archive-pl.com » PL » L » LOME.PL

Total: 166

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Konferencja cyberresearch | Analiza sieci i sieci społeczne
  Analiza literatury wskazuje na trzy mechanizmy wyjaśniające podobieństwo postaw pomiędzy osobami połączonymi relacją w sieci są to homofilia czynnik zewnętrzny oraz zaraźliwość społeczna W trakcie wystąpienia zaproponujemy model symulujący działanie tych trzech mechanizmów wyniki symulacji oraz plan rzeczywistego badania postaw fanów marki na społeczności facebook w celu empirycznej weryfikacji modelu i jego zastosowania w badaniach marketingowych 22 May 2011 Tags konferencja Prezentacja Słowa kluczowe agenci zmiany Akademia im L Koźmińskiego

  Original URL path: http://www.lome.pl/2011/05/konferencja-cyberresearch/ (2016-04-27)
  Open archived version from archive


 • Źródła | Analiza sieci i sieci społeczne
  Schachter S 1951 Deviation rejection and communication Journal of Abnormal Psychology 46 190 207 Shalizi C R Thomas A 2011 May 1 Homophily and Contagion Are Genetically Confounded in Observational Social Network Sociological Methods Research 40 2 pp 211 239 Steglich Christakis Snijders Tom A B 2009 Dynamic Networks and Behavior Separating Selection from Influence Sociological Methodology 40 2010 329 392 Travers J Milgram S 1969 An Experimental Study of the Small World Problem Sociometry Vol 32 No 4 pp 425 443 Aron A Aron E N Smollan D 1992 Inclusion of Other in the Self Scale and the Structure of Interpersonal Closeness Journal of Personality and Social Psychology 1992 Vol 63 No 4 pp 596 612 Coleman J Katz E and Menzel H 1957 The diffusion of an innovation among physicians Sociometry 20 4 253 270 Dibble J L Levine T R Park H S 2012 The Unidimensional Relationship Closeness Scale URCS Reliability and Validity Evidence for a New Measure of Relationship Closeness Psychological Assessment 2011 American Psychological Association 2012 Vol 24 No 3 pp 565 572 Dunbar R I M 2008 Cognitive Constraints on the Structure and Dynamics of Social Networks Group Dynamics Theory Research and Practice Copyright 2008 by the American Psychological Association 2008 Vol 12 No 1 7 16 Dwyer D 2005 Bliskie relacje interpersonalne Psychologia Społeczna GWP Friedkin N E 1980 A Test of Structural Features of Granovetter s Strength of Weak Ties Theory Social Networks 2 4 411 422 Garcia Herranz M Moro E Cebrian M Christakis N A Fowler J H 2012 arXiv 1211 6512 Gilbert E E 2010 Computing tie strength Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in Computer Science in the Graduate College of the University of Illinois at Urbana Champaign Goel S Watts D J Goldstein D G 2012 The Structure of Online Diffusion Networks forthcoming in ACM Journal Name Vol X No X Article X Publication date February 2012 J Goldenberg S Han D R Lehmann and J W Hong 2009 The role of hubs in the adoption process Journal of Marketing vol 73 no 2 p 1 13 Granovetter M S 1973 The Strength of Weak Ties American Journal of Sociology Volume 78 Issue 6 1360 1380 Jarynowski A Jankowski J Zbieg A 2013 Viral spread with or without emotions in online community Computer Science Social and Information Networks arXiv preprint arXiv 1302 3086 w recenzji Katona T Zubcsek Z P P Sarvary Z 2011 Network Effects and Personal Influences Diffusion of an Online Social Network Journal of Marketing Research 48 3 p 425 443 Kelley H H Thibaut J W 1978 Interpersonal relations A theory of interdependence New York Wiley Krackhardt D 1993 The Strength of Strong Ties The Importance of Philos in Organizations In N Nohria and R Eccles Ed Networks and Organizations Structure Form and Action 216 239 Boston MA Harvard Business School Press Latané B 1981 The psychology of social impact American Psychologist 36 4 343 356 Leskovec J Adamic L A

  Original URL path: http://www.lome.pl/zrodla/ (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Zaraźliwość społeczna | Analiza sieci i sieci społeczne
  lub argumentują na rzecz postaw światopoglądów lub idei Można rozpatrywać go dwojako Wpływowy znajomy oddziałuje na osobę intencjonalnie gdy namawia do zjedzenia tuczących potraw lub nieintencjonalnie będąc obiektem naśladownictwa Na przykład w trakcie posiłku człowiek je zazwyczaj więcej gdy współtowarzysze przy jego stole jedzą dużo wpływ społeczny inaczej zaraźliwość społeczna social contagion to mechanizm w którym istniejące w sieci relacje zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia podobieństwa cech węzłów nimi połączonych Ludzie zarażają się nawzajem postawami emocjami i zachowaniem Przekazują sobie mody i informacje dzielą się radami i doświadczeniami To właśnie wpływ społeczny odpowiada za zmiany zachowań postaw i emocji w sieci połączonych relacją ludzi W rozprzestrzenianiu się wpływu społecznego największą rolę pełnią znajomi których Ego wskazuje jako bliskich lub inaczej wpływowych przyjaciół Z tego względu modelując zjawisko wpływu społecznego brany jest pod uwagę jedynie podzbiór relacji określonych wcześniej jako bliskie Zobacz również wyniki symulacji mechanizmu zaraźliwości społecznej Czytaj dalej Słowa kluczowe agenci zmiany Akademia im L Koźmińskiego Analiza Sieci Organizacyjnych analiza sieciowa Analiza Sieci Społecznych Analiza sieci w firmie analiza sieci w organizacji badania Coaching CSR diagnoza komunikacji Doktorat Ekosystem ekosystemy przedsiębiorczości Facebook fuzje i przejęcia Gephi Graf społeczny hr KeyNetiQ Komercjalizacja wiedzy konferencja konsulting Mapa Organizacji mapa wspólnoty gospodarczej Mapa współpracy

  Original URL path: http://www.lome.pl/model/zarazliwosc-spoleczna/ (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Homofilia | Analiza sieci i sieci społeczne
  tego jak wiele wspólnych tematów poruszymy zależy to czy staniemy się znajomymi w przyszłości Podobnie palący studenci zazwyczaj są przyjaciółmi z palącymi kolegami a otyłe koleżanki z klasy podstawowej często siedziały na przerwach razem Odwzorowując zasadę z przysłowia podobny podobnego szuka ang Birds of a Feather Flock Together w języku Analizy Sieci Społecznych możemy powiedzieć że homofilia homophily to mechanizm w którym podobieństwo węzłów zwiększa prawdopodobienstwo pojawienia się pomiędzy nimi relacji W rezultacie tego procesu sieci znajomości człowieka Ego są stosunkowo jednorodne względem pewnych cech na przykład demografii charakterystyk społecznych oraz podobnych postaw i zachowań Mechanizm homofilii częściowo zawęża świat społeczny Ego do podobnych mu ludzi co ma potężne konsekwencje dla otrzymywanych przez Ego informacji przejawianych postaw oraz doświadczanych inteakcji McPherson Smith Lovin Cook 2001 Mechanizm homofili odpowiada za powstawanie nowych relacji pomiędzy węzłami w sieci które są podobne do siebie Aby odwzorować go w modelu w każdym kroku symulacji losujemy dwa węzły o silnych postawach i łączymy je nową relacją Wyniki symulacji mechanizmu homofilii Czytaj dalej Słowa kluczowe agenci zmiany Akademia im L Koźmińskiego Analiza Sieci Organizacyjnych analiza sieciowa Analiza Sieci Społecznych Analiza sieci w firmie analiza sieci w organizacji badania Coaching CSR diagnoza komunikacji Doktorat Ekosystem ekosystemy przedsiębiorczości

  Original URL path: http://www.lome.pl/model/homofilia/ (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Czynnik zewnętrzny | Analiza sieci i sieci społeczne
  ich cech ani łączących ich relacji tylko czynnika pochodzącego spoza sieci relacji Działanie czynnika zewnętrznego na ludzi połączonych siecią relacji może być rozumiane jako równoczesna zmiana postawy dwóch połączonych ze sobą węzłów w sieci relacji społecznych Wyniki symulacji oddziaływania czynnika z zewnątrz sieci Czytaj dalej Słowa kluczowe agenci zmiany Akademia im L Koźmińskiego Analiza Sieci Organizacyjnych analiza sieciowa Analiza Sieci Społecznych Analiza sieci w firmie analiza sieci w organizacji badania

  Original URL path: http://www.lome.pl/model/czynnik-zewnetrzny/ (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Symulacje | Analiza sieci i sieci społeczne
  nich tejże cechy w przyszłości staną się otyli Sieć Ego Kluczowa w zrozumieniu precesów upadabniania się ludzi połączonych siecią relacji jest koncepcja sieci Ego czyli najbliższego otoczenia każdego węzła w sieci relacji Mechanizmy Analiza literatury wskazuje na trzy mechanizmy wyjaśniające podobieństwo postaw pomiędzy osobami połączonymi relacją są to zaraźliwość społeczna homofilia oraz czynnik zewnętrzny Wskaźnik korelacji postaw Ego Alter Wskaźnik ten obrazuje na ile węzły modelowanej sieci są podobne do siebie bazując na podstawowej mierze podobieństwa jaką jest korelacja Pearsona Wyniki symulacji Przy pomocy modelu możemy np obserwować jak w kolejnych krokach symulacji węzły w sieci zbliżają się do siebie tworząc klikę na skutek działania mechanizmu homofili Wideo symulacja mechanizmu homofili Zastosowanie Badania społeczne Dzięki łączącym nas relacjom codziennie dzielimy się informacjami przekazujemy sobie opinie naśladujemy swoje zachowania W rezultacie po pewnym czasie upodabniamy się do siebie Czy rzeczywiście Aplikacja pozwala na badanie postawy w sieci relacji społecznych Sprawdź czy twoja opinia jest podobna do opinii twoich znajomych i pomóż nam przeprowadzić badanie To otwarty projekt każdy może wziąć w nim udział jako respondent badacz lub analityk Badanie jest całkowicie anonimowe a dane są dostępne publicznie Badania rynku Marketingowe badanie postaw konsumentów wobec marki to pomysł na komercyjne wykorzystanie omówionej

  Original URL path: http://www.lome.pl/model/ (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Zaraźliwość społeczna | Analiza sieci i sieci społeczne
  postaw i zachowań wyniki ich korelacji dla znajomych każdego rodzaju znajomości powinny przynieść istotne statystycznie różnice Największa korelacja postaw lub zachowań powinna wystąpić dla relacji wzajemnych mniejsza dla wychodzących i najmniejsza dla relacji przychodzących Diagram Zależności pomiędzy postawą Ego a średnią postawą Alter dla różnych typów relacji po przeprowadzeniu symulacji wpływu społecznego 50 000 iteracji Wykresy obrazują korelacje w sieci Ego dla symulacji rozprzestrzeniania się silnie zaraźliwej postawy z niewielkim udziałem mechanizmów homofili i czynników zewnętrznych W istocie dane dostarczone przez model pokazują że postawa Ego koreluje najlepiej z postawami Alter z którymi łączy go relacja wzajemna p 0 93 mniejsze ale również wysokie podobieństwo p 0 87 obserwujemy pomiędzy Ego a wierzchołkami Alter wskazywanymi przez Ego jako wpływowe Natomiast najmniejsze podobieństwo wśród znajomych pierwszego stopnia obserwujemy pomiędzy Ego a wierzchołkami które wskazują Ego jako wpływowe p 0 79 Na zaproponowanym modelu możliwe jest również zaobserwowanie reguły trzech stopni wpływu społecznego która mówi że oprócz naszych znajomych pierwszy stopień zauważalny pośredni wpływ wywierają na nas również znajomi naszych znajomych drugi stopień oraz ich znajomi trzeci stopień Diagram Zależności pomiędzy postawą Ego a średnią postawę Alter dla różnych stopni oddalenia Przy pomocy modelu możemy obserwować jak w kolejnych krokach symulacji węzły w sieci upodobniają się do siebie na skutek działania mechanizmu wpływu społecznego Poniższy wykres przedstawia wyliczone współczynniki korelacji w kolejnych krokach iteracjach algorytmu Inaczej mówiąc dane prezentowane na tych wykresach odpowiadałyby danym otrzymanym w wyniku badań podłużnych gdzie osi X reprezentowałaby upływający czas Diagram wartości współczynników korelacji dla postawy zaraźliwej w kolejnych krokach symulacji Na wykresie widzimy jak od całkowicie losowego rozkładu postaw w sieci relacji w kolejnych krokach symulacji węzły upodobniają się do siebie Postawy Ego stopniowo stają się podobne do postaw znajomych ale również znajomych znajomych oraz Alter w trzecim stopniu oddalenia Video symulacja mechanizmu zaraźliwości społecznej Słowa

  Original URL path: http://www.lome.pl/model/wyniki-symulacji/zarazliwosc-spoleczna/ (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Homofilia | Analiza sieci i sieci społeczne
  klikę w strukturze grafu skupiającą ludzi którzy dzielą tą samą postawę Przy długotrwałym działaniu mechanizmu homofili klika tak gęsto łączy węzły że w większości przypadków dla Ego należącego do kliki jego Alter w trzecim stopniu oddalenia znajduje się już poza nią Najprawdopodobniej z tego powodu korelacja w trzecim stopniu oddalenia jest ujemna Wideo wyniki symulacji mechanizmu homofili Graf Wizualizacja grafu utworzonego poprzez symulację mechanizmu homofilii Na grafie wyraźnie widoczna jest

  Original URL path: http://www.lome.pl/model/wyniki-symulacji/homofilia/ (2016-04-27)
  Open archived version from archive