archive-pl.com » PL » P » PCBTECHNOLOGY.PL

Total: 295

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • PRECISE SC 53 –2 / WRZECIONO - PCB Technology
  razie brak recenzji produktów Napisz pierwszą opinię o PRECISE SC 53 2 WRZECIONO Anuluj pisanie odpowiedzi Twoja ocena Oceń Idealne Dobre Średnie Nie takie złe Bardzo słabe Twoja opinia Nazwa E mail Pokrewne produkty CZUJNIK KOLORÓW Farberkennungssensor Typ FES M 11 Details BAUTZ E 642 B MGB SILNIK OSI Z Details Disc Magnet Motor Motor Lifting Table Siemens Details MITSUBISHI MODEL FR U120S 0 2K ER Details Szukaj Katagorie maszyn

  Original URL path: http://www.pcbtechnology.pl/produkt/precise-sc-53-2-wrzeciono/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • ERSA ETS 250 PODWÓJNA FALA LUTOWNICZA - PCB Technology
  pdf STAN BARDZO DOBRY CENA DO UZGODNIENIA Recenzje Na razie brak recenzji produktów Napisz pierwszą opinię o ERSA ETS 250 PODWÓJNA FALA LUTOWNICZA Anuluj pisanie odpowiedzi Twoja ocena Oceń Idealne Dobre Średnie Nie takie złe Bardzo słabe Twoja opinia Nazwa E mail Pokrewne produkty ASYS LSB03 DESTACKER PODAJNIK PCB Details ASYS AEM02 Eckumsetzer 90 STACJA OBROTOWA Details TAŚMY KAPTONOWE Details ASYS AMS 01 STACJA ROZŁADOWCZA NA 1 N MAGAZYNEK Details

  Original URL path: http://www.pcbtechnology.pl/produkt/ersa-ets-250-podwojna-fala-lutownicza/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • TESTER EASYTESTER 50MDA-PLUS - PCB Technology
  80V 1A Genau ig keit 0 5 F S 1 Stück Masu re ment Unit 0 1V 1V 10V 100V Genau ig keit 0 1 F S 1 Stück Guar ding Unit 4 Stück User Relais poten tial frei 5A 100V 8 Stück User Flags 0 25A 80V Sie mens Adap ter sch nit t stelle auf manu el les ATX Kassettenadaptersystem 1 Stück PC Pen tium 4 inkl CD Laufwerk 1 Stück Moni tor NEC Mul ti Sync LCD1525V 1 Stück Pro to kol l druc ker star SP200 Sys tem so ftware ATOS 2 Ver sion 1 9 Der zuge hörige Rech ner hat das Betriebs sys tem Win dows XP aufge spielt und die SPEA Software ATOS2 abge ge ben neu aufgespielt Da das Prüfsys tem nur als Zwe it sys tem ein ge setzt wurde sind die Betriebs stun den trotz des Alters ver schwin dend gering SPRAWNY KOMPLETNY CENA DO UZGODNIENIA SPEA E50MDA Recenzje Na razie brak recenzji produktów Napisz pierwszą opinię o TESTER EASYTESTER 50MDA PLUS Anuluj pisanie odpowiedzi Twoja ocena Oceń Idealne Dobre Średnie Nie takie złe Bardzo słabe Twoja opinia Nazwa E mail Pokrewne produkty ASSEMBLEON PODAJNIKI 8mm Details ASYS PUFFER PS

  Original URL path: http://www.pcbtechnology.pl/produkt/tester-easytester-50mda-plus/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Fritsch SM 902.210 - PCB Technology
  dura jest nie ustan nie moni to ro wana nie moż liwe jest pobra nie nie wła ści wego ele mentu błędy w osa dza niu są wska zy wane zarówno za pomocą obrazu jak i dźwięku pro gram zatrzy muje pracę aż do sko ry go wa nia błędu Szyb kie pobie ra nie i osa dza nie Dzięki pro stemu pro ce sowi osa dza nia uzy sku jemy bar dzo dużą szyb kość osa dza nia Ope ra tor może skon cen tro wać się jedy nie na osa dza niu i dla tego pro ces trwa 2 3 razy kró cej niż w przy padku osa dza nia ręcz nego Opro gra mo wa nie rów nież pozwala na opty ma li zuję pro cesu pobie ra nia i osa dza nia nie tylko w przy padku poszcze gól nych pły tek ale rów nież gdy mamy do czy nie nia z usta wie niami wie lo krot nymi Specyfikacja Para me try maszyny Rata osa dza nia 600 1000 cph Max wymiar płytki 390 x 305 mm Max pole osa dza nia 370 x 235 mm Gru bość płytki 0 5 mm 2 mm Odstęp pod płytką pomię dzy 39 a 50 mm Zakres ele men tów 0402 do wymia rów zewnętrz nych 40 mm x 40 mm Max wyso kość ele mentu 4 8 mm Skok gło wicy osadz 27 mm Rota cja każda Dokład ność osa dza nia ramie nia loka li za tora 0 1 mm Pro gram Ilość osa dzeń 9999 Wie lo krot ność usta wień tryb poje dyn czy lub wie lo krotny Gwa ran cja osa dza nia 100 Wymogi insta la cyjne Zasi la nie główne 115 230V 50 60 Hz Max pobór mocy 90 VA Do

  Original URL path: http://www.pcbtechnology.pl/produkt/fritsch-sm-902-210/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • JAEGER typ. 62–2,5 AW / WRZECIONO - PCB Technology
  UZGODNIENIA Recenzje Na razie brak recenzji produktów Napisz pierwszą opinię o JAEGER typ 62 2 5 AW WRZECIONO Anuluj pisanie odpowiedzi Twoja ocena Oceń Idealne Dobre Średnie Nie takie złe Bardzo słabe Twoja opinia Nazwa E mail Pokrewne produkty MITSUBISHI MODEL FR U120S 0 2K ER Details SCHMID VACUMAT Typ 819 PODAJNIK Details Disc Magnet Motor Motor Lifting Table Siemens Details BAUTZ E 642 B MGB SILNIK OSI Z Details

  Original URL path: http://www.pcbtechnology.pl/produkt/jaeger-typ-62-25-aw-wrzeciono/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • PIEC DO LUTOWANIA / Reflowofen SCIROCCO Dima - PCB Technology
  Grza nie 2 x 5 stref grza nia z obie giem gorą cego powie trza Góra Dół Wstępna Strefa 1 5 i 2 6 Sta bi li zu jąca Strefa 3 3a i 7 7a Lutu Strefa 4 8 Sys tem Trans portu wyso kiej jako ści stal nie rdzewna siatka prze no śnika Pręd kość 0 2 0 75 m min Posiada sys tem łań cu chowy i siat kowy Max Wymiar płytk PCB 400 mm siatka Max Wymiar PCB przy pracy w linii 360mm transport łań cu chowy Max Wyso kość Ele men tów 50 mm Chło dze nie Strefa Wen ty la tor pro mie niowy w tunelu wie jący z góry zim nej płyty na dole Układ wyde chowy Zin te gro wany wen ty la tor spalin STAN BARDZO DOBRY CENA DO UZGODNIENIA Recenzje Na razie brak recenzji produktów Napisz pierwszą opinię o PIEC DO LUTOWANIA Reflowofen SCIROCCO Dima Anuluj pisanie odpowiedzi Twoja ocena Oceń Idealne Dobre Średnie Nie takie złe Bardzo słabe Twoja opinia Nazwa E mail Pokrewne produkty AUTOMAT SMD ZEVATECH PM 560 Details DEK ADAPTER DO RAM SMD Details ASYS PUFFER PS 70 Details ASYS PUFFER PS 30 Details Szukaj Katagorie maszyn

  Original URL path: http://www.pcbtechnology.pl/produkt/piec-do-lutowania-reflowofen-sirocco-dima/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Archiwum Produkty - PCB Technology
  Sort by Rating Show 20 Products Show 20 Products Show 40 Products Show 60 Products Maszyny 188 Agregat chłodniczy Details AMPLIFIER TYPE PS 930A Wzmacniacz Details AOI Orbotech AOI OptroVision Vantage S 22 Tester AOI Details ASC 33 PRECISE WRZECIONO PRECISE typ ASC 33 3 phasig Details ASSEMBLEON PODAJNIKI 8mm Details ASYS PUFFER PS 30 Details ASYS PUFFER PS 70 Details ASYS TROCKENLAGERSYSTEM E REINRAUM BOXEN Details ASYS AEM02 Eckumsetzer 90 STACJA OBROTOWA Details ASYS AES 03D Magazinentlader fur 2 Magazine Stacja załadowczana 2 a Magazynki Details ASYS AMS 01 STACJA ROZŁADOWCZA NA 1 N MAGAZYNEK Details ASYS LSB03 DESTACKER PODAJNIK PCB Details ASYS WS01 180 Wendestation Details AUTOMAT SMD MECHATRONIC P20 Details AUTOMAT SMD ZEVATECH PM 560 Details AUTOMAT SMT SAMSUNG CP45FV NOE Details AUTOMAT SMT TENRYV TECHNICS I PULSE MT 5630QL Details BAUTZ E 642 B MGB SILNIK OSI Z Details BAUTZ E 644 B MGB SILNIK OSI X Y Details BAUTZ E726 MGB Silnik Wiertarki LENZ Details 1 2 3 4 8 9 10 Next Szukaj Katagorie maszyn Maszyny Inne Laminatory Montaż SMD i przewlekany Naświetlarki i Kopioramy Obróbka mechaniczna Obróbka mokra Sitodruk Suszarki i piece Urządzenia kontrolne Menu Homepage Aktualności Oferta Giełda Maszyn O Firmie Kontakt

  Original URL path: http://www.pcbtechnology.pl/shop/?product_orderby=default&product_order=desc (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Archiwum Produkty - PCB Technology
  Sort by Price Sort by Date Sort by Popularity Sort by Rating Show 20 Products Show 20 Products Show 40 Products Show 60 Products Maszyny 188 Agregat chłodniczy Details AMPLIFIER TYPE PS 930A Wzmacniacz Details AOI Orbotech AOI OptroVision Vantage S 22 Tester AOI Details ASC 33 PRECISE WRZECIONO PRECISE typ ASC 33 3 phasig Details ASSEMBLEON PODAJNIKI 8mm Details ASYS PUFFER PS 30 Details ASYS PUFFER PS 70 Details ASYS TROCKENLAGERSYSTEM E REINRAUM BOXEN Details ASYS AEM02 Eckumsetzer 90 STACJA OBROTOWA Details ASYS AES 03D Magazinentlader fur 2 Magazine Stacja załadowczana 2 a Magazynki Details ASYS AMS 01 STACJA ROZŁADOWCZA NA 1 N MAGAZYNEK Details ASYS LSB03 DESTACKER PODAJNIK PCB Details ASYS WS01 180 Wendestation Details AUTOMAT SMD MECHATRONIC P20 Details AUTOMAT SMD ZEVATECH PM 560 Details AUTOMAT SMT SAMSUNG CP45FV NOE Details AUTOMAT SMT TENRYV TECHNICS I PULSE MT 5630QL Details BAUTZ E 642 B MGB SILNIK OSI Z Details BAUTZ E 644 B MGB SILNIK OSI X Y Details BAUTZ E726 MGB Silnik Wiertarki LENZ Details 1 2 3 4 8 9 10 Next Szukaj Katagorie maszyn Maszyny Inne Laminatory Montaż SMD i przewlekany Naświetlarki i Kopioramy Obróbka mechaniczna Obróbka mokra Sitodruk Suszarki i piece Urządzenia kontrolne

  Original URL path: http://www.pcbtechnology.pl/shop/?product_orderby=default&product_view=grid (2016-04-30)
  Open archived version from archive