archive-pl.com » PL » F » FARBYGALANTY.PL

Total: 301

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Farby Galanty | Śnieżka
  600 osób i wytwarzaj cy rocznie oko o 90 mln litrów ró nego rodzaju wyrobów chemii budowlanej na rynek krajowy oraz rynki zagraniczne Wszystkie wyroby produkowane s w oparciu o System Zapewnienia Jako ci ISO 9001 http www sniezka pl Barwy natury Aug 23 12 Zamieszczone przez Farby Galanty 0 nie ka BARWY NATURY to wysokiej jako ci emulsyjna farba lateksowa charakteryzuj c si du si krycia bardzo wysok Zobacz

  Original URL path: http://www.farbygalanty.pl/start/oferta-sklep-hurtownia-krakow-skawina/farby-do-wnetrz-sklep-krakow/sniezka?tag=Barwy+natury (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Farby Galanty | Eko śnieżnobiała
  z zapraw cementowych cementowo wapiennych wapiennych gipsowych p yt gipsowo kartonowych drewnianych i z materia ów drewnopochodnych wewn trz pomieszcze Daje matowe nie nobia e i w pe ni pozwalaj ce oddycha cianom pow oki Nie powoduje podra nie jest przyjazna dla alergików oraz osób szczególnie wra liwych badania wykonane przez Zak ad Alergologii Klinicznej i rodowiskowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiello skiego potwierdzi y e emulsja ta nie wykazuje dzia

  Original URL path: http://www.farbygalanty.pl/start/oferta-sklep-hurtownia-krakow-skawina/farby-do-wnetrz-sklep-krakow/sniezka/p/eko-snieznobiala (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Farby Galanty | Śnieżka
  600 osób i wytwarzaj cy rocznie oko o 90 mln litrów ró nego rodzaju wyrobów chemii budowlanej na rynek krajowy oraz rynki zagraniczne Wszystkie wyroby produkowane s w oparciu o System Zapewnienia Jako ci ISO 9001 http www sniezka pl Eko śnieżnobiała Aug 23 12 Zamieszczone przez Farby Galanty 0 NIE KA EKO nie nobia a jest zawiesin pigmentów i wype niaczy w wodnej dyspersji ywicy akrylowej z dodatkiem rodków

  Original URL path: http://www.farbygalanty.pl/start/oferta-sklep-hurtownia-krakow-skawina/farby-do-wnetrz-sklep-krakow/sniezka?tag=Eko+%C5%9Bnie%C5%BCnobia%C5%82a (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Farby Galanty | Alpha Setaliet
  przez Farby Galanty 0 Dyspersyjno silikatowa farba matowa do stosowania na zewn trz i wewn trz pomieszcze Zastosowanie Do malowania pod o y mineralnych takich jak tynki cementowo wapienne tynki cementowe itp oraz do renowacji starych pow ok wapiennych silikatowych i mineralnych Idealna farba do malowania nowych obiektow budowlanych jak rownie renowacji budynkow starych i zabytkowych gdzie wymagana jest powierzchnia otwarta dyfuzyjnie Na pod o ach organicznych np starych pow okach wykonanych z farb dyspersyjnych konieczne jest wykonanie warstwy konwersyjnej produktem Sil Grund po odpowiednim przygotowaniu pod o a W a ciwo ci Produkt jest otwarty dyfuzyjnie dla pary wodnej ma wysok paroprzepuszczalno i nie powoduje napr e Jego podwy szona alkaliczno pH 11 praktycznie uniemo liwia porastanie elewacji pomalowanej Alpha Setaliet Dobrze kryje i jest odporny na dzia anie czynnikow atmosferycznych Matowy W a ciwo ci fizyczne wed ug DIN EN 1062 Po ysk G3 mat Grubo warstwy E2 50 i 100 Przepuszczalno pary wodnej V1 wysoka Przepuszczalno wody W2 rednia Tagi Alpha Setaliet Na zewnątrz Sikkens Start Aktualno ci O firmie Oferta Kontakt Nasze sklepy Projekt i Realizacja Chariot Built with Apostrophe Hurtownia farby lakiery Galanty Lucyna Copyright 2016 Wszystkie prawa zastrze one X W serwisie farbygalanty pl

  Original URL path: http://www.farbygalanty.pl/start/oferta-sklep-hurtownia-krakow-skawina/farby-zewnetrzne-fasadowe-sklep-krakow/sikkens/p/alpha-setaliet (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Farby Galanty | Sikkens
  konsekwentna orientacja na rozwi zania przysz o ciowe w ten sposób dba o najwy sz jako oferowanych produktów oraz zadowolenie klientów i partnerów Alpha Setaliet Sep 12 12 Zamieszczone przez Farby Galanty 0 Dyspersyjno silikatowa farba matowa do stosowania na zewn trz i wewn trz pomieszcze Zastosowanie Do malowania pod o y mineralnych takich Zobacz więcej Tagi Alpha Setaliet Na zewnątrz Sikkens Start Aktualno ci O firmie Oferta Kontakt Nasze

  Original URL path: http://www.farbygalanty.pl/start/oferta-sklep-hurtownia-krakow-skawina/farby-zewnetrzne-fasadowe-sklep-krakow/sikkens?tag=Alpha+Setaliet (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Farby Galanty | Sikkens
  zadowolenie klientów i partnerów Alpha Setaliet Sep 12 12 Zamieszczone przez Farby Galanty 0 Dyspersyjno silikatowa farba matowa do stosowania na zewn trz i wewn trz pomieszcze Zastosowanie Do malowania pod o y mineralnych takich Zobacz więcej Tagi Alpha Setaliet Na zewnątrz Sikkens Alphaloxan Flex Sep 12 12 Zamieszczone przez Farby Galanty 0 Silikonowa specjalistyczna farba fasadowa tworz ca elastyczne paroprzepuszczalne pow oki Zastosowanie Do wykonywania nowych oraz renowacyjnych elewacyjnych

  Original URL path: http://www.farbygalanty.pl/start/oferta-sklep-hurtownia-krakow-skawina/farby-zewnetrzne-fasadowe-sklep-krakow/sikkens?tag=Na+zewn%C4%85trz (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Farby Galanty | Sikkens
  Sikkens Sikkens pierwszy wybór w pow okach dekoracyjnych dla profesjonalistów Nie bez przyczyny Sikkens jest liderem rynku w wielu krajach Europy Wysoki poziom kompetencji technicznj innowacyjne techniki powlekania i konsekwentna orientacja na rozwi zania przysz o ciowe w ten sposób dba o najwy sz jako oferowanych produktów oraz zadowolenie klientów i partnerów Alpha Setaliet Sep 12 12 Zamieszczone przez Farby Galanty 0 Dyspersyjno silikatowa farba matowa do stosowania na zewn trz i wewn trz pomieszcze Zastosowanie Do malowania pod o y mineralnych takich Zobacz więcej Tagi Alpha Setaliet Na zewnątrz Sikkens Alphaloxan Flex Sep 12 12 Zamieszczone przez Farby Galanty 0 Silikonowa specjalistyczna farba fasadowa tworz ca elastyczne paroprzepuszczalne pow oki Zastosowanie Do wykonywania nowych oraz renowacyjnych elewacyjnych pow ok Zobacz więcej Tagi Alphaloxan Flex Na zewnątrz Sikkens Alphacaso Sep 12 12 Zamieszczone przez Farby Galanty 0 Multizadaniowa farba czystoakrylowa do powierzchni zewn trznych zbudowanych z ró nych typów materia ów ok adzinowych i budowlanych Zastosowanie Do Zobacz więcej Tagi Alphacasco Sikkens Start Aktualno ci O firmie Oferta Kontakt Nasze sklepy Projekt i Realizacja Chariot Built with Apostrophe Hurtownia farby lakiery Galanty Lucyna Copyright 2016 Wszystkie prawa zastrze one X W serwisie farbygalanty pl oraz na stronach zależnych są wykorzystywane

  Original URL path: http://www.farbygalanty.pl/start/oferta-sklep-hurtownia-krakow-skawina/farby-zewnetrzne-fasadowe-sklep-krakow/sikkens?tag=Sikkens (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Farby Galanty | Alphaloxan Flex
  takich jak tynki zaprawowe z grup CS II CS III i CS IV P II i P III i na stabilnych pow okach malarskich po odpowiednim przygotowaniu pod o a Farba Alphaloxan Flex mo e by rownie nanoszona jako renowacyjna pow oka malarska na beton komorkowy je li stan pod o a i pow oki s do tego odpowiednie W a ciwo ci Produkt daje si atwo obrabia i aplikowa Alphaloxan Flex umo liwia uzyskiwanie elastycznych i nie podlegaj cych napr eniom pow ok malarskich o optymalnej przepuszczalno ci pary wodnej Powierzchnie pow oki malarskiej wyj tkowo dobrze mostkuj rysy skurczowe nie ulegaj zmydlaniu i maj zdolno regulacji wilgotno ci S odporne na dzia anie czynnikow atmosferycznych i nie przepuszczaj wody pochodz cej z opadow atmosferycznych Powierzchnia pow oki malarskiej ma rownomierny jedwabisto matowy wygl d o efekcie mineralnym Produkt tworzy warstw chroni c przed rozwojem glonow i grzybow Dzia anie farby zale y od konstrukcji obiektu warunkow otoczenia i jest ograniczone w czasie W a ciwo ci fizyczne wed ug DIN EN 1062 Po ysk G3 mat 10GU 85o Grubo warstwy E3 100 i 200 μm Ziarnisto S1 drobna 100 μm Przepuszczalno dyfuzyjna pary wodnej V2 rednia Przepuszczalno wody

  Original URL path: http://www.farbygalanty.pl/start/oferta-sklep-hurtownia-krakow-skawina/farby-zewnetrzne-fasadowe-sklep-krakow/sikkens/p/alphaloxan-flex (2016-04-30)
  Open archived version from archive