archive-pl.com » PL » P » POMOZDOROSNAC.PL

Total: 328

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Rok 2010 – Fundacja Ewy Lubianiec "Pomóż Dorosnąć"
  prawnie pozostających pod opieką rodziców c organizowanie i prowadzenie świetlic środowiskowych o charakterze edukacyjnym i socjoterapeutycznym d finansowanie kursów językowych dla swoich podopiecznych e organizowanie pomocy w nauce szkolnej korepetycje kursy szkolenia swoim podopiecznym f finansowanie działań związanych z rozwojem zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży g zorganizowanie punktu poradnictwa dla rodziców działającego w kierunku przekonania rodziców uzależnionych do podjęcia leczenia zapewniającego pomoc psychologiczną rodzinom o niskim poziomie wrażliwości pedagogicznej i zaradności życiowej Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć Fundacja współdziała z innymi instytucjami organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł Fundacja w roku 2010 realizowała swoje cele zgodnie z założeniami statutowymi poprzez Prowadzenie punktu terapeutyczno konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz ich rodzin punkt taki działa w siedzibie Fundacji Al Kalin 30 Piaseczno ze stałej bezpłatnej pomocy konsultacyjno terapeutycznej korzystało w roku 2010 16 rodzin w tym 20 dzieci punkt jest prowadzony przez założycielkę Fundacji psychologa i pedagoga Ewę Lubianiec praca w ramach punktu jest charytatywna działalność ta obejmuje Paragraf 3 punkt 3g Statutu Fundacji Finansowanie kursów językowych dobrze rokującym edukacyjnie uczniom żyjącym w rodzinach dysfunkcyjnych jednak zmotywowanych do skorzystania ze stworzonej im możliwości kształcenia w roku 2010 finansowano kursy 4 uczniom uczęszczali oni kursy językowe do Lingua Nova 1 osoba i SPOT w Piasecznie 2 osoby i Szkoły Językowej w Gołkowie 1 osoba działalność ta obejmuje Paragraf 3 punkt 3d Statutu Fundacji Finansowanie obiadów w stołówce szkolnej dwóm uczniom Gimnazjum nr 2 w Piasecznie pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych działalność ta obejmuje Paragraf 3 punkt 4 Statutu Fundacji zorganizowanie w okresie wrzesień listopad 2010 następujących akcji charytatywnych kiermaszy ciast książek artykułów użytkowych w Gimnazjum nr 2 w Piasecznie w LO Bednarska w Warszawie oraz w Przedszkolu nr 1 w Piasecznie oraz świątecznych akcji charytatywnych Kawiarenki Mikołajkowej w Gimnazjum nr 2 w Piasecznie Akcji Mikołajkowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Piasecznie oraz Happeningu Mikołajkowego akcji na terenie miasta Piaseczna służącej podnoszeniu świadomości wśród mieszkańców miasta istnienia problemu tzw dzieci ulicy uwrażliwianiu mieszkańców na los tych dzieci i podnoszeniu ich gotowości pomocy coroczna impreza Happening Mikołajkowy zorganizowana została 12 12 2010 r przy współpracy z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz przy pomocy kilku szkół Piaseczna Miała charakter świątecznej imprezy na centralnym placu miasta skierowanej do wszystkich dzieci ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rejonów najgłębszej patologii społecznej W imprezę tę zaangażowało się wielu wolontariuszy z Gimnazjum nr 2 w Piasecznie W listopadzie 2010 Zespół Szkół w Józefosławiu zorganizował zbiórkę zabawek i słodyczy na rzecz tej imprezy a Ośrodek Kultury w ramach akcji Świąteczny Okruch Serca zorganizował zbiórkę zabawek i słodyczy w piaseczyńskich przedszkolach Ze zgromadzonych słodyczy i zabawek sporządzono 15 dużych paczek dla najuboższych rodzin Słodycze z których w tym roku przygotowano drobne paczuszki dla dzieci uczestniczące w Happeningu Mikołajkowym zakupiła w tym roku Fundacja Młodzież wolontariusze sporządzili ponad 350 paczek które podczas Happeningu Mikołajkowego wręczał dzieciom Mikołaj Imprezie towarzyszył kiermasz ciast kiermasz świątecznych ozdób i kartek kiermasz książek i zabawek dla dzieci oraz liczne zabawy dla dzieci Po raz kolejny akcja ta ukazała swój ważny wymiar wychowawczy i profilaktyczny Podczas wymienionych akcji charytatywnych i Happeningu Mikołajkowego zebrano łącznie kwotę 7617 zł z akcji kiermaszowo świątecznych w szkołach i przedszkolu 3707 zł 1470 zł z Happeningu Mikołajkowego 2440 zł Dwie akcje charytatywne odbyły się również wiosną i wczesnym latem było to wiosenne stoisko charytatywne w ramach Piaseczyńskiego Kiermaszu Wielkanocnego kwiecień 2010 zorganizowanego przez Ośrodek Kultury oraz wakacyjna akcja charytatywna kiermasz ciast i dziecięcych drobiazgów w Gimnazjum nr 2 w czerwcu 2010 kwoty zebrane podczas obu imprez to łącznie 2287 10 zł kiermasz wielkanocny 1410 zł akcja wakacyjna 877 10 działalność ta obejmuje Paragraf 2 punkt 5 Paragraf 3 punkt 2e punkt 3f punkt 4 Paragraf 4 punkt 3c Statutu Fundacji Zorganizowanie wspólnie z Zespołem Szkół Integracyjnych nr 5 w Kostancinie Jeziornie świątecznej wizyty w Domu Małego Dziecka w Warszawie ul Nowogrodzka 75 grudzień 2010 przygotowanie prezentów dla grupy dzieci wyznaczonej przez Dom Dziecka do udziału w spotkaniu oraz realizacja zajęć profilaktycznych pod hasłem Mój przyjaciel pies maj 2010 w Zespole Szkół Integracyjnych nr 5 w Konstancinie Jeziornie zajęcia zostały zorganizowane dzięki zaangażowaniu dwóch wolontariuszek fundacji zajmujących się dogoterapią działalność ta obejmuje Paragraf 3 punkt 2a punkt 2e Statutu Fundacji Zorganizowanie stoiska informacyjno zabawowego w ramach Pikniku Rodzinnego miejskiej imprezy organizowanej w parku piaseczyńskim dn 30 05 2010 r oraz Miasta Miłosierdzia w Warszawie Festiwalu Dobroczynności zorganizowanego przez Centrum Myśli Jana Pawła II na który fundacja została zaproszona Obie imprezy odbywały się tego samego dnia a oba stoiska Fundacji miały charakter informacyjny oraz odbywały się na nim zabawy plastyczne dla dzieci pod hasłem poznawaj świat każdym zmysłem oraz zajęcia z artterapii Na stosiku w Mieście Miłosierdzia utworzono również kącik porad wychowawczych Celem stoisk było podnoszenie w społeczności lokalnej świadomości problemów biednych zaniedbanych dzieci stoisko obsługiwali działacze Fundacji i młodzież wolontariusze działalność ta obejmuje Paragraf 2 punkt 5 Paragraf 3 punkt 2e punkt 4 Paragraf 4 punkt 3c Statutu Fundacji Finansowanie i dofinansowanie aktywności szkolnej i pozaszkolnej służącej edukacji rozwojowi kulturalnemu społecznemu i wypoczynkowi dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych wyjścia do kina teatru na koncerty na basen wycieczki szkolne wyjazdy wakacyjne zakup podręczników i pomocy szkolnych z takiej pomocy korzystało w roku 2010 45 uczniów oraz Szkolny Klub Sportowy Dąb i Bug z Raciąża który otrzymał zapomogę na prowadzona działalność na rzecz dzieci i młodzieży Wśród młodzieży korzystającej z tej formy pomocy była w roku 2010 grupa polonii ukraińskiej młodzieży która nawiązała współpracę z uczniami Gimnazjum nr 2 i z naszą Fundacją Młodzież ta wychowuje się w bardzo trudnych warunkach bytowych a często też środowiskowych działalność ta obejmuje Paragraf 3 punkt 2a punkt 2c punkt 2e punkt 3f Statutu Fundacji Stypendia dla dzieci i młodzieży wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych za starania i wysiłki edukacyjne w roku szkolnym 2009 2010 w roku 2010 wypłacono jednorazowe stypendia 34 uczniom w wysokości 100 zł dla uczniów szkół podstawowych i 500 zł dla gimnazjalistów W ciągu roku 2010 dwóch uczniów

  Original URL path: http://www.pomozdorosnac.pl/przykladowa-strona/sprawozdania/rok-2010/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Rok 2011 – Fundacja Ewy Lubianiec "Pomóż Dorosnąć"
  wolontariuszy uczestników obozu Starszy brat starsza siostra 2011 działalność ta obejmuje Paragraf 2 punkt 2 punkt 5 Paragraf 3 punkt 2a punkt 2b punkt 2c punkt 2e Statutu Fundacji Realizacja prelekcji multimedialnych dla młodzieży gimnazjalnej na temat O wolontariacie w Polsce i o wolontariacie w Fundacji Pomóż Dorosnąć prelekcje te zrealizowano w wśród uczniów Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum nr 3 w Piasecznie działalność ta obejmuje Paragraf 3 punkt 2a punkt 2b punkt 2e oraz Paragraf 3 punkt 4 Statutu Fundacji Zrealizowanie dziecięco młodzieżowego obozu socjoterapeutycznego Starszy brat starsza siostra na którym młodzież przygotowana do pełnienia roli pozytywnych wzorców do naśladowania przez dzieci z rodzin dysfunkcyjnych towarzyszyła dzieciom pochodzącym z tych rodzin podczas 9 dniowego obozu w Szarlocie Kaszuby na obozie realizowano autorski program socjoterapeutyczno psychoedukacyjny Ewy Lubianiec w obozie uczestniczyło 34 dzieci i 15 wolontariuszy odpłatność za obóz ponoszą dzieci wychowujące się rodzinach o dobrym statusie materialnym obozy są organizowane na zasadzie integracji środowiskowej część dzieci pochodzi z prawidłowo funkcjonujących rodzin działalność ta obejmuje Paragraf 2 punkt 2 punkt 5 Paragraf 3 punkt 2a punkt 2b punkt 2c punkt 2e Statutu Fundacji Kontynuowanie współpracy z gronem pedagogicznym Gimnazjum nr 2 w Piasecznie szkoły do której uczęszcza znaczna liczba uczniów z patologicznych głęboko dysfunkcyjnych rodzin zamieszkujących Piaseczno z których znaczna liczba jest podopiecznymi Fundacji stały kontakt z wychowawcami uczniów podopiecznych Fundacji Pomóż Dorosnąć analizowanie postępów w nauce i spraw wychowawczych działalność ta obejmuje Paragraf 2 punkt 5 Paragraf 3 punkt 4 Statutu Fundacji Rozwianie współpracy z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury Warsztatami Terapii Zajęciowej Parafią NMPWW w Zalesiu Dolnym Stowarzyszeniem Gamma oraz Klubem Sportowym Grawitacja współpraca z każdą z tych instytucji dotyczyła działań na rzecz rozwijania zainteresowań i wspomagania edukacji dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych na rzecz podejmowanych przez KS Grawitacja i Stowarzyszenie Gamma działań wspomagających rozwój dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych gromadzony był również 1 podatku w roku 2011 działalność ta obejmuje Paragraf 3 punkt 4 Statutu Fundacji Łącznie Fundacja udzieliła pomocy 214 osobom w roku 2011 3 Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej Statut Fundacji Paragraf 6 4 W roku 2011 Zarząd Fundacji uchwalił jedenaście uchwał dołączone do niniejszego sprawozdania 5 Przychody fundacji w roku 2011 pochodziły z następujących źródeł Łączna kwota przychodów 212837 10 zł Przychody z działalności odpłatnej obozy 28352 00 zł Przychody z 1 od osób fizycznych 80610 38 zł Przychody ze źródeł publicznych dotacje Urzędu Gminy Piaseczno 31870 00 zł Darowizny osób fizycznych 26878 06 zł Darowizny osób prawnych 27610 00 zł Wpłaty własne Fundacji np zbiórki publiczne akcje charytatywne 17516 66 zł 6 Fundacja w roku 2011 poniosła następujące koszty Działania na które wydatkowano środki pochodzące z 1 podatku dochodowego od osób fizycznych Stypendia i zapomogi 45039 14 zł Leczenie rehabilitacja osób chorych 34088 52 zł Finansowanie zajęć związanych z rozwojem zainteresowań i uzdolnień 1482 72 zł Pozostałe koszty koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego kursy językowe wycieczki szkolne wyjazdy wakacyjne organizacja akcji charytatywnych zapomogi zajęcia psychoedukacyjne socjoterapeutyczne 100849 59 zł koszty z tytułu odpłatnej działalności pożytku publicznego obóz Starszy brat starsza siostra 84341 05 zł koszty administracyjne 839 13 zł koszty kampanii informacyjnej reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1 podatku 8856 62 zł pozostałe koszty 4747 08 zł Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 55989 05 zł Fundacja w roku 2011 nie ponosiła innych kosztów administracyjnych siedziba Fundacji mieści się w Gabinecie Psychologiczno Pedagogicznym w Gimnazjum nr 2 w Piasecznie który na mocy umowy użyczenia pomiędzy Fundacją a Dyrektorem szkoły wynajmowany jest nieodpłatnie Wynagrodzenia W roku 2011 Fundacja zatrudniła na podstawie umowy zlecenia wychowawców na letnim obozie socjoterapeutycznym oraz do realizacji programu Mój Dobry Czas łącznie 13 osób Do prowadzenia całorocznej działalności Fundacja nie zatrudnia żadnych pracowników Nie udziela również żadnych pożyczek Koszt wypłaconych wynagrodzeń brutto dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie wyniósł 17880 zł o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych informuje dołączone sprawozdanie finansowe Fundacja posiada konto w Banku PEKAO S A Oddział w Piasecznie ul Jana Pawła II2 oraz w BZ WBK S A II Oddział w Piasecznie ul Wojska Polskiego 28 fundacja nie nabyła żadnych obligacji nieruchomości 7 Fundacja poza zatrudnieniem na obozie socjoterapeutycznym wychowawców i specjalistów do obsługi programu Mój Dobry Czas nie zatrudniała w roku 2011 żadnych pracowników nie wypłacała wynagrodzeń opierała całoroczną działalność na pracy społecznej jej działaczy i na wolontariacie 8 Fundacja otrzymała dotacje Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno na dwa zadania realizowane w roku 2011 Organizację wypoczynku dzieci i młodzieży obóz socjoterapeutyczny Starszy brat starsza siostra dotacja wyniosła 16870 zł Niewykorzystano i zwrócono do Urzędu Gminy kwotę 369 01 zł Sprawozdanie do Urzędu Gminy Piaseczno złożono w terminie Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym program dla dzieci i rodziców Mój Dobry Czas dotacja wyniosła 15000 zł Niewykorzystano i zwrócono do Urzędu Gminy kwotę 1031 94 zł Sprawozdanie do Urzędu Gminy Piaseczno złożono w terminie Fundacja kontynuuje współpracę z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury w Piasecznie na mocy umowy zawartej w roku 2004 Współpraca obejmuje organizację działań na rzecz pozyskiwania funduszy na realizację celów statutowych Fundacji takich jak Happening Mikołajkowy koncerty imprezy charytatywne Fundacja rozwija też współpracę z Klubem Sportowym Grawitacja i Stowarzyszeniem Gamma wspomagając finansowo utalentowaną młodzież z rodzin dysfunkcyjnych Współpraca ta ze strony Fundacji jest bezpłatna 9 W roku 2011 ze strony Fundacji nie było konieczności składania miesięcznej deklaracji CIT na fundacji nie ciążą zobowiązania podatkowe 10 Rok 2011 to ósmy rok działalności Fundacji W roku 2011 nie była przeprowadzana żadna kontrola fundacji Ewa Lubianiec Prezes Zarządu Krzysztof Lubianiec członek Zarządu Urszula Makowska członek Zarządu Piaseczno dn 30 03 2011 r Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości Dz U z 2002 r Nr 76 poz 694 ze zm Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Fundacji na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego za ten rok Podstawą prawną działania Fundacji jest ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r o fundacjach Dz U z 1991 r Nr 46 poz 203 ustawa z dnia 29 września 1994 r o

  Original URL path: http://www.pomozdorosnac.pl/przykladowa-strona/sprawozdania/sprawozdanie-finansowe-2011/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Rok 2012 – Fundacja Ewy Lubianiec "Pomóż Dorosnąć"
  rehabilitacji w tym pomoc w gromadzeniu środków finansowych poprzez wpłaty 1 na określony cel pomoc taką otrzymało 13 osób działalność ta obejmuje Paragraf 2 punkt 5 Paragraf 3 punkt 1d punkt 1e punkt 2a punkt 2c Statutu Fundacji Realizacja szkolenia dla wolontariuszy dwa szkolenia dla młodzieży gimnazjalnej łącznie 6 godzin na temat Czym jest dla mnie wolontariat w szkoleniu udział wzięło 48 wolontariuszy szkolenie weekendowe 16 godz wolontariuszy uczestników obozu Starszy brat starsza siostra 2012 działalność ta obejmuje Paragraf 2 punkt 2 punkt 5 Paragraf 3 punkt 2a punkt 2b punkt 2c punkt 2e Statutu Fundacji Realizacja prelekcji multimedialnych dla młodzieży gimnazjalnej na temat O wolontariacie w Polsce i o wolontariacie w Fundacji Pomóż Dorosnąć prelekcje te zrealizowano w Gimnazjum nr 2 i w Szkole Marzeń w Piasecznie działalność ta obejmuje Paragraf 3 punkt 2a punkt 2b punkt 2e oraz Paragraf 3 punkt 4 Statutu Fundacji Zrealizowanie dziecięco młodzieżowego obozu socjoterapeutycznego Starszy brat starsza siostra lipiec 2012 na którym młodzież przygotowana do pełnienia roli pozytywnych wzorców do naśladowania przez dzieci z rodzin dysfunkcyjnych towarzyszyła dzieciom pochodzącym z tych rodzin podczas 9 dniowego obozu w Janowicach Wielkich w Karkonoszach na obozie realizowano autorski program socjoterapeutyczno psychoedukacyjny Ewy Lubianiec w obozie uczestniczyło 35 dzieci i 20 wolontariuszy połowa uczestników obozu pochodziła z rodzin dysfunkcyjnych połowa z rodzin prawidłowo funkcjonujących obozy corocznie organizowane są na zasadzie integracji środowiskowej działalność ta obejmuje Paragraf 2 punkt 2 punkt 5 Paragraf 3 punkt 2a punkt 2b punkt 2c punkt 2e Statutu Fundacji Zrealizowanie młodzieżowego obozu psychoedukacyjno profilaktycznego na zasadach integracji młodzieży sierpień 2012 działalność ta obejmuje Paragraf 2 punkt 2 punkt 5 Paragraf 3 punkt 2a punkt 2b punkt 2c punkt 2e Statutu Fundacji Zrealizowanie wakacyjnego programu rekreacyjno edukacyjnego dla dzieci ze środowisk wiejskich Robotyka Komiksowo Samoobrona sierpień 2012 działalność ta obejmuje Paragraf 2 punkt 2 Paragraf 3 punkt 2a punkt 2b punkt 2c punkt 2e Statutu Fundacji Nawiązanie współpracy z AUCHAN POLSKA i Coca Cola HBC Polska Sp z o o w ramach idei wolontariatu pracowniczego pozyskanie w ramach tej współpracy pomocy rzeczowej artykułów szkolnych odzieżowych plastycznych technicznych działalność ta obejmuje Paragraf 2 punkt 5 Paragraf 3 punkt 3c i 3f oraz punkt 4 Statutu Fundacji Kontynuowanie współpracy z gronem pedagogicznym Gimnazjum nr 2 w Piasecznie szkoły do której uczęszcza znaczna liczba uczniów z patologicznych głęboko dysfunkcyjnych rodzin zamieszkujących Piaseczno z których znaczna liczba jest podopiecznymi Fundacji stały kontakt z wychowawcami uczniów podopiecznych Fundacji Pomóż Dorosnąć analizowanie postępów w nauce i spraw wychowawczych działalność ta obejmuje Paragraf 2 punkt 5 Paragraf 3 punkt 4 Statutu Fundacji Rozwianie współpracy z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury Warsztatami Terapii Zajęciowej Parafią NMPWW w Zalesiu Dolnym Szkołą Językową SPOT Stowarzyszeniem Gamma oraz Klubem Sportowym Grawitacja współpraca z każdą z tych instytucji dotyczyła działań na rzecz rozwijania zainteresowań i wspomagania edukacji dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych na rzecz podejmowanych przez KS Grawitacja i Stowarzyszenie Gamma działań wspomagających rozwój dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych gromadzony był również 1 podatku w roku 2012 działalność ta obejmuje Paragraf 3 punkt 4 Statutu Fundacji Łącznie Fundacja udzieliła pomocy 230 osobom w roku 2012 3 Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej Statut Fundacji Paragraf 6 4 W roku 2012 Zarząd Fundacji uchwalił dwanaście uchwał dołączone do niniejszego sprawozdania 5 Przychody fundacji w roku 2012 pochodziły z następujących źródeł Łączna kwota przychodów 274 108 zł Przychody z działalności odpłatnej 47050 50 zł Przychody z 1 od osób fizycznych 112959 56 zł Przychody ze źródeł publicznych dotacje Urzędu Gminy Piaseczno 35837 00 zł Darowizny osób fizycznych 23039 38 zł Darowizny osób prawnych 43017 01 zł Wpłaty własne Fundacji np zbiórki publiczne akcje charytatywne 12204 55 zł 6 Fundacja w roku 2012 poniosła następujące koszty Działania na które wydatkowano środki pochodzące z 1 podatku dochodowego od osób fizycznych Stypendia i zapomogi rozwój zainteresowań 15028 20 zł Leczenie rehabilitacja osób chorych 48308 54 zł Pomoc bytowa ubóstwo rodzin zapomogi losowe wielodzietność 41776 04 zł Wypoczynek dzieci i młodzieży socjoterapia psychoedukacja 7846 78 zł Pozostałe koszty koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego kursy językowe wycieczki szkolne wyjazdy wakacyjne organizacja akcji charytatywnych zapomogi zajęcia psychoedukacyjne socjoterapeutyczne 155 547 zł koszty z tytułu odpłatnej działalności pożytku publicznego obozy konsultacje 79551 76 zł koszty administracyjne czynsz za lokal użyczony przez Gminę Piaseczno wynagrodzenia świadczenie usług ubezpieczenie opłaty tel koszty rachunku bank 41977 42 zł koszty kampanii informacyjnej reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1 podatku 1500 zł pozostałe koszty 5351 82 zł Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 32501 26 zł Wynagrodzenia W roku 2012 Fundacja zatrudniła na podstawie umowy zlecenia umowy o dzieło lub na zasadzie świadczenia usług 17 osób Byli to wychowawcy na letnich obozach oraz terapeuci psycholodzy i pedagodzy realizujący program pomocy terapeutycznej i edukacyjnej Fundacji Obsługę księgową powierza Firmie Księgowo Rachunkowej prowadzenie biura dokumentacji bieżącej Fundacji prowadzone jest przez działaczy Fundacji na zasadzie wolontariatu Fundacja nie udzieliła również żadnych pożyczek Koszt wypłaconych wynagrodzeń brutto dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie dzieło wyniósł 33268 18 zł o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych informuje dołączone sprawozdanie finansowe Fundacja posiadała w roku 2012 konto w Banku PEKAO S A Oddział w Piasecznie ul Jana Pawła II2 oraz w BZ WBK S A II Oddział w Piasecznie ul Wojska Polskiego 28 fundacja nie nabyła żadnych obligacji nieruchomości 7 Fundacja poza zatrudnieniem na umowę zlecenie dzieło lub świadczeniem usług przez specjalistów na rzecz Fundacji o którym mowa wyżej do obsługi obozów letnich i prowadzenia działalności pomocowej terapeutycznej i edukacyjnej nie zatrudniała w roku 2012 żadnych pracowników opierała całoroczną działalność na pracy społecznej jej działaczy i na wolontariacie 8 Fundacja otrzymała dotacje Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno na cztery zadania realizowane w roku 2012 Wspieranie działań w zakresie organizacji aktywnych form spędzania czasu wolnego i wypoczynku wakacyjnego połączonego z działalnością wychowawczą obozy kolonie półkolonie dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Piaseczno dotacja 6900 zł zrealizowano obóz młodzieżowy ŚNIEŻNICA Organizację integracyjnych imprez kulturalnych m in z zakresu psychologii dietetyki oraz rozwoju osobowego Role kobiet w społeczeństwie dom i rodzina macierzyństwo ściezka zawodowa działalność społeczna własne zainteresowania i talenty Pogłębianie świadomości poprzez wzajemne kontakty i wymianę doświadczeń dotacja

  Original URL path: http://www.pomozdorosnac.pl/przykladowa-strona/sprawozdania/rok-2012/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Rok 2013 – Fundacja Ewy Lubianiec "Pomóż Dorosnąć"
  specjalistów kontakt do nich Oferta warsztatów psychoedukacyjnych i profilaktycznych dla szkół PROGRAM STYPENDIALNY i ZAPOMOGOWY WOLONTARIAT Zarząd i Rada Fundacji Sprawozdania Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok szk 2004 2005 Rok szk 2005 2006 Rok szk 2006 2007 Zasady i formy udzielania pomocy Program wakacyjny OBÓZ MIKOSZEWO 2014 dla młodzieży z Ukrainy i z Polski Regulamin obozu młodzieżowego MIKOSZEWO

  Original URL path: http://www.pomozdorosnac.pl/przykladowa-strona/sprawozdania/sprawozdanie-rok-2013/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Rok 2014 – Fundacja Ewy Lubianiec "Pomóż Dorosnąć"
  i objaśnienia spr 2014 Rachunek zysków i strat spr 2014 Sprawozdanie merytoryczne spr 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2014 Spr finansowe 2014 US Program PIT 2015 Wiadomości Aktualnosci 70 Archiwum 82 Strony Bożonarodzeniowe listy od św MIKOŁAJA List od św Mikołaja rok 2012 List od św Mikołaja rok 2013 List od św Mikołaja rok 2014 OPP 1 Strona główna Wiadomości O fundacji Historia Statut Fundacji Działalność Fundacji Obszary pomocy w ramach Fundacji zespoły specjalistów kontakt do nich Oferta warsztatów psychoedukacyjnych i profilaktycznych dla szkół PROGRAM STYPENDIALNY i ZAPOMOGOWY WOLONTARIAT Zarząd i Rada Fundacji Sprawozdania Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok szk 2004 2005 Rok szk 2005 2006 Rok szk 2006 2007 Zasady i formy udzielania pomocy Program wakacyjny OBÓZ MIKOSZEWO 2014 dla młodzieży z Ukrainy i z Polski Regulamin obozu młodzieżowego MIKOSZEWO 2014 Obóz Starszy Brat Starsza Siostra 2014 Obóz SBSS 2014 OBRA koło Wolsztyna o Obrze i obozie troche więcej Obozy Wakacyjne dokumenty do pobrania Wybrane programy obozów Bonassola 2010 Starszy brat starsza siostra 2010 Przyjaciele i Darczyńcy Twórczość dzieci dla dzieci Gwiezdne opowieści Kim Jestem Nic więcej tylko tańczące tulipany Niesforny kleks Rysunki przedszkolaków z Przedszkola ABC

  Original URL path: http://www.pomozdorosnac.pl/przykladowa-strona/sprawozdania/rok-2014/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Rok szk. 2004/2005 – Fundacja Ewy Lubianiec "Pomóż Dorosnąć"
  r i 16 26 07 2005 r pełne finansowanie lub częściowe dofinansowanie ze strony Fundacji wyjazdu na obozy o charakterze socjoterapeutycznym i profilaktycznym zimowy i letni pomoc tego typu otrzymało 10 osób z rodzin dysfunkcyjnych Koszt wyjazdu dla jednej osoby wynosił obóz zimowy 460 zł obóz letni 620 zł stworzenie funduszu stypendialnego dla uczniów wywodzących się z rodzin patologicznych mających bardzo trudne warunki bytowe a mimo to osiągających bardzo dobre wyniki w nauce na koniec roku szkolnego 2004 2005 wypłacono 6 stypendiów każde wysokości 100 zł finansowanie kursów językowych dla dobrze rokujących edukacyjnie uczniów żyjących w rodzinach dysfunkcyjnych jednak zmotywowanych do skorzystania ze stworzonej im możliwości kształcenia uczniów roku szkolnym 2004 2005 finansowano kursy 4 uczniom w wieku 16 18 lat uczęszczali oni na całoroczne kursy językowe do Szkoły Linqua Nova koszt rocznego kursu dla jednego ucznia to ok 2000 zł koszt ten jest zależny od rodzaju kursu jedna uczennica była na kursie który kosztował 2700 zł finansowanie obiadów w stołówkach szkolnych dla uczniów którzy znajdują się w najtrudniejszej sytuacji bytowej w Gimnazjum nr 2 w Piasecznie 14 osób korzystało w roku szkolnym 2004 2005 z takiej pomocy miesięczny koszt obiadów dla tej ilości uczniów wynosił średnio 1000 zł Obiady finansowano uczniom przez 8 miesięcy pomoc przy finansowaniu aktywności szkolnej i pozaszkolnej służącej rozwojowi kulturalnemu społecznemu i wypoczynkowi dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych wyjścia do kina teatru na koncerty wycieczki szkolne wyjazdy wakacyjne z takiej pomocy korzystało w roku 2004 2005 14 uczniów pomoc materialna i rzeczowa w szczególnie trudnych przypadkach zakup lub przekazanie ofiarowanych Fundacji rzeczy odzieży obuwia podręczników i przyborów szkolnych dzieciom i młodzieży z najuboższych rodzin do tej pory z pomocy tej skorzystało 8 dzieci i ich rodzin w szczególnie uzasadnionych przypadkach udzielenie pomocy finansowej zakup leków żywności opłacenie rachunku za energię elektryczną pomocy takiej udzielono w roku 2004 2005 w 3 przypadkach zorganizowanie dwóch okolicznościowych akcji na terenie miasta Piaseczna służących podnoszeniu świadomości wśród mieszkańców miasta istnienia problemu tzw dzieci ulicy uwrażliwianiu mieszkańców na los tych dzieci i podnoszeniu ich gotowości pomocy Pierwszą akcją był Happening Mikołajkowy 05 12 2004 r świąteczna impreza na ulicach miasta skierowana do wszystkich dzieci ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rejonów najgłębszej patologii społecznej W imprezę tę zaangażowało się bardzo dużo młodzieży gimnazjalnej i licealnej która przeprowadziła w swoich szkołach zbiórkę słodyczy na ten cel i sporządziła ponad 200 paczek dla dzieci Paczki te podczas Happeningu Mikołajkowego wręczał dzieciom Mikołaj Uczniowie Gimnazjum nr 2 w Piasecznie zorganizowali podczas tej akcji również kiermasz ciast Dochód ze sprzedaży ciast cegiełek został przekazany na rzecz Fundacji zebrano około 378 zł Udział młodzieży w tego typu akcjach ma ważny wymiar wychowawczy i profilaktyczny Drugą akcją było nagranie płyty cegiełki z kolędami grudzień 2004 Płytę nagrały całkowicie charytatywnie muzykujące grupy i chóry działające w Piasecznie Płyta o nazwie Kolędy i pastorałki płyta dająca nadzieję była rozprowadzana jako cegiełka na rzecz Fundacji Rozprowadzaniem zajęła się młodzież angażująca się w działania fundacyjne rozprowadzała ją w szkołach i po mszach niedzielnych przed kilkoma kościołami Akcja ta mocno przysłużyła

  Original URL path: http://www.pomozdorosnac.pl/przykladowa-strona/sprawozdania/sprawozdanie-za-rok-szkolny-20042005/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Rok szk. 2005/2006 – Fundacja Ewy Lubianiec "Pomóż Dorosnąć"
  wzbogacili akcję swoimi pomysłami Teatr Pani Anny Kolanowskiej i Bractwo Rycerskie pod kierunkiem Pana Artura Brzychcego Po raz drugi akcja ta ukazała swój ważny wymiar wychowawczy i profilaktyczny zrealizowanie dwóch programów socjoterapeutycznych i profilaktycznych wobec uczniów Gimnazjum nr 2 w Piasecznie Były to programy Moja ulica i Myślę sobie Zrealizowano je dzięki aktywności wolontariuszy Pani mgr Sylwii Dobosz i Annie Kołodziejskiej Czas ich realizacji przypadł na okres luty maj 2006 r dofinansowanie 3 osobom wyjazdu o charakterze religijno profilaktycznym na Ogólnopolskie Spotkania Młodzieży nad Lednicą 03 06 2006 r realizacja obozu spcjoterapeutyczno profilaktycznego Bieszczady Wetlina 16 23 07 2006 r w ramach którego realizowano program Starszy brat starsza siostra obóz był skierowany do dzieci w wieku 8 12 lat i młodzieży w dużej mierze obóz był dofinansowany Ze strony Fundacji dofinansowanie otrzymało 4 osoby młodzieży i dwoje dzieci oraz sfinansowano pokrycie kosztów utrzymania kadry obozu W sfinansowaniu obozu bardzo pomógł Urząd Miasta i Gminy Piaseczno który w znacznej kwocie dofinansował obóz 15 dzieciom Pomoc otrzymaliśmy również z Fundacji Sierotki Marysi zorganizowanie udziału dzieci podopiecznych Fundacji w dwóch bardzo atrakcyjnych imprezach okolicznościowych sponsorowanych przez Rotary Club Warszawa Wilanów w grudniu 2005 r Spotkanie ze św Mikołajem impreza pod nazwa Magic Christmas oraz z okazji Dnia Dziecka 04 06 2006 r Spring Festiwal zabawy w Wiosce Wikingów stworzenie funduszu stypendialnego dla uczniów wywodzących się z rodzin patologicznych mających bardzo trudne warunki bytowe a mimo to osiągających bardzo dobre wyniki w nauce na koniec I semestru roku szkolnego 2005 2006 wypłacono 3 stypendia każde wysokości 100 zł na koniec roku szkolnego ufundowano dwie nagrody rzeczowe rower górski i rower treningowy które to nagrody otrzymali uczniowie wyróżniający się swoimi wynikami w nauce uzyskiwanymi pomimo trudnych warunków rodzinno bytowych finansowanie kursów językowych dla dobrze rokujących edukacyjnie uczniów żyjących w rodzinach dysfunkcyjnych jednak zmotywowanych do skorzystania ze stworzonej im możliwości kształcenia w roku szkolnym 2005 2006 finansowano kursy 4 uczniom w wieku 11 19 lat uczęszczali oni na kursy językowe do Szkoły Linqua Nova w sumie 5 podopiecznych Fundacji korzystało z kursów w tej szkole w roku 2005 2006 gdyż jedną osobę Dyrektor Szkoły Lingua Nova przyjął na kurs bezpłatnie koszt rocznego kursu dla jednego ucznia to ok 2200 zł finansowanie obiadów w stołówkach szkolnych dla uczniów którzy znajdują się w najtrudniejszej sytuacji bytowej 4 osoby korzystały w roku szkolnym 2005 2006 z takiej pomocy miesięczny koszt obiadów dla tej ilości uczniów wynosił średnio 300 zł Obiady finansowano uczniom przez 8 miesięcy pomoc przy finansowaniu aktywności szkolnej i pozaszkolnej służącej rozwojowi kulturalnemu społecznemu i wypoczynkowi dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych wyjścia do kina teatru na koncerty wycieczki szkolne wyjazdy wakacyjne zakup podręczników i pomocy szkolnych z takiej pomocy korzystało w roku 2005 2006 sześciu uczniów pomoc materialna i rzeczowa w szczególnie trudnych przypadkach zakup lub przekazanie ofiarowanych Fundacji rzeczy odzieży obuwia sprzętu gospodarstwa domowego komputerów podręczników i przyborów szkolnych dzieciom i młodzieży z najuboższych rodzin w roku 2005 2006 z pomocy tej skorzystało 10 dzieci i ich rodziny w 3 przypadkach udzielono losowej zapomogi finansowej

  Original URL path: http://www.pomozdorosnac.pl/przykladowa-strona/sprawozdania/sprawozdanie-za-rok-szkolny-20052006/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Rok szk. 2006/2007 – Fundacja Ewy Lubianiec "Pomóż Dorosnąć"
  wzbogacili akcję swoimi pomysłami Teatr Pani Anny Kolanowskiej i Bractwo Rycerskie pod kierunkiem Pana Artura Brzychcego Po raz drugi akcja ta ukazała swój ważny wymiar wychowawczy i profilaktyczny zrealizowanie dwóch programów socjoterapeutycznych i profilaktycznych wobec uczniów Gimnazjum nr 2 w Piasecznie Były to programy Moja ulica i Myślę sobie Zrealizowano je dzięki aktywności wolontariuszy Pani mgr Sylwii Dobosz i Annie Kołodziejskiej Czas ich realizacji przypadł na okres luty maj 2006 r dofinansowanie 3 osobom wyjazdu o charakterze religijno profilaktycznym na Ogólnopolskie Spotkania Młodzieży nad Lednicą 03 06 2006 r realizacja obozu spcjoterapeutyczno profilaktycznego Bieszczady Wetlina 16 23 07 2006 r w ramach którego realizowano program Starszy brat starsza siostra obóz był skierowany do dzieci w wieku 8 12 lat i młodzieży w dużej mierze obóz był dofinansowany Ze strony Fundacji dofinansowanie otrzymało 4 osoby młodzieży i dwoje dzieci oraz sfinansowano pokrycie kosztów utrzymania kadry obozu W sfinansowaniu obozu bardzo pomógł Urząd Miasta i Gminy Piaseczno który w znacznej kwocie dofinansował obóz 15 dzieciom Pomoc otrzymaliśmy również z Fundacji Sierotki Marysi zorganizowanie udziału dzieci podopiecznych Fundacji w dwóch bardzo atrakcyjnych imprezach okolicznościowych sponsorowanych przez Rotary Club Warszawa Wilanów w grudniu 2005 r Spotkanie ze św Mikołajem impreza pod nazwa Magic Christmas oraz z okazji Dnia Dziecka 04 06 2006 r Spring Festiwal zabawy w Wiosce Wikingów stworzenie funduszu stypendialnego dla uczniów wywodzących się z rodzin patologicznych mających bardzo trudne warunki bytowe a mimo to osiągających bardzo dobre wyniki w nauce na koniec I semestru roku szkolnego 2005 2006 wypłacono 3 stypendia każde wysokości 100 zł na koniec roku szkolnego ufundowano dwie nagrody rzeczowe rower górski i rower treningowy które to nagrody otrzymali uczniowie wyróżniający się swoimi wynikami w nauce uzyskiwanymi pomimo trudnych warunków rodzinno bytowych finansowanie kursów językowych dla dobrze rokujących edukacyjnie uczniów żyjących w rodzinach dysfunkcyjnych jednak zmotywowanych do skorzystania ze stworzonej im możliwości kształcenia w roku szkolnym 2005 2006 finansowano kursy 4 uczniom w wieku 11 19 lat uczęszczali oni na kursy językowe do Szkoły Linqua Nova w sumie 5 podopiecznych Fundacji korzystało z kursów w tej szkole w roku 2005 2006 gdyż jedną osobę Dyrektor Szkoły Lingua Nova przyjął na kurs bezpłatnie koszt rocznego kursu dla jednego ucznia to ok 2200 zł finansowanie obiadów w stołówkach szkolnych dla uczniów którzy znajdują się w najtrudniejszej sytuacji bytowej 4 osoby korzystały w roku szkolnym 2005 2006 z takiej pomocy miesięczny koszt obiadów dla tej ilości uczniów wynosił średnio 300 zł Obiady finansowano uczniom przez 8 miesięcy pomoc przy finansowaniu aktywności szkolnej i pozaszkolnej służącej rozwojowi kulturalnemu społecznemu i wypoczynkowi dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych wyjścia do kina teatru na koncerty wycieczki szkolne wyjazdy wakacyjne zakup podręczników i pomocy szkolnych z takiej pomocy korzystało w roku 2005 2006 sześciu uczniów pomoc materialna i rzeczowa w szczególnie trudnych przypadkach zakup lub przekazanie ofiarowanych Fundacji rzeczy odzieży obuwia sprzętu gospodarstwa domowego komputerów podręczników i przyborów szkolnych dzieciom i młodzieży z najuboższych rodzin w roku 2005 2006 z pomocy tej skorzystało 10 dzieci i ich rodziny w 3 przypadkach udzielono losowej zapomogi finansowej

  Original URL path: http://www.pomozdorosnac.pl/przykladowa-strona/sprawozdania/sprawozdanie-za-rok-szkolny-20062007/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive