archive-pl.com » PL » P » PATOM.PL

Total: 159

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Koszyk
  UŻYTKOWNIKA jako element uwierzytelnienia USŁUGA usługi sprzedaż towarów udzielenie licencji lub świadczenie usług serwisowych technicznych oraz doradczych świadczone przez FIRMĘ za pośrednictwem portalu PATOM PL TOWAR rzecz usługa lub prawo które zgodnie z Regulaminem mogą być przedmiotem zamówienia lub innej czynności realizowanej przez FIRMĘ poprzez portal PATOM PL na rzecz ODBIORCY ODBIORCA przedsiębiorca to jest osoba fizyczna osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą i korzystająca z portalu PATOM PL bezpośrednio lub za pośrednictwem prawnie umocowanych przedstawicieli UŻYTKOWNIKÓW KONTO UŻYTKOWNIKA konto prowadzone dla UŻYTKOWNIKA przez FIRMĘ pod unikalną nazwą będące zbiorem zasobów w którym gromadzone są dane UŻYTKOWNIKA oraz informacje o jego działaniach w ramach portalu PATOM PL REJESTRACJA procedura zakładania kont UŻYTKOWNIKA i ODBIORCY poprzez którą uzyskuje on dostęp do usług świadczonych przez FIRMĘ i innych dostawców na indywidualnych warunkach dostwców w ramach portalu PATOM PL na zasadach określonych w REGULAMINIE DOSTAWCA przedsiębiorca lub podmiot którego towary lub usługi są prezentowane na portalu PATOM PL nie będący FIRMĄ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA Każdy z UŻYTKOWNIKÓW i ODBIORCÓW korzystających z portalu PATOM PL zobowiązany jest do korzystania z usług portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz postanowieniami Regulaminu Warunkiem uczestnictwa w portalu PATOM PL jest wyrażenie przez UŻYTKOWNIKA zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art 23 ust 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych Dz U Nr 101 poz 926 ze zm jak również na udostępnianie swoich danych osobowych FIRMIE i DOSTAWCOM w związku z realizacją konkretnych USŁUG przez FIRMĘ i lub DOSTAWCÓW lub za pośrednictwem FIRMY na rzecz ODBIORCÓW lub UŻYTKOWNIKÓW Wszelkie uwagi i reklamacje w odniesieniu do funkcjonowania portalu należy zgłaszać na adres e mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem Aby go zobaczyć konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamacje imię nazwisko adres e mail firmę ODBIORCY oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez FIRMĘ Korzystanie z portalu PATOM PL oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu przez UŻYTKOWNIKA i ODBIORCĘ w tym zakazu dostarczania przez UŻYTKOWNIKA lub ODBIORCĘ treści o charakterze bezprawnym 4 REJESTRACJA ODBIORCA może być reprezentowany na portalu PATOM PL przez jednego albo wielu UŻYTKOWNIKÓW W celu rejestracji ODBIORCY UŻYTKOWNIKA UŻYTKOWNIK lub inna osoba wypełnia formularz rejestracyjny UŻYTKOWNIKA ODBIORCY Osoba rejestrująca UŻYTKOWNIKA ODBIORCĘ jest zobowiązana do wprowadzania danych kompletnych rzetelnych i zgodnych ze stanem faktycznym Każdy UŻYTKOWNIK portalu PATOM PL ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby i ODBIORCY Na podany w formularzu adres e mail UŻYTKOWNIK otrzyma od FIRMY wiadomość w celu aktywacji rejestracji KONTA UŻYTKOWNIKA UŻYTKOWNIK upoważniony do reprezentowania ODBIORCY może założyć KONTA dla innych UŻYTKOWNIKÓW działających w imieniu i na rzecz tego samego ODBIORCY Każdy dodany UŻYTKOWNIK otrzyma od FIRMY wiadomość w celu aktywacji rejestracji UŻYTKOWNIKA UŻYTKOWNIK dokonuje rejestracji ODBIORCY wypełniając formularz rejestracyjny w którym podać należy pełną nazwę firmę rejestrowanego ODBIORCY adres jego siedziby wraz z nazwą kraju numer identyfikacji podatkowej oraz REGON UŻYTKOWNIK upoważniony do reprezentacji ODBIORCY potwierdza iż akceptuje ogólne warunki umów wzorce umowy obowiązujące w FIRMIE i lub u DOSTAWCÓW UŻYTKOWNIK w celu uzyskania dostępu do usług świadczonych za pośrednictwem portalu PATOM PL musi dokonać pełnej aktywacji KONTA ODBIORCY UŻYTKOWNIKA przez dostarcznie FIRMIE kopii dokumentów potwierdzających dane rejestrowe ODBIORCY zgodnie z wpisem do właściwego dla danego kraju organu rejestrowego ODBIORCY oraz dokumentu upoważniającego go do reprezentacji ODBIORCY wg formularza dostępnego na stronie portalu PATOM PL Dane te powinny zostać dostarczone w terminie 21 dni od dnia Rejestracji ODBIORCY lub i UŻYTKOWNIKA Po otrzymaniu ww danych FIRMA dokona pełnej rejestracji ODBIORCY i lub UŻYTKOWNIKA FIRMA może uzależnić Rejestrację lub korzystanie z portalu PATOM PL przez UŻYTKOWNIKA i lub ODBIORCĘ od uwiarygodnienia danych wymienionych przez UŻYTKOWNIKA podczas rejestracji KONTA zawierają dane UŻYTKOWNIKA i ODBIORCY podane przez UŻYTKOWNIKA w formularzu rejestracyjnym W przypadku zmiany jakichkolwiek danych UŻYTKOWNIKA lub i ODBIORCY UŻYTKOWNIK zobowiązany jest niezwłocznie zaktualizować dane korzystając z formularza dostępnego na stronie portalu PATOM PL Zabrania się usuwania przez UŻYTKOWNIKA danych UŻYTKOWNIKA lub ODBIORCY w trakcie korzystania z usług portalu PATOM PL a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych UŻYTKOWNIK nie ma możliwości zmiany przyjętej w trakcie rejestracji nazwy KONTA Zabrania się korzystania z kont innych UŻYTKOWNIKÓW i ODBIORCÓW oraz udostępniania swojego Loginu i Hasła innym osobom FIRMA nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań osób trzecich które weszły w posiadanie Loginu i Hasła UŻYTKOWNIKA do czasu przesłania przez UŻYTKOWNIKA prośby o zablokowanie KONTA i potwierdzenia przez FIRMĘ e mailem zablokowania KONTA Wypełniając i przekazując za pośrednictwem PATOM PL formularz rejestracyjny UŻYTKOWNIK oraz ODBIORCA akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz obowiązujące w dniu rejestracji ogólne warunki umów wzorce umowy obowiązujące w FIRMIE i lub u DOSTAWCY wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez FIRMĘ zawartych w formularzu danych w takim zakresie w jakim jest to konieczne do korzystania z usług FIRMY i lub DOSTAWCÓW za pośrednictwem portalu PATOM PL potwierdza autentyczność zawartych w formularzu rejestracyjnym danych wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz innej korespondencji przesyłanej na podany podczas rejestracji UŻYTKOWNIKA adres e mail FIRMA zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania KONTA UŻYTKOWNIKA i lub ODBIORCY bądź dostępu do wybranych usług świadczonych w portalu PATOM PL w przypadku stwierdzenia że bezpieczeństwo KONTA jest zagrożone FIRMA może uzależnić dalsze korzystanie z KONTA od dokonania zmiany hasła dostępu do tego KONTA FIRMA zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub usunięcia KONTA UŻYTKOWNIKA lub i ODBIORCY który wykorzystuje portal PATOM PL do działań o charakterze bezprawnym szkodliwych lub niezgodnych z postanowieniami niniejszego Regulaminu i które naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa bądź negatywnie wpływają na dobre imię FIRMY DOSTAWCÓW albo w inny sposób szkodzą FIRMIE DOSTAWCOM UŻYTKOWNIK i lub ODBIORCA którego konto zostało zawieszone nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody FIRMY Podjęcie przez FIRMĘ czynności o których mowa w ust powyżej nie wyłącza innej odpowiedzialności UŻYTKOWNIKA lub i ODBIORCY za jego działania będące podstawą zawieszenia lub usunięcia KONTA UŻYTKOWNIK i lub ODBIORCA ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem FIRMY FIRMA może odmówić UŻYTKOWNIKOWI lub

  Original URL path: http://www.patom.pl/account/index.php?option=com_virtuemart&view=cart (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Koszyk
  UŻYTKOWNIKA jako element uwierzytelnienia USŁUGA usługi sprzedaż towarów udzielenie licencji lub świadczenie usług serwisowych technicznych oraz doradczych świadczone przez FIRMĘ za pośrednictwem portalu PATOM PL TOWAR rzecz usługa lub prawo które zgodnie z Regulaminem mogą być przedmiotem zamówienia lub innej czynności realizowanej przez FIRMĘ poprzez portal PATOM PL na rzecz ODBIORCY ODBIORCA przedsiębiorca to jest osoba fizyczna osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą i korzystająca z portalu PATOM PL bezpośrednio lub za pośrednictwem prawnie umocowanych przedstawicieli UŻYTKOWNIKÓW KONTO UŻYTKOWNIKA konto prowadzone dla UŻYTKOWNIKA przez FIRMĘ pod unikalną nazwą będące zbiorem zasobów w którym gromadzone są dane UŻYTKOWNIKA oraz informacje o jego działaniach w ramach portalu PATOM PL REJESTRACJA procedura zakładania kont UŻYTKOWNIKA i ODBIORCY poprzez którą uzyskuje on dostęp do usług świadczonych przez FIRMĘ i innych dostawców na indywidualnych warunkach dostwców w ramach portalu PATOM PL na zasadach określonych w REGULAMINIE DOSTAWCA przedsiębiorca lub podmiot którego towary lub usługi są prezentowane na portalu PATOM PL nie będący FIRMĄ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA Każdy z UŻYTKOWNIKÓW i ODBIORCÓW korzystających z portalu PATOM PL zobowiązany jest do korzystania z usług portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz postanowieniami Regulaminu Warunkiem uczestnictwa w portalu PATOM PL jest wyrażenie przez UŻYTKOWNIKA zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art 23 ust 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych Dz U Nr 101 poz 926 ze zm jak również na udostępnianie swoich danych osobowych FIRMIE i DOSTAWCOM w związku z realizacją konkretnych USŁUG przez FIRMĘ i lub DOSTAWCÓW lub za pośrednictwem FIRMY na rzecz ODBIORCÓW lub UŻYTKOWNIKÓW Wszelkie uwagi i reklamacje w odniesieniu do funkcjonowania portalu należy zgłaszać na adres e mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem Aby go zobaczyć konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamacje imię nazwisko adres e mail firmę ODBIORCY oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez FIRMĘ Korzystanie z portalu PATOM PL oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu przez UŻYTKOWNIKA i ODBIORCĘ w tym zakazu dostarczania przez UŻYTKOWNIKA lub ODBIORCĘ treści o charakterze bezprawnym 4 REJESTRACJA ODBIORCA może być reprezentowany na portalu PATOM PL przez jednego albo wielu UŻYTKOWNIKÓW W celu rejestracji ODBIORCY UŻYTKOWNIKA UŻYTKOWNIK lub inna osoba wypełnia formularz rejestracyjny UŻYTKOWNIKA ODBIORCY Osoba rejestrująca UŻYTKOWNIKA ODBIORCĘ jest zobowiązana do wprowadzania danych kompletnych rzetelnych i zgodnych ze stanem faktycznym Każdy UŻYTKOWNIK portalu PATOM PL ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby i ODBIORCY Na podany w formularzu adres e mail UŻYTKOWNIK otrzyma od FIRMY wiadomość w celu aktywacji rejestracji KONTA UŻYTKOWNIKA UŻYTKOWNIK upoważniony do reprezentowania ODBIORCY może założyć KONTA dla innych UŻYTKOWNIKÓW działających w imieniu i na rzecz tego samego ODBIORCY Każdy dodany UŻYTKOWNIK otrzyma od FIRMY wiadomość w celu aktywacji rejestracji UŻYTKOWNIKA UŻYTKOWNIK dokonuje rejestracji ODBIORCY wypełniając formularz rejestracyjny w którym podać należy pełną nazwę firmę rejestrowanego ODBIORCY adres jego siedziby wraz z nazwą kraju numer identyfikacji podatkowej oraz REGON UŻYTKOWNIK upoważniony do reprezentacji ODBIORCY potwierdza iż akceptuje ogólne warunki umów wzorce umowy obowiązujące w FIRMIE i lub u DOSTAWCÓW UŻYTKOWNIK w celu uzyskania dostępu do usług świadczonych za pośrednictwem portalu PATOM PL musi dokonać pełnej aktywacji KONTA ODBIORCY UŻYTKOWNIKA przez dostarcznie FIRMIE kopii dokumentów potwierdzających dane rejestrowe ODBIORCY zgodnie z wpisem do właściwego dla danego kraju organu rejestrowego ODBIORCY oraz dokumentu upoważniającego go do reprezentacji ODBIORCY wg formularza dostępnego na stronie portalu PATOM PL Dane te powinny zostać dostarczone w terminie 21 dni od dnia Rejestracji ODBIORCY lub i UŻYTKOWNIKA Po otrzymaniu ww danych FIRMA dokona pełnej rejestracji ODBIORCY i lub UŻYTKOWNIKA FIRMA może uzależnić Rejestrację lub korzystanie z portalu PATOM PL przez UŻYTKOWNIKA i lub ODBIORCĘ od uwiarygodnienia danych wymienionych przez UŻYTKOWNIKA podczas rejestracji KONTA zawierają dane UŻYTKOWNIKA i ODBIORCY podane przez UŻYTKOWNIKA w formularzu rejestracyjnym W przypadku zmiany jakichkolwiek danych UŻYTKOWNIKA lub i ODBIORCY UŻYTKOWNIK zobowiązany jest niezwłocznie zaktualizować dane korzystając z formularza dostępnego na stronie portalu PATOM PL Zabrania się usuwania przez UŻYTKOWNIKA danych UŻYTKOWNIKA lub ODBIORCY w trakcie korzystania z usług portalu PATOM PL a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych UŻYTKOWNIK nie ma możliwości zmiany przyjętej w trakcie rejestracji nazwy KONTA Zabrania się korzystania z kont innych UŻYTKOWNIKÓW i ODBIORCÓW oraz udostępniania swojego Loginu i Hasła innym osobom FIRMA nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań osób trzecich które weszły w posiadanie Loginu i Hasła UŻYTKOWNIKA do czasu przesłania przez UŻYTKOWNIKA prośby o zablokowanie KONTA i potwierdzenia przez FIRMĘ e mailem zablokowania KONTA Wypełniając i przekazując za pośrednictwem PATOM PL formularz rejestracyjny UŻYTKOWNIK oraz ODBIORCA akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz obowiązujące w dniu rejestracji ogólne warunki umów wzorce umowy obowiązujące w FIRMIE i lub u DOSTAWCY wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez FIRMĘ zawartych w formularzu danych w takim zakresie w jakim jest to konieczne do korzystania z usług FIRMY i lub DOSTAWCÓW za pośrednictwem portalu PATOM PL potwierdza autentyczność zawartych w formularzu rejestracyjnym danych wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz innej korespondencji przesyłanej na podany podczas rejestracji UŻYTKOWNIKA adres e mail FIRMA zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania KONTA UŻYTKOWNIKA i lub ODBIORCY bądź dostępu do wybranych usług świadczonych w portalu PATOM PL w przypadku stwierdzenia że bezpieczeństwo KONTA jest zagrożone FIRMA może uzależnić dalsze korzystanie z KONTA od dokonania zmiany hasła dostępu do tego KONTA FIRMA zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub usunięcia KONTA UŻYTKOWNIKA lub i ODBIORCY który wykorzystuje portal PATOM PL do działań o charakterze bezprawnym szkodliwych lub niezgodnych z postanowieniami niniejszego Regulaminu i które naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa bądź negatywnie wpływają na dobre imię FIRMY DOSTAWCÓW albo w inny sposób szkodzą FIRMIE DOSTAWCOM UŻYTKOWNIK i lub ODBIORCA którego konto zostało zawieszone nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody FIRMY Podjęcie przez FIRMĘ czynności o których mowa w ust powyżej nie wyłącza innej odpowiedzialności UŻYTKOWNIKA lub i ODBIORCY za jego działania będące podstawą zawieszenia lub usunięcia KONTA UŻYTKOWNIK i lub ODBIORCA ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem FIRMY FIRMA może odmówić UŻYTKOWNIKOWI lub

  Original URL path: http://www.patom.pl/cart/cancel.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Twoje dane
  mogą stanowić zbiór zarejestrowany przez Administratora w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 8 Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu kontaktu handlowego lub innego kontaktu w ramach oferowanych przez PATOM PL Usług 9 Zapisowi mogą podlegać czas nadejścia zapytania czas wysłania odpowiedzi nazwę stacji klienta identyfikacja realizowana przez protokół HTTP informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika referer link w przypadku gdy przejście do Portalu nastąpiło przez odnośnik informacje o przeglądarce użytkownika Informacje o adresie IP 10 Dane powyższe są wykorzystywane dla celów administrowania serwerem 11 Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych 12 Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby za wyjątkiem danych które Administrator zobowiązany jest przekazać na podstawie obowiązujących przepisów prawa 13 Dane zapisywane są na dyskach fizycznych 14 Hasła są zapisywane w formie tzw odcisków hash i nikt prócz UŻYTKOWNIKA nie ma do nich dostępu Weryfikacja hasła następuje poprzez porównanie odcisku zapisanego hasła a odcisku hasła podanego 15 Dane na serwerze są zabezpieczone technikami informatycznymi przed dostępem osób niepowołanych i dostęp do nich mają administratorzy IT Administratora poprzez bezpośredni dostęp do danych znajdujących się na macierzach danych serwerów oraz poprzez panel administracyjny portalu Operatorzy Administratora i Dostawców poprzez panel administracyjny portalu 3 PLIKI COOKIES 1 Portal korzysta z plików cookies 2 Pliki cookies tzw ciasteczka stanowią dane informatyczne w szczególności pliki tekstowe które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika PATOM PL i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej PATOM PL Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer 3 Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika PATOM PL pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator 4 W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies sesyjne session cookies oraz stałe persistent cookies Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wyłączenia oprogramowania przeglądarki internetowej Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika Mechanizm cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika 5 Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika Użytkownicy PATOM PL mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej 6 Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia Ograniczenia stosowania plików cookies mogą jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie PATOM PL W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Portalu będzie możliwe poza funkcjami które ze swojej natury wymagają plików cookies 7 Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego Pliki te pozwalają

  Original URL path: http://www.patom.pl/account/editaddresscartST.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Informacja
  Zapisowi mogą podlegać czas nadejścia zapytania czas wysłania odpowiedzi nazwę stacji klienta identyfikacja realizowana przez protokół HTTP informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika referer link w przypadku gdy przejście do Portalu nastąpiło przez odnośnik informacje o przeglądarce użytkownika Informacje o adresie IP 10 Dane powyższe są wykorzystywane dla celów administrowania serwerem 11 Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych 12 Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby za wyjątkiem danych które Administrator zobowiązany jest przekazać na podstawie obowiązujących przepisów prawa 13 Dane zapisywane są na dyskach fizycznych 14 Hasła są zapisywane w formie tzw odcisków hash i nikt prócz UŻYTKOWNIKA nie ma do nich dostępu Weryfikacja hasła następuje poprzez porównanie odcisku zapisanego hasła a odcisku hasła podanego 15 Dane na serwerze są zabezpieczone technikami informatycznymi przed dostępem osób niepowołanych i dostęp do nich mają administratorzy IT Administratora poprzez bezpośredni dostęp do danych znajdujących się na macierzach danych serwerów oraz poprzez panel administracyjny portalu Operatorzy Administratora i Dostawców poprzez panel administracyjny portalu 3 PLIKI COOKIES 1 Portal korzysta z plików cookies 2 Pliki cookies tzw ciasteczka stanowią dane informatyczne w szczególności pliki tekstowe które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika PATOM PL i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej PATOM PL Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer 3 Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika PATOM PL pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator 4 W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies sesyjne session cookies oraz stałe persistent cookies Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wyłączenia oprogramowania przeglądarki internetowej Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika Mechanizm cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika 5 Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika Użytkownicy PATOM PL mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej 6 Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia Ograniczenia stosowania plików cookies mogą jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie PATOM PL W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Portalu będzie możliwe poza funkcjami które ze swojej natury wymagają plików cookies 7 Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować PATOM PL indywidualnie każdemu Użytkownikowi 8 Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach a Konfiguracji portalu rozpoznania urządzenia Użytkownika portalu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej dostosowanej do

  Original URL path: http://www.patom.pl/vendor/patom-pawe%C5%82-niemczyk/details.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Kontakt
  7 Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór zarejestrowany przez Administratora w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 8 Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu kontaktu handlowego lub innego kontaktu w ramach oferowanych przez PATOM PL Usług 9 Zapisowi mogą podlegać czas nadejścia zapytania czas wysłania odpowiedzi nazwę stacji klienta identyfikacja realizowana przez protokół HTTP informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika referer link w przypadku gdy przejście do Portalu nastąpiło przez odnośnik informacje o przeglądarce użytkownika Informacje o adresie IP 10 Dane powyższe są wykorzystywane dla celów administrowania serwerem 11 Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych 12 Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby za wyjątkiem danych które Administrator zobowiązany jest przekazać na podstawie obowiązujących przepisów prawa 13 Dane zapisywane są na dyskach fizycznych 14 Hasła są zapisywane w formie tzw odcisków hash i nikt prócz UŻYTKOWNIKA nie ma do nich dostępu Weryfikacja hasła następuje poprzez porównanie odcisku zapisanego hasła a odcisku hasła podanego 15 Dane na serwerze są zabezpieczone technikami informatycznymi przed dostępem osób niepowołanych i dostęp do nich mają administratorzy IT Administratora poprzez bezpośredni dostęp do danych znajdujących się na macierzach danych serwerów oraz poprzez panel administracyjny portalu Operatorzy Administratora i Dostawców poprzez panel administracyjny portalu 3 PLIKI COOKIES 1 Portal korzysta z plików cookies 2 Pliki cookies tzw ciasteczka stanowią dane informatyczne w szczególności pliki tekstowe które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika PATOM PL i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej PATOM PL Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer 3 Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika PATOM PL pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator 4 W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies sesyjne session cookies oraz stałe persistent cookies Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wyłączenia oprogramowania przeglądarki internetowej Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika Mechanizm cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika 5 Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika Użytkownicy PATOM PL mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej 6 Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia Ograniczenia stosowania plików cookies mogą jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie PATOM PL W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Portalu będzie możliwe poza funkcjami które ze swojej natury wymagają plików cookies 7 Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub

  Original URL path: http://www.patom.pl/vendor/patom-pawe%C5%82-niemczyk/contact.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Sklep
  Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za zgodą Użytkownika 7 Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór zarejestrowany przez Administratora w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 8 Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu kontaktu handlowego lub innego kontaktu w ramach oferowanych przez PATOM PL Usług 9 Zapisowi mogą podlegać czas nadejścia zapytania czas wysłania odpowiedzi nazwę stacji klienta identyfikacja realizowana przez protokół HTTP informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika referer link w przypadku gdy przejście do Portalu nastąpiło przez odnośnik informacje o przeglądarce użytkownika Informacje o adresie IP 10 Dane powyższe są wykorzystywane dla celów administrowania serwerem 11 Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych 12 Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby za wyjątkiem danych które Administrator zobowiązany jest przekazać na podstawie obowiązujących przepisów prawa 13 Dane zapisywane są na dyskach fizycznych 14 Hasła są zapisywane w formie tzw odcisków hash i nikt prócz UŻYTKOWNIKA nie ma do nich dostępu Weryfikacja hasła następuje poprzez porównanie odcisku zapisanego hasła a odcisku hasła podanego 15 Dane na serwerze są zabezpieczone technikami informatycznymi przed dostępem osób niepowołanych i dostęp do nich mają administratorzy IT Administratora poprzez bezpośredni dostęp do danych znajdujących się na macierzach danych serwerów oraz poprzez panel administracyjny portalu Operatorzy Administratora i Dostawców poprzez panel administracyjny portalu 3 PLIKI COOKIES 1 Portal korzysta z plików cookies 2 Pliki cookies tzw ciasteczka stanowią dane informatyczne w szczególności pliki tekstowe które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika PATOM PL i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej PATOM PL Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer 3 Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika PATOM PL pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator 4 W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies sesyjne session cookies oraz stałe persistent cookies Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wyłączenia oprogramowania przeglądarki internetowej Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika Mechanizm cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika 5 Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika Użytkownicy PATOM PL mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej 6 Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia Ograniczenia stosowania plików cookies mogą jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie PATOM PL W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Portalu będzie możliwe poza funkcjami które ze swojej natury wymagają plików cookies 7 Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika W szczególności tą drogą nie

  Original URL path: http://www.patom.pl/eksploatacja/by,product_name/dirDesc.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Sklep
  w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za zgodą Użytkownika 7 Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór zarejestrowany przez Administratora w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 8 Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu kontaktu handlowego lub innego kontaktu w ramach oferowanych przez PATOM PL Usług 9 Zapisowi mogą podlegać czas nadejścia zapytania czas wysłania odpowiedzi nazwę stacji klienta identyfikacja realizowana przez protokół HTTP informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika referer link w przypadku gdy przejście do Portalu nastąpiło przez odnośnik informacje o przeglądarce użytkownika Informacje o adresie IP 10 Dane powyższe są wykorzystywane dla celów administrowania serwerem 11 Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych 12 Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby za wyjątkiem danych które Administrator zobowiązany jest przekazać na podstawie obowiązujących przepisów prawa 13 Dane zapisywane są na dyskach fizycznych 14 Hasła są zapisywane w formie tzw odcisków hash i nikt prócz UŻYTKOWNIKA nie ma do nich dostępu Weryfikacja hasła następuje poprzez porównanie odcisku zapisanego hasła a odcisku hasła podanego 15 Dane na serwerze są zabezpieczone technikami informatycznymi przed dostępem osób niepowołanych i dostęp do nich mają administratorzy IT Administratora poprzez bezpośredni dostęp do danych znajdujących się na macierzach danych serwerów oraz poprzez panel administracyjny portalu Operatorzy Administratora i Dostawców poprzez panel administracyjny portalu 3 PLIKI COOKIES 1 Portal korzysta z plików cookies 2 Pliki cookies tzw ciasteczka stanowią dane informatyczne w szczególności pliki tekstowe które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika PATOM PL i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej PATOM PL Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer 3 Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika PATOM PL pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator 4 W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies sesyjne session cookies oraz stałe persistent cookies Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wyłączenia oprogramowania przeglądarki internetowej Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika Mechanizm cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika 5 Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika Użytkownicy PATOM PL mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej 6 Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia Ograniczenia stosowania plików cookies mogą jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie PATOM PL W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Portalu będzie możliwe poza funkcjami które ze swojej natury wymagają plików cookies 7 Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika W szczególności tą drogą nie jest

  Original URL path: http://www.patom.pl/eksploatacja/by,ordering.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Sklep
  6 Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za zgodą Użytkownika 7 Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór zarejestrowany przez Administratora w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 8 Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu kontaktu handlowego lub innego kontaktu w ramach oferowanych przez PATOM PL Usług 9 Zapisowi mogą podlegać czas nadejścia zapytania czas wysłania odpowiedzi nazwę stacji klienta identyfikacja realizowana przez protokół HTTP informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika referer link w przypadku gdy przejście do Portalu nastąpiło przez odnośnik informacje o przeglądarce użytkownika Informacje o adresie IP 10 Dane powyższe są wykorzystywane dla celów administrowania serwerem 11 Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych 12 Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby za wyjątkiem danych które Administrator zobowiązany jest przekazać na podstawie obowiązujących przepisów prawa 13 Dane zapisywane są na dyskach fizycznych 14 Hasła są zapisywane w formie tzw odcisków hash i nikt prócz UŻYTKOWNIKA nie ma do nich dostępu Weryfikacja hasła następuje poprzez porównanie odcisku zapisanego hasła a odcisku hasła podanego 15 Dane na serwerze są zabezpieczone technikami informatycznymi przed dostępem osób niepowołanych i dostęp do nich mają administratorzy IT Administratora poprzez bezpośredni dostęp do danych znajdujących się na macierzach danych serwerów oraz poprzez panel administracyjny portalu Operatorzy Administratora i Dostawców poprzez panel administracyjny portalu 3 PLIKI COOKIES 1 Portal korzysta z plików cookies 2 Pliki cookies tzw ciasteczka stanowią dane informatyczne w szczególności pliki tekstowe które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika PATOM PL i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej PATOM PL Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer 3 Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika PATOM PL pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator 4 W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies sesyjne session cookies oraz stałe persistent cookies Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wyłączenia oprogramowania przeglądarki internetowej Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika Mechanizm cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika 5 Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika Użytkownicy PATOM PL mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej 6 Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia Ograniczenia stosowania plików cookies mogą jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie PATOM PL W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Portalu będzie możliwe poza funkcjami które ze swojej natury wymagają plików cookies 7 Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika W szczególności tą drogą

  Original URL path: http://www.patom.pl/eksploatacja/by,%60p%60.product_sku/dirDesc.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive •