archive-pl.com » PL » L » LODZ.PL

Total: 425

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Filologia polska - seminaria | Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
  Kompetencje AHE w zakresie ESE Przykłady kształcenia według ESE Rekrutacja Europejskie Standardy Edukacyjne Tablet od 1 zł czytaj więcej Kierunek Filologia polska STUDIUJ NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA czytaj więcej Previous Pause Następne Filologia polska seminaria Seminaria językoznawcze dr Anna Fadecka dr Ewa Ciesielska Analiza stylistyczno językowa tekstów poprawność i sprawność komunikacyjna pragmatyka językowa język w prasie radiu telewizji Internecie reklamie historia języka dialektologia prof AHE dr hab Józef Chojnacki prof AHE dr hab Anna Krupska Perek Teoria gatunków mowy i aktów mowy Pragmalingwistyczna analiza współczesnych tekstów ustnych także gwarowych i pisemnych tekstów staropolskich reprezentujących różne funkcjonalne style językowe i gatunki tekstów Wartość komunikacyjna wypowiedzi ustnych spontanicznych dialogów i polilogów w tym przekazów medialnych na żywo naturalne dewiacje i autokorekty wypowiedzi ustnych 3 Prozodyczne i parajęzykowe składniki wypowiedzi Postacie formy i funkcje komunikacji niewerbalnej Typologia i notacja gestów 4 Dyskurs interpersonalny społeczny masowy międzykulturowy subkulturowy literacki w różnych sytuacjach komunikacyjnych 5 Treści sensy nie wyrażone eksplicytnie np metafory metonimie dowcip językowy różne typy ironii Seminaria literaturoznawcze dr Dorota Eichstaedt Literatura XX wieku zwłaszcza poezja dwudziestolecia międzywojennego jej nurt katastroficzny awangardowy dramat dwudziestolecia międzywojennego w jego związkach z ówczesnym życiem teatralnym proza psychologiczna XX wieku literatura polska w kontekście filozofii i zjawisk w literaturze powszechnej mitobiografizm w literaturze XX wieku poezja współczesna dramat i teatr XX wieku współczesne reportaże literackie dr Renata Jagodzińska Literatura polska i powszechna wieku XX przemiany poetyk wędrówki toposów przestrzeń archetypiczna psychologizm i filozofia w literaturze poezja kobieca problematyka charakterystyka poetyk wybranych autorek poezja najnowsza poetyki i specyfika problematyka egzystencjalna w literaturze współczesnej polskiej i obcej samotność i wyobcowanie jako kategorie literackie śmierć w literaturze współczesnej dewiacje psychiczne jako temat literacki wątki biblijne w literaturze współczesnej eseistyka i dzienniki jako przykład literatury autobiograficznej prof dr hab Stanisław Frycie Literatura dla dzieci i młodzieży jej istotne cechy dzieje rozwój

  Original URL path: http://www.ahe.lodz.pl/filologia-polska/seminaria (2012-07-08)
  Open archived version from archive


 • Filologia polska - koła naukowe | Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
  mają charakter otwarty a ich zakres tematyczny uwzględniający zainteresowania uczestników ustalany jest wspólnie przez opiekunów kół i studentów Koło Żywego Słowa Zostało powołane przy Katedrze Komunikacji Językowej w dniu 16 marca 2005 r Opiekę naukową nad kołem sprawuje prof AHE dr hab Anna Krupska Perek Koło ma zasadniczo charakter językoznawczy naukowy ale o wyraźnej orientacji kulturalnej Poza doraźnym omawianiem zagadnień dotyczących prozodii polskiej komunikacji niewerbalnej interpretacji głosowej tekstów członkowie koła włączają się w organizację różnorodnych spotkań imprez uczelnianych lub wspólnie uczestniczą w życiu kulturalnym np oglądają nagrane spektakle Teatru Telewizji interpretują je zwłaszcza pod względem wykonania prozodycznego uczestniczą we wspólnych wyprawach na spektakle do teatrów łódzkich i Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych np Mistrz i Małgorzata w Teatrze Nowym Dzieła wszystkie Szekspira w Teatrze Powszechnym Poza rzeczywistością wg S I Witkiewicza w AOIA Przykładowe formy działalności studentów w Kole Żywego Słowa spektakl przygotowany w związku z 500 rocznicą urodzin M Reja Żywot Józefa przygotowanie do druku i promocja tomiku wierszy Widok z wnętrza szklanego orzecha Barbary Bianek byłej pracownicy biblioteki WSHE w Łodzi opracowanie językowe i artystyczne wierszy łemkowskich i wykonanie ich na interdyscyplinarnej konferencji naukowej zorganizowanej w AHE dawniej WSHE w Łodzi opracowanie głosowe poematu J Tuwima Zieleń i zbiorowe wykonanie go na spotkaniu z profesorem Janem Miodkiem badawcze zgłębianie tematyki żywego słowa i komunikacji niewerbalnej wyraziło się w przygotowaniu kilku prac dyplomowych np praca dyplomowa Anity Szwajkowkiej pt Żywego słowa Jana Pawła II Interpretacja i grafizacja Literaturoznawcze Koło Naukowe Powstało w roku akademickim 1999 2000 jako odpowiedź na wykraczające poza program studiów potrzeby intelektualne studentów a jednocześnie jako próba stymulacji ukierunkowania oraz pogłębienia ich konkretnych zainteresowań Organizacją Koła zajęli się pracownicy Katedry Literaturoznawstwa jednocześnie jego opiekunowie dr Renata Jagodzińska i dr Arkadiusz Morawiec Celem zasadniczym jest rozwijanie twórczych zdolności studentów w zakresie wiedzy polonistycznej i dziedzin pokrewnych Uczestnictwo w zebraniach Koła służyć ma poszerzeniu i pogłębieniu zainteresowań studentów o obszary sytuujące się poza programem studiów Tak więc oprócz kształtowania wiedzy i umiejętności przydatnych w pisaniu pracy licencjackiej działalność Koła nakierowana jest na twórczość wykraczającą poza zakres przedmiotowy studiów np referaty na konferencje studenckie artykuły naukowe Udział w spotkaniach prowadzić ma do poszerzenia kompetencji kulturowych oraz językowych rozbudzenia wyobraźni oraz zdolności intelektualnych przydatnych w późniejszej zawodowej pracy Uczestniczyć w spotkaniach Koła Naukowego może każdy student AHE w Łodzi Zebrania mają charakter otwarty Ich zakres tematyczny uwzględniający zainteresowania uczestników ustalany jest wspólnie przez opiekunów Koła i studentów Wspólnie też uzgadniane są terminy spotkań Nad ich przebiegiem czuwają każdorazowo w funkcji kierowników metodycznych i merytorycznych opiekunowie Koła Podstawowymi formami dyskursu są referat wykład analiza tekstu i przede wszystkim dyskusja Wszystkie one prowadzić mają do pobudzenia aktywności oraz sprawności intelektualnej studentów Podobną funkcję stymulacji do twórczych rozważań pełnić mają przewidywane w programie spotkań stanowiące odpowiedź na konkretne zainteresowania studentów wykłady tematyczne pracowników naukowych zapraszanych jako specjaliści w zakresie danej problematyki Program tematyczno problemowy zebrań Koła jest stale na bieżąco wypracowywany przez opiekunów i uczestników Owa niedefinitywność programu wynika z uwzględnienia takich między innymi czynników jak zmienny zakres zainteresowań studentów własne poszukiwania ale i

  Original URL path: http://www.ahe.lodz.pl/filologia-polska/kola-naukowe (2012-07-08)
  Open archived version from archive

 • Filologia - kierunek | Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
  kształceniu Kompetencje AHE w zakresie ESE Przykłady kształcenia według ESE Rekrutacja Europejskie Standardy Edukacyjne Tablet od 1 zł czytaj więcej Kierunek Filologia STUDIUJ NA KIERUNKU FILOLOGIA czytaj więcej Previous Pause Następne Filologia kierunek Chyba nikt nie wyobraża sobie dzisiaj kariery zawodowej bez znajomości języków obcych Jeśli już znasz język i chcesz zgłębiać jego tajemnice rozpocznij studia na Filologii wybierając jedną z dwóch specjalności filologię angielską lub germańską Podczas studiów uzyskasz gruntowną wiedzę z literatury kultury i historii wybranego obszaru językowego oraz poznasz dobrze także drugi język obcy Po ukończeniu studiów I ego stopnia licencjackich będziesz miał możliwość kontynuowania nauki na dwuletnich studiach II ego stopnia uzupełniających magisterskich W trakcie studiów zdobędziesz praktyczne umiejętności zawodowe na jednej z oferowanych specjalizacji Na licencjacie możesz wybrać specjalizację metodyczną translatorską lub translatorsko biznesową na studiach uzupełniających magisterskich masz do wyboru specjalizację nauczycielską translatorską lub translatorsko biznesową Najzdolniejszym absolwentom filologii angielskiej proponujemy kontynuację nauki na studiach doktoranckich Proponowane specjalności Filologia angielska studia I stopnia studia II stopnia doktorat z językoznawstwa Filologia germańska studia I stopnia studia II stopnia doktorat z językoznawstwa Pakiet możliwości Coraz bardziej rozbudowane kontakty międzynarodowe sprawiają że filologia staje się kierunkiem szczególnie atrakcyjnym Uczelnia w ramach programu Erasmus współpracuje z ponad 90

  Original URL path: http://www.ahe.lodz.pl/filologia/kierunek (2012-07-08)
  Open archived version from archive

 • Filologia - specjalności | Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
  Akademii Wynajem sal ESE Metody kształcenia Zalecenia UE źródłem zmian w modelu edukacji Głębokość zmian w kształceniu Kompetencje AHE w zakresie ESE Przykłady kształcenia według ESE Rekrutacja Europejskie Standardy Edukacyjne Tablet od 1 zł czytaj więcej Kierunek Filologia STUDIUJ NA KIERUNKU FILOLOGIA czytaj więcej Previous Pause Następne Filologia specjalności Filologia angielska Trudno wyobrazić sobie życie we współczesnym świecie bez podstawowej znajomości języka angielskiego Nie sposób też nie docenić możliwości jakie zyskasz po ukończeniu tej specjalności Już po pierwszym roku studiów w trakcie którego zajęcia kierunkowe odbywają się tylko w języku angielskim większość studentów osiąga poziom językowy porównywalny do First Certificate in English po drugim Cambridge Advanced kończąc na Certificate of Proficiency in English po trzecim roku nauki Studia te to nie tylko pogłębianie znajomości języka to także zajęcia z różnych dziedzin językoznawstwa literatury kultury i historii Wykształcenia dopełniają takie przedmioty jak filozofia psychologia informatyka Po uzyskaniu dyplomu możesz pracować w szkolnictwie biurach tłumaczy kolegiach nauczycielskich po studiach II stopnia szkołach językowych biurach turystycznych instytucjach Unii Europejskiej wydawnictwach w redakcjach gazet i innych mediach wielu różnorodnych firmach Filologia germańska Jeśli poznałeś już podstawy języka naszych zachodnich sąsiadów a interesujesz się tym niezwykłym krajem zostań studentem filologii germańskiej Zajęcia kierunkowe prowadzone są w języku niemieckim i już po pierwszym roku nauki większość studentów osiąga poziom językowy porównywalny do Zertifikat Deutsch als Fremdsprache Mittelstufe Deutsch po drugim roku nauki a po trzecim Oberstufe Deutsch Podczas studiów studenci poznają również oprócz kompleksowych zagadnień lingwistycznych niemieckojęzyczną literaturę a także kulturę i historię germańskiego obszaru językowego Program specjalizacji uzupełniają zajęcia ogólnohumanistyczne jak np filozofia psychologia oraz przedmioty które wykształcają umiejętności wymagane na rynku pracy m in marketing informatyka przedmioty prawno ekonomiczne Po uzyskaniu dyplomu możesz pracować w szkolnictwie biurach tłumaczy kolegiach i szkołach językowych biurach turystycznych instytucjach Unii Europejskiej wydawnictwach w redakcjach gazet i innych mediach

  Original URL path: http://www.ahe.lodz.pl/filologia/specjalnosci (2012-07-08)
  Open archived version from archive

 • Filologia - wykładowcy | Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
  Rzecznik niepełnosprawnych Rzecznik praw studenta Księgarnia naukowa Biblioteka Przychodnia Noclegi Biuro karier Inkubator Ahe art Live Edu Aktualności Działalność naukowa Katedry Konferencje Centrum Naukowe ds KRK Projekty europejskie i współpraca międzynarodowa Wydawnictwo Czasopisma Dla biznesu Zorganizuj konferencję Współpraca z Biurem Karier Arterion Studio TV Partnerzy Akademii Wynajem sal ESE Metody kształcenia Zalecenia UE źródłem zmian w modelu edukacji Głębokość zmian w kształceniu Kompetencje AHE w zakresie ESE Przykłady kształcenia według ESE Rekrutacja Europejskie Standardy Edukacyjne Tablet od 1 zł czytaj więcej Kierunek Filologia STUDIUJ NA KIERUNKU FILOLOGIA czytaj więcej Previous Pause Następne Filologia wykładowcy Filologia angielska Na specjalizacji filologia angielska zajęcia prowadzą m in prof zw dr hab Krystyna Kujawińska Courtney prof dr hab Kamila Turewicz prof dr hab Jadwiga Maszewska prof dr hab Slavka Tomascikova prof dr hab Antoni Paliński dr Krzysztof Kasprzyk dr Wiktor Gonet dr Tetiana Derkacz Padiasek dr Agnieszka Stanecka dr Monika Rymaszewska Filologia germańska Na specjalizacji filologia germańska zajęcia prowadzą m in prof dr hab Zenon Weigt prof dr Frank Schuster dr Małgorzata Świderska dr Adam Sitarek dr Mariusz Milczarek Filologia Kierunek Specjalności Wykładowcy Opłaty Rekrutacja i dziekanat Prodziekan kierunku Doktorat Wydziały Wydział Humanistyczny Administracja Dziennikarstwo Filologia Filologia polska Pedagogika Pielęgniarstwo Politologia Wydział Artystyczny Grafika

  Original URL path: http://www.ahe.lodz.pl/filologia/wykladowcy (2012-07-08)
  Open archived version from archive

 • Filologia - opłaty | Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
  Stypendia i zapomogi Stypendia zagraniczne Rzecznik niepełnosprawnych Rzecznik praw studenta Księgarnia naukowa Biblioteka Przychodnia Noclegi Biuro karier Inkubator Ahe art Live Edu Aktualności Działalność naukowa Katedry Konferencje Centrum Naukowe ds KRK Projekty europejskie i współpraca międzynarodowa Wydawnictwo Czasopisma Dla biznesu Zorganizuj konferencję Współpraca z Biurem Karier Arterion Studio TV Partnerzy Akademii Wynajem sal ESE Metody kształcenia Zalecenia UE źródłem zmian w modelu edukacji Głębokość zmian w kształceniu Kompetencje AHE w zakresie ESE Przykłady kształcenia według ESE Rekrutacja Europejskie Standardy Edukacyjne Tablet od 1 zł czytaj więcej Kierunek Filologia STUDIUJ NA KIERUNKU FILOLOGIA czytaj więcej Previous Pause Następne Filologia opłaty Studia stacjonarne ŁÓDŹ I stopnia 420 zł miesięczna rata płatne przez 12 miesięcy dla studentów specj nauczycielska 525 zł II stopnia 430 zł miesięczna rata płatne przez 12 miesięcy dla studentów specj nauczycielska 560 zł Studia niestacjonarne ŁÓDŹ I stopnia 370 zł miesięczna rata płatne przez 12 miesięcy dla studentów specj nauczycielska 445 zł II stopnia 390 zł miesięczna rata płatne przez 12 miesięcy dla studentów specj nauczycielska 485 zł Filologia Kierunek Specjalności Wykładowcy Opłaty Rekrutacja i dziekanat Prodziekan kierunku Doktorat Wydziały Wydział Humanistyczny Administracja Dziennikarstwo Filologia Filologia polska Pedagogika Pielęgniarstwo Politologia Wydział Artystyczny Grafika Kulturoznawstwo Taniec Wydział IZiT Transport Nasze

  Original URL path: http://www.ahe.lodz.pl/filologia/oplaty (2012-07-08)
  Open archived version from archive

 • Filologia - rekrutacja i dziekanat | Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
  Ahe art Live Edu Aktualności Działalność naukowa Katedry Konferencje Centrum Naukowe ds KRK Projekty europejskie i współpraca międzynarodowa Wydawnictwo Czasopisma Dla biznesu Zorganizuj konferencję Współpraca z Biurem Karier Arterion Studio TV Partnerzy Akademii Wynajem sal ESE Metody kształcenia Zalecenia UE źródłem zmian w modelu edukacji Głębokość zmian w kształceniu Kompetencje AHE w zakresie ESE Przykłady kształcenia według ESE Rekrutacja Europejskie Standardy Edukacyjne Tablet od 1 zł czytaj więcej Kierunek Filologia STUDIUJ NA KIERUNKU FILOLOGIA czytaj więcej Previous Pause Następne Filologia rekrutacja i dziekanat Biuro rekrutacji AHE w Łodzi piątek 09 03 2012 Akademia Humanistyczno Ekonomiczna w Łodzi Biuro Rekrutacji Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8 00 16 00 Kontakt telefoniczny fax 48 42 63 15 800 48 42 63 15 801 Infolinia 801 080 888 E mail rekrutacja ahe lodz pl Adres 90 212 Łódź ul Sterlinga 26 pok K016 Dziekanat kierunku Filologia czwartek 22 03 2012 Akademia Humanistyczno Ekonomiczna w Łodzi Dziekanat kierunku Filologia Kontakt telefoniczny fax 48 42 63 15 867 48 42 63 15 985 E mail filologia ahe lodz pl Adres 90 212 Łódź ul Sterlinga 26 pok K008 Filologia Kierunek Specjalności Wykładowcy Opłaty Rekrutacja i dziekanat Prodziekan kierunku Doktorat Wydziały Wydział

  Original URL path: http://www.ahe.lodz.pl/filologia/rekrutacja (2012-07-08)
  Open archived version from archive

 • Filologia - prodziekan kierunku | Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
  Dział Obsługi Finansowej Stypendia i zapomogi Stypendia zagraniczne Rzecznik niepełnosprawnych Rzecznik praw studenta Księgarnia naukowa Biblioteka Przychodnia Noclegi Biuro karier Inkubator Ahe art Live Edu Aktualności Działalność naukowa Katedry Konferencje Centrum Naukowe ds KRK Projekty europejskie i współpraca międzynarodowa Wydawnictwo Czasopisma Dla biznesu Zorganizuj konferencję Współpraca z Biurem Karier Arterion Studio TV Partnerzy Akademii Wynajem sal ESE Metody kształcenia Zalecenia UE źródłem zmian w modelu edukacji Głębokość zmian w kształceniu Kompetencje AHE w zakresie ESE Przykłady kształcenia według ESE Rekrutacja Europejskie Standardy Edukacyjne Tablet od 1 zł czytaj więcej Kierunek Filologia STUDIUJ NA KIERUNKU FILOLOGIA czytaj więcej Previous Pause Następne Filologia prodziekan kierunku Prodziekan ds Ogólnych kierunku Filologia czwartek 22 03 2012 Akademia Humanistyczno Ekonomiczna w Łodzi Prodziekan ds Ogólnych kierunku Filologia dr Mariusz Milczarek dyżur poniedziałek 12 00 14 00 piątek 13 30 15 00 Kontakt telefoniczny fax 48 42 631 50 42 fax 48 42 631 58 34 E mail mmilczarek ahe lodz pl Adres 90 212 Łódź ul Sterlinga 26 pokój K 104 Filologia Kierunek Specjalności Wykładowcy Opłaty Rekrutacja i dziekanat Prodziekan kierunku Doktorat Wydziały Wydział Humanistyczny Administracja Dziennikarstwo Filologia Filologia polska Pedagogika Pielęgniarstwo Politologia Wydział Artystyczny Grafika Kulturoznawstwo Taniec Wydział IZiT Transport Nasze Video Zobacz jak

  Original URL path: http://www.ahe.lodz.pl/filologia/prodziekan-kierunku (2012-07-08)
  Open archived version from archive