archive-pl.com » PL » N » NCPL.PL

Total: 210

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Hospicjum domowe dla dzieci |
  stronę przegląda 0 użytkowników i 1 gość Hospicjum domowe dla dzieci Posted wt 08 12 2009 16 26 by admin ZASADY OBJĘCIA CHOREGO OPIEKĄ HOSPICYJNĄ ZASADY OGÓLNE Celem opieki hospicjum jest poprawa jakości życia chorych w ostatnim okresie życia a także poprawa jakości życia ich rodzin rozumiana jako pomoc w sprawowaniu opieki medycznej i pielęgnacyjnej a także pomoc psychologiczna Zadania opieki hospicyjnej 1 Leczenie dotkliwych objawów choroby 2 Wsparcie psychologiczne socjalne duchowe 3 Wsparcie rodziny w żałobie 4 Działanie zespołowe Warunki sprawowania opieki w hospicjum domowym dla dorosłych 1 wizyta personelu hospicjum domowego dla dzieci odbywa się po uzgodnieniu ze świadczeniobiorcą lub rodziną lub opiekunem 2 każda wizyta personelu hospicjum domowego jest potwierdzana przez chorego lub jego rodzinę lub opiekuna 3 ogólne kryteria przyjęcia dziecka do hospicjum domowego a schyłkowy okres choroby nieuleczalnej b wiek poniżej 18 lat c świadczeniobiorcą zajmuje się przynajmniej jeden stały opiekun który może sprawować całodobową opiekę w domu chorego 4 w trakcie sprawowania opieki podczas każdej wizyty chorzy i ich rodziny opiekunowie otrzymują dokładne zalecenia dotyczące dalszego postępowania pielęgnacyjnego i leczniczego otrzymują także informację o numerach telefonów personelu hospicjum domowego gotowego do udzielenia porad telefonicznych w każdym dniu tygodnia i w razie potrzeby do udzielenia wizyty w domu oraz są informowani o innych formach opieki paliatywnej i hospicyjnej i o zasadach jej prowadzenia 5 personel hospicjum domowego dla dzieci udziela świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej dzieciom cierpiącym na nieuleczalne postępujące schorzenia ograniczające życie 6 świadczenia w hospicjum domowym dla dzieci są również udzielane świadczeniobiorcom 7 do realizacji świadczeń niezbędne jest posiadanie pomieszczenia biurowego sekretarki automatycznej z faksem pomieszczenia na leki materiały opatrunkowe i sprzęt medyczny oraz telefonów komórkowych dla lekarzy i pielęgniarek 8 ostateczną decyzję o objęciu świadczeniobiorcy dorosłego oraz dziecka opieką paliatywną i hospicyjną podejmuje lekarz hospicjum Jednostki chorobowe kwalifikujące do leczenia Zakażenie powolnymi wirusami ośrodkowego układu nerwowego Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności HIV Następstwa chorób zakaźnych i pasożytniczych Nowotwory złośliwe wargi jamy ustnej i gardła Nowotwory złośliwe narządów trawiennych Nowotwory złośliwe narządów oddechowych i klatki piersiowej Nowotwory złośliwe kości i chrząstki stawowej Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry Nowotwory złośliwe międzybłonka i tkanek miękkich Nowotwory złośliwe sutka Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych Nowotwory złośliwe układu moczowego Nowotwory złośliwe oka mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego Nowotwory złośliwe niedokładnie określone wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu Nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej krwiotwórczej i tkanek pokrewnych Nowotwory złośliwe niezależnych pierwotnych mnogich umiejscowień Nowotwory in situ Nowotwory niezłośliwe opon mózgowych mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze Choroby metaboliczne Całościowe zaburzenia rozwojowe Następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego Układowe zaniki pierwotnie zajmujące ośrodkowy układ nerwowy Inne choroby zwyrodnieniowe i zwojów podstawy ch Hellervordena Spatza Choroby połączeń nerwowo mięśniowych i mięśni Dystrofia mięśniowa Duchenne a Miopatie wrodzone Miopatia mitochondrialna niesklasyfikowana gdzie indziej Porażenie mózgowe i inne zespoły porażenne Dziecięce porażenie mózgowe Inne zaburzenia układu nerwowego Niewydolność serca Następstwa chorób naczyń mózgowych Przewlekła niewydolność oddechowa Niewydolność wątroby niesklasyfikowana

  Original URL path: http://www.ncpl.pl/?q=node/18 (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Poradnia Medycyny Paliatywnej |
  by admin text align center line height normal class MsoNormal Poradnia Medycyny Paliatywnej text align center line height normal class MsoNormal Poradnia Medycyny Paliatywnej sprawuje ambulatoryjną opiekę nad chorymi z bólem dusznością lękiem w trakcie leczenia onkologicznego i u pacjentów zdyskwalifikowanych z leczenia przyczynowego przez onkologów Poradnia medycyny paliatywnej jest tym miejscem gdzie przyjmowane są osoby potrzebujące zabezpieczenia przeciwbólowego Trafiają do nas ci u których stwierdzono chorobę nowotworową są w trakcie chemioterapii lub radioterapii a także osoby które nie radzą sobie z wszechogarniającym bólem Poradnia medycyny paliatywnej jest integralnie związana z hospicjum domowym W poradni przyjmuje lekarz specjalista w zakresie medycyny paliatywnej oraz specjaliści z zakresu terapii bólu i chorób wewnętrznych justify line height normal class MsoNormal tab stops 36 0pt class MsoNormal Na czym polega opieka paliatywna margin left 18 0pt margin bottom 0001pt text align justify tab stops 36 0pt class MsoNormal Opieka paliatywna zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia WHO z 1994 jest to całościowa czynna opieka nad chorymi których choroba nie poddaje się skutecznemu leczeniu przyczynowemu Obejmuje ona zwalczanie bólu i innych negatywnych objawów oraz opanowanie problemów psychicznych socjalnych i duchowych chorego Celem podejmowanych wysiłków jest osiągnięcie jak najlepszej możliwej do uzyskania jakości życia chorych i ich rodzin margin left 14 2pt margin bottom 0001pt text align justify tab stops 36 0pt class MsoNormal Podstawowymi zadaniami opieki paliatywnej są łagodzenie dolegliwości dobre porozumienie z chorym i rodziną rehabilitacja zapewniająca maksymalny komfort życia zapewnienie stałości opieki aż do śmierci pomoc w okresie żałoby edukacja margin left 18 0pt margin bottom 0001pt text align justify tab stops 36 0pt class MsoNormal W przypadku gdy leczenie przyczynowe chorego jest już nieskuteczne opieka paliatywna podejmuje leczenie objawowe dotyczące tak bólu i innych dolegliwości somatycznycznych jak i sfery duchowej i psychicznej margin left 18 0pt margin bottom 0001pt text align justify

  Original URL path: http://www.ncpl.pl/?q=node/16 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Pielęgniarska Opieka Długoterminowa |
  2009 16 28 by admin Pielęgniarska opieka długoterminowa Pielęgniarska opieka długoterminowa to opieka nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu którzy nie wymagają hospitalizacji a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych 1 Kto może skierować pacjenta do pielęgniarskiej opieki długoterminowej Opieka jest realizowana na podstawie skierowania od lekarza POZ każdego lekarza specjalisty lub szpitala Druk skierowania od lekarza do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową zgodnie z Zarządzeniem nr 61 2007 DSOZ Prezesa NFZ Skierowanie do objecia pielegniarska opieka dlugoterminowa 2 Kto może być zakwalifikowany do pielęgniarskiej opieki długoterminowej Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej mogą być zakwalifikowani pacjenci przewlekle chorzy niezdolni do samoopieki którzy w ocenie zmodyfikowaną skalą Barthel uzyskali od 0 do 40 punktów i wymagają bezwzględnie realizacji przynajmniej jednego z wymienionych poniżej świadczeń pielęgniarskich przez okres powyżej 2 tygodni kroplowego wlewu dożylnego wynikającego ze stałego zlecenia lekarskiego związanego z prowadzonym procesem leczenia wykonywania opatrunków karmienia przez zgłębnik lub przez przetokę pielęgnacji przetoki założenia i usunięcia cewnika jako stałe zlecenie lekarskie płukania pęcherza moczowego pielęgnacji w związku z założoną rurką tracheotomijną 3 Jakie są cele pielęgniarskiej opieki długoterminowej Celami pielęgniarskiej opieki długoterminowej są zapewnienie chorym świadczeń pielęgniarskich w warunkach domowych przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością 4 Co należy do zadań pielęgniarki opieki długoterminowej Zadania pielęgniarki opieki długoterminowej to realizacja świadczeń pielęgnacyjnych zgodnie z procesem pielęgnowania udzielanie świadczeń pielęgniarskich we współpracy z lekarzem rodzinnym pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym edukacja zdrowotna osób objętych opieką oraz członków ich rodzin pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu 5 Dla których pacjentów pielęgniarska opieka długoterminowa nie może być realizowana Pielęgniarska opieka długoterminowa nie może być realizowana dla chorych objętych

  Original URL path: http://www.ncpl.pl/?q=node/20 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Zespół długoterminowej opieki dla chorych wentylowanych mechanicznie |
  chorym wentylowanym mechanicznie Opiekunowie powinni nadzwyczaj poważnie podejść do kwestii szkolenia Muszą sobie zdać sprawę że to na nich spoczywa główny obowiązek zapewnienia skutecznej opieki nad chorym często samodzielnie w ogóle nie oddychającym Od tego jakie będą ich umiejętności zależy bezpieczeństwo chorego w domu mso fareast font family Times New Roman color black mso fareast language PL justify text indent 18 0pt Przekazanie pacjenta do domu jest możliwe dopiero w momencie kiedy ocena umiejętności opiekunów wypadnie pozytywnie mso fareast font family Times New Roman color black mso fareast language PL justify text indent 18 0pt Opieka nad chorym wentylowanym dotyczy samego pacjenta jak również aparatury i środowiska w którym się on znajduje Zespół przygotowywuje rodzinę na przyjecie chorego do domu udzieląjac niezbędnych wskazówek związanych z nową często bardzo trudną sytuacją związaną z przybyciem chorego oraz w zakresie opieki którą beda sprawować mso fareast font family Times New Roman color black mso fareast language PL justify text indent 18 0pt line height normal Opiekunowie muszą zdawać sobie sprawę z zadań jakie przed nimi stoją oraz że zakres opieki nad chorym wentylowanym inwazyjnie i nieinwazyjnie jest różny Chory wentylowany nieinwazyjnie z założenia bardziej samodzielny wymagać może pomocy przede wszystkim przy obsłudze respiratora zakładaniu maski czy utrzymywaniu sprzętu w czystości Opiekunowie mogą także mso fareast font family Times New Roman color black mso fareast language PL pomagać w wykonywaniu ćwiczeń zgodnie z zaleceniami rehabilitanta mso fareast font family Times New Roman color black mso fareast language PL obserwować chorego aby jak najwcześniej zauważyć wszelkie nieprawidłowości w wentylacji mechanicznej w rodzaju nieszczelności maski pogorszenia jakości snu zaburzeń w wentylacji w czasie odpoczynku nocnego i snu mso fareast font family Times New Roman color black mso fareast language PL pomagać w opiece nad sprzętem justify text indent 18 0pt line height normal Zakres opieki nad chorym wentylowanym inwazyjnie jest dużo większy i rola opiekunów jest tu kluczowa Z racji ograniczonych możliwości ruchowych i wentylacyjnych chorzy tacy zdani są na umiejętności i odpowiedzialność opiekunów Zadaniem opiekunów w takich przypadkach jest mso fareast font family Times New Roman color black mso fareast language PL wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy chorym color black mso fareast language PL codzienny nadzór nad prawidłowością wentylacji mechanicznej to znaczy color black mso fareast language PL margin left 90 0pt text align justify line height normal mso hyphenate auto obserwacja stanu chorego i zgłaszanych przez niego dolegliwości color black mso fareast language PL margin left 90 0pt text align justify line height normal mso hyphenate auto obserwacja wszelkich nieprawidłowości wentylacji i związanych z tym objawów to znaczy m in zmiany szybkości głębokości oddychania zmiany koloru skóry wystąpienia sinicy zaczerwienienia skóry potów itd color black mso fareast language PL reagowanie na alarmy ze strony respiratora i sprzętu monitorującego głównie pulsooksymetru Alarmy są najczęściej spowodowane color black mso fareast language PL margin left 90 0pt text align justify line height normal mso hyphenate auto rozłączeniem układu respiratora color black mso fareast language PL margin left 90 0pt text align justify line height normal mso hyphenate auto nadmierną ilością wydzieliny w drogach oddechowych i koniecznością jej odessania z rurki tracheotomijnej color black mso fareast language PL margin left 90 0pt text align justify line height normal mso hyphenate auto zmniejszeniem drożności rurki co w przypadku niemożności odessania zmusza do awaryjnej pilnej wymiany rurki tracheotomijnej color black mso fareast language PL opieka nad sztuczną drogą oddechową jaką jest rurka tracheotomijna color black mso fareast language PL margin left 90 0pt text align justify line height normal mso hyphenate auto odpowiednio częste odsysanie wydzieliny color black mso fareast language PL margin left 90 0pt text align justify line height normal mso hyphenate auto kontrola wypełnienia balonika rurki color black mso fareast language PL margin left 90 0pt text align justify line height normal mso hyphenate auto okresowe odsysanie znad rurki ponad wypełnionym balonikiem w tchawicy i krtani gromadzi się ślina z ust Niektóre rurki wyposażone są w dodatkowy przewód za pomocą którego można tą ślinę odessać color black mso fareast language PL margin left 90 0pt text align justify line height normal mso hyphenate auto kontrola drożności rurki tracheotomijnej jeżeli cewnik do odsysania wchodzi do rurki gładko bez oporów a za pomocą worka AMBU wentyluje się pacjenta lekko oznacza to że rurka jest drożna color black mso fareast language PL margin left 90 0pt text align justify line height normal mso hyphenate auto wymiana opatrunków wokół rurki color black mso fareast language PL margin left 90 0pt text align justify line height normal mso hyphenate auto awaryjna wymiana rurki tracheotomijnej kiedy nagle dojdzie do jej niedrożności najczęściej na skutek zatkania wydzieliną color black mso fareast language PL utrzymywanie porządku wokół chorego tak aby zawsze było wiadomo gdzie znajduje się sprzęt do odsysania wentylacji awaryjnej itp W sytuacji krytycznej można wtedy zająć się chorym a nie rozpaczliwie poszukiwać sprzętu ETAPY OBJĘCIA OPIEKĄ DOROSŁYCH DZIECI I MŁODZIEŻ PRZEZ ZESPÓŁ DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ DLA WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE WARUNKI PRZYJĘCIA CHOREGO WENTYLOWANEGO DO DOMU ORAZ ISTOTA DOMOWEJ OPIEKI NAD PACJENTEM WENTYLOWANYM MECHANICZNIE Domową opieką nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie mogą być objęci chorzy którzy mają zapewnione odpowiednie warunki domowe i przeszkoloną rodzinę opiekunów prawnych w zakresie obsługi aparatury medycznej i udzielania pierwszej pomocy aby mogło być zapewnione bezpieczeństwo pacjenta podczas terapii Ciągłą lub okresową terapią oddechową przy pomocy respiratora w warunkach domowych mogą być objęci pacjenci z udokumentowanym zakończonym leczeniem przyczynowym oraz w pełni zdiagnozowani wykonane wszelkie niezbędne badania diagnostyczne uzasadniające rozpoznanie i potwierdzające niemożność stosowania innej formy terapii niż ciągła wentylacja Domowa opieka nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie jest to opieka nad obłożnie chorymi z niewydolnością oddechową wymagającymi stosowania inwazyjnej prowadzonej przy pomocy respiratora przez rurkę tracheotomijną bądź nieinwazyjnej prowadzonej przez różnorodne ustniki maski czy kaski ciągłej lub okresowej terapii oddechowej Ten rodzaj opieki przeznaczony jest dla pacjentów niewymagających hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii lub pobytu w zakładach opieki całodobowej jednak wymagających stałego specjalistycznego nadzoru lekarza profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji którzy wyrażą świadomą zgodę na ten typ leczenia W przypadku dzieci wymagana jest zgoda opiekunów prawnych EDUKACJA OPIEKUNÓW DZIECKA CHOREGO WENTYLOWANEGO MECHANICZNIE Aby rodzice opiekunowie

  Original URL path: http://www.ncpl.pl/?q=node/19 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Porady specjalistów/Zabiegi Pielęgniarskie |
  Opieką Dlugoterminową pdf Polska karta praw pacjenta Links NFZ NFZ Kraków Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Kontakt Niepołomickie Centrum Profilaktyczno Lecznicze Strona główna Nasza oferta Nawigacja Aktualności Kontakt Nasza oferta Lekarz Rodzinny POZ Pielęgniarka Rodzinna POZ Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych Porady specjalistów Zabiegi Pielęgniarskie Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych Pracownia EEG Pracownia EEGBiofeedback Zabiegi Rehabilitacyjne Poradnia Logopedyczna Poradnia Laryngologiczna Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Poradnia Neurologiczna dla Dzieci i Młodzieży Poradnia Neurologiczna dla Dorosłych Poradnia Medycyny Paliatywnej Hospicjum domowe dla dorosłych Hospicjum domowe dla dzieci Zespół długoterminowej opieki dla chorych wentylowanych mechanicznie Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Zaczaruj Siebie Szkolenia w NCPL Współpraca z Fundacją Polsat O Nas Galerie Ankiety Opinie podziękowania uwagi Artykuły Aparaty słuchowe implanty ślimakowe ćwiczenia stymulujące rozwój czyli jak pomagać dzieciom niesłyszącym Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka z uszkodzonym słuchem w pierwszym roku życia Rodzina dziecka niepełnosprawnego Skala ocen i metody treningu Logowanie Nazwa użytkownika Hasło Prześlij nowe hasło Kto przegląda W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 1 gość Porady specjalistów Zabiegi Pielęgniarskie Posted śr 24 02 2010 11 58 by Kamil G Porady specjalistów zabiegi pielęgniarskie świadczone prywatnie w NCPL Oprócz świadczeń zdrowotnych kontraktowanych z NFZ

  Original URL path: http://www.ncpl.pl/?q=node/29 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Szkolenia w NCPL |
  dla Dzieci i Dorosłych Pliki do pobrania Deklaracja wyboru Skierowanie do objecia Pielegniarską Opieką Dlugoterminową pdf Polska karta praw pacjenta Links NFZ NFZ Kraków Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Kontakt Niepołomickie Centrum Profilaktyczno Lecznicze Strona główna Nawigacja Aktualności Kontakt Nasza oferta Zaczaruj Siebie Szkolenia w NCPL Wykorzystanie elementów metody werbo tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej TERAPIA USTNO TWARZOWA I TERAPIA RĘKI DZIECIĘCA NEUROLOGOPEDIA KLINICZNA W ŚWIETLE

  Original URL path: http://www.ncpl.pl/?q=node/4058 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Współpraca z Fundacją Polsat |
  opieki dla chorych wentylowanych mechanicznie Usługi prywatne Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Poradnia Laryngologiczna Badania EEG Badania Laboratoryjne Porady specjalistów Zabiegi Pielęgniarskie Terapia EEG Biofeedback Zabiegi Rehabilitacyjne Lekarz Rehabilitacji Medycznej Rehabilitacja dla Dzieci i Dorosłych Pliki do pobrania Deklaracja wyboru Skierowanie do objecia Pielegniarską Opieką Dlugoterminową pdf Polska karta praw pacjenta Links NFZ NFZ Kraków Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Kontakt Niepołomickie Centrum Profilaktyczno Lecznicze Strona główna Nawigacja Aktualności Kontakt Nasza

  Original URL path: http://www.ncpl.pl/?q=node/311 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • O Nas |
  wentylowanych mechanicznie Usługi prywatne Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Poradnia Laryngologiczna Badania EEG Badania Laboratoryjne Porady specjalistów Zabiegi Pielęgniarskie Terapia EEG Biofeedback Zabiegi Rehabilitacyjne Lekarz Rehabilitacji Medycznej Rehabilitacja dla Dzieci i Dorosłych Pliki do pobrania Deklaracja wyboru Skierowanie do objecia Pielegniarską Opieką Dlugoterminową pdf Polska karta praw pacjenta Links NFZ NFZ Kraków Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Kontakt Niepołomickie Centrum Profilaktyczno Lecznicze Strona główna Nawigacja Aktualności Kontakt Nasza oferta Zaczaruj Siebie

  Original URL path: http://www.ncpl.pl/?q=node/310 (2016-05-01)
  Open archived version from archive •