archive-pl.com » PL » G » G2P.PL

Total: 61

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ZSRR Informacje Historyczne
  republik Zimna Wojna Komentarze Maluch o Decentralizacja Maluch o Andropov i Czernienko Popularne Andropow Andropow i Czemienko Chruszczow Czernienko Doktryna Breżniewa G M Malenkow L B Kamieniew Liberalizacyjna polityka Chruszczowa N I Bucharin N S Chruszczow Okres spokoju proces destalinizacji Stalin W M Mołotow ZSRR Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich ZSRR byłe państwo w północnej Azji i we wschodniej Europie które w 1991 przeisto czyło się w niepodległe państwa takie jak

  Original URL path: http://www.zsrr-info.g2p.pl/ (2016-01-29)
  Open archived version from archive


 • ZSRR Informacje Historyczne » Andropow i Czemienko
  Zimna Wojna Komentarze Maluch o Decentralizacja Maluch o Andropov i Czernienko Popularne Andropow Andropow i Czemienko Chruszczow Czernienko Doktryna Breżniewa G M Malenkow L B Kamieniew Liberalizacyjna polityka Chruszczowa N I Bucharin N S Chruszczow Okres spokoju proces destalinizacji Stalin W M Mołotow Andropov i Czernienko Posted on 23rd Kwiecień 2011 in Andropow i Czemienko Andropov były szef KGB został wybrany na przywódcę KPZR w momencie śmierci Breżniewa w XI

  Original URL path: http://www.zsrr-info.g2p.pl/category/andropow-i-czemienko/ (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • ZSRR Informacje Historyczne » Decentralizacja
  Wojna Ojczyźniana Wzrost niezależitości republik Zimna Wojna Komentarze Maluch o Decentralizacja Maluch o Andropov i Czernienko Popularne Andropow Andropow i Czemienko Chruszczow Czernienko Doktryna Breżniewa G M Malenkow L B Kamieniew Liberalizacyjna polityka Chruszczowa N I Bucharin N S Chruszczow Okres spokoju proces destalinizacji Stalin W M Mołotow Decentralizacja Posted on 23rd Kwiecień 2011 in Decentralizacja Pomimo początkowego optymizmu dotyczacym możli wości stworzenia nowego bardziej zdecentralizowanego związku w miarę upływu czasu nadzieje na to malały Zaniepokojone skupianiem ekonomicznej i politycznej władzy przez Rosję niektóre z republik zaczę ły starać się o pełną niepodległość by uwolnić się od rosyjskiej dominacji i odmawiały podpisania no wych umów politycznych i gospodarczych Uczestnictwo w nowej Radzie Najwyższej i Radzie Państwa interesowało przedstawicieli najwyżej dziesięciu republik Jakkolwiek deklaracja intencji utrzymania wspólnej strefy ekonomicznej i międzyrep wolnego handlu by podtrzymać istniejącą kooperację między fabry kami była parafowana w X 1991 i miała obywa telskie oraz między etniczne przyzwolenie republiki okazały się niezdolne do uzgodnienia konkret nych szczegółów proponowanej unii ekonomicznej i politycznej W konsekwencji prezydent Gorbaczow zajmował pozycję marionetkowego przywódcy posiadają cego niewielką realną władzę chociaż jego pozy cja nieco się wzmocniła po powrocie Szewardna dzego na stanówisko ministra spraw zagranicznych w XI 1991 Coraz silniejszym

  Original URL path: http://www.zsrr-info.g2p.pl/category/decentralizacja/ (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • ZSRR Informacje Historyczne » Doktryna Breżniewa
  I Bucharin N S Chruszczow Okres spokoju proces destalinizacji Stalin W M Mołotow Doktryna Breżniewa Posted on 23rd Kwiecień 2011 in Doktryna Breżniewa Nowe konserwa tywne przywództwo skupiło się wokół LI Breż niewa sekretarz generalny KPZR A N Kosygi na premier N W Podgórnego i M A Susłowa Po objęciu władzy natychmiast porzuciło chruszczowskie reformy wewnątrzpartyjne przy wróciło też ścisłą cenzurę w sferze kultury Prio rytetem stała się ekspansja i

  Original URL path: http://www.zsrr-info.g2p.pl/category/doktryna-brezniewa/ (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • ZSRR Informacje Historyczne » Głasnost i pierestrojka
  Wojna Ojczyźniana Wzrost niezależitości republik Zimna Wojna Komentarze Maluch o Decentralizacja Maluch o Andropov i Czernienko Popularne Andropow Andropow i Czemienko Chruszczow Czernienko Doktryna Breżniewa G M Malenkow L B Kamieniew Liberalizacyjna polityka Chruszczowa N I Bucharin N S Chruszczow Okres spokoju proces destalinizacji Stalin W M Mołotow Głasnost i pierestrojka Posted on 23rd Kwiecień 2011 in Głasnost i pierestrojka Gorbaczow od 1987 dążyl do przyspieszenia realizacji swojego administracyjnego ekonomicznego

  Original URL path: http://www.zsrr-info.g2p.pl/category/glasnost-i-pierestrojka/ (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • ZSRR Informacje Historyczne » Inicjatywa rozbrojeniowa
  Decentralizacja Maluch o Andropov i Czernienko Popularne Andropow Andropow i Czemienko Chruszczow Czernienko Doktryna Breżniewa G M Malenkow L B Kamieniew Liberalizacyjna polityka Chruszczowa N I Bucharin N S Chruszczow Okres spokoju proces destalinizacji Stalin W M Mołotow Inicjatywa rozbrojeniowa Posted on 23rd Kwiecień 2011 in Inicjatywa rozbrojeniowa Wraz z min spraw zagr E Szewardnadze Gorbaczow zrobił zręczny użytek z zagr środków przekazu wystę pując przeciwko zbrojeniom w przestrzeni ko

  Original URL path: http://www.zsrr-info.g2p.pl/category/inicjatywa-rozbrojeniowa/ (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • ZSRR Informacje Historyczne » Koniec zimnej wojny
  Wielka Wojna Ojczyźniana Wzrost niezależitości republik Zimna Wojna Komentarze Maluch o Decentralizacja Maluch o Andropov i Czernienko Popularne Andropow Andropow i Czemienko Chruszczow Czernienko Doktryna Breżniewa G M Malenkow L B Kamieniew Liberalizacyjna polityka Chruszczowa N I Bucharin N S Chruszczow Okres spokoju proces destalinizacji Stalin W M Mołotow Koniec zimnej wojny Posted on 23rd Kwiecień 2011 in Koniec zimnej wojny Podczas szczy tu w Xli 1989 na Malcie Gorbaczow

  Original URL path: http://www.zsrr-info.g2p.pl/category/koniec-zimnej-wojny/ (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • ZSRR Informacje Historyczne » Następstwa puczu
  KPZR Ruchy niepodległościowe w republice Socjalizm rynkowy Gorbaczowa Socjalizm Stalina Wielka Wojna Ojczyźniana Wzrost niezależitości republik Zimna Wojna Komentarze Maluch o Decentralizacja Maluch o Andropov i Czernienko Popularne Andropow Andropow i Czemienko Chruszczow Czernienko Doktryna Breżniewa G M Malenkow L B Kamieniew Liberalizacyjna polityka Chruszczowa N I Bucharin N S Chruszczow Okres spokoju proces destalinizacji Stalin W M Mołotow Następstwa puczu Posted on 23rd Kwiecień 2011 in Następstwa puczu W wyniku nieudanego puczu struktury komunist uległy dezintegracji napotykając gwałtowną reakcję społ np spalono czerwone flagi zamieniając je na tradycyjne car skie symbole Prezydent Gorbaczow początkowo głosił swoją dalszą wiarę w zdyskredytowaną par tię komunist starając się wprowadzać tylko mini mum zmian wśród kadiy i w instytucjach Jednak pod presją opinii publicznej i Jelcyna którego au torytet bardzo wzrósł w kraju i za granicą przy znał że przeprowadzenie gruntownych reform jest konieczne W rezultacie nastąpiła likwidacja związku i ponowne jego ustanowienie na bardzo zmienionych i okrojonych zasadach Nowy rząd został dobrany przez Jelcyna Znalazło się w nim wielu radykalnych demokratów z Federacji Ros a ros premier I Siłajew został premierem Fede racji Ros Jelcyn ogłosił się zwierzchnikiem sił zbrojnych znajdujących się na terenie Federacji Ros i na sesji ros parlamentu wywarł

  Original URL path: http://www.zsrr-info.g2p.pl/category/nastepstwa-puczu/ (2016-01-29)
  Open archived version from archive