archive-pl.com » PL » O » OPOLSKIEWOPR.PL

Total: 144

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • GALERIA NOCNE 2008

  (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /opole/GALERIA%20NOCNE%202008/ (2016-04-27) • Untitled Document
  odmiennych form ycia ni podczas nurkowa dziennych równie nurkowania w z ej widoczno ci s konieczno ci ze wzgl du na zmienne warunki hydrologiczne wyst puj ce w danym akwenie CEL KURSU Celem kursu jest zapoznanie jego uczestników ze specyficznymi procedurami i technikami oraz potencjalnymi zagro eniami jakie towarzysz nurkowaniom w nocy oraz w ograniczonej widoczno ci Po uko czeniu kursu jego uczestnicy posiadaj niezb dn wiedz o specyficznych technikach nurkowania nawigacji procedurach nurkowania partnerskiego komunikacji podwodnej podczas nurkowa nocnych lub w ograniczonej widoczno ci oraz umiej tno pos ugiwania si latark w celu przesy ania sygna ów nurkowych Uczestnicy posiadaj równie wiedz jak nale y si zachowywa w trakcie w w nurkowa aby nie zak óca spokoju aktywnym w nocy mieszka com danego akwenu WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW wiek min 15 lat pisemna zgoda obojga rodziców lub opiekunów poni ej 18 roku ycia posiadanie uprawnie nurkowych Podstawowych lub M odzie owych posiadanie aktualnych bada lekarskich WYMAGANIA SPRZ TOWE podstawowy sprz t nurkowy SCUBA min 2 latarki nurkowe strobo kompas CZAS TRWANIA KURSU min 2 dni ZAJ CIA TEORETYCZNE min 2godz ZAJ CIA PRAKTYCZNE min 2 nurkowania o cznym czasie min 1 godz UPRAWNIENIA PO UKO CZENIU KURSU po uko czeniu kursu uczestnik uprawniony jest do nurkowa w nocy oraz w ograniczonej widoczno ci NAWIGACJA PODWODNA NAVIGATION DLACZEGO WARTO POSIADA UMIEJ TNO NAWIGACJI POD WOD poniewa czasami podczas nurkowania tracimy orientacj i nie jeste my w stanie odnale drogi powrotnej Ten kurs jest przeznaczony dla p etwonurków którzy pragn poszerzy swoj wiedz i do wiadczenie w dziedzinie nawigacji podwodnej przy wykorzystaniu kompasu oraz znaków orientacyjnych na dnie WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW wiek min 15 lat zgoda obojga rodziców lub opiekunów poni ej 18 roku ycia posiadanie uprawnie nurkowych podstawowych lub m odzie owych posiadanie aktualnych bada lekarskich WYMAGANIA SPRZ TOWE podstawowy sprz t nurkowy SCUBA kompas CZAS TRWANIA KURSU min 2 dni ZAJ CIA TEORETYCZNE min 2 godz ZAJ CIA PRAKTYCZNE min 2 nurkowania o cznym czasie min 1 godz UPRAWNIENIA PO UKO CZENIU KURSU po uko czeniu kursu uczestnik uprawniony jest do nurkowania z u yciem kompasu i nawigacji podwodnej KURS PIERWSZEJ POMOCY CPR FIRST AID DLACZEGO WARTO UKO CZY KURS PIERWSZEJ POMOCY poniewa b d c wiadkiem wypadku b dziemy umieli udzieli pierwszej pomocy i by mo e uratowa tym samym komu ycie CEL KURSU Kurs ten uczy udzielania pierwszej pomocy First Aid oraz resuscytacji kr eniowo oddechowej Po uko czeniu tego kursu absolwent b dzie umia rozpozna i oceni sytuacj oraz stan ofiar przeprowadzi odpowiednie zabiegi reanimacyjne zabezpieczy poszkodowanych oraz miejsce wypadku UWAGA co ka de 2 lata wymagany jest kurs odnawiaj cy w w kwalifikacje WYMAGANIA WST PNE wiek minimum 15 lat posiadanie uprawnie nurkowych Podstawowych lub M odzie owych wype nienie odpowiednich dokumentów CZAS TRWANIA KURSU czas trwania kursu jest uzale niony od poziomu umiej tno ci uczestników i trwa min 4 godz UPRAWNIENIA PO UKO CZENIU KURSU Po pozytywnym uko czeniu kursu absolwent otrzymuje mi dzynarodowy certyfikat uprawniaj cy do udzielenia pierwszej pomocy w nag ych

  Original URL path: http://www.opolskiewopr.pl/kursy/nurkowe.html (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział Rejonowy w Opolu
  najmniej tydzień przed kursem z zaleceniem zapoznania się z jego treścią Kurs trwa jeden dzień Możliwe jest również dwudniowe szkolenie BLS AED wraz z kursem instruktorskim Część pierwsza poświęcona podstawowym zabiegom resuscytacyjnym algorytm BLS rozpoznanie poszkodowanego w stanie zagrożenia życia zastępcza wentylacja użycie maski twarzowej chusty twarzowej pośredni masaż serca uciskanie klatki piersiowej algorytm postępowania w przypadku obecności ciała obcego w drogach oddechowych pozycja boczna bezpieczna Część druga poświęcona automatycznej defibrylacji zewnętrznej AED obsługa automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED wraz z elementami BLS Każda z części kursu podzielona jest na wykład i ćwiczenia a kończy się zaliczeniem Prezentowane treści zgodne są z aktualnymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji natomiast zajęcia prowadzą Instruktorzy Polskiej Rady Resuscytacji Standard szkolenia przewiduje zajęcia w grupach do 6 osób przypadających na jednego instruktora Zaliczenie kursu zaliczenie odbywa się na podstawie tzw oceny ciągłej instruktorzy na bieżąco w trakcie kursu oceniają postępy kursantów Po pozytywnym ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje certyfikat Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji ważny dwa lata Po okresie 2 lat należy odbyć kurs recertyfikacyjny Kurs Instruktorski BLS AED Informacje podstawowe o kursie Kurs instruktorski BLS Basic Life Support i AED Automated External Defibrillation jest certyfikowanym kursem European Resuscitation Council oraz Polskiej Rady Resuscytacji Celem kursu jest szkolenie ratowników instruktorów w zakresie nauczania i udzielania podstawowych zabiegów resuscytacyjnych i obsługi automatycznych defibrylatorów zewnętrznych Ilość osób na kursie to maksymalnie 30 osób 5 grup po 6 osób Program kursu Przygotowania przed kursem Każdy uczestnik otrzymuje podręczniki do kursu co najmniej tydzień przed kursem z zaleceniem zapoznania się z jego treścią Kurs trwa dwa dni Dzień pierwszy Część pierwsza poświęcona podstawowym zabiegom resuscytacyjnym algorytm BLS rozpoznanie poszkodowanego w stanie zagrożenia życia zastępcza wentylacja użycie maski twarzowej chusty twarzowej pośredni masaż serca uciskanie klatki piersiowej algorytm postępowania w przypadku obecności ciała obcego w drogach oddechowych pozycja boczna bezpieczna Zajęcia odbywają

  Original URL path: http://www.opolskiewopr.pl/oropole/medyczne.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • XVI FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
  PIERWSZEJ POMOCY DLA WOLONTARIUSZY ORKIESTRY Opole Sztab WOŚP styczeń 2008 Szkolenie zorganizowaliśmy w ramach XVI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wspólnie ze Sztabem WOŚP Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu i Oddziałem PCK w Opolu Uczestnikami byli wolontariusze Orkiestry uczniowie opolskich

  Original URL path: http://www.opolskiewopr.pl/opole/GALERIA%20WOSP%2008/wospszkol08.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Nowa strona 1
  I WARSZTATY RATOWNICZE OPOLE 2008 SZKOLENIE GRUP RATOWNICTWA WODNEGO Niwki Opole 01 02 marzec 2008 r powrót do SZKOLEIA 08

  Original URL path: http://www.opolskiewopr.pl/opole/GALERIA%20WARSZTATY%20W/niwki08wykl.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • I WARSZTATY RATOWNICZE OPOLE 2008
  I WARSZTATY RATOWNICZE OPOLE 2008 SZKOLENIE GRUP RATOWNICTWA WODNEGO Niwki Opole 01 02 marzec 2008 r powrót do SZKOLEIA 08

  Original URL path: http://www.opolskiewopr.pl/opole/GALERIA%20WARSZTATY%20P/niwki08prakt.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • I WARSZTATY RATOWNICZE OPOLE 2008
  I WARSZTATY RATOWNICZE OPOLE 2008 SZKOLENIE GRUP RATOWNICTWA WODNEGO Niwki Opole 01 02 marzec 2008 r powrót do SZKOLEIA 08

  Original URL path: http://www.opolskiewopr.pl/opole/GALERIA%20WARSZTATY%20BIEG/niwki08bieg.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • I WARSZTATY RATOWNICZE OPOLE 2008
  I WARSZTATY RATOWNICZE OPOLE 2008 SZKOLENIE GRUP RATOWNICTWA WODNEGO Niwki Opole 01 02 marzec 2008 r powrót do SZKOLEIA 08

  Original URL path: http://www.opolskiewopr.pl/opole/GALERIA%20WARSZTATY%20BASEN/niwki08basen.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive