www.archive-pl.com » PL » P » PZU.PL

Total: 557

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznych
  rozszerzyć zakres ubezpieczenia podstawowego o ochronę swojego zdrowia w zakresie operacji chirurgicznych Korzyści Ubezpieczenie gwarantuje bezpieczeństwo finansowe w przypadku konieczności wykonania operacji chirurgicznych oraz środki na ewentualne dalsze leczenie lub rehabilitację Osoba objęta polisą samodzielnie decyduje o wysokości sumy ubezpieczenia zgodnie ze swoimi oczekiwaniami i potrzebami Przez 5 lat gwarantujemy ochronę ubezpieczeniową z niezmienną wysokością składki Po zakończonym okresie umowy istnieje możliwość kontynuacji ubezpieczenia bez dodatkowych skomplikowanych formalności Świadczenie wypłacane jest za sam fakt przeprowadzenia operacji niezależnie od jej powodzenia Polisa obejmuje jeden z najszerszych na rynku kompleksowy zakres operacji chirurgicznych bez konieczności oceny medycznej przy zawieraniu umowy i zapewnia ochronę niemal na całym świecie przez 24 godziny na dobę Zakres i przedmiot ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia obejmuje operacje chirurgiczne wymienione w Wykazie Operacji Chirurgicznych stanowiącym załącznik do ogólnych warunków ubezpieczenia Poniżej znajdziesz pliki do pobrania Ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek operacji chirurgicznych Skontaktuj się Kup przez agenta Drukuj Oceń artykuł Słowa kluczowe Dla mnie Zdrowie Na życie PZU Życie Dodatkowe Zobacz także Ubezpieczenie niekorzystnych następstw planowych zabiegów operacyjnych oraz porodów Dodatkowe ubezpieczenie Asystent w czasie utraty zdrowia Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek urodzenia dziecka Dodatkowe grupowe ubezpieczanie na wypadek śmierci dziecka produkty ubezpieczenie posagowe usmiech dziecka produkty ubezpieczenie na zycie
  http://www.pzu.pl/produkty/dodatkowe-indywidualne-ubezpieczenie-na-wypadek-operacji-chirurgicznych (2012-05-15)


 • Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej NW
  kryteria Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem Opis Pliki do pobrania Dla kogo Oferta skierowana jest do osób które poszukują dodatkowego zabezpieczenia zwiększającego sumę ubezpieczenia a ich dochody są źródłem utrzymania dla innych oraz dla wszystkich którzy z racji swojego zawodu codziennie są uczestnikami ruchu drogowego aktywnie uprawiają sport etc Korzyści Polisa zapewnia bezpieczeństwo finansowe pozwalające rodzinie ubezpieczonego utrzymać dotychczasowy standard życia Gwarantowana suma odszkodowania jest praktycznie nieograniczona a niezmienna przez cały okres trwania polisy składka wyjątkowo niska Ubezpieczenie zapewnia ochronę na całym świecie przez 24 godziny na dobę Zakres i przedmiot ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA spowodowaną nieszczęśliwym wypadkiem Poniżej znajdziesz pliki do pobrania Ogólne warunki dodatkowego indywidualnego ubezpieczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem Skontaktuj się Kup przez agenta Drukuj Oceń artykuł Słowa kluczowe Dla mnie Dla rodziny Na życie PZU Życie Dodatkowe Zobacz także Ubezpieczenie autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego Bezpieczny Rowerzysta Dodatkowe grupowe ubezpieczanie na wypadek śmierci dziecka produkty ubezpieczenie na zycie spokoj najblizszych produkty terminowe ubezpieczenie na zycie pewnym krokiem produkty ubezpieczenie na zycie i dozycie twoje marzenia Dowiedz się
  http://www.pzu.pl/produkty/dodatkowe-indywidualne-ubezpieczenie-na-wypadek-smierci-ubezpieczonego-spowodowanej-nw (2012-05-15)

 • Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie na wypadek złamania kości
  kości oraz dla każdego ponieważ każdy jest narażony na złamania kości wykonując codzienne zwykłe obowiązki zarówno w pracy jak i w domu Korzyści Ubezpieczenie gwarantuje bezpieczeństwo finansowe w przypadku leczenia złamania kości i ewentualnej rehabilitacji Osoba objęta polisą samodzielnie decyduje o wysokości sumy ubezpieczenia zgodnie ze swoimi oczekiwaniami i potrzebami Suma wypłaconych przez PZU Życie SA świadczeń z tytułu złamań kości może wynieść nawet 100 000 zł Przy zawarciu umowy nie są wymagane dodatkowe badania medyczne a polisa zapewnia ochronę ubezpieczeniową przez cały rok bez zmiany wysokości składki Po zakończonym okresie umowy istnieje możliwość kontynuacji ubezpieczenia bez dodatkowych skomplikowanych formalności Polisa zapewnia ochronę na całym świecie przez 24 godziny na dobę Zakres i przedmiot ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia obejmuje złamanie kości ubezpieczonego spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem a wypłacone świadczenie to określony procent sumy ubezpieczenia właściwy dla danego złamania Poniżej znajdziesz pliki do pobrania Ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek złamania kości ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem Skontaktuj się Kup przez agenta Drukuj Oceń artykuł Słowa kluczowe Dla mnie Zdrowie Na życie PZU Życie Dodatkowe Zobacz także Grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P Plus Grupowe ubezpieczenie na życie Pełnia Życia Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym Dodatkowe
  http://www.pzu.pl/produkty/dodatkowe-indywidualne-ubezpieczenie-na-wypadek-zlamania-kosci (2012-05-15)

 • Choose product
  opiekuńczych oraz nauczycieli wychowawców i opiekunów Ubezpieczenie zapewnia ochronę z tytułu odpowiedzialności cywilnej osobom lub podmiotom wykonującym zadania dydaktyczno wychowawcze opiekuńcze i pomocnicze związane z procesem nauczania i wychowania SŁOWA KLUCZOWE Dla mnie OC Osobowe i zawodowe Zawodowe Małe i średnie firmy PZU SA Szkoła Zobacz więcej OC osób fizycznych w życiu prywatnym Ubezpieczenie służy zabezpieczeniu interesów majątkowych osób fizycznych Zapewnia ochronę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za szkody powstałe w związku z czynnościami życia prywatnego Przez czynności życia prywatnego należy rozumieć czynności dotyczące sfery prywatnej nie związane z aktywnością zawodową i pozostające bez związku z wykonywaniem obowiązków służbowych pracą zarobkową oraz praktyczną nauką zawodu poza siedzibą szkoły SŁOWA KLUCZOWE Dla mnie Dla rodziny OC Osobowe i zawodowe PZU SA Zobacz więcej Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej farmaceutów i aptek Ubezpieczenie zapewnia ochronę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody osób trzecich powstałe w związku z prowadzeniem przez ubezpieczonego działalnością apteki lub wykonywaniem zawodu farmaceuty technika farmaceutycznego lub z posiadanym mieniem które jest wykorzystywane w związku z tą działalnością lub wykonywanym zawodem SŁOWA KLUCZOWE Dla mnie OC Osobowe i zawodowe Zawodowe Korporacje Małe i średnie firmy PZU SA Zobacz więcej OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym Ubezpieczenie to obejmuje ochroną działalność przewoźnika drogowego w ruchu krajowym z tytułu zawartych umów o przewóz towarów dokonywanych przez przewoźnika posiadającego uprawnienie do podejmowania i wykonywania krajowego transportu drogowego uzyskane zgodnie z obowiązującymi przepisami SŁOWA KLUCZOWE OC Osobowe i zawodowe Transportowe Korporacje Małe i średnie firmy PZU SA Zobacz więcej OC przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym Ubezpieczenie to obejmuje ochroną działalność przewoźnika międzynarodowego związaną z wykonywaniem umów o przewóz towarów posiadającego uprawnienia do podejmowania i wykonywania międzynarodowego transportu drogowego wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami SŁOWA KLUCZOWE OC Osobowe i zawodowe Transportowe Korporacje Małe i średnie firmy PZU SA Zobacz więcej OC użytkowników statków powietrznych przewoźników i innych przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej użytkowników statków powietrznych w związku z prowadzoną przez nich działalnością lotniczą i użytkowaniem statków powietrznych SŁOWA KLUCZOWE OC Osobowe i zawodowe Korporacje Małe i średnie firmy PZU SA Obowiązkowe Zobacz więcej Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych osób wykonujących zawód lekarza pielęgniarki oraz inny zawód medyczny dla klienta indywidualnego małego i średniego przedsiębiorcy Ubezpieczenie zapewnia ochronę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnej podmiotom leczniczym osobom wykonującym zawód lekarza pielęgniarki oraz inny zawód medyczny z tytułu szkód jakie mogą zostać wyrządzone w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych SŁOWA KLUCZOWE Dla mnie OC Osobowe i zawodowe Zawodowe Korporacje Małe i średnie firmy PZU SA Zobacz więcej OC przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Obowiązek ubezpieczenia OC przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych został określony w art 76h ustawy o rachunkowości Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia czynności podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu SŁOWA KLUCZOWE OC Osobowe i zawodowe Zawodowe Małe i średnie firmy PZU SA Obowiązkowe Zobacz więcej OC członków władz spółki kapitałowej Ubezpieczenie D O obejmuje odpowiedzialność członków władz spółki kapitałowej za szkody wynikłe z podjętych decyzji bądź z bezczynności gdy określone działanie
  http://www.pzu.pl/wybierz-produkt?tags=OC%20Osobowe%20i%20zawodowe (2012-05-15)

 • OC komornika sądowego
  szkody do której naprawienia jest zobowiązany ubezpieczony PZU wypłaci osobie trzeciej należne odszkodowanie świadomość minimalizacji ryzyka związanego z prowadzoną działalnością zawodową ratalny schemat płatności pozwalający dopasować płatności składki do oczekiwań klienta sprawna i rzetelna obsługa zarówno na etapie zawierania umowy ubezpieczenia jak również w przypadku zaistnienia szkody Zakres i przedmiot ubezpieczenia Przedmiot i zakres ubezpieczenia określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami Dz U z 2010 r nr 205 poz 1358 Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna pośrednika w obrocie nieruchomościami za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa W przypadku gdy pośrednik w obrocie nieruchomościami wykonuje czynności pośrednictwa przy pomocy innych osób działających pod jego nadzorem ubezpieczeniem OC jest objęta również odpowiedzialność cywilna tego pośrednika za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem tych osób Minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia określa ww rozporządzenie Ministra Finansów i wynosi 25 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia Poniżej znajdziesz pliki do pobrania Rozporządzenie OC pośrednika w obrocie nieruchomościami Jak kupić ubezpieczenie Jak zgłosić szkodę Skontaktuj się Kup przez agenta Drukuj Oceń artykuł Słowa
  http://www.pzu.pl/produkty/oc-komornika-sadowego (2012-05-15)

 • OC pośrednika w obrocie nieruchomościami
  przypadku wyrządzenia osobie trzeciej szkody do której naprawienia jest zobowiązany ubezpieczony PZU wypłaci osobie trzeciej należne odszkodowanie świadomość minimalizacji ryzyka związanego z prowadzoną działalnością zawodową ratalny schemat płatności pozwalający dopasować płatności składki do oczekiwań klienta sprawna i rzetelna obsługa zarówno na etapie zawierania umowy ubezpieczenia jak również w przypadku zaistnienia szkody Zakres i przedmiot ubezpieczenia Przedmiot i zakres ubezpieczenia określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami Dz U z 2010 r nr 205 poz 1358 Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna pośrednika w obrocie nieruchomościami za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa W przypadku gdy pośrednik w obrocie nieruchomościami wykonuje czynności pośrednictwa przy pomocy innych osób działających pod jego nadzorem ubezpieczeniem OC jest objęta również odpowiedzialność cywilna tego pośrednika za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem tych osób Minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia określa ww rozporządzenie Ministra Finansów i wynosi 25 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia Poniżej znajdziesz pliki do pobrania Rozporządzenie OC pośrednika w obrocie nieruchomościami Jak kupić ubezpieczenie Jak zgłosić szkodę Skontaktuj się Kup przez agenta
  http://www.pzu.pl/produkty/oc-posrednika-w-obrocie-nieruchomosciami (2012-05-15)

 • OC rzeczoznawców majątkowych
  z wykonywaniem czynności rzeczoznawcy majątkowego większa wiarygodność ubezpieczonego dla jego kontrahentów poczucie bezpieczeństwa w przypadku wyrządzenia osobie trzeciej szkody do której naprawienia jest zobowiązany ubezpieczony PZU wypłaci osobie trzeciej należne odszkodowanie świadomość minimalizacji ryzyka związanego z prowadzoną działalnością zawodową ratalny schemat płatności pozwalający dopasować płatności składki do oczekiwań klienta sprawna i rzetelna obsługa zarówno na etapie zawierania umowy ubezpieczenia jak również w przypadku zaistnienia szkody Zakres i przedmiot ubezpieczenia Przedmiot i zakres ubezpieczenia określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego Dz U z 2010 r nr 205 poz 1357 Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna rzeczoznawcy majątkowego za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej w związku z wykonywaniem czynności o których mowa w art 174 ust 3 i 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami Minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia określa ww rozporządzenie Ministra Finansów i wynosi 25 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia Poniżej znajdziesz pliki do pobrania Rozporządzenie Ministra Finansów Jak kupić ubezpieczenie Jak zgłosić szkodę Skontaktuj się Kup przez agenta Drukuj Oceń artykuł Słowa kluczowe Dla mnie OC Osobowe i
  http://www.pzu.pl/produkty/oc-rzeczoznawcow-majatkowych (2012-05-15)

 • OC notariuszy
  to spełnienie obowiązku wynikającego z ustawy Prawo o notariacie zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem prowadzonej działalności większa wiarygodność ubezpieczonego dla jego kontrahentów poczucie bezpieczeństwa w przypadku wyrządzenia osobie trzeciej szkody do której naprawienia jest zobowiązany ubezpieczony PZU wypłaci osobie trzeciej należne odszkodowanie świadomość minimalizacji ryzyka związanego z prowadzoną działalnością zawodową ratalny schemat płatności pozwalający dopasować płatności składki do oczekiwań klienta sprawna i rzetelna obsługa zarówno na etapie zawierania umowy ubezpieczenia jak również w przypadku zaistnienia szkody Zakres i przedmiot ubezpieczenia Przedmiot i zakres ubezpieczenia określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej notariuszy Dz U Nr 218 z 2003 r poz 2148 Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna notariusza za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej podczas wykonywania czynności notariusza o których mowa w art 1 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r Prawo o notariacie Minimalną sumę gwarancyjną w odniesieniu do jednego i do wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia określa w w Rozporządzenie Wynosi ona równowartość w złotych kwoty 50 000 euro Poniżej znajdziesz pliki do pobrania Rozporządzenie MF w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC notariuszy 11 12 2003 Jak
  http://www.pzu.pl/produkty/oc-notariuszy (2012-05-15)