archive-pl.com » PL » P » POZNAN.PL

Total: 873

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - Otwarta Wszechnica Ekonomiczna
  w bogatą tradycję uniwersytetów trzeciego wieku Oferta Wszechnicy skierowana jest do osób w wieku dojrzałym które pragną poznać reguły ekonomii współczesnego świata a zdobytą wiedzę wykorzystywać w realiach funkcjonowania gospodarstwa domowego dla obniżenia kosztów życia i podnoszenia jego jakości Otwarta Wszechnica Ekonomiczna Aktualności UWAGA W dniu 27 03 2012 lektorat z języka niemieckiego zostaje odołany Szanowni Państwo uprzejmie informujemy iz oprócz czwartkowych wykładów w semestrze letnim w roku akademickim 2011

  Original URL path: http://ue.poznan.pl/wszechnica/ (2012-06-12)
  Open archived version from archive


 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - Działalność Naukowo-Badawcza
  Wizualnej Kontakt BADANIA NAUKOWE Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu należy do największych uczelni ekonomicznych w Polsce i jest placówką naukowo badawczą o uznanej renomie w kraju i za granicą Działalność naukowa Uczelni jest prowadzona w 50 katedrach tworzących pięć wydziałów Ekonomii 13 katedr Gospodarki Międzynarodowej 8 katedr Informatyki i Gospodarki Elektronicznej 7 katedr Towaroznawstwa 8 katedr i Zarządzania 14 katedr Kadrę naukowo dydaktyczną Uczelni tworzy 472 nauczycieli akademickich w tym 54

  Original URL path: http://ue.poznan.pl/dzialalnosc-naukowo-badawcza/ (2012-06-12)
  Open archived version from archive

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - Polityka naukowa
  polityki 4 Kierunki badań i priorytety badawcze powinny wynikać zarówno z wymagań otoczenia zewnętrznego w którym działa AE w Poznaniu jak i z analizy własnego potencjału badawczego oraz potrzeby rozwoju nauk ekonomicznych Kierunki i priorytety muszą być powiązane ze strategią rozwoju Uczelni której podstawę stanowi działalność dydaktyczna i naukowa Działalność dydaktyczna aktualnie realizowana i prognozowana jest głównym kryterium decydującym o rozmiarach i kwalifikacjach kadry naukowo dydaktycznej 5 Podstawowymi uwarunkowaniami kierunków badań i priorytetów są a zapotrzebowanie dydaktyki determinowane wymaganiami rynku edukacyjnego badania pod kątem potrzeb procesu dydaktycznego b potrzeby wewnętrznego rozwoju nauk ekonomicznych c zapotrzebowanie ze strony praktyki gospodarczej d priorytety rządowe e priorytety unijne f zapotrzebowanie ze strony administracji lokalnej samorządów g inne priorytety krajowe i zagraniczne 6 Polityka naukowa AE w Poznaniu opiera się na następujących zasadach Nadrzędną zasadą jest zasada wolności prowadzonych badań naukowych Badania naukowe prowadzone w AE w Poznaniu powinny uwzględniać tendencje występujące w nauce światowej i europejskiej nawiązywać do nich w możliwie szerokim zakresie wykorzystując współpracę z zagranicznymi ośrodkami badawczymi Zasada ta powinna znaleźć odzwierciedlenie w stosowanych instrumentach polityki naukowej stwarzających preferencje dla realizacji powyższych postulatów Wyznawana jest zasada horyzontalnej polityki naukowej Wszystkie zespoły badawcze wszystkie katedry i wszyscy pracownicy naukowo dydaktyczni mają równe prawa w ubieganiu się o środki pozostające w dyspozycji Uczelni a przeznaczane na badania naukowe Jedynym kryterium różnicującym dostęp do środków powinny być osiągnięcia badawcze oceniane w zobiektywizowany sposób Wyjątkiem od zasady równości w dostępie do środków mogą być preferencje dla przygotowywania prac awansowych Nakłady powiązane są z wynikami Środki finansowe przydzielane są na realizację określonych celów Realizacja celów powinna być głównym kryterium określającym dostęp do środków finansowych w przyszłości Wyniki prac badawczych są poddawane ocenie według zobiektywizowanych powszechnie stosowanych kryteriów które powinny być jasne i znane społeczności akademickiej Osiągnięcia badawcze są jednym z podstawowych kryteriów oceny pracowników naukowo dydaktycznych

  Original URL path: http://ue.poznan.pl/dzialalnosc-naukowo-badawcza/polityka-naukowa/ (2012-06-12)
  Open archived version from archive

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - Projekty unijne
  The Lisbon conclusions stressed the central role of education and training as the main instrument to increase human capital Most of the managers are only partially satisfied with the training of the employees The main reason why employers consider training as not sufficiently effective is lack of Training institutions capable to carry out effective training Inability to apply new knowledge in practice lack of employee interest etc Analyzing so far available materials and good practices of a number of training providers the most effective methods for diminishing the gap between theory and practice is Case teaching method used by a number best known schools all over the world However case teaching method is still an innovation to be transferred to CEEC więcej Kadry dla Gospodarki Projekt Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w ramach Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Lider Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Partner Urząd Statystyczny w Poznaniu Projektem objęci zostaną studenci UEP ze szczególnym uwzględnieniem studentów rozpoczynających naukę na studiach licencjackich i inżynierskich oraz studenci nowego kierunku Gospodarka Turystyczna więcej insemtives Incentives for Semantics Celem projektu jest odkrycie czynników motywujących Internautów do aktywności w Internecie Semantycznym Ideę tej nowego rodzaju sieci opublikował twórca sieci WWW

  Original URL path: http://ue.poznan.pl/dzialalnosc-naukowo-badawcza/projekty-unijne/ (2012-06-12)
  Open archived version from archive

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - Centra Badawcze
  rynkowa Władze Wydziały Jednostki Baza Pracowników Badania naukowe Współpraca z zagranicą UEP w organizacjach międzynarodowych Z prac Rektora i Prorektorów Sprawozdanie Rektora Dane statystyczne Czasopisma UEP Infrastruktura Mapa UEP Wirtualne zwiedzanie Multimedia System Identyfikacji Wizualnej Kontakt Centra Badawcze Uniwersytet Ekonomiczny

  Original URL path: http://ue.poznan.pl/uczelnia/struktura-organizacyjna/centra-badawcze/ (2012-06-12)
  Open archived version from archive

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - Współpraca z Zagranicą
  Sprawozdanie Rektora Dane statystyczne Czasopisma UEP Infrastruktura Mapa UEP Wirtualne zwiedzanie Multimedia System Identyfikacji Wizualnej Kontakt WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA WYJAZDY PRACOWNIKÓW UEP procedura i wnioski PRZYJAZDY gości zagranicznych na UEP Student UEP za granicą Katalog studiów wersja polska i angielska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu od wielu lat utrzymuje bliskie kontakty z naukowymi ośrodkami zagranicznymi w wielu krajach W gronie naszych partnerów znajdują się uczelnie i ośrodki naukowe z Austrii Belgii Białorusi Bułgarii Chin Czech Danii Estonii Finlandii Francji Grecji Hiszpanii Holandii Irlandii Kanady Litwy Łotwy Niemiec Norwegii Portugalii Rosji Rumunii Słowacji Słowenii Stanów Zjednoczonych Szwecji Tajlandii Turcji Ukrainy Węgier Wielkiej Brytanii Włoch Realizacja działań prowadzonych w ramach międzynarodowych programów współpracy umów międzyrządowych i międzyuczelnianych oraz umów będących efektem kontaktów jednostek organizacyjnych i pracowników naszej Uczelni z partnerami zagranicznymi obejmuje wyjazdy na imprezy o charakterze naukowym seminaria sympozja kongresy konferencje wyjazdy na staże szkolenia kursy wymianę studentów i nauczycieli akademickich realizację wspólnych tematów badawczych wzajemne konsultacje naukowe wymianę publikacji i literatury fachowej Rozszerzenie zakresu współpracy z naukowymi ośrodkami zagranicznymi umożliwia pracownikom i studentom naszej Uczelni dostęp do dorobku naukowego innych krajów stałe podnoszenie poziomu wiedzy i kwalifikacji co ma niewątpliwy wpływ na przebieg kariery naukowej i zawodowej Współpraca z instytucjami zagranicznymi szkolnictwa

  Original URL path: http://ue.poznan.pl/uczelnia/wspolpraca-z-zagranica/ (2012-06-12)
  Open archived version from archive

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - Uczelnie partnerskie
  6 Universitat de Girona w programie Erasmus od roku akademickiego 2005 2006 7 Universidad de Huelva w programie Erasmus od roku akademickiego 2011 2012 8 Universidad de La Laguna w programie Erasmus od roku akademickiego 2008 2009 9 Universidad de Leon w programie Erasmus od roku akademickiego 2005 2006 10 Universidad de Oviedo w programie Erasmus od roku akademickiego 2004 2005 11 Universidad de Sevilla w programie Erasmus od roku akademickiego 2003 2004 umowa międzyuczelniana od roku 2005 12 Universidad Politecnica de Valencia w programie Erasmus od roku akademickiego 2004 2005 13 Universitat de Valencia w programie Erasnus od roku akademickiego 2009 2010 14 Universidade de Vigo w programie Erasmus od roku akademickiego 2008 2009 Holandia 1 Arnhem Business School w programie Erasmus od roku akademickiego 1999 2000 2 Avans University of Applied Sciences Breda w programie Erasmus od roku akademickiego 2009 2010 3 Fontys University of Professional Education Eindhoven w programie Erasmus od roku akademickiego 2004 2005 4 NIMBAS Graduate School of Management Utrecht umowa od roku 2005 5 NHL University Leeuwarden w programie Erasmus od roku akademickiego 2005 2006 6 Radboud University Nijmegen w programie Erasmus od roku akademickiego 2000 2001 7 Wageningen University umowa uczelniana od roku 1983 oraz w programie Erasmus od roku akademickiego 1999 2000 8 Zuyd University Maastricht w programie Erasmus od roku akademickiego 2007 2008 Irlandia 1 Athlone Institute of Technology w programie Erasmus od roku akademickiego 2006 2007 2 Institute of Technology Tallaght Dublin w programie Erasmus od roku akademickiego 2005 2006 3 National University of Ireland Galway w programie Erasmus od roku akademickiego 2010 2011 Islandia 1 Reykjavik University w programie Erasmus od roku akademickiego 2009 2010 Japonia 1 Meiji University Tokio umowa międzyuczelniana od roku 2011 Kanada 1 University of Lethbridge umowa międzyuczelniana od roku 2003 Litwa 1 Klaipeda College of Social Sciences w programie Erasmus od roku akademickiego 2005 2006 2 University of Vilnius w programie Erasmus od roku akademickiego 2005 2006 umowa międzyuczelniania od roku 2009 3 Vilnius Gediminas Technical University w programie Erasmus od roku akademickiego 2006 2007 Łotwa 1 Stockholm School of Economics in Riga w programie Erasmus od roku akademickiego 2005 2006 2 University of Latvia Riga w programie Erasmus od roku akademickiego 2007 2008 3 School of Business Administration Turiba Riga w programie Erasmus od roku akademickiego 2009 2010 Makau 1 United Nations University International Institute for Software Technology umowa międzyuczelniania od roku 2004 Niemcy 1 Duale Hochschule Baden Wuerttemberg Heidenheim w programie Erasmus od roku akademickiego 2008 2009 2 Europa Universität Viadrina Frankfurt an der Oder w programie Erasmus od roku akademickiego 2000 2001 program trzech dyplomów UEP Viadrina Niemcy i Metz Francja od roku 2011 3 Fachhochschule Braunschweig Wolfenbuttel w programie Erasmus od roku akademickiego 2009 2010 umowa jednostronna 4 Fachhochschule Osnabrück w programie Erasmus od roku akademickiego 2001 2002 5 Fachhochschule Rosenheim w programie Erasmus od roku akademickiego 2004 2005 6 Fachhochschule Stralsund w programie Erasmus od roku akademickiego 2003 2004 7 Freie Universität Berlin w programie Erasmus od roku akademickiego

  Original URL path: http://ue.poznan.pl/uczelnia/wspolpraca-z-zagranica/uczelnie-partnerskie/ (2012-06-12)
  Open archived version from archive

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS)
  stanowią integralną część programu studiów przygotowanie pakietu informacyjnego o uczelni programach studiów i przedmiotach stosowanie odpowiednich dokumentów formularz aplikacyjny studenta porozumienie o programie zajęć wykaz zaliczeń System punktacji ECTS System punktacji ECTS umożliwia pomiar i porównanie wyników osiągniętych przez studenta a także umożliwia przeniesienie tych wyników pomiędzy uczelniami Pozwala w sposób prosty i przejrzysty określić zasady odbywania studiów za granicą i wymagania konieczne do ich zaliczenia Punkty ECTS które są przyporządkowane poszczególnym przedmiotom wykłady ćwiczenia laboratoria itp a także praca własna w domu czy w bibliotece określają nakład pracy studenta jaki musi on ponieść aby uzyskać zaliczenie danego przedmiotu w stosunku do nakładu pracy niezbędnego do zaliczenia semestru Nakładowi pracy wymaganemu do zaliczenia roku studiów przyporządkowano umownie 60 punktów kredytowych i odpowiednio 30 punktów dla semestru oraz 20 punktów dla trymestru Punkty ECTS określają względny nakład pracy studenta konieczny do zaliczenia danego przedmiotu Uzyskanie przez studenta odpowiedniej ilości punktów kredytowych daje podstawę do zaliczenia semestru roku studiów System punktów kredytowych nie eliminuje stopni do oceny poziomu wiedzy studenta stosowane są stopnie Instytucje stosujące punkty kredytowe mają swobodę w przydzielaniu ich poszczególnym przedmiotom z danego semestru roku studiów Praktyki zawodowe oraz przedmioty do wyboru są punktowane jeśli stanowią integralną część danych studiów Punkty kredytowe przyznawane są dopiero po zaliczeniu przedmiotu w formie wymaganej regulaminem studiów Studenci w systemie ECTS Studenci odbywają studia w gościnnej uczelni na podstawie wcześniejszego porozumienia Learning Agreement Porozumienie między macierzystą a goszczącą uczelnią powinno określić okres pobytu oraz listę przedmiotów realizowanych w tym czasie przez studenta Za zaliczone pomyślnie przedmioty student otrzymuje stopnie oraz odpowiednią ilość punktów kredytowych z góry ustaloną i taką samą dla wszystkich studentów którzy ten przedmiot zaliczyli Studenci nie otrzymują punktów ECTS za samo uczestniczenie w zajęciach muszą oni uzyskać zaliczenie zgodnie z kryteriami oceny obowiązującymi w uczelni zagranicznej Istnieją różne formy oceny pracy studenta egzaminy pisemne lub ustne aktywność na zajęciach prezentacje wspólne projekty Po powrocie do macierzystej uczelni zaliczone przedmioty i uzyskane za nie oceny będą w pełni uznane i wpisane do rejestru indeksu studenta a student kontynuuje naukę na kolejnym roku akademickim bez konieczności powtarzania semestru bądź przedmiotów w których nie uczestniczył będąc w uczelni zagranicznej W wyjątkowych sytuacjach może się zdarzyć że egzaminy przedmioty z uczelni zagranicznej nie mogą zastąpić egzaminów przedmiotów w uczelni macierzystej W takich przypadkach uczelnia macierzysta musi zobowiązać się że przedmiot zagraniczny będzie uwzględniony w maksymalnym zakresie na przykład poprzez częściowe zwolnienie z egzaminów w uczelni macierzystej Studenci mogą uczestniczyć w wymianie jeśli spełniają warunki uzgodnione przez uczelnie partnerskie Okres wymiany powinien wynosić od trzech miesięcy do jednego roku Jeśli student zdecyduje się pozostać w uczelni goszczącej w celu uzyskania dyplomu lub wybierze uczelnie trzecią to będzie zobowiązany dostosować swój program studiów do wymogów prawnych oraz instytucjonalnych stawianych w uczelni macierzystej oraz uczelni goszczącej Uczelnie same decydują czy rozwiązania takie są możliwe oraz jakie warunki muszą być spełnione aby student mógł uzyskać dyplom lub zarejestrować zaliczone punkty Przydaje się tu zwłaszcza wykaz zaliczeń który pozwala prześledzić historię nauki studenta co z kolei pozwala zainteresowanej uczelni

  Original URL path: http://ue.poznan.pl/uczelnia/wspolpraca-z-zagranica/europejski-system-transferu-i-akumulacji-punktow-ects/ (2012-06-12)
  Open archived version from archive