tabeli a następnie blokuje ich pozycję tak aby podczas przewijania pozostawały zawsze widoczne Aby ustawić stałą pozycję kolumn należy w pierwszej kolejności zmienić układ kolumn na pożądany lub wczytać go za pomocą wariantu Następnie poprzez wpisanie w pole Liczb główn kolumn odpowiedniej liczby blokuje się kolumny Istotną role odgrywa kolejność kolumn Liczy się ta z Bieżących ustawień a nie z obszaru wyśietlania danych Jeśli blokowanie kolumn powiodło się w obszarze paska przewijania pojawi się dla kolumn pusta przestrzeń Ukrywanie separatorów Opcja dostępna w ustawieniach administratora umożliwia ukrywanie separatorów kolumn i wierszy w tabeli poprzez zaznaczenie odznaczenie pola użytkownik decydują czy mają one być ukryte Kolejne rysunki przedstawiają tabele SAP a z użyciem obu separatorów b bez separatora poziomego c bez separatorów Zapis wariantów Zmieniony układ tabeli można zapisać w postaci wariantów Są one bardzo pomocne podczas używania tabeli w przypadku kiedy ze względu na dużą ilość danych trzeba je filtrować wybierając tylko te potrzebne Aby zapisać wariant należy wybrać funkcję Ustawienia tabeli w prawym górnym rogu tabeli Po jej uruchomieniu zostanie wyświetlone okno dialogowe Okno umożliwia zapis odczyt i usuwanie układów Użytkownik może zapisać dowolną liczbę wariantów dla tabeli SAP Każdy zapisany dla układu wariant można wykorzystywać jedynie na systemie na którym został stworzony Tylko osoba odpowiedzialna za ich stworzenie może ich używać i nimi zarządzać Wariant wiąże się również z programem w którym powstał i nie może zostać użyty z tabelą innego programu nawet jeśli wyświetla identyczne dane Podczas tworzenia wariantu należy wprowadzić nazwę a następnie wybrać przycisk Nazwy muszą być unikatowe nie dłuższe niż 20 znaków Dopuszcza się stosowanie znaków specjalnych Aktualnie wykorzystywany układ można zmienić poprzez wybór z listy utworzonych wcześniej wariantów bieżącego ustawienia Zmiany w układzie należy zatwierdzać przyciskiem W innym wypadku pomimo wybrania nie zostanie on użyty System oferuje standardowy wariant Ustawienia podstawowe pod którym jest zapisany domyślny układ kolumn Podczas uruchamiania ekranu z tabelą zapisany wcześniej układ nie jest domyślnie wczytywany Można to jednak zmienić wybierając odpowiednią watrość w Ustawieniach standardowych Tworząc wariant można również zaznaczyć pole opcji powodując ustawienie go jako domyślnie wczytywany Usuwanie następuje poprzez wybór z listy i wciśnięcie przycisku Jeżeli użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia może wykonać dodatkowe modyfikacje dla tabeli poprzez opcję Administratora uruchamianej przyciskiem Pojawi się wtedy dodatkowe okno pozwalające na dalszą konfigurację Wariant systemowy może działać jedynie w

  Original URL path: http://www.quercus.pl/pl/artykuly/modyfikacja_tabel_w_systemie.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • SAP GUI 7.30 część III : Quercus - wdrożenia SAP
  kolory SAP Signature Default SAP Gold SAP Green SAP Purple SAP Red Zmiana kolorów dla poszczególnych identyfikatorów systemowych lub pojedynczych mandantów Zmianę kolorów dla wpisów grupowanych po jednakowym ID lub dla pojedynczegi mandantu należey dokonać już po zalogowaniu do systemu Pomoże to np w łatwy sposób odróżnić system testowy od systemu produkcyjnego W tym celu należy kliknąć przycisk i wybrać Opcje Na ekranie pojawi się okno opcji należy w nim wybrać ścieżkę Wygląd Ustawienia kolorów Kolory w systemie Aby zmienić kolor na poziomie ID systemu należy wybrać kolor w górnym części ekranu wyboru a następnie kliknąć przycisk OK Aby zmienić kolor na mandantu należy wybrać kolor w górnym części ekranu wyboru a następnie kliknąć przycisk OK Artykuły Nowe możliwości z SAP HCM III Nowe możliwości z SAP HCM II Nowe możliwości z SAP HCM Hokus pokus czy Big Data Success Factors czyli zarządzanie zasobami ludzkimi w chmurze Modułowość Portalu Liferay Portal Pracowniczy i jego architektura Niezbędnik kadrowca Portal Pracowniczy Quercus Sp z o o System ERP skrojony na miarę Integracja Portalu Pracowniczego z firmową domeną Portal płacowo kadrowy na platformie Liferay SAP GUI 7 30 Część V SAP HANA Nowe narzędzie do przetwarzania i analizy danych SAP GUI 7 30

  Original URL path: http://www.quercus.pl/pl/artykuly/sap_gui_730_czesc1.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Certyfikat SAP Recognized Expertise in Human Capital Management : Quercus - wdrożenia SAP
  złożoność i specyfikę prac projektowych Zaimplementowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych w obszarze struktur państwowych wymagało skoordynowania wielu procesów oraz migracji dużej liczby danych Niezwykle złożonym i pionierskim w skali kraju wdrożeniem był również projekt realizowany dla Politechniki Warszawskiej Prace obejmowały implementację zintegrowanego systemu informatycznego SAP w obszarze kadrowo płacowym HR oraz niezbędnych elementów z innych obszarów bezpośrednio powiązanych z obszarem kadrowo płacowym w szczególności finansów FI controllingu CO zarządzania projektami PS Celem projektu było zastąpienie przestarzałych niewydolnych i niewspółpracujących ze sobą aplikacji obsługujących procesy kadrowo płacowe w tym umów CP poprzez wdrożenie jednolitego zintegrowanego systemu informatycznego umożliwiającego Centralne naliczenie listy płac dla wszystkich pracowników i utworzenie jednolitej bazy kadrowo płacowej uczelni Jak do tej pory nikomu w Polsce nie udało się wdrożyć na uczelni wyższej systemu ERP w obszarze HR w takim zakresie Politechnika Warszawska to jednak nie jedyna uczelnia z którą mieliśmy przyjemność współpracować W ramach konsorcjum zrealizowaliśmy wdrożenie na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie w zakresie administracji kadrowej obsługi czasu pracy i rozliczania płac a także rozwiązanie do obsługi BHP ZFŚS planowania kosztów osobowych podróży służbowych zarządzania szkoleniami i ocenami pracowniczymi oraz samoobsługę pracowniczą i menedżerską Wdrożone środowisko zostało także zintegrowane z uczelnianym systemem POLON Obecnie system SAP HCM obsługuje kilka tysięcy pracowników i współpracowników Uniwersytetu Wdrożenie rozwiązania SAP HCM na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej podobnie jak w przypadku realizacji tego typu projektów na innych uczelniach wyższych wiązało się z koniecznością obsłużenia licznych specyficznych dla tych organizacji obszarów Duża złożoność projektu nie przeszkodziła jednak w sprawnym wdrożeniu systemu które przyczyniło się do podniesienia standardu procesów administracyjnych i organizacyjnych na tej uczelni Powyższe wdrożenia była dla nas dużym wyzwaniem i wymagały zaangażowania wielu konsultantów Certyfikat SAP Recognized Expertise jest dla nas nie tylko wielkim wyróżnieniem i docenieniem naszej dotychczasowej pracy ale motywuje nas również do podejmowania jeszcze większych wyzwań

  Original URL path: http://www.quercus.pl/pl/artykuly/certyfikat_sap_recognized_expertise.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • SAP GUI 7.30 część II : Quercus - wdrożenia SAP
  w obszarze gdzie wyświetlane są wpisy serwerów i wybrać odpowiedni wgląd Rozwiązanie to działa niezależnie dla folderów Ulubione Powiązania oraz Połączenia Istnieje możliwość wybrania czterech różnych sposobów wyświetlania Duże ikony Małe ikony Lista Szczegóły 2 Dodawanie notatki do wpisu serwera SAP GUI umożliwia dodanie notatki do każdego wpisu na liście Aby dodać oraz włączyć wyświetlanie notatek należy wybrać przycisk znajdujący się ponad listą serwerów Na dole okienka pojawi się wówczas pole zawierające notatkę lub umożliwiające jej dodanie Aby dodać notatkę należy zaznaczyć żądany wpis i wpisać notatkę w dolnej części ekranu 3 Włączanie oraz wyłączanie historii ostatnich wpisów dla pojedynczego wpisu serwera W systemie SAP istnieje możliwość przechowywania ostatnich wpisów Przy włączonej tej opcji system automatycznie podpowiada ostatnie wpisy umieszczone przez użytkownika w danym polu Aby włączyć tą funkcjonalność należy wybrać Opcje z menu kontekstowego znajdującego się w lewym górnym rogu okienka wyboru określonego systemu Na ekranie pojawi się okno opcji należy w nim wybrać ścieżkę Dane lokalne Historia Następnie należy wybrać Status historii na Włączanie W sekcji Ustawienia historii można ustawić żądane opcje Kiedy te opcje są już ustawione należy jeszcze ustawić sposób połączenia do danego serwera W tym celu należy wybrać prawym klawiszem myszy właściwości danego wpisu Pojawi się okienko właściwości wpisu Należy wybrać zakładkę Sieć W zależności od żądanego efektu w sekcji Ustawienia sieci należy zaznaczyć Szybkie połączenie LAN Historia włączona Wolne połączenie zredukowany ruch w sieci Historia wyłączona Artykuły Nowe możliwości z SAP HCM III Nowe możliwości z SAP HCM II Nowe możliwości z SAP HCM Hokus pokus czy Big Data Success Factors czyli zarządzanie zasobami ludzkimi w chmurze Modułowość Portalu Liferay Portal Pracowniczy i jego architektura Niezbędnik kadrowca Portal Pracowniczy Quercus Sp z o o System ERP skrojony na miarę Integracja Portalu Pracowniczego z firmową domeną Portal płacowo kadrowy na platformie Liferay SAP GUI 7

  Original URL path: http://www.quercus.pl/pl/artykuly/sap_gui_730_czesc.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Jeszcze więcej możliwości w SAP HCM dzięki szybkiemu wprowadzaniu zdarzeń : Quercus - wdrożenia SAP
  przykład ekranu szybkiego wprowadzania zdarzeń VS Szybkie wprowadzanie zdarzeń ma na celu utworzenie zdarzenia kadrowo płacowego w bardziej przyjazny dla użytkownika sposób uruchamiane jest za pomocą transakcji PA42 Zalety 1 Zupełnie jak przez PA40 szybkie wprowadzanie wykorzystuje i tworzy zdarzenia które zostały wcześniej skonfigurowane i są dostępne z poziomu transakcji PA40 2 Zachowana walidacja opisywana metoda dziedziczy wszystkie metody walidacji wprowadzanych zdarzeń także klienckie 3 Ograniczona dostępność dla użytkowników szybkie wprowadzanie podobnie jak zdarzenia ograniczone są dla użytkowników systemu poprzez przypisanie parametru UGR Dzięki temu tylko wybrani użytkownicy będą mogli tworzyć odpowiednie zdarzenia 4 Jedno zdarzenie wiele szybkich zdarzeń mając skonfigurowane jedno zdarzenie można utworzyć wiele różnych ekranów szybkiego wprowadzania danych Przykład 2 Nawiązując do przykładu 1 w systemie można wykorzystywać szybkie wprowadzanie dla osób zewnętrznych Tym samym zdarzeniem w systemie rejestrowani są emeryci i renciści Ponieważ nie wszystkie dane są wymagane dla tej grupy osób istnieje możliwość utworzenia innego ekranu wprowadzania 5 Rozszerzalność dla każdego szybkiego wprowadzania możliwe jest dodanie nowych klienckich funkcjonalności dzięki wykorzystaniu BAdI 6 Tylko wybrane infotypy szybkie wprowadzanie zdarzeń umożliwia na ekranie wybór infotypów które zostaną dodatkowo wykorzystane w swojej oryginalnej postaci Przykład 3 Na wyżej zamieszczonym przykładzie ekranu szybkiego wprowadzania widoczne jest pole wyboru Jeśli użytkownik zaznaczy to pole to po uzupełnieniu pola i akceptacji przyciskiem dodatkowo zostanie wyświetlony ekran wprowadzania infotypu 0009 Uwagi 1 Do szybkiego wprowadzania użyte mogą zostać tylko zdarzenia już skonfigurowane Szybkie wprowadzanie nie może być kombinacją dwóch innych zdarzeń W takim przypadku należy utworzyć nowe zdarzenie w systemie 2 Zbyt duża ilość danych na pojedynczym ekranie może doprowadzić do zmniejszenia czytelności ekranu i przynieść efekt odwrotny od oczekiwanego Artykuły Nowe możliwości z SAP HCM III Nowe możliwości z SAP HCM II Nowe możliwości z SAP HCM Hokus pokus czy Big Data Success Factors czyli zarządzanie zasobami ludzkimi w chmurze

  Original URL path: http://www.quercus.pl/pl/artykuly/jeszcze_wiecej_mozliwosci_w.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive •