www.archive-pl.com » PL » P » POWISLANSKI.PL

Total: 298

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie :: Strona główna
  PBS w Kwidzynie dokonał zmiany dotychczasowej lokalizacji filii w Bydgoszczy 2012 07 18 Biometria w bankomatach PBS w Kwidzynie Łamiąc stereotypy mówiące że nowoczesne technologie obce są bankom spółdzielczym w czerwcu bieżącego roku PBS w Kwidzynie jako jedyny na Pomorzu i trzeci wśród wszystkich banków w Polsce pilotażowo wprowadził Aby zapisać się na listę wysyłkową PBS podaj swoje imię oraz adres e mail Specjalnie dla Państwa podajemy bieżące kursy walut
  http://www.powislanski.pl/ (2012-09-05)


 • Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie :: Strona główna
  PBS w Kwidzynie dokonał zmiany dotychczasowej lokalizacji filii w Bydgoszczy 2012 07 18 Biometria w bankomatach PBS w Kwidzynie Łamiąc stereotypy mówiące że nowoczesne technologie obce są bankom spółdzielczym w czerwcu bieżącego roku PBS w Kwidzynie jako jedyny na Pomorzu i trzeci wśród wszystkich banków w Polsce pilotażowo wprowadził Aby zapisać się na listę wysyłkową PBS podaj swoje imię oraz adres e mail Specjalnie dla Państwa podajemy bieżące kursy walut
  http://www.powislanski.pl/x.php/1,1/Strona-glowna.html (2012-09-05)

 • Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie :: Konto osobiste - ROR
  do czynności prawnych Rozliczenia na rachunku mogą być dokonywane w formie gotówkowej i bezgotówkowej Operacje wykonywane w ramach rachunku potwierdzane są wyciągiem którego forma i częstotliwość otrzymywania uzależniona jest od dyspozycji Klienta Posiadacz ROR może ustanowić pełnomocnika pełnomocników uprawnionego do dysponowania rachunkiem Dokumenty wymagane do otwarcia rachunku bankowego dwód osobisty oświadczenie o zatrudnieniu lub decyzja o przyznaniu emerytury lub renty z ZUS lub KRUS bądź deklaracja comiesięcznych wpłat na rachunek Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy ROR służy do dysponowania zgromadzonymi na nim środkami pieniężnymi a także umożliwia przechowywanie środków pieniężnych przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych uzyskanie kredytu w rachunku regulowanie jednorazowych lub okresowych płatności wobec osób trzecich otrzymanie i korzystanie z kart płatniczych i kredytowych zarządzanie rachunkiem za pośrednitwem serwisu telefonicznego Bankofon i internetowego Internet Banking Home Banking otrzymanie informacji o zmianie salda z wykorzystaniem SMS Zlecenia stałe Posiadacz rachunku może zlecić przelew pieniędzy na inny rachunek w PBS Kwidzyn lub innym banku krajowym Może to być polecenie jednorazowe lub tzw zlecenie stałe Zlecenia stałe są szczególnie wygodne przy regulowaniu stałych opłat i zobowiązań Istnieje możliwość wykonania przelewu z datą bieżącą oraz z przyszłą datą realizacji z wyjątkiem przelewów do ZUS i US tylko z datą bieżącą Wykonanie przelewu poza oddziałem prowadzącym rachunek nie
  http://www.powislanski.pl/x.php/1,39/Konto-osobiste.html (2012-09-05)

 • Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie :: Usługi - Home Banking, Internet Banking, SMS Banking, Bankofon
  Kredyty Tabela opłat i prowizji Usługi Home Banking Internet Banking Lokaty internetowe SMS Banking Bankofon Doładowania Strefa samoobługowa Lokaty oszczędnościowe Karty płatnicze i kredytowe Nasze promocje Fundusze Inwestycyjne VB Leasing Dom Maklerski Powiślański Bank SPółdzielczy zaprasza swoich Klientów do korzystania z oferowanych przez Bank usług rozliczania się w sposób elektroniczny Istotą bankowości elektronicznej jest korzystanie z usług bankowych niezależnie od miejsca i czasu Umożliwiają to różne kanały Bankowości elektronicznej takie
  http://www.powislanski.pl/x.php/1,40/Uslugi.html (2012-09-05)

 • Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie :: Rachunek bieżący
  Posiadacza rachunku i prowadzenia rozliczeń związanych z jego działalnością która może mieć charakter gospodarczy bądź organizacyjny Posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika pełnomocników uprawnionego do dysponowania rachunkiem w zakresie określonym w treści pełnomocnictwa przez posiadacza rachunku Rachunek bieżący pozwala na swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych dzięki niemu istnieje możliwość wypłaty gotówki z bankomatów kartami emitowanymi przez bank oraz prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych z kontrahentami krajowymi i zagranicznym za pomocą systemu SWIFT Posiadacz może wystawić dyspozycje rozliczeniowe do wysokości środków będących na rachunku Dyspozycje pieniężne do wysokości posiadanych na rachunku środków złożone przez posiadacza rachunku do godziny określonej w umowie Bank wykonuje w tym samym dniu zaś dyspozycje złożone później w następnym dniu roboczym Stosownie do statusu prawnego i charakteru prowadzonej działalności do Wniosku o otwarcie rachunku Klient powinien dołączyć nastepujące dokumenty Przedsiębiorca podmiot prowadzacy działalność gospodarczą dokument stwierdzający uzyskanie osobowości prawnej lub zaswiadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej bądź innej ewidencji koncesję albo oświadczenie o podjęciu działalności gospodarczej która nie podlega zgłoszeniu do ewidencji ani nie wymaga uzyskania koncesji wskazać osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiazków majątkowych przedstwić zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON przedstawić inne dokumenty o ile obowiązek taki wynika z odrębnych
  http://www.powislanski.pl/x.php/1,45/Rachunek-biezacy.html (2012-09-05)

 • Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie :: Obsługa dewizowa
  waluty Konta walutowe to także duże ułatwienie dla osób fizycznych pracujących poza granicami kraju Obecnie zarobione zaoszczędzone pieniądze mogą być przekazywane bezpośrednio na swoje konto w PBS Waluty wymienialne zgodnie z życzeniem klienta bank przeliczy na złote euro funty lub dolary Nawet jeśli nie masz konta w banku możesz odebrać pieniądze przekazane dla Ciebie z zagranicy W tym celu Osoba przebywająca za granicą składa przekaz skierowany bezpośrednio do Powiślańskiego Banku
  http://www.powislanski.pl/x.php/1,123/Obsluga-dewizowa.html (2012-09-05)

 • Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie :: Usługi - Bankofon, HomeBanking, InternetBanking, smsBanking
  Kredyty Tabela opłat i prowizji Oferta dla MiŚ przedsiębiorstw Usługi Home Banking Internet Banking SMS Banking Bankofon Lokaty oszczędnościowe Karty płatnicze i kredytowe Fundusze Inwestycyjne VB Leasing Powiślański Bank SPółdzielczy zaprasza swoich Klientów do korzystania z oferowanych przez Bank usług rozliczania się w sposób elektroniczny Istotą bankowości elektronicznej jest korzystanie z usług bankowych niezależnie od miejsca i czasu Umożliwiają to różne kanały Bankowości elektronicznej takie jak Home Banking Internet Banking
  http://www.powislanski.pl/x.php/1,49/Uslugi.html (2012-09-05)

 • Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie :: Specjalna oferta dla MiŚ przedsiębiorstw
  opłat i prowizji Oferta dla MiŚ przedsiębiorstw Usługi Lokaty oszczędnościowe Karty płatnicze i kredytowe Fundusze Inwestycyjne VB Leasing Potrzebujesz kredyt mamy dla Twojej firmy duży wybór kredyt dla MŚP odnawialny w rachunku bieżącym kredyt krótkoterminowy IMPET kredyt średnioterminowy IMPET 36 kredyt obrotowy celowy kredyt na inwestycje kredyt płatniczy Gwarancje Bankowe kredyt pomostowy kredyt z funduszy unijnych Lubisz mieć wszystko pod kontrolą skorzystaj z usług dla MŚP Pakiet Bankowości Elektronicznej Internet
  http://www.powislanski.pl/x.php/1,48/Oferta-dla-MiS-przedsiebiorstw.html (2012-09-05)