archive-pl.com » PL » P » POLINVEST.PL

Total: 145

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Polinvest
  Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach S A kwiecień 2010 klient Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach S A segment rynku Branża wodociągowa zakres usługi Doradztwo związane z łączeniem lub dzieleniem podmiotów krótka charakterystyka zrealizowanych prac Koncepcja podziału majątku Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach S A oraz doradztwo w realizacji podziału majątku spółki zawierająca m in podstawowe informacje o RPWIK S A i otoczeniu spółki ustalenie

  Original URL path: http://www.polinvest.pl/dokonania/projekty/32 (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Polinvest
  pozostałe Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S A maj 2010 klient Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S A segment rynku Branża wodociągowa zakres usługi Doradztwo związane z łączeniem lub dzieleniem podmiotów krótka charakterystyka zrealizowanych prac Usługi doradcze oraz konsultacyjne w procesie przystąpienia gmin na terenie których prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa do Spółki jako akcjonariuszy POLINVEST opracował również harmonogram i zakres niezbędnych czynności realizowanych po stronie RPWiK

  Original URL path: http://www.polinvest.pl/dokonania/projekty/52 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Polinvest
  charakterystyka zrealizowanych prac POLINVEST przeprowadził na zlecenie Centrum Kształcenia Kadr Skarbowości Ministerstwa Finansów szkolenie pt Obliczanie stopnia dofinansowania dla projektów współfinansowanych z funduszy UE przy wykorzystaniu metody luki finansowej Dwudniowe szkolenie obejmowało tematy dotyczące m in obowiązujących wytycznych określających sposób przeprowadzania analiz finansowych w tym obliczania luki finansowej dla projektów ubiegających się o środki z funduszy UE analizy finansowej dla projektów inwestycyjnych badania dochodowości projektu w oparciu o wskaźniki efektywności

  Original URL path: http://www.polinvest.pl/dokonania/projekty/86 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Polinvest
  medyczna Uczelnie Wybrane pozostałe Gmina Dąbrowa Górnicza maj 2010 klient Gmina Dąbrowa Górnicza List referencyjny segment rynku Jednostki administracji samorządowej i centralnej zakres usługi Doradztwo w procesie nabywania oraz sprzedaży podmiotów krótka charakterystyka zrealizowanych prac Wycena wartości udziałów Spółki Nemo Wodny Świat Dąbrowa Górnicza Sp z o o w Dąbrowie Górniczej Oszacowanie wartości przedsiębiorstwa zostało wykonane metodą skorygowanych aktywów netto rynkowej wartości likwidacyjnej Opracowanie zawierało również wskazanie przedziału negocjacyjnego ceny

  Original URL path: http://www.polinvest.pl/dokonania/projekty/53 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Polinvest
  Jednostki administracji samorządowej i centralnej zakres usługi Doradztwo w pozyskiwaniu źródeł finansowania krótka charakterystyka zrealizowanych prac Celem Projektu pn Program wodno ściekowy Gminy Krynica Zdrój jest uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na obszarze aglomeracji Krynica Zdrój poprzez wyposażenie mieszkańców Gminy podmiotów gospodarczych działających na terenie i użytkowników obiektów użyteczności publicznej oraz przebywających w ramach lecznictwa rekreacji i turystyki mieszkańców innych miejscowości w infrastrukturę techniczną POLINVEST dla Gminy Krynica Zdrój przygotował studium

  Original URL path: http://www.polinvest.pl/dokonania/projekty/18 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Polinvest
  odpadami Branża energetyczna Branża komunikacyjna transportowa Branża budowlana Branża medyczna Uczelnie Wybrane pozostałe Krakowski Holding Komunalny S A grudzień 2010 klient Krakowski Holding Komunalny S A List referencyjny segment rynku Jednostki administracji samorządowej i centralnej zakres usługi Obsługa prawna krótka charakterystyka zrealizowanych prac Kancelaria Prawna A Donimirski T Kruk i Wspólnicy Spółka Komandytowa przygotowała na zlecenie Krakowskiego Holdingu Komunalnego S A Projekt umowy wykonawczej pomiędzy Gminą Miasta Krakowa a Krakowskim Holdingiem Komunalnym S A w zakresie powierzenia KHK S A zadania własnego Gminy polegającego na prowadzeniu gospodarki odpadami komunalnymi w oparciu o planowany Zakład Termicznego Przetwarzania Odpadów dalej projekt z uwzględnieniem Ustawy o gospodarce komunalnej Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Ustawy o odpadach Uchwał Rady Miasta Krakowa podjętych w związku z realizacją Projektu Odpowiednich wytycznych w tym Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie pomocy publicznej Statutu Krakowskiego Holdingu Komunalnego S A Zasad funkcjonowania Krakowskiego Holdingu Komunalnego S A jako przyszłego beneficjenta Projektu Regulamin określającego zasady korzystania z usług przyszłego Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów jako usług Regulamin określającego zasady korzystania z usług przyszłego Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów jako usług Uczestniczyła w konsultacjach pomiędzy Miastem Gminą Kraków a Krakowskim Holdingiem Komunalnym S A dotyczących realizacji Projektu Referencje Klienci Polskie

  Original URL path: http://www.polinvest.pl/dokonania/projekty/92 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Polinvest
  Wybrane pozostałe Krakowski Holding Komunalny S A marzec 2011 klient Krakowski Holding Komunalny S A List referencyjny segment rynku Jednostki administracji samorządowej i centralnej zakres usługi Szkolenia krótka charakterystyka zrealizowanych prac Kancelaria Prawna A Donimirski T Kruk i Wspólnict Sp K wchodząca w skład Grupy Doradczej POLINVEST w ramach realizacji projektu pn Program doskonalenia i rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników miejskich spółek komunalnych w Krakowie zrealizowała program szkoleniowy z zakresu zamówień

  Original URL path: http://www.polinvest.pl/dokonania/projekty/98 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Polinvest
  Agencje Branża wodociągowa Branża ciepłownicza Branża gospodarki odpadami Branża energetyczna Branża komunikacyjna transportowa Branża budowlana Branża medyczna Uczelnie Wybrane pozostałe Krakowski Holding Komunalny S A maj 2010 klient Krakowski Holding Komunalny S A List referencyjny segment rynku Jednostki administracji samorządowej i centralnej zakres usługi Obsługa prawna krótka charakterystyka zrealizowanych prac Usługi doradztwa i obsługa prawna Krakowskiego Holdingu Komunalnego S A Referencje Klienci Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S A Operator

  Original URL path: http://www.polinvest.pl/dokonania/projekty/42 (2016-05-01)
  Open archived version from archive