archive-pl.com » PL » K » KARDIOSERWIS.PL

Total: 464

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Zespół WPW, preekscytacji :: Kardioserwis PL
  rytmu komór a to z kolei może powodować bezpośrednie zagrożenie Nagłym Zatrzymaniem Krążenia NZK w mechanizmie migotania komór Arytmia oprócz kołatania serca może spowodować osłabienie duszność ból w klatce piersiowej zasłabnięcia i utratę przytomności oraz związane z nią upadek potłuczenie lub złamania Zespół WPW następstwa Zespół preekscytacji na skutek zaburzeń rytmu serca może znacznie obniżać jakość życia powodować inne poważne powikłania a nawet przyczyniać się do przedwczesnej śmierci W wielu przypadkach można jednak temu zapobiec lub znacznie poprawić jakość życia wcześniej rozpoznając chorobę i podejmując właściwe leczenie Badania w zespole WPW U każdej osoby ze stwierdzoną arytmią należy poznać jej przyczynę Oprócz dokładnego badania lekarskiego należy więc wielokrotnie powtarzać badanie EKG U pacjentów ze stwierdzonym zespołem preekscytacji i z objawami klinicznymi lub stwierdzoną arytmią konieczna jest konsultacja w specjalistycznym ośrodku celem kwalifikacji do badania elektrofizjologicznego W celu oceny stanu serca i płuc wykonuje się badania RTG klatki piersiowej i ECHO serca W celu oceny występowania zaburzeń rytmu serca należy wykonać EKG metodą Holtera Leczenie zespołu WPW Osoby bez objawów klinicznych i bez arytmii nie wymagają leczenia a jedynie obserwacji Osoby z objawami i lub arytmiami specjalista na podstawie obrazu klinicznego wcześniej udokumentowanej arytmii decyduje o sposobie leczenia A leczenie farmakologiczne lub B niefarmakologiczne inwazyjne badanie elektrofizjologiczne serca i ablacja RF bardzo wysoka skuteczność pełne wyleczenie około 90 przypadków Leki najczęściej podawane w leczeniu zespołu WPW to Neo Gilurytmal obecnie niedostępny w Polsce Sotalol Amiodarone Beta blokery Inne indywidualnie dostosowane dla potrzeb każdego pacjenta UWAGA Leki które nie powinny być podawane w zespole WPW szczególnie w częstoskurczu to Digoksyna Werapamil Leczenie zabiegowe inwazyjne kardiowersja elektryczna celem umiarowienia migotania przedsionków lub częstoskurczu źle tolerowanego przez chorego ablacja RF Zespół WPW co robić gdy lekarz rodzinny rozpozna chorobę Należy poprosić o skierowanie do specjalisty kardiologa pomimo leczenia arytmia nawraca Warto skonsultować się w specjalistycznym ośrodku kardiologicznym objawy są bardzo niepokojące duszność słyszalne bulgotanie w klatce piersiowej widoczne zasinienie twarzy zasłabnięcie utrata przytomności Należy natychmiast wezwać pogotowie Zespół WPW o co pytać lekarza O bezpieczeństwo pracy i życia Należy wiedzieć czy wysiłek fizyczny i jaką pracę praca przy obsłudze maszyn i urządzeń na wysokości za kierownicą można wykonać w miarę bezpiecznie O badania dodatkowe EKG ECHO Holter badanie elektrofizjologiczne serca O możliwość leczenia niefarmakologicznego inwazyjnego ablacja RF Jest to najskuteczniejsza metoda leczenia w tym przypadku O ewentualne działania uboczne przepisywanych leków Każdy lek może wywoływać różne skutki uboczne Należy poinformować lekarza o wszystkich swoich chorobach i dolegliwościach choćby wydawały się bez związku z chorobą serca Przyjmowane leki mogą mieć zły wpływ na te stany O poziom cholesterolu cukru ciśnienie tętnicze krwi Są to czynniki ryzyka wymagające leczenia w razie podwyższonych wartości O dietę Bardzo ważne jest prawidłowe odżywianie się w celu utrzymania prawidłowych wartości poziomu cholesterolu cukru oraz ciśnienia tętniczego krwi O ewentualne leczenie uzależnienia od nikotyny Dostępne są leki wspomagające rzucanie palenia Zespół WPW co trzeba wiedzieć Zespół preekscytacji można leczyć a nawet wyleczyć skutecznie Najlepiej zrobi to specjalista kardiolog Należy dostosować wielkość wysiłku fizycznego Jego rodzaj i intensywność należy ustalić z lekarzem

  Original URL path: http://www.kardioserwis.pl/page.php/1/0/show/49/zespol_WPW_preekscytacji.html (2016-05-02)
  Open archived version from archive


 • Blok serca :: Kardioserwis PL
  zatokowo przedsionkowe połączenie rozrusznika z przedsionkami serca są dość trudne do rozpoznania Powodują wypadanie skurczy serca okresowy brak skurczu lub zwolnienie pracy serca II Bloki przedsionkowo komorowe połączenie przedsionków i komór serca pęczek Hisa 1 Pierwszego stopnia zwolnienie przewodzenia impulsu elektrycznego z przedsionków do komór Z reguły nie stanowi to istotnego problemu klinicznego 2 Drugiego stopnia dzielimy go jeszcze na dwie postacie w jednej typu Wenckebacha dochodzi do okresowego braku przewodzenia pobudzającego impulsu do komór serca co prowadzi do wypadania skurczu serca W drugiej postaci typ Mobitza impuls nie dociera do komór w stałym rytmie np 2 1 tzn na dwa skurcze przedsionków przypada tylko jeden skurcz komór serca 3 Trzeciego stopnia inaczej całkowity blok serca polega na stałym lub okresowym zupełnym braku przechodzenia impulsu z przedsionków do komór Powoduje to uruchomienie awaryjnego rozrusznika serca który jednak jest mniej wydajny i serce bije zbyt wolno nawet 20 razy na minutę Czasami rozrusznik awaryjny nie podejmuje pracy i dochodzi do zatrzymania pracy serca III Bloki odnóg pęczka Hisa Pęczek Hisa dzieli się na prawą i lewą odnogę która następnie dzieli się na wiązki przednią pośrednią i tylną Następstwem jest pogorszenie synchronizacji skurczu prawej i lewej komory serca Nie powodują one jednak zwolnienia pracy serca Blok serca diagnostyka i postępowanie Bloki serca występujące stale stwierdza się w zwykłym zapisie EKG natomiast te występujące okresowo można wykryć w całodobowym badaniu metodą Holtera Po stwierdzeniu istnienia bloku należy odszukać jego przyczynę i leczyć Bloki serca mogą być wrodzone lub pojawić się na skutek choroby lub uszkodzenia serca Czasami nie ma uchwytnej przyczyny Mogą być także wynikiem działania niektórych leków jak np beta blokery antagoniści wapnia leki antyartymiczne Rozrusznik serca stymulator wszczepia się w bloku całkowitym III stopnia z wyjątkiem bloku wrodzonego jeśli jest dobrze tolerowany i w bloku II stopnia typu Mobitza W pozostałych

  Original URL path: http://www.kardioserwis.pl/page.php/1/0/show/185/blok_serca.html (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Choroby genetyczne serca (dziedziczne) :: Kardioserwis PL
  to między innymi część przypadków choroby wieńcowej nadciśnienia tętniczego niewydolności serca hiperlipidemii mieszanej czy otyłości Zaburzenia chromosomalne w przebiegu zespołu Downa Di George a Noonan LEOPARD Williamsa i wielu innych prowadzą po powstawania często bardzo złożonych wad wrodzonych serca i wielkich naczyń Choroby genetyczne serca manifestują się nieprawidłowościami budowy przegród serca ubytki zastawek zwężenia niedomykalność dużych naczyń tętniaki przełożenie ubytki przerostem lub powiększeniem serca Choroby genetyczne serca często prowadzą to powstawania arytmii i zaburzeń przewodzenia Proces miażdżycowy także wydaje się mieć pewne podłoże genetyczne Choroby genetyczne serca mogą się ujawniać już przy urodzeniu w czasie dorastania lub dopiero w wieku dorosłym W niektórych przypadkach nie dochodzi do ujawnienia się choroby Zależne jest to od typu defektu ale także od wpływu dodatkowych czynników genetycznych i środowiskowych Choroby genetyczne serca związane są często z trudną i kosztowną diagnostyką W wielu przypadkach choroba nasila się z wiekiem i może prowadzić do rozwoju niewydolności serca i lub przedwczesnej śmierci Choroby genetyczne serca niosą ze sobą ryzyko nagłej śmierci sercowej w przebiegu groźnej arytmii lub pęknięcia aorty Dlatego po rozpoznaniu choroby uwarunkowanej genetycznie bardzo ważna jest ocena ryzyka wystąpienia takiego powikłania Chorym w dobrym stanie z wysokim ryzykiem można zaproponować zabiegowe postępowanie zapobiegawcze wszczepienie kardiowertera w przypadku arytmii czy profilaktyczną operację aorty w zespole Marfana Arytmogenne wyzwalające zaburzenia rytmu serca choroby genetyczne serca przebiegają często w sposób nieprzewidywalny U tych chorych należy doradzić unikanie czynników wyzwalających arytmię takich jak np wysiłek fizyczny w arytmogennej kardiomiopatii prawej komory czy stosowanie pewnych leków u osób z wydłużonym QT Choroby genetyczne serca często wymagają także przeprowadzenia badań u krewnych I stopnia Bardzo ważne jest tzw poradnictwo genetyczne czyli ocena wystąpienia choroby u dzieci chorego i poinformowaniu o jej typowych skutkach co ma wpływ na podjęcie lub nie prokreacji Ryzyko ujawnienia się choroby genetycznej u dzieci zależy od typu

  Original URL path: http://www.kardioserwis.pl/page.php/1/0/show/384/choroby_genetyczne_dziedziczne_serca.html (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Postępująca choroba układu przewodzącego serca :: Kardioserwis PL
  częsta choroba serca o podłożu genetycznym Choroba dziedziczy się w sposób autosomalny dominujący Defekt prowadzi po postępującego zwalniania szybkości przewodzenia impulsów elektrycznych prowadząc do powstawania bloków serca Choroba zwykle ujawnia się u osób starszych Postępująca choroba układu przewodzącego serca powoduje objawy związane z bradykardią osłabienie zawroty głowy omdlenia Leczeniem jest wszczepienie rozrusznika serca w momencie wystąpienia zaawansowanego bloku serca II lub III Postępująca choroba układu przewodzącego serca jest główną przyczyną

  Original URL path: http://www.kardioserwis.pl/page.php/1/0/show/397/post%C4%99puj%C4%85ca_choroba_uk%C5%82adu_przewodz%C4%85cego_serca.html (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Polimorficzny katecholaminergiczny częstoskurcz komorowy :: Kardioserwis PL
  komorowy arytmia związana z adrenaliną Polimorficzny katecholaminergiczny częstoskurcz komorowy to rzadka wrodzona choroba serca o podłożu genetycznym która polega na zaburzeniu przepływu prądów jonowych w mięśniu sercowym na skutek mutacji białka budującego jeden z komórkowych kanałów jonowych Dotychczas znamy 2 mutacje powodujące zaburzenia elektryczne przy zachowanej prawidłowej budowie i funkcji skurczowo rozkurczowej serca Polimorficzny katecholaminergiczny częstoskurcz komorowy zwykle ujawnia się już w okresie młodzieńczym Objawy jakie powoduje polimorficzny katecholaminergiczny częstoskurcz komorowy to kołatania serca zawroty głowy omdlenia do nagłej śmierci sercowej włącznie Arytmia wyzwalana jest wysiłkiem lub emocjami Polimorficzny katecholaminergiczny częstoskurcz komorowy rozpoznaje się na podstawie zapisu EKG w czasie arytmii W diagnostyce ważny jest test wysiłkowy i badanie EKG metodą Holtera Badania genetyczne są mało dostępne i drogie ale mogą być pomocne Obecnie podstawowym leczeniem jest podawanie beta blokerów i innych leków antyarytmicznych U chorych z tą wadą należy rozważyć wszczepienie kardiowertera defibrylatora Ponieważ polimorficzny katecholaminergiczny częstoskurcz komorowy jest chorobą genetyczną po postawieniu takiego rozpoznania należy skierować na badanie w tym kierunku najbliższych krewnych chorego Polimorficzny katecholaminergiczny częstoskurcz komorowy to skomplikowane zagadnienie dlatego chorzy powinni pozostawać pod opieką ośrodka elektrofizjologicznego Stwierdzono u Ciebie polimorficzny katecholaminergiczny częstoskurcz komorowy kliknij tutaj aby znaleźć kardiologa Piotr Bręborowicz 2009 06 14 aktualizacja 2010

  Original URL path: http://www.kardioserwis.pl/page.php/1/0/show/389/polimorficzny_katecholaminergiczny_cz%C4%99stoskurcz_komorowy.html (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Zespół Brugadów :: Kardioserwis PL
  częściej ujawnia się u mężczyzn Zespół Brugadów powoduje zaburzenia elektryczne przy zachowanej prawidłowej budowie i funkcji skurczowo rozkurczowej serca Zespół Brugadów może występować w postaciach mieszanych z zespołem długiego QT czy choroby układu przewodzącego Zespół Brugadów na skutek opisanych powyżej zaburzeń może prowadzić do powstawania wielokształtnych częstoskurczy komorowych które mogą prowadzić do zatrzymania akcji serca w mechanizmie migotania komór Zespół Brugadów najczęściej ujawnia się pomiędzy 20 a 40 rokiem życia Objawy jakie powoduje zespół Brugadów to kołatania serca zawroty głowy omdlenia do nagłej śmierci sercowej włącznie Arytmia pojawia się najczęściej w czasie spoczynku i w nocy W części przypadków zespół Brugadów jest bezobjawowy Zespół Brugadów rozpoznaje się na podstawie zapisu EKG w którym obserwuje się charakterystyczne uniesienie odcinka ST w odprowadzeniach V1 3 typ 1 Zespół Brugadów typy 2 i 3 jest mniej charakterystyczny i wymaga odróżnienia o wielu innych zaburzeń Zmiany w EKG mogą być zmienne a nawet okresowo nie występować dlatego jeśli podejrzewa się zespół Brugadów wykonuje się lekowy test prowokacyjny w celu ujawnienia typowego obrazu EKG typ 1 Badanie EKG metodą Holtera może wykazać bez skąpoobjawowe częstoskurcze komorowe Badania genetyczne są mało dostępne i nie rozstrzygające Obecnie nie ma skutecznych leków zapobiegających nagłej śmierci do której może prowadzić zespół Brugadów Jedynym skutecznym postępowaniem obecnie jest wszczepienie kardiowertera defibrylatora u chorych z wysokim ryzykiem zgonu Do grupy wysokiego ryzyka zalicza się chorych u których doszło do zatrzymania akcji serca w przebiegu arytmii zreanimowanych chorych ze spontanicznymi zmianami EKG zespół Brugadów typ 1 i omdleniami lub z zarejestrowanym częstoskurczem komorowym Każdy chory u którego rozpoznano zespół Brugadów powinien przechodzić okresowo ocenę ryzyka ponieważ z czasem mogą pojawić się omdlenia czy zmiany w EKG kwalifikujące do wszczepienia kardiowertera Urządzenie to nie jest wszczepiane u wszystkich chorych u których stwierdzono zespół Brugadów nie tylko ze względu na koszt ale przede wszystkim

  Original URL path: http://www.kardioserwis.pl/page.php/1/0/show/385/zesp%C3%B3%C5%82_brugad%C3%B3w.html (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Zespół Marfana :: Kardioserwis PL
  zaburzeń prowadzi do zmian w wielu narządach najczęściej w szkielecie sercu tętnicach i oczach Chorzy na Zespół Marfana są zwykle wysocy szczupli z długimi kończynami i palcami palce pająkowate Dla zespołu Marfana charakterystyczna jest nadmierna ruchomość w stawach skrzywienie kręgosłupa i przepukliny oponowo rdzeniowe Często obserwuje się przemieszczenie soczewki oka W zakresie układu krążenia zespół Marfana wiąże się z nadmierną wiotkością zastawek ich wypadaniem i niedomykalnością ale przede wszystkim z poszerzeniem aorty prowadzącym do powstania tętniaka i lub rozwarstwienia które jest przyczyną przedwczesnej śmierci u tych chorych Do poszerzenia aorty dochodzi u około 60 80 chorych na zespół Marfana przy czym powstanie tętniaka obserwuje się zwykle do 19 roku życia chociaż opisano pacjentów u których powstał on około 40 roku życia Wielu chorych na zespół Marfana nie rozwija powikłań kardiologicznych Zespół Marfana jest często trudny do rozpoznania jeśli objawy szkieletowe są słabo widoczne Z drugiej strony marfanoidalna budowa ciała występuje także w innych chorobach Zespół Marfana rozpoznaje się na podstawie kryteriów klinicznych w których trzeba wykazać zajęcie co najmniej 3 układów narządów w tym szkieletu 2 jeśli choroba występuje rodzinnie W diagnostyce objawów kardiologicznych zespołu Marfana wykorzystuje się ECHO serca rezonans magnetyczny i tomografię komputerową Badania genetyczne są mało dostępne i drogie ale mogą być pomocne Obecnie podstawowym leczeniem zmniejszającym tempo poszerzania aorty u chorych na zespół Marfana jest podawanie beta blokerów lub innych leków zwalniających tętno Operacyjnie leczy się wszystkie objawowe pęknięte czy rozwarstwione tętniaki aorty Zapobiegawczo wykonuje się także operacje u chorych na zespół Marfana u których średnica opuszki aorty przekroczy 50 55mm Chorym na zespół Marfana zaleca się unikanie nadmiernych wysiłków fizycznych przebywania na dużych wysokościach i nurkowania Ciąża zwiększa ryzyko rozwarstwienia aorty dlatego ciężarne z zespołem Marfana muszą pozostawać pod ścisłym nadzorem kardiologicznym Każdy chory u którego rozpoznano zespół Marfana powinien pozostawać pod kontrolą ośrodka kardiologicznego

  Original URL path: http://www.kardioserwis.pl/page.php/1/0/show/392/zesp%C3%B3%C5%82_marfana.html (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Zespół skróconego QT :: Kardioserwis PL
  Prawidłowy skorygowany QT wynosi pomiędzy 300 a 440 milisekund Zespół skróconego QT to rzadka wrodzona choroba serca o podłożu genetycznym która znana jest od kilku lat dlatego wiedza na jego temat jest bardzo skromna Zespół skróconego QT polega na zaburzeniu przepływu prądów jonowych w mięśniu sercowym na skutek mutacji białka budującego jeden z kanałów jonowych błony komórkowej Dotychczas znamy dopiero 2 mutacje odpowiedzialne za zespół skróconego QT Zespół skróconego QT powoduje zaburzenia elektryczne przy zachowanej prawidłowej budowie i funkcji skurczowo rozkurczowej serca Wrodzony zespół skróconego QT na skutek opisanych powyżej zaburzeń może prowadzić do powstawania arytmii serca tj migotanie przedsionków częstoskurcz komorowy który może prowadzić do zatrzymania akcji serca w mechanizmie migotania komór Objawy jakie powoduje zespół skróconego QT to kołatania serca zawroty głowy omdlenia do nagłej śmierci sercowej włącznie Zespół skróconego QT rozpoznaje się na podstawie zapisu EKG w którym obserwuje się skrócenie odstępu QT skorygowanego do częstości akcji serca 300ms Badania genetyczne są mało dostępne i drogie ale mogą być pomocne U chorych u których rozpoznano zespół skróconego QT należy rozważyć wszczepienie kardiowertera defibrylatora Jednak działanie tego urządzenia może napotykać na problemy związane z napadami migotania przedsionków i wysokimi załamkami T co powoduje fałszywe rozpoznanie groźnej arytmii Ponieważ

  Original URL path: http://www.kardioserwis.pl/page.php/1/0/show/288/zesp%C3%B3%C5%82_skr%C3%B3conego_QT.html (2016-05-02)
  Open archived version from archive