archive-pl.com » PL » P » PARAFIAPAWONKOW.PL

Total: 177

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Chrzest
  o doprowadzenie ich do zawarcia ma łż e ń stwa sakramentalnego przed chrztem dziecka W przypadku wyra ź nej odmowy nale ż y żą da ć na pi ś mie o ś wiadczenia od rodziców dziecka i chrzestnych ż e zobowi ą zuj ą si ę wychowa ć dziecko w wierze katolickiej Równie ż w wypadku gdy rodzice ż yj ą bez ś lubu ko ś cielnego z powodu przeszkód kanonicznych nale ż y żą da ć takiego o ś wiadczenia c Je ś li jedno z rodziców dziecka jest wierz ą ce a drugie nie dziecku nale ż y udzieli ć chrztu d W zetkni ę ciu si ę z trudnymi lub zawik ł anymi problemami z zakresu chr ztu duszpasterz w poczuciu odpowiedzialno ś ci przed Bogiem za owoce ł aski tego sakramentu powinien w poszczególne wypadki dok ł adnie wnika ć rozpatrzy ć je a nast ę pnie podj ąć odpowiedni ą decyzj ę lub w razie potrzeby zwróci ć si ę do Ordynariusza Instrukcja duszpasterska Episkopatu o udzielaniu sakramentu chrztu ś wi ę tego dzieciom Chrzestni Przyjmuj ą cy chrzest powinien mie ć je ś li to mo ż liwe chrzestnego Ma on doros ł emu towarzyszy ć w chrze ś cija ń skim wtajemniczeniu a dziecko wraz z rodzicami przedstawia ć do chrztu oraz pomaga ć ż eby ochrzczony prowadzi ł ż ycie chrze ś cija ń skie odpowiadaj ą ce pr zyj ę temu sakramentowi i wype ł nia ł wiernie z łą czone z nim obowi ą zki Nale ż y wybra ć jednego tylko chrzestnego lub chrzestn ą albo dwoje chrzestnych Do przyj ę cia zadania chrzestnego mo ż e by ć dopuszczony ten kto 1 jest wyznaczony przez przyjmuj ą cego chrze st albo przez jego rodziców albo przez tego kto

  Original URL path: http://www.parafiapawonkow.pl/index.php/sakr/19-sakramenty/57-chrzest (2016-05-02)
  Open archived version from archive


 • Bierzmowanie
  jest ignorowany jest wyśmiewany jest ogłaszany królem przeszłości ale nie teraźniejszości a tym bardziej nie jutra Jest spychany do lamusa spraw i osób o których nie powinno się mówić na głos i w obecności innych Jeśli w budowaniu domu waszego życia napotykacie na tych którzy pogardzają fundamentem na którym budujecie nie zniechęcajcie się Nasza wiara w Jezusa musi się często konfrontować z niewiarą innych by pozostać naszą wiarą na zawsze Ojciec święty Benedykt XVI prosi żeby młodzi nie dali się zwieść tym którzy chcą przeciwstawić Chrystusa Kościołowi Nie zapominajcie że ani ten Piotr który przygląda się naszemu spotkaniu z okna Boga Ojca ani ten który teraz stoi przed wami ani żaden następny nigdy nie wystąpi przeciwko wam ani przeciw budowaniu trwałego domu na skale Co więcej sercem i obiema rękami będzie wam pomagał budować życie na Chrystusie zapewnił Papież Drodzy Bracia i Siostry Przez moc sakramentu bierzmowania przez moc Darów Ducha Świętego chrześcijanin ściśle wiąże się z Kościołem w którym jest obecny Duch Święty Dlatego bierzmowany winien być świadkiem swej przynależności do Kościoła Powszechnego i do konkretnej wspólnoty parafialnej oraz być świadom zadań apostolskich wynikających z przyjętego sakramentu a więc wyznawania wiary głoszenia jej słowem i czynem odważnego wyznawania imienia Jezusa Chrystusa oraz bycia jego świadkiem w dzisiejszym świecie III Przygotowania do sakramentu Ducha Świętego Aby dobrze wypełniać powołanie wypływające z przyjęcia sakramentu Ducha Świętego trzeba najpierw do tego przyjęcia dobrze się przygotować Troska o staranne przygotowanie kandydatów do bierzmowania spoczywa na własnej wspólnocie parafialnej Celem tego przygotowania jest doprowadzenie młodego chrześcijanina do ściślejszego zjednoczenia z Chrystusem Przygotowanie to ma obejmować odpowiedni zakres wiedzy religijnej by kandydat potrafił aktywniej uczestniczyć w życiu Kościoła Czas przygotowania jest również okazją do umocnienia łączności ze swoją parafią Czas trzech lat katechezy gimnazjalnej to szczególny okres przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania To nie tylko

  Original URL path: http://www.parafiapawonkow.pl/index.php/sakr/19-sakramenty/62-bierzmowanie (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Główna
  w Kośmidrach Przebieg szlaku można zobaczyć na ulotce albo na naszej stronie internetowej Szlaki św Jakuba prowadzą do Sanktuarium św Jakuba w Santiago de Compostela w Hiszpanii Radio Silesia W ubiegły poniedziałek rozpoczął się cykl audycji promujących parafie naszej diecezji w Radiu Silesia Audycja w ramach pasma Boska Silesia będą emitowane na żywo w każdy poniedziałek w godz 21 00 21 55 Zapraszamy do słuchania tych audycji Dzieci Maryi Jak co r oku w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przyjęto nowe Marianki w poczet Dzieci Maryi naszej parafii W tym roku jest pięć nowych Marianek które zasiliły już teraz 27 osobową grupę Widzimy je ubrane na niebiesko przy sztandarach na niedzielnej sumie na mszach szkolnych i młodzieżowych na roratach nabożeństwach majowych różańcowych i fatimskich Kim są dziewczęta w błękicie Czy to żeńska wersja ministrantów Nie Jeżeli chodzi o liturgię to zgodnie z wolą Kościoła obierają najlepszą cząstkę której nie będą pozbawione jak ewangeliczna Maria Nie mieszają swych zadań z zadaniami chłopców ministrantów Ich wzorem jest przede wszystkim Najświętsza Maryja Panna wiernie krocząca za swoim synem Jezusem Chrystusem Ale Czy sztandar to cała ich obecność w Parafii W 2013 r Marianki spotykały się co miesiąc odprawiając nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca dokładnie według zaleceń Matki Bożej przekazanych św Łucji z Fatimy W tym roku w październiku zaopiekowały się grobami dzieci von Thaer grobem poległych żołnierzy dezerterów z wojska hitlerowskiego jak i pomnikiem upamiętniającym tą tragedię Marianki co roku biorą udział w diecezjalnym turnieju siatkówki Bycie Marianką to zaszczyt ale i dobre towarzystwo to żywszy kontakt z Bogiem i twórczy kontakt z drugim człowiekiem słowem Najlepsza cząstka której nie nikt ich nie może pozbawić Sakrament Caritas Zapraszamy do Scholi SCHOLA CANTORUM w naszej parafii powstała w roku 2012 Skupia grupę ludzi o zainteresowaniach muzycznych którzy chcą swoim głosem i talentami muzycznymi

  Original URL path: http://www.parafiapawonkow.pl/index.php/2-uncategorised (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Główna
  w Kośmidrach Przebieg szlaku można zobaczyć na ulotce albo na naszej stronie internetowej Szlaki św Jakuba prowadzą do Sanktuarium św Jakuba w Santiago de Compostela w Hiszpanii Radio Silesia W ubiegły poniedziałek rozpoczął się cykl audycji promujących parafie naszej diecezji w Radiu Silesia Audycja w ramach pasma Boska Silesia będą emitowane na żywo w każdy poniedziałek w godz 21 00 21 55 Zapraszamy do słuchania tych audycji Dzieci Maryi Jak co r oku w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przyjęto nowe Marianki w poczet Dzieci Maryi naszej parafii W tym roku jest pięć nowych Marianek które zasiliły już teraz 27 osobową grupę Widzimy je ubrane na niebiesko przy sztandarach na niedzielnej sumie na mszach szkolnych i młodzieżowych na roratach nabożeństwach majowych różańcowych i fatimskich Kim są dziewczęta w błękicie Czy to żeńska wersja ministrantów Nie Jeżeli chodzi o liturgię to zgodnie z wolą Kościoła obierają najlepszą cząstkę której nie będą pozbawione jak ewangeliczna Maria Nie mieszają swych zadań z zadaniami chłopców ministrantów Ich wzorem jest przede wszystkim Najświętsza Maryja Panna wiernie krocząca za swoim synem Jezusem Chrystusem Ale Czy sztandar to cała ich obecność w Parafii W 2013 r Marianki spotykały się co miesiąc odprawiając nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca dokładnie według zaleceń Matki Bożej przekazanych św Łucji z Fatimy W tym roku w październiku zaopiekowały się grobami dzieci von Thaer grobem poległych żołnierzy dezerterów z wojska hitlerowskiego jak i pomnikiem upamiętniającym tą tragedię Marianki co roku biorą udział w diecezjalnym turnieju siatkówki Bycie Marianką to zaszczyt ale i dobre towarzystwo to żywszy kontakt z Bogiem i twórczy kontakt z drugim człowiekiem słowem Najlepsza cząstka której nie nikt ich nie może pozbawić Sakrament Caritas Zapraszamy do Scholi SCHOLA CANTORUM w naszej parafii powstała w roku 2012 Skupia grupę ludzi o zainteresowaniach muzycznych którzy chcą swoim głosem i talentami muzycznymi

  Original URL path: http://www.parafiapawonkow.pl/index.php/2-uncategorised/this.href, (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Główna
  do Pawonkowa sprowadzono dwie Siostry Elżbietanki Inicjatorką sprowadzenia ich z Lublińca w 1907 roku była pani Tkaczowa ówczesna właścicielka części dóbr Pawonkowa Zanim wybudowano dla nich dom wynajmowały mieszkanie u pana Franciszka Grabińskiego Swą działalność rozpoczęły od założenia przedszkola oraz pomocy na rzecz ubogich mieszkańców wsi W 1934 roku ksiądz Franciszek Florek zakupił od pana Fideloka parcelę na której w 1935 roku wybudowano przez mieszkańców Pawonkowa dom dla sióstr Wprowadziły się do niego już w październiku 1935 roku W czasie okupacji siostry zakonne zostały wysiedlone z klasztoru który został przeznaczony na punkt pomocy sanitarnej urzędowała tam pielęgniarka w języku niemieckim zwana Schwester Siostry przeprowadziły się do wolnego domu tzw wycugu domu dożywotniego utrzymania dom ten znajdował się przy obecnej ulicy Damrota za posesją pana Wicharego HISTORIA KOŚCIOŁA PARAFII pw Św KATARZYNY W Księdze uposażeń biskupa wrocławskiego z 1305 r jest wzmianka o Pawonkowie jako miejscowości zobowiązanej do płacenia dziesięciny na rzecz biskupa wrocławskiego Napisano że na terenie parafii o obszarze 34 km2 zamieszkiwało 210 dusz Pierwszy kościół w Pawonkowie wybudowany został już w 1376 roku miał murowane prezbiterium i nawę z drzewa modrzewiowego Kościół ów spłonął Nowy kościół wzniesiono około 1500 roku Fundatorem kościoła był ówczesny właściciel części Pawonkowa von Lassota Kościół ten dotrwał do końca XVII w Do parafii należały miejscowości Pludry Pietraszów Zawadzkie Łagiewniki Małe Skrzydłowice Kośmidry Gwoździany i Dzielna Pierwszym proboszczem o którym istnieje zapis w dokumentach parafialnych był ks proboszcz Jerzy Częstochomista Obecny kościół w Pawonkowie został wybudowany w miejscu poprzedniego w latach 1806 1809 Świątynia jest orientowana tzn prezbiterium skierowana ku wschodowi Głównymi fundatoram kościoła była rodzina Ther właściciele tutejszych dóbr ziemskich Świątynia początkowo miała być dla ewangielików ale w czasie budowy fundatorzy jako jedyna rodzina o tym wyznaniu zdecydowała że kościół przeznaczony będzie dla wyznawców katolicyzmu Pierwszym proboszczem nowego kościoła był ks Józef Beder Kościół poświęcono 12 września 1811 roku a konsekrowano 22 września 1816 roku Elementy stolarki drzwiowej zachowały się przez prawie 200 lat Nieco później ok 1883 rok dobudowano wysoką wieżę która nadaje budowli późno klasycystyczny charakter Szkic projektu wieży wraz z kościołem i jego otoczeniem zachował się w dokumentach parafialnych W tym samym stylu wybudowano w 1831 roku plebanię Za plebanią znajduje się budynek gospodarczy posiadający stare belki z datami 1690 i 1768 Kościół jest pod wezwaniem św Katarzyny Aleksandryjskiej Obraz znajdujący się w nastawie ołtarzowej pochodzi z 1806 roku Namalował go Karol Fryderyk Held Autor pochodził ze znanej niemieckiej rodziny malarzy i architektów Kościół posiada też barokowy kielich z XIX wieku który został zakupiony w roku 1807 od jezuitów z Nysy oraz monstrancję Na placu kościelnym po lewej stronie znajduje się mogiła ziemna w której złożono szczątki zmarłych zebrane z przykościelnego cmentarza na którym do końca XIX wieku chowano zmarłych Teren Parafii Pawonkowskiej w 1869 roku zamieszkiwało 3469 katolików 43 ewangelików 14 izraelitów U schyłku XIX wieku powstał nowy cmentarz Najstarszy zachowany grób pochodzi z roku 1901 i ma tablicę z epitafium spisanym po polsku choć na innych grobach są tablice z elementami gotyckiej niemczyzny W 1907 roku gdy duszpasterzem

  Original URL path: http://www.parafiapawonkow.pl/index.php/10-parafia-sw-katarzyny-w-pawonkowie (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Główna
  do Pawonkowa sprowadzono dwie Siostry Elżbietanki Inicjatorką sprowadzenia ich z Lublińca w 1907 roku była pani Tkaczowa ówczesna właścicielka części dóbr Pawonkowa Zanim wybudowano dla nich dom wynajmowały mieszkanie u pana Franciszka Grabińskiego Swą działalność rozpoczęły od założenia przedszkola oraz pomocy na rzecz ubogich mieszkańców wsi W 1934 roku ksiądz Franciszek Florek zakupił od pana Fideloka parcelę na której w 1935 roku wybudowano przez mieszkańców Pawonkowa dom dla sióstr Wprowadziły się do niego już w październiku 1935 roku W czasie okupacji siostry zakonne zostały wysiedlone z klasztoru który został przeznaczony na punkt pomocy sanitarnej urzędowała tam pielęgniarka w języku niemieckim zwana Schwester Siostry przeprowadziły się do wolnego domu tzw wycugu domu dożywotniego utrzymania dom ten znajdował się przy obecnej ulicy Damrota za posesją pana Wicharego HISTORIA KOŚCIOŁA PARAFII pw Św KATARZYNY W Księdze uposażeń biskupa wrocławskiego z 1305 r jest wzmianka o Pawonkowie jako miejscowości zobowiązanej do płacenia dziesięciny na rzecz biskupa wrocławskiego Napisano że na terenie parafii o obszarze 34 km2 zamieszkiwało 210 dusz Pierwszy kościół w Pawonkowie wybudowany został już w 1376 roku miał murowane prezbiterium i nawę z drzewa modrzewiowego Kościół ów spłonął Nowy kościół wzniesiono około 1500 roku Fundatorem kościoła był ówczesny właściciel części Pawonkowa von Lassota Kościół ten dotrwał do końca XVII w Do parafii należały miejscowości Pludry Pietraszów Zawadzkie Łagiewniki Małe Skrzydłowice Kośmidry Gwoździany i Dzielna Pierwszym proboszczem o którym istnieje zapis w dokumentach parafialnych był ks proboszcz Jerzy Częstochomista Obecny kościół w Pawonkowie został wybudowany w miejscu poprzedniego w latach 1806 1809 Świątynia jest orientowana tzn prezbiterium skierowana ku wschodowi Głównymi fundatoram kościoła była rodzina Ther właściciele tutejszych dóbr ziemskich Świątynia początkowo miała być dla ewangielików ale w czasie budowy fundatorzy jako jedyna rodzina o tym wyznaniu zdecydowała że kościół przeznaczony będzie dla wyznawców katolicyzmu Pierwszym proboszczem nowego kościoła był ks Józef Beder Kościół poświęcono 12 września 1811 roku a konsekrowano 22 września 1816 roku Elementy stolarki drzwiowej zachowały się przez prawie 200 lat Nieco później ok 1883 rok dobudowano wysoką wieżę która nadaje budowli późno klasycystyczny charakter Szkic projektu wieży wraz z kościołem i jego otoczeniem zachował się w dokumentach parafialnych W tym samym stylu wybudowano w 1831 roku plebanię Za plebanią znajduje się budynek gospodarczy posiadający stare belki z datami 1690 i 1768 Kościół jest pod wezwaniem św Katarzyny Aleksandryjskiej Obraz znajdujący się w nastawie ołtarzowej pochodzi z 1806 roku Namalował go Karol Fryderyk Held Autor pochodził ze znanej niemieckiej rodziny malarzy i architektów Kościół posiada też barokowy kielich z XIX wieku który został zakupiony w roku 1807 od jezuitów z Nysy oraz monstrancję Na placu kościelnym po lewej stronie znajduje się mogiła ziemna w której złożono szczątki zmarłych zebrane z przykościelnego cmentarza na którym do końca XIX wieku chowano zmarłych Teren Parafii Pawonkowskiej w 1869 roku zamieszkiwało 3469 katolików 43 ewangelików 14 izraelitów U schyłku XIX wieku powstał nowy cmentarz Najstarszy zachowany grób pochodzi z roku 1901 i ma tablicę z epitafium spisanym po polsku choć na innych grobach są tablice z elementami gotyckiej niemczyzny W 1907 roku gdy duszpasterzem

  Original URL path: http://www.parafiapawonkow.pl/index.php/10-parafia-sw-katarzyny-w-pawonkowie/this.href, (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Główna
  do Pawonkowa sprowadzono dwie Siostry Elżbietanki Inicjatorką sprowadzenia ich z Lublińca w 1907 roku była pani Tkaczowa ówczesna właścicielka części dóbr Pawonkowa Zanim wybudowano dla nich dom wynajmowały mieszkanie u pana Franciszka Grabińskiego Swą działalność rozpoczęły od założenia przedszkola oraz pomocy na rzecz ubogich mieszkańców wsi W 1934 roku ksiądz Franciszek Florek zakupił od pana Fideloka parcelę na której w 1935 roku wybudowano przez mieszkańców Pawonkowa dom dla sióstr Wprowadziły się do niego już w październiku 1935 roku W czasie okupacji siostry zakonne zostały wysiedlone z klasztoru który został przeznaczony na punkt pomocy sanitarnej urzędowała tam pielęgniarka w języku niemieckim zwana Schwester Siostry przeprowadziły się do wolnego domu tzw wycugu domu dożywotniego utrzymania dom ten znajdował się przy obecnej ulicy Damrota za posesją pana Wicharego HISTORIA KOŚCIOŁA PARAFII pw Św KATARZYNY W Księdze uposażeń biskupa wrocławskiego z 1305 r jest wzmianka o Pawonkowie jako miejscowości zobowiązanej do płacenia dziesięciny na rzecz biskupa wrocławskiego Napisano że na terenie parafii o obszarze 34 km2 zamieszkiwało 210 dusz Pierwszy kościół w Pawonkowie wybudowany został już w 1376 roku miał murowane prezbiterium i nawę z drzewa modrzewiowego Kościół ów spłonął Nowy kościół wzniesiono około 1500 roku Fundatorem kościoła był ówczesny właściciel części Pawonkowa von Lassota Kościół ten dotrwał do końca XVII w Do parafii należały miejscowości Pludry Pietraszów Zawadzkie Łagiewniki Małe Skrzydłowice Kośmidry Gwoździany i Dzielna Pierwszym proboszczem o którym istnieje zapis w dokumentach parafialnych był ks proboszcz Jerzy Częstochomista Obecny kościół w Pawonkowie został wybudowany w miejscu poprzedniego w latach 1806 1809 Świątynia jest orientowana tzn prezbiterium skierowana ku wschodowi Głównymi fundatoram kościoła była rodzina Ther właściciele tutejszych dóbr ziemskich Świątynia początkowo miała być dla ewangielików ale w czasie budowy fundatorzy jako jedyna rodzina o tym wyznaniu zdecydowała że kościół przeznaczony będzie dla wyznawców katolicyzmu Pierwszym proboszczem nowego kościoła był ks Józef Beder Kościół poświęcono 12 września 1811 roku a konsekrowano 22 września 1816 roku Elementy stolarki drzwiowej zachowały się przez prawie 200 lat Nieco później ok 1883 rok dobudowano wysoką wieżę która nadaje budowli późno klasycystyczny charakter Szkic projektu wieży wraz z kościołem i jego otoczeniem zachował się w dokumentach parafialnych W tym samym stylu wybudowano w 1831 roku plebanię Za plebanią znajduje się budynek gospodarczy posiadający stare belki z datami 1690 i 1768 Kościół jest pod wezwaniem św Katarzyny Aleksandryjskiej Obraz znajdujący się w nastawie ołtarzowej pochodzi z 1806 roku Namalował go Karol Fryderyk Held Autor pochodził ze znanej niemieckiej rodziny malarzy i architektów Kościół posiada też barokowy kielich z XIX wieku który został zakupiony w roku 1807 od jezuitów z Nysy oraz monstrancję Na placu kościelnym po lewej stronie znajduje się mogiła ziemna w której złożono szczątki zmarłych zebrane z przykościelnego cmentarza na którym do końca XIX wieku chowano zmarłych Teren Parafii Pawonkowskiej w 1869 roku zamieszkiwało 3469 katolików 43 ewangelików 14 izraelitów U schyłku XIX wieku powstał nowy cmentarz Najstarszy zachowany grób pochodzi z roku 1901 i ma tablicę z epitafium spisanym po polsku choć na innych grobach są tablice z elementami gotyckiej niemczyzny W 1907 roku gdy duszpasterzem

  Original URL path: http://www.parafiapawonkow.pl/index.php/10-parafia-sw-katarzyny-w-pawonkowie/file:/C:/Users/user/Desktop/strona%20parafialna/na%20glownej/prosba%20bierzmowanie.doc (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Kośmidry
  żołnierz ukraiński 2 Na rozstaju leśnych dróg na Proszeniu W tej okolicy był cmentarz żołnierzy napoleońskich 3 Na Kuźnicy przy ulicy Kośmiderskiej krzyż z kapliczką Przy kapliczce odbywały się nabożeństwa majowe Cechą charakterystyczną jest duży głaz leżący pod kapliczką 4 Przy ulicy Kośmiderskiej około kilometra od wsi na rozstaju dróg pod lasem Tam podobno zmarł Mrozek 5 Na skrzyżowaniu ulic Lublinieckiej i Szkolnej Krzyż przestawiano kilkakrotnie Na początku XX Wieku stał po drugiej stronie drogi na posesji p Webra tu również była dzwonnica z dzwonem który obwieszczał śmierć współmieszkańców Trudno ustalić kiedy przeniesiono krzyż na drugą stronę drogi W tym miejscu w czasie II wojny światowej pochowano 4 żołnierzy niemieckich i Rosjanina W 1976 roku w związku z budową drogi przesunięto krzyż o około 5 m w kierunku zachodnim 6 Na ulicy Lublinieckiej na posesji p Webra od kilkudziesięciu lat stoi kapliczka trudno j ą dojrzeć bo schowała się w tujach ale wiedząc niej mieszkańcy 7 Na Podgroblanach na początku ulicy Podleśnej stoi obecnie tylko krzyż do lat 70 była tam również kapliczka przy której odbywały się nabożeństwa majowe 8 Na końcu ulicy Stawowej na Podleśni na polu po prawej stronie stoi krzyż Kiedyś był tu wzgórek otoczony płotkiem W tym miejscu prawdopodobnie pogrzebano żołnierzy którzy podczas I wojny światowej polegli w Kośmidrach Wcześniej miało to być miejsce spoczynku żołnierza napoleońskiego Krzyże w Koszwicach 9 Murowany krzyż postawiony w 1938 roku przez Jana Jendrzejczyka obecnie posesja p Krawczyków Fundatorem kapliczki był ówczesny sołtys Florian Brehmer Miejsce skrzyżowanie dróg i odmawiania modlitwy podczas pogrzebów 10 Naprzeciwko kapliczka którą na starym drzewie zawiesił p Trzensisko dla upamiętnienia śmierci nieznanego wędrowca 11 Krzyż na posesji p Grabińskich obecnie Maciejewskich postawiony był na początku XX wieku przez p Trzensisko w lesie w miejscu gdzie zamordowany został nieznany wędrowiec Ponieważ miejsce to było oddalone od

  Original URL path: http://www.parafiapawonkow.pl/index.php/kosmidry/12-kosmidry (2016-05-02)
  Open archived version from archive •