archive-pl.com » PL » H » HOSPICJUMJUDYTADEUSZA.PL

Total: 10

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Hospicjum im. św. Tadeusza Judy
  16 00 OGĂ LNE ZASADY ROZLICZANIA PIT Ăłw Chcesz przekazaÄ 1 Swojego podatku to bardzo proste w zeznaniu podatkowym PIT 36 PIT 37 lub PIT 28 wpisz Numer KRS 0000301989 Wpisz kwotÄ wpĹ aty nie wiÄ kszÄ niĹź wyliczony 1 podatku dochodowego zaokrÄ glonÄ do peĹ nych dziesiÄ tek groszy w dóŠ Kto moĹźe wpĹ aciÄ 1 Podatnicy podatku dochodowego od osĂłb fizycznych Podatnicy opodatkowani ryczaĹ tem od przychodĂłw ewidencjonowanych Podatnicy prowadzÄ cy jednoosobowÄ dziaĹ alnoĹ Ä gospodarczÄ i korzystajÄ cy z liniowej 19 procentowej stawki podatku  Dodatkowe informacje Organizacje ktĂłre majÄ prawo otrzymywaÄ 1 moĹźna znaleĹşÄ na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki SpoĹ ecznej PieniÄ dze 1 naleĹźnego podatku wĹ aĹ ciwy urzÄ d skarbowy przekazuje na konto organizacji w terminie do 3 miesiÄ cy Z wyliczonej kwoty potrÄ cone zostajÄ koszty przelewu Podatnik nie moĹźe podzieliÄ swojego 1 pomiÄ dzy kilka organizacji 1 moĹźna przekazaÄ tylko w zeznaniach podatkowych zĹ oĹźonych w terminie do 30 kwietnia kaĹźdego roku Darowizna od osĂłb fizycznych Osoba fizyczna moĹźe odliczyÄ darowiznÄ na ochronÄ zdrowia do wysokoĹ ci nie przekraczajÄ cej 6 dochodu zgodnie z art 26 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osĂłb fizycznych Darowizna od osĂłb

  Original URL path: http://www.hospicjumjudytadeusza.pl/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Hospicjum im. św. Tadeusza Judy
  a na terenie wojewĂłdztwa pomorskiego juĹź od 2004 roku Ĺ wiadczymy wszechstronnÄ caĹ oĹ ciowÄ opiekÄ domowÄ nad pacjentami cierpiÄ cymi na nieuleczalne nie poddajÄ ce siÄ leczeniu przyczynowemu postÄ pujÄ ce choroby gĹ Ăłwnie choroby nowotworowe Opieka sprawowana jest przez posiadajÄ cych bardzo duĹźe doĹ wiadczenie zawodowe pielÄ gniarki i lekarzy Obejmuje ona uĹ mierzanie bĂłlu i innych objawĂłw Ĺ agodzenie cierpieĹ psychicznych duchowych i socjalnych oraz wspomaganie rodziny chorych podczas trwania choroby ZarĂłwno lekarze jak i pielÄ gniarki to osoby posiadajÄ ce kilkunastoletnie doĹ wiadczenie w pracy klinicznej wspóŠpracujÄ ce z wybitnym twĂłrcÄ i zaĹ oĹźycielem opieki paliatywnej w Polsce Ĺ p ks Eugeniuszem Dutkiewiczem Przez wieloletniÄ wykonywanÄ z niezwykĹ ym oddaniem pracÄ wykazali siÄ oni bardzo dobrym przygotowaniem do peĹ nionego powoĹ ania i udzielania pomocy w sytuacjach najtrudniejszych Swoje powoĹ anie w udzielaniu wysokospecjalistycznej pomocy nasz personel realizuje na dwa sposoby tj poprzez poznanie i zrozumienie PeĹ ne poznanie drugiego czĹ owieka nie jest moĹźliwe bez zaufania Zaufanie jest bowiem tÄ wartoĹ ciÄ dziÄ ki ktĂłrej moĹźliwe staje siÄ nawiÄ zanie wiÄ zi bez ktĂłrej trudno jest dotrzeÄ do Ĺ wiata bĂłlu cierpienia i choroby drugiego czĹ owieka NajwaĹźniejsze dla naszego personelu jest wspĂłlne trwanie

  Original URL path: http://www.hospicjumjudytadeusza.pl/?page=onas (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Św. Tadeusz Juda
  tego jaĹ nieje szczegĂłlniej w jego LiĹ cie apostolskim Daleki od tego by siÄ mieniÄ krewnym Jezusa jak byĹ o w istocie nazywa sam siebie Jego sĹ ugÄ OdznaczaĹ siÄ wielkÄ gorliwoĹ ciÄ dla nauki Chrystusowej i dla sprawy zbawienia dusz ApostoĹ owaĹ wĹ rĂłd wielu utrapieĹ i przeĹ ladowaĹ w Judei Samarii Idumei a najwiÄ cej w Mezopotamii W tej to krainie wedĹ ug podania â dzikie i swawolne ludy doprowadziĹ do naprawy obyczajĂłw i poddaĹ sĹ odkiemu jarzmu nauki Chrystusowej WedĹ ug Ĺ w Paulina z Noli apostoĹ owaĹ on takĹźe w Afryce W czasie swoich podróşy zapaliĹ wiele dusz ogniem miĹ oĹ ci i wiele z nich zjednaĹ dla Zbawiciela jaĹ niaĹ mocÄ czynienia cudĂłw Nic teĹź dziwnego Ĺźe wzmagaĹ a siÄ ku niemu nienawiĹ Ä niewiernych i to ona wĹ aĹ nie byĹ a przyczynÄ jego mÄ czeĹ skiej Ĺ mierci CiaĹ o Ĺ wiÄ tego Judy zastaĹ o z czasem przewiezione do Rzymu i do dziĹ znajduje siÄ w Bazylice Ĺ wiÄ tego Piotra gdzie doznaje wielkiej czci PapieĹź PaweĹ III w brewe z 22 wrzeĹ nia 1548 r udzieliĹ odpustu zupeĹ nego tym ktĂłrzy odwiedzajÄ jego grĂłb w dniu jego Ĺ wiÄ ta czyli 28 paĹşdziernika Od najdawniejszych czasĂłw Ĺ w Juda Tadeusz uchodziĹ za patrona w sprawach beznadziejnych a doĹ wiadczenie pokazaĹ o tysiÄ ce razy Ĺźe naboĹźeĹ stwo do niego i jego wstawiennictwo znalazĹ o u Boga cudowne wysĹ uchanie nawet w takich okolicznoĹ ciach gdy juĹź â wedĹ ug ludzkiej rachuby â Ĺźadnej nadziei nie byĹ o U Ĺ wiÄ tej Brygidy czytamy Ĺźe sam Jezus poleciĹ jej by siÄ z wielkÄ ufnoĹ ciÄ zwracaĹ a do Ĺ wiÄ tego Judy Tadeusza U jednego z mistrzĂłw Ĺźycia duchownego czytamy â CzeĹ Ä Ĺ wiÄ tego Judy Tadeusza wiele ucierpiaĹ a dla wspĂłlnoĹ ci imienia z Judaszem â zdrajcÄ i dlatego Zbawiciel chce podnieĹ Ä w sercach ludzkich czeĹ Ä ku temu Ĺ wiÄ temu udzielajÄ c za jego przyczynÄ i orÄ downictwem pomocy tym ktĂłrzy siÄ znajdujÄ w rozpaczliwie trudnym poĹ oĹźeniu Zaiste RÄ ka PaĹ ska dotknÄ Ĺ a tych ktĂłrzy czci tego ApostoĹ a ubliĹźyli Jeden z pisarzy zaĹ wiadcza â MiÄ dzy czcicielami Ĺ wiÄ tego Tadeusza chyba niewielu znajdziesz takich ktĂłrzy by w tym Ĺ wiÄ tym Apostole nie znaleĹşli natychmiastowej pomocy w chorobach w najciÄ Ĺźszych pokusach w najbardziej zakorzenionych zĹ ych naĹ ogach nawet w rozpaczy w uciskach smutkach niedostatku w zniewadze w ubĂłstwie a nawet w okolicznoĹ ciach gdzie w ogĂłle pomoc wydaĹ a siÄ juĹź niemoĹźliwÄ â WspaniaĹ y przykĹ ad naboĹźeĹ stwa ku temu ApostoĹ owi daĹ Ĺ w Bernard z Clairvaux ktĂłry caĹ e swoje Ĺźycie czciĹ relikwie Ĺ w Judy a przed Ĺ mierciÄ poleciĹ aby mu po Ĺ mierci poĹ oĹźono je na piersi do grobu ChciaĹ bowiem i po Ĺ mierci mieÄ w tym Apostole moĹźnego opiekuna tak jak za Ĺźycia miaĹ w nim obroĹ cÄ anielskiej cnoty i wielkiego orÄ downika we wszelakich potrzebach Jest rzeczÄ stwierdzonÄ

  Original URL path: http://www.hospicjumjudytadeusza.pl/?page=patron (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Fundacja im. św. Tadeusza Judy
  GdaĹ sku Informacje dodatkowe Statut fundacji Informacje dodatkowe Sprawozdanie finansowe za 2009 rok Informacje dodatkowe Sprawozdanie merytoryczne za 2009 rok rok Informacje dodatkowe Sprawozdanie finansowe za 2010 rok Informacje dodatkowe Sprawozdanie merytoryczne za 2010 rok Informacje dodatkowe Sprawozdanie finansowe za 2011 rok Informacje dodatkowe Sprawozdanie merytoryczne za 2011 rok Informacje dodatkowe Sprawozdanie finansowe za 2012 rok Informacje dodatkowe Sprawozdanie merytoryczne za 2012 rok Informacje dodatkowe Sprawozdanie finansowe za 2013 rok

  Original URL path: http://www.hospicjumjudytadeusza.pl/?page=fundacja (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • PrzekaĹź 1% podatku
  16 00 OGĂ LNE ZASADY ROZLICZANIA PIT Ăłw Chcesz przekazaÄ 1 Swojego podatku to bardzo proste w zeznaniu podatkowym PIT 36 PIT 37 lub PIT 28 wpisz Numer KRS 0000301989 Wpisz kwotÄ wpĹ aty nie wiÄ kszÄ niĹź wyliczony 1 podatku dochodowego zaokrÄ glonÄ do peĹ nych dziesiÄ tek groszy w dóŠ Kto moĹźe wpĹ aciÄ 1 Podatnicy podatku dochodowego od osĂłb fizycznych Podatnicy opodatkowani ryczaĹ tem od przychodĂłw ewidencjonowanych Podatnicy prowadzÄ cy jednoosobowÄ dziaĹ alnoĹ Ä gospodarczÄ i korzystajÄ cy z liniowej 19 procentowej stawki podatku  Dodatkowe informacje Organizacje ktĂłre majÄ prawo otrzymywaÄ 1 moĹźna znaleĹşÄ na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki SpoĹ ecznej PieniÄ dze 1 naleĹźnego podatku wĹ aĹ ciwy urzÄ d skarbowy przekazuje na konto organizacji w terminie do 3 miesiÄ cy Z wyliczonej kwoty potrÄ cone zostajÄ koszty przelewu Podatnik nie moĹźe podzieliÄ swojego 1 pomiÄ dzy kilka organizacji 1 moĹźna przekazaÄ tylko w zeznaniach podatkowych zĹ oĹźonych w terminie do 30 kwietnia kaĹźdego roku Darowizna od osĂłb fizycznych Osoba fizyczna moĹźe odliczyÄ darowiznÄ na ochronÄ zdrowia do wysokoĹ ci nie przekraczajÄ cej 6 dochodu zgodnie z art 26 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osĂłb fizycznych Darowizna od osĂłb

  Original URL path: http://www.hospicjumjudytadeusza.pl/?page=procent (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Pomagamy ludziom ciężko chorym
  14 1160 2202 0000 0001 0876 5100 Darowizny rzeczowe Darowizny rzeczowe takie jak sprzÄ t medyczny Ĺ rodki opatrunkowe meble ĹźywnoĹ Ä Ĺ rodki chemiczne i inne sÄ przekazywane najbardziej potrzebujÄ cym pacjentom i ich rodzinom naszym podopiecznym ktĂłrzy niejednokrotnie znajdujÄ siÄ w bardzo trudnej sytuacji finansowej Wszelkie darowizny moĹźna osobiĹ cie dostarczaÄ do naszego biura przy ul Aksamitnej 1 w GdaĹ sku lub kontaktowaÄ siÄ z nami telefonicznie w

  Original URL path: http://www.hospicjumjudytadeusza.pl/?page=pomoc (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Rehabilitacja osĂłb nieuleczalnie chorych
  miesiÄ cy od dnia powstania uszkodzenia uszkodzenia rdzenia krÄ gowego do 12 tu miesiÄ cy od dnia powstania uszkodzenia choroby przewlekle postÄ pujÄ ce â miopatie choroby demielinizacyjne stwardnienie rozsiane zapalenie wielomiÄ Ĺ niowe rdzeniowy zanik miÄ Ĺ ni reumatoidalne zapalenie stawĂłw choroby zwyrodnieniowe stawĂłw biodrowych lub kolanowych po zabiegach endoprotezoplastyki stawu â do 6 ciu miesiÄ cy od zabiegu zĹ amania w obrÄ bie koĹ czyn dolnych â do

  Original URL path: http://www.hospicjumjudytadeusza.pl/?page=rehabilitacja (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Msze Święte
  odbywaÄ siÄ bÄ dÄ msze Ĺ wiÄ te w intencji Ĺ p podopiecznych naszego Hospicjum 03 01 2016 godz 11 00 07 02 2016 godz 11 00 06 03 2016 godz 11 00 03 04 2016 godz 11 00 01 05 2016 godz 11 00 05 06 2016 godz 11 00 03 07 2016 godz 11 00 07 08 2016 godz 11 00 04 09 2016 godz 11 00 02

  Original URL path: http://www.hospicjumjudytadeusza.pl/?page=msze (2016-05-01)
  Open archived version from archive •