archive-pl.com » PL » P » POMOZDOROSNAC.PL

Total: 328

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Zarząd i Rada Fundacji – Fundacja Ewy Lubianiec "Pomóż Dorosnąć"
  Fundacji regulują szczegółowo tryb powoływania członków Rady zasady członkostwa w Radzie zadania Rady i ogólne zasady funkcjonowania Rady Organizacja pracy Rady Rada pracuje poprzez posiedzenia zwyczajne i nadzwyczajne Członkowie Rady są zobowiązani do uczestnictwa w jego posiedzeniach Kolejna dwukrotna nieuzasadniona nieobecność wymagać będzie wyjaśnienia na piśmie Przewodniczący Rady zwołuje nadzwyczajne posiedzenia Rady poprzez pisemne powiadomienie wszystkich Członków Zarządu najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia Powiadomienie o którym mowa powinno określać miejsce i termin posiedzenia oraz przewidywany porządek obrad Porządek obrad posiedzenia zwyczajnego i nadzwyczajnego ustala Przewodniczący Rady Każdy z Członków Rady ma prawo wnieść do porządku obrad sprawę która jego zdaniem wymaga decyzji Rady Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym jednakże na wniosek co najmniej dwóch Członków Rady uchwały mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym Obowiązki Członków Rady Do obowiązków Przewodniczącego Rady należy nadzór nad działalnością Fundacji i Zarządu zgodnie z postanowieniami statutu Fundacji i postanowień Rady oraz niniejszego regulaminu Rady zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych posiedzeń Rady merytoryczne przygotowanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady Rada podejmuje kolegialne decyzje i uchwały w szczególności w sprawach wytyczania głównych kierunków działalności Fundacji powoływania i odwoływania Prezesa i członków Zarządu udzielania absolutorium Zarządu W przypadku zmian w Statucie Fundacji tracą moc te przepisy niniejszego regulaminu które stałyby się sprzeczne z postanowieniami Statutu REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU FUNDACJI POMÓŻ DOROSNĄĆ Postanowienia ogólne Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem jest naczelną władzą wykonawczą Fundacji i jest powoływany przez Radę Fundacji Zarząd działa na podstawie obowiązującego Statutu Fundacji niniejszego regulaminu oraz regulacji wyższego rzędu aktów prawnych dotyczących działalności fundacji wydanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Paragrafy 8 9 10 11 Statutu Fundacji regulują szczegółowo tryb powoływania Zarządu zasady członkostwa w Zarządzie zadania Zarządu i ogólne zasady funkcjonowania biura Zarządu Organizacja pracy Zarządu Zarząd pracuje poprzez posiedzenia zwyczajne i nadzwyczajne Członkowie Zarządu są zobowiązani do uczestnictwa w jego posiedzeniach Kolejna dwukrotna nieuzasadniona nieobecność wymagać będzie wyjaśnienia na piśmie Prezes zwołuje nadzwyczajne posiedzenia Zarządu poprzez pisemne powiadomienie wszystkich Członków Zarządu najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia Powiadomienie o którym mowa powinno określać miejsce i termin posiedzenia oraz przewidywany porządek obrad Porządek obrad posiedzenia zwyczajnego i nadzwyczajnego ustala Prezes Zarządu Każdy z Członków Zarządu ma prawo wnieść do porządku obrad sprawę która jego zdaniem wymaga decyzji Zarządu Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków Zarządu W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarząd podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym jednakże na wniosek co najmniej dwóch Członków Zarządu uchwały mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym Obowiązki Członków Zarządu Do obowiązków Prezesa Zarządu należy kierowanie działalnością Fundacji i Zarządu zgodnie z postanowieniami statutu Fundacji i postanowień Zarządu oraz niniejszego regulaminu Zarządu zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych posiedzeń Zarządu merytoryczne przygotowanie i przewodniczenie posiedzeniom Zarządu Zarząd podejmuje kolegialne decyzje i uchwały w szczególności w sprawach kierowania bieżącą działalnością Fundacji i działania w jego imieniu powoływania komisji zespołów i innych ciał oraz określanie ich zadań rozpatrywania sporów powstałych na tle działalności Fundacji Do

  Original URL path: http://www.pomozdorosnac.pl/przykladowa-strona/zarzad-i-rada-fundacji/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Sprawozdania – Fundacja Ewy Lubianiec "Pomóż Dorosnąć"
  Sprawozdanie za rok 2008 Sprawozdanie za rok 2007 Sprawozdanie za rok szkolny 2006 2007 Sprawozdanie za rok szkolny 2005 2006 Sprawozdanie za rok szkolny 2004 2005 Program PIT 2015 Wiadomości Aktualnosci 70 Archiwum 82 Strony Bożonarodzeniowe listy od św MIKOŁAJA List od św Mikołaja rok 2012 List od św Mikołaja rok 2013 List od św Mikołaja rok 2014 OPP 1 Strona główna Wiadomości O fundacji Historia Statut Fundacji Działalność Fundacji Obszary pomocy w ramach Fundacji zespoły specjalistów kontakt do nich Oferta warsztatów psychoedukacyjnych i profilaktycznych dla szkół PROGRAM STYPENDIALNY i ZAPOMOGOWY WOLONTARIAT Zarząd i Rada Fundacji Sprawozdania Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok szk 2004 2005 Rok szk 2005 2006 Rok szk 2006 2007 Zasady i formy udzielania pomocy Program wakacyjny OBÓZ MIKOSZEWO 2014 dla młodzieży z Ukrainy i z Polski Regulamin obozu młodzieżowego MIKOSZEWO 2014 Obóz Starszy Brat Starsza Siostra 2014 Obóz SBSS 2014 OBRA koło Wolsztyna o Obrze i obozie troche więcej Obozy Wakacyjne dokumenty do pobrania Wybrane programy obozów Bonassola 2010 Starszy brat starsza siostra 2010 Przyjaciele i Darczyńcy Twórczość dzieci dla dzieci Gwiezdne opowieści Kim Jestem Nic więcej tylko tańczące tulipany Niesforny kleks Rysunki przedszkolaków

  Original URL path: http://www.pomozdorosnac.pl/przykladowa-strona/sprawozdania/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Zasady i formy udzielania pomocy – Fundacja Ewy Lubianiec "Pomóż Dorosnąć"
  trudną sytuację materialną Jeśli rodzina dysponuje innymi dokumentami które uznaje za ważne dla przedstawienia swojej sytuacji również może je przesłać Fundacja udziela pomocy w następujących formach finansowej a zapomogi losowe b stypendia edukacyjne c finansowanie leczenia d finansowanie edukacji zakup podręczników opłaty za kursy językowe maturalne i inne finansowanie wycieczek szkolnych wyjazdów i zajęć o charakterze kulturalnym i związanych z rozwojem zainteresowań dzieci i młodzieży e finansowanie posiłków w stołówkach szkolnych f gromadzenie na potrzeby danego dziecka młodego człowieka lub rodziny 1 podatku kierowanego przez podatników ze wskazaniem na daną osobę lub rodzinę ze zgromadzonych na tej zasadzie wpłat 80 przekazane zostaje osobie rodzinie na którą wpłaty 1 były kierowane 20 wpłat przeznaczonych zostaje na cele statutowe Fundacji g przyjmowanie darowizn finansowych ze wskazaniem na daną osobę rodzinę darowizny wpłacane na tej zasadzie na konto Fundacji są przekazywane wskazanej osobie od stycznia 2013 roku w 95 5 darowizny przeznaczane jest na cele statutowe Fundacji rzeczowej materialnej a odzież obuwie b artykuły gospodarstwa domowego c paczki żywnościowe d artykuły szkolne e zabawki sprzęt sportowy poradnictwo rodzinne wychowawcze działania profilaktyczne i terapeutyczne a konsultacje indywidualne psychologa pedagoga dla dzieci młodzieży i rodziców b warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży c warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców d obozy dla dzieci i młodzieży profilaktyczne socjoterapeutyczne psychoedukacyjne pomoc w nauce istnieje możliwość indywidualnej pomocy ze strony wolontariuszy Fundacja udziela pomocy w miarę swoich możliwości finansowych Nie jesteśmy w stanie spełnić wszystkich próśb o pomoc kierowanych do Fundacji Ilość tych próśb przerasta możliwości Fundacji Fundacja nie prowadzi dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych Nie mamy funduszy na ten cel W przypadku rodzin mających dziecko niepełnosprawne wymagające rehabilitacji możliwe jest jednak gromadzenie za pośrednictwem Fundacji kwot 1 podatku ze wskazaniem na dane dziecko Tak gromadzone kwoty rodzice zobowiązują się przeznaczyć na leczenie i rehabilitację dziecka zgodnie z porozumieniem podpisanym z

  Original URL path: http://www.pomozdorosnac.pl/przykladowa-strona/zasady-i-formy-udzielania-pomocy/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Program wakacyjny – Fundacja Ewy Lubianiec "Pomóż Dorosnąć"
  grona młodzieży jednak zapraszane są osoby zarówno z rodzin dysfunkcyjnych jak i bez podobnych problemów Obozy organizowane dla młodzieży mają charakter terapeutyczny i psychoedukacyjny pod wieloma względami zaspokajający potrzeby emocjonalne i duchowe związane z rozwojem osobowości młodego człowieka Dzięki zaprzyjaźnionemu z Fundacją księdzu Jarkowi Januszewskiemu obozy dla młodzieży mogą co jakiś czas być organizowane we Włoszech w Bonassola na wybrzeżu liguryjskim Szczególnym rodzajem obozów organizowanych przez Fundację są obozy młodzieżowo dziecięce organizowane w konwencji Starszy brat starsza siostra Na obozach tych młodzież pełni rolę wzorców pozytywnych postaw dla dzieci Obozy mają zawsze swój temat przewodni związany z regionem Polski na terenie którego są organizowane np obóz w Mikoszewie nad Morzem Bałtyckim organizowany dwukrotnie raz jako temat przewodni miał historię regionu i wątek rycerstwa drugim razem tematem było życie ludzi morza Młodzież uczestnicząca w takich obozach działa na zasadzie wolontariatu opłacają obóz dla siebie i ofiarują swój czas i zaangażowanie dzieciom Studenci kierunków pedagogicznych mogą również odbywać w ten sposób praktyki studenckie Niektóre z programów obozów zamieszczamy w niniejszym dziale Nie zamieszczamy jednak wszystkich ponieważ mają one podobny charakter różnią się jedynie treścią Szczegółowe relacje z obozów znajdują się w aktualnościach lub w archiwum zobacz Wybrane programy obozów i wyjazdów rekolekcyjnych Program PIT 2015 Wiadomości Aktualnosci 70 Archiwum 82 Strony Bożonarodzeniowe listy od św MIKOŁAJA List od św Mikołaja rok 2012 List od św Mikołaja rok 2013 List od św Mikołaja rok 2014 OPP 1 Strona główna Wiadomości O fundacji Historia Statut Fundacji Działalność Fundacji Obszary pomocy w ramach Fundacji zespoły specjalistów kontakt do nich Oferta warsztatów psychoedukacyjnych i profilaktycznych dla szkół PROGRAM STYPENDIALNY i ZAPOMOGOWY WOLONTARIAT Zarząd i Rada Fundacji Sprawozdania Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok szk 2004 2005 Rok szk 2005 2006 Rok szk 2006 2007 Zasady

  Original URL path: http://www.pomozdorosnac.pl/przykladowa-strona/program-wakacyjny/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Wybrane programy obozów – Fundacja Ewy Lubianiec "Pomóż Dorosnąć"
  specjalistów kontakt do nich Oferta warsztatów psychoedukacyjnych i profilaktycznych dla szkół PROGRAM STYPENDIALNY i ZAPOMOGOWY WOLONTARIAT Zarząd i Rada Fundacji Sprawozdania Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok szk 2004 2005 Rok szk 2005 2006 Rok szk 2006 2007 Zasady i formy udzielania pomocy Program wakacyjny OBÓZ MIKOSZEWO 2014 dla młodzieży z Ukrainy i z Polski Regulamin obozu młodzieżowego MIKOSZEWO

  Original URL path: http://www.pomozdorosnac.pl/przykladowa-strona/program-wakacyjny/wybrane-programy-obozow/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Galerie – Fundacja Ewy Lubianiec "Pomóż Dorosnąć"
  content themes cascadia archive project php on line 47 OBRA 2014 OBÓZ Starszy brat starsza siostra turnus II 31 lipca 2014 Zobacz Galerię Warning Invalid argument supplied for foreach in wp content themes cascadia archive project php on line 47 OBRA 2014 OBÓZ Starszy brat starsza siostra turnus I 30 lipca 2014 Zobacz Galerię Warning Invalid argument supplied for foreach in wp content themes cascadia archive project php on line 47 10 urodziny Fundacji Pomóż Dorosnąć piękny jubileusz koncert Parasol Poetica i wieczór wspomnień w Szarej Eminencji 27 04 2014 5 maja 2014 Zobacz Galerię Warning Invalid argument supplied for foreach in wp content themes cascadia archive project php on line 47 Świąteczny Festiwal Dobroczynności 08 12 2013 r Jubieuszowy 10 Happening Mikołajkowy 13 stycznia 2014 Zobacz Galerię Warning Invalid argument supplied for foreach in wp content themes cascadia archive project php on line 47 Rodzinny Quiz Bajkowy 15 09 2013 RYNEK GODZINA 15 15 września 2013 Zobacz Galerię Warning Invalid argument supplied for foreach in wp content themes cascadia archive project php on line 47 Obóz Młodzieżowy Wetlina 2013 01 08 08 2013 30 sierpnia 2013 Zobacz Galerię Warning Invalid argument supplied for foreach in wp content themes cascadia

  Original URL path: http://www.pomozdorosnac.pl/galerie/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Przyjaciele i Darczyńcy – Fundacja Ewy Lubianiec "Pomóż Dorosnąć"
  podziękowanie pragniemy wyrazić wobec naszego darczyńcy absolutnie wyjątkowego pana Witolda To człowiek o ogromnej wrażliwości i życzliwości wobec naszej Fundacji Od pierwszych miesięcy naszego istnienia każdego miesiąca przelewa na konto Fundacji kwotę pieniężną Jest zatem pierwszym naszym darczyńcą Kwotę tę od początku postanowiliśmy przeznaczać na comiesięczne stypendium dla pewnego chłopca Panie Witoldzie ten chłopiec dziś wkraczający w dorosłość młodzieniec to dziecko którego ciężki los był jednym z powodów dla których założyłam Fundację Pomóż Dorosnąć Patrząc przez dwa lata na jego bolesną historię nabierałam absolutnego przekonania że muszę znalezć sposób na pomoc dzieciom takim jak on To zdolny wspaniały dzieciak Jest bardzo poraniony przez życie ale odkąd otrzymuje stałą pomoc dzielnie pnie się w górę dobrze się uczy rozwija swoje pasje potrafi być bardzo pomocny dla innych Dziś i pan i ja możemy być z niego dumni Dziękujemy innym indywidualnym darczyńscom którzy regularnie każdego miesiąca wspomagają lub wspomagali przez dłuższy okres naszych podopiecznych umożliwiając stałe zasilanie funduszu stypendialnego i wypłacanie stypendiów edukacyjnych Szczególnie chcemy podziękować Panu Michałowi Pani Agnieszcze i Panu Jarkowi Pani Joannie Pani Beacie i Panu Michałowi ale też wszystkim którzy choćby jednorazowo wpłacili na rzecz Fundacji darowiznę Gesty tych ludzi wynikają z dobroci serca czasem z poczucia solidarności z ubogimi dziećmi Serdecznie dziękujemy że pamiętają o naszych dzieciach Nazwisk naszych darczyńców nie publikujemy z uwagi na przepisy związane z ochroną danych osobowych Wśród instytucji urzędów i organizacji wspierających obecnie lub w przeszłości naszą działalność są URZĄD MIASTA I GMINY PIASECZNO CENTRUM KULTURY PIASECZNO Gimnazjum nr 2 im Jana Pawła II Al Kalin 30 05 500 Piaseczno Przedszkole Niepubliczne ABC w Piasecznie Przedszkole Publiczne nr 1 w Piasecznie Szkoła Marzeń w Piasecznie Liceum Ogólnokształcące im I ej Dywizji Kościuszkowskiej w Piasecznie Zespół Szkół nr 2 w Piasecznie Młodzież LVII Lo w Warszawie Zespół Szkół w Gołkowie Zespół Szkół w Józefosławiu Szkoła Podstawowa nr 5 w Piasecznie Międzynarodowe Centrum Edukacji Montessori w Warszawie ul Dzierzby Szkoła Podstawowa im Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym Szkoła Podstawowa nr 2 im Ewy Krauce w Zalesiu Dolnym Zespól Szkół im Emilii Plater Zyberkówny w Piasecznie ZESPÓł SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9 Liceum Ogólnokształcące im St Kostki Potockiego w Warszawie SECURITYPOL sp z o o ul Puławska 33 05 500 Piaseczno Komenda Powiatowa Policji Pl Piłsudskiego 9 05 500 Piaseczno Parafia św Anny w Piasecznie Parafia NMP WW w Zalesiu Dolnym Matki Bożej Anielskiej w Skolimowie Parafia Św Krzyża w Warszawie Kaplica Zgromadzenia Sióstr od Aniołów w Konstancinie Wspólnoty Neokatechumenalne przy Parafii Św Anny w Piasecznie ROTARY CLUB WARSZAWA WILANÓW SPOT Szkoła Języka Angielskiego Małgorzaty Mierneckiej Piaseczno Lingua Nova Szkoła Języków Obcych w Piasecznie NETIA TELEKOM S A ul Poleczki 13 02 822 Warszawa Fundacja Sierotki Marysi ul Głogowa 12 05 501 Piaseczno STUDIO MEBLOWE ARKA ul Nowohucka 69 69 a 30 728 Kraków MAGA ul Mickiewicza 18 05 500 Piaseczno Cropp Town Gdańsk ul Łąkowa Gdańsk Shell Gas Polska Sp z o o ul Modlińska 344 Warszawa Księgarnia Bzyk Piaseczno Foto Express Kujaszewski 05 500 Piaseczno ul Sierakowskiego 12c Księgarnia Na Bazarku Piaseczno Sklep papierniczy

  Original URL path: http://www.pomozdorosnac.pl/przyjaciele-i-darczyncy/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Twórczość dzieci dla dzieci – Fundacja Ewy Lubianiec "Pomóż Dorosnąć"
  przekazywania swojej twórczości Ponieważ aktualnie nasza strona www jest w modernizacji i nie możemy na niej nic zamieszczać przez najbliższy czas prace będziemy publikować na facebooku Jak tylko ruszy nasza nowa strona założymy na niej specjalny dział Dzieci dzieciom w którym będziemy publikować dziecięcą twórczość przesłaną do naszej fundacji Aduni baaardzo dziękujemy i czekamy na jej kolejne opowiadanka Opowiadania Gwiezdne opowieści Kim Jestem Nic więcej tylko tańczące tulipany Niesforny kleks Spotkanie Łucji z faunem Ta Mała Pchła Uśmiech Jacka Wyrażanie emocji Program PIT 2015 Wiadomości Aktualnosci 70 Archiwum 82 Strony Bożonarodzeniowe listy od św MIKOŁAJA List od św Mikołaja rok 2012 List od św Mikołaja rok 2013 List od św Mikołaja rok 2014 OPP 1 Strona główna Wiadomości O fundacji Historia Statut Fundacji Działalność Fundacji Obszary pomocy w ramach Fundacji zespoły specjalistów kontakt do nich Oferta warsztatów psychoedukacyjnych i profilaktycznych dla szkół PROGRAM STYPENDIALNY i ZAPOMOGOWY WOLONTARIAT Zarząd i Rada Fundacji Sprawozdania Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok szk 2004 2005 Rok szk 2005 2006 Rok szk 2006 2007 Zasady i formy udzielania pomocy Program wakacyjny OBÓZ MIKOSZEWO 2014 dla młodzieży z Ukrainy i z Polski Regulamin obozu młodzieżowego

  Original URL path: http://www.pomozdorosnac.pl/tworczosc-dzieci-dla-dzieci/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive