archive-pl.com » PL » M » MENESARTBASE.PL

Total: 279

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • MENES ART BASE-Resizer
  pl Modele Makiety Rysunek Grafika Fotografia Tatuaż Autor Wybierz Ania Pawlik Dawid Białkows Kinga Jeziorska Resizer Tomasz M Wielic Informacje Raport Regulamin sklepu Kontakt Dostawa Galeria Partnerzy Mapa Sklepu Katalog produktów Kontakt resizer menesartbase pl PL 48 694209476 UK 44 7598063686 menes w Godziny działania sklepu 10 oo 20 oo Waluty Polski Złoty Euro Płatności Online Kto jest online Obecnie w sklepie jest 1 Gość i 1 Klient online Panel

  Original URL path: http://www.menesartbase.pl/info_pages.php?pages_id=6&language=pl (2016-04-29)
  Open archived version from archive


 • Shop Name
  Ceramics Drawing Graphics Photography Tattoo Manufacturers Please Select Ania Pawlik Dawid Białkows Kinga Jeziorska Resizer Tomasz M Wielic Information Firma SHOP REGULATIONS Contact Us Gallery Shipping Partners Site Map View all products Contact resizer menesartbase pl PL 48 694209476 UK 44 7598063686 menes w Open Hours 10 oo 20 oo Currencies Polski Złoty Euro Payment Online Who s online There currently are 1 guest and 1 member online Panel administracyjny

  Original URL path: http://www.menesartbase.pl/info_pages.php?pages_id=6&language=en (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • MENES ART BASE-Resizer
  во время долгосрочных действий в различных областях искусства хотя она по прежнему остается много чтобы обнаружить Лаборатория как компания существует с 2008 года Творчество нашей повседневной проблемой для поиска отношения с реальностью анализ интеграции окружающей среды и искусства а значит вдохновение течет концепций и проектов Мы проектируем и реализации искусств и художественной Мы предлагаем керамика графика и компьютерной мастерской скульптуры и живописи Не stronimy смешения средств массовой информации и strikto

  Original URL path: http://www.menesartbase.pl/info_pages.php?pages_id=6&language=ru (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • MENES ART BASE-Resizer
  artystyczna Florystyka az pl Modele Makiety Rysunek Grafika Fotografia Tatuaż Autor Wybierz Ania Pawlik Dawid Białkows Kinga Jeziorska Resizer Tomasz M Wielic Informacje Raport Regulamin sklepu Kontakt Dostawa Galeria Partnerzy Mapa Sklepu Katalog produktów Kontakt resizer menesartbase pl PL 48 694209476 UK 44 7598063686 menes w Godziny działania sklepu 10 oo 20 oo Waluty Polski Złoty Euro Płatności Online Kto jest online Obecnie w sklepie jest 1 Gość i 1

  Original URL path: http://www.menesartbase.pl/info_pages.php (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • MENES ART BASE-Resizer
  CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA Zamówienia realizowane są w terminie 2 14 dni roboczych liczac od momentu przyjęcia zamówienia Czas realizacji zamówienia przy płatnosci z góry za towary rozpoczyna się od chwili gdy pełna kwota za zamówione towary wraz z opłatą za przesyłkę zostanie zaksiegowana na koncie firmy Resizer Zakupione produkty dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurjerskiej O formie transportu decyduje klient Istnieje mozliwość odbioru osobistego zamówionych produktów Odbiór osobisty nie podlega dodatkowym opłatom W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem kupujący jest o tym niezwłocznie informowany Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJYCYM a KUPUJYCYM Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny Dz U z 1964r nr 16 poz 93 z późniejszymi zamianami oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Dz U z 2000r nr 22 poz 271 z późniejszymi zmianami 6 CENY Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i euro i zawierają podatek VAT Podane ceny towarów nie zawierają kosztów wysyłki który jest zależny od wybranego sposobu dostawy i wagi produktu Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian 7 AKCEPTOWALNE FORMY PŁATNOŚCI Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary płatność przy odbiorze za pobraniem przedpłata na konto przelew bankowy na konto sklepu on line poprzez PŁATNOŚCI PL 8 PRZESYŁKI ZAGRANICZNE Sklep może realizować przesyłki zagraniczne W tym wypadku koszt przesyłki jest kalkulowany indywidualnie O kosztach przesyłki zamawiający jest informowany telefonicznie lub drogą e mail Opłata za zamówione towary wraz z kosztami przesyłki zagranicznej możliwa jest jedynie w formie przelewu na konto bankowe sklepu 9 POLITYKA PRYWATNOŚCI Informujemy że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym MenesArtBase są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych Dz U z 2002 roku nr 101 poz 926 z późniejszymi zmianami Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych 10 GWARANCJE Produkty posiadają obowiązującą na terenie Polski gwarancję producenta importera lub sprzedawcy Okres gwarancji na sprzedawane produkty wynosi 12 miesiecy chyba że w opisie produktu podano inaczej Wszystkie produkty objęte są 12 miesieczną rękojmą sprzdawcy sklepu MenesArtBAse na warunkach wynikających z kodeksu cywilnego 11 ZWROT TOWARU Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny klient może zrezygnować z

  Original URL path: http://www.menesartbase.pl/info_pages.php?pages_id=5&language=pl (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Shop Name
  fee per item will be credited to your Resizer Purchased products are delivered via the Polish Post kurjerskiej or company The form of transport determines klient Istnieje chance to receive personal products ordered Local Pickup is not subject to additional fees In case of unavailability of the goods covered by the contract the buyer is informed about it immediately The buyer decides whether the contract is to be implemented partially or completely canceled Upon approval by the Buyer sent his contract comes to the conclusion between SPRZEDAJYCYM a KUPUJYCYM The contract covers the goods specified in the contract The rights and obligations of the parties arising from the contract are governed by the Act of 23 April 1964 Civil Code Journal of Laws of 1964 No 16 item 93 as swaps and the Act of March 2 2000 the protection of certain consumer rights and liability for damage caused by dangerous products Journal of Laws of 2000 No 22 item 271 as amended 6 PRICES All prices are in Polish zloty and the euro VAT Podane include tax and commodity prices do not include shipping costs which is dependent on the chosen method of delivery and weight of the product The price given for each commodity is binding upon an order by the customer The store reserves the right to change prices of goods on offer the introduction of new goods offers an online store carry and cancel promotions at the store s website or make changes 7 ACCEPTABLE FORMS OF PAYMENT Customer can choose the following forms of payment for the ordered goods Cash on delivery for downloading Payment on an account bank transfer to your store On line through PAYMENTS PL 8 FOREIGN SHIPPING Scale consignment zagraniczne W can realize this case shipping cost is calculated individually The shipping costs will be informed of the contracting phone or by e mail Opłata for ordered goods including the costs of shipping abroad is only possible by bank transfer to bank account store 9 PRIVACY POLICY Please be advised that personal information given on the order form online store MenesArtBase are collected and processed in accordance with the Act dated August 29 1997 Data Protection OJ of 2002 No 101 item 926 as amended Personal data collected is used solely and solely for the purpose of implementing the orders and information about promotions and under no circumstances will to third parties Every customer of our shop has the right to access modify and delete their personal data from our database 10 GUARANTEES The products are applicable across Polish guarantee the manufacturer importer or retailer The warranty period for products sold is 12 months unless the product description stated otherwise All products are covered by 12 months rękojmą sprzdawcy store MenesArtBAse under the terms of of the Civil Code 11 RETURN OF GOODS Under the Act of March 2 2000 the protection of certain consumer rights and liability for damage caused by a dangerous product the customer can return goods purchased

  Original URL path: http://www.menesartbase.pl/info_pages.php?pages_id=5&language=en (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • MENES ART BASE-Resizer
  ли договор должен быть осуществляется частично или полностью отменены После утверждения Покупателем послал своего контракта приходит к выводу между SPRZEDAJYCYM KUPUJYCYM Контракт предусматривает товаров указанных в контракте Права и обязанности сторон возникающие из договора регулируются Законом от 23 апреля 1964 Гражданского кодекса Законодательный вестник за 1964 год 16 поз 93 как свопы и Закон от 2 марта 2000 года защита определенных прав потребителей и ответственности за ущерб причиненный опасными продуктами Законодательный вестник за 2000 год 22 поз 271 с поправками 6 ЦЕНЫ Все цены указаны в польских злотых и евро VAT Podane включать налоги и цены на сырьевые товары не включают расходы по доставке которая зависит от выбранного способа доставки и веса продукта Цены приведены для каждого товара является обязательным порядке клиента Магазин оставляет за собой право изменять цены на товары на предложение внедрение новых товаров предлагает интернет магазин носить и отменить акции на сайте магазина или вносить изменения 7 Приемлемые формы ОПЛАТЫ Клиент может выбрать следующие формы оплаты заказанного товара Наложенный платеж для загрузки Оплата по счету банковским переводом на ваш магазин Он Лайн за счет платежей ФЛ 8 Иностранных судов Шкала груз zagraniczne W может реализовать этом случае стоимость доставки рассчитывается индивидуально Стоимость доставки будет проинформирована о договаривающихся телефону или по электронной mail Opłata для заказанного товара в том числе расходов по доставке за рубежом возможно только путем банковского перевода на банковский счет магазина 9 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ Доводим до вашего сведения что личная информация предоставленная в форме заказа Интернет магазин MenesArtBase собираются и обрабатываться в соответствии с Законом Украины от 29 августа 1997 Защита данных OJ 2002 года 101 пункт 926 с поправками Личные данные собранные используется исключительно и исключительно для целей осуществления заказов и получить информацию об акциях и при каких обстоятельствах не будет третьим лицам Каждый клиент нашего магазина имеет право на доступ изменять и удалять своих

  Original URL path: http://www.menesartbase.pl/info_pages.php?pages_id=5&language=ru (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • MENES ART BASE-Resizer
  Adres e mail Hasło Dostawa Wysyłka jest realizowana w dwóch wariantach 1 Poczta Polska przedmioty o standardowych wymiarach paczka do 25 kg 2 Dowolnym kurierem przedmioty nadwymiarowe i bardzo ciężkie Koszty wysyłki pokrywa kupujący Przy zakupach powyżej 600 zł koszty przesyłki pokrywa sprzedający UWAGA dla przesyłek nadwymiarowych wysyłanych kurierem max kwota rabatu za przesyłkę to 30zł reszte pokrywa kupujący Zwroty zakupionych towarów są przyjmowane tylko pod warunkiem że nie były

  Original URL path: http://www.menesartbase.pl/info_pages.php?pages_id=3&language=pl (2016-04-29)
  Open archived version from archive •