archive-pl.com » PL » F » FARBYGALANTY.PL

Total: 301

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Farby Galanty | Alpha Green Sil SF
  farb wapiennych silikatowych i mineralnych Na organicznych pod o ach na przyk ad na starych dyspersyjnych pow okach malarskich konieczne jest wykonanie konwersyjnej warstwy gruntuj cej z produktu Alpha Primer SF po fachowym przygotowaniu pod o a Farba Alpha Green Sil SF nie nadaje si do stosowania na tynkach gipsowych oraz na podk adach z lateksowych farb dyspersyjnych i na innych organicznych pow okach lakierowych W a ciwo ci Farba Alpha Green Sil SF spe nia wymagania zwi zane z rosn cym poczuciem odpowiedzialno ci za ochron rodowiska naturalnego Produkt nie powoduje napr e i przepuszcza par wodn Jest atwy w stosowaniu i ma dobr zdolno krycia Jest rozcie czalny w wodzie i bezwonny W procesie sylifikacji czy si z pod o em mineralnym dzi ki czemu nie tworzy pow oki Pozostawia otwarty dyfuzyjnie uk ad malowanego pod o a i oddaje jego struktur W a ciwo ci wed ug DIN EN 13 300 Klasa cieralno ci na mokro 3 Klasa zdolno ci krycia 2 przy wydajno ci wynosz cej 5 6 m2 l Stopie po ysku mat Dost pne kolory Bia y z mo liwo ci barwienia w systemie Color Mix na kolorystyk tak jak dla bazy Alpha Setaliet

  Original URL path: http://www.farbygalanty.pl/start/oferta-sklep-hurtownia-krakow-skawina/farby-do-wnetrz-sklep-krakow/sikkens/p/alpha-green-sil-sf (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Farby Galanty | Sikkens
  o najwy sz jako oferowanych produktów oraz zadowolenie klientów i partnerów Poni ej znajdziecie Pa stwo linki do broszur informacyjnych z przedstawionymi sposobami zastosowania produktów marki Sikkens Broszura Farby wewn trzne Broszura Hotel Leisure Broszura S u ba Zdrowia Alpha Green Sil SF Sep 11 12 Zamieszczone przez Farby Galanty 0 Wodorozcie czalna farba silikatowa do wn trz o wysokiej zdolno ci dyfuzyjnej i optymalnej sile krycia Zastosowanie Do powlekania

  Original URL path: http://www.farbygalanty.pl/start/oferta-sklep-hurtownia-krakow-skawina/farby-do-wnetrz-sklep-krakow/sikkens?tag=Alpha+Green+Sil+SF (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Farby Galanty | Sikkens
  Hotel Leisure Broszura S u ba Zdrowia Alpha Green Sil SF Sep 11 12 Zamieszczone przez Farby Galanty 0 Wodorozcie czalna farba silikatowa do wn trz o wysokiej zdolno ci dyfuzyjnej i optymalnej sile krycia Zastosowanie Do powlekania Zobacz więcej Tagi Alpha Green Sil SF Sikkens do wnętrz Alpha SanoProtex Sep 11 12 Zamieszczone przez Farby Galanty 0 Antybakteryjna farba z aktywnymi jonami srebra do stosowania wewn trz Zastosowanie Testowana klinicznie antybakteryjna farba z aktywnymi Zobacz więcej Tagi Alpha SanoProtex Sikkens do wnętrz Alpha Matt SF Sep 11 12 Zamieszczone przez Farby Galanty 0 Matowa farba wewn trzna do cian i sufitów bez rozpuszczalników i plastyfikatorów Zastosowanie Do wykonywania pow ok malarskich Zobacz więcej Tagi Alpha Matt SF Sikkens do wnętrz Alpha Latex Matt SF Sep 11 12 Zamieszczone przez Farby Galanty 0 Lateksowa farba do wn trz o matowym wyko czeniu Zastosowanie Do wykonywania wysokiej jako ci matowych odpornych na mycie Zobacz więcej Tagi Alpha Latex Matt SF Sikkens do wnętrz Alphacron Matt SF Sep 11 12 Zamieszczone przez Farby Galanty 0 Matowa farba dyspersyjna o podwy szonej odporno ci na cieranie do stosowania wewn trz pomieszcze Zastosowanie Do wykonywania odpornych Zobacz więcej Tagi Alphacron Matt SF Sikkens do

  Original URL path: http://www.farbygalanty.pl/start/oferta-sklep-hurtownia-krakow-skawina/farby-do-wnetrz-sklep-krakow/sikkens?tag=do+wn%C4%99trz (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Farby Galanty | Alpha SanoProtex
  betonu wype nionych pod o y tkanin z w okna szklanego przeznaczona m in do pomieszcze placowek s u by zdrowia w tym sal szpitalnych certyfikowana przez IMSL zapobiegaj ca rozwojowi szczepow bakteryjnych powoduj cych najcz stsze zaka enia szpitalne W a ciwo ci Produkt ma dzia anie antybakteryjne Alpha SanoProtex zapobiega rozwojowi nast puj cych bakterii Staphylococcus Aureus Escherichia coli Pseudomonas Aeruginosa Acinetobacter Baumannii Enterococcus Hirae i Streptococcus pneumoniae patrz oficjalne certyfikaty IMSL Produkt wykazuje podwy szon aktywno antybakteryjn po zwil eniu lub myciu Produkt zachowuje aktywno antybakteryjn rownie po wielu cyklach zmywania Przy czyszczeniu powierzchni powleczonych farb Alpha SanoProtex nast puje ca kowite usuni cie krwi iso betadin i wszelkich rodkow dezynfekcyjnych oraz ich odizolowanie po zamalowaniu Farba Alpha SanoProtex daje si atwo nak ada i ma d ugi czas otwarcia co u atwia uzyskanie rownomiernej pow oki Jest bezwonna i szybkoschn ca W a ciwo ci wed ug DIN EN 13 300 Klasa cieralno ci na mokro 1 Klasa zdolno ci krycia 2 przy zu yciu wynosz cym 140 210 ml m2 Stopie po ysku mat Dost pne kolory kolory systemu Color Mix Opakowania 5 L i 12 5 L Tagi Alpha SanoProtex Sikkens do wnętrz Start

  Original URL path: http://www.farbygalanty.pl/start/oferta-sklep-hurtownia-krakow-skawina/farby-do-wnetrz-sklep-krakow/sikkens/p/alpha-sanoprotex (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Farby Galanty | Sikkens
  ten sposób dba o najwy sz jako oferowanych produktów oraz zadowolenie klientów i partnerów Poni ej znajdziecie Pa stwo linki do broszur informacyjnych z przedstawionymi sposobami zastosowania produktów marki Sikkens Broszura Farby wewn trzne Broszura Hotel Leisure Broszura S u ba Zdrowia Alpha SanoProtex Sep 11 12 Zamieszczone przez Farby Galanty 0 Antybakteryjna farba z aktywnymi jonami srebra do stosowania wewn trz Zastosowanie Testowana klinicznie antybakteryjna farba z aktywnymi Zobacz

  Original URL path: http://www.farbygalanty.pl/start/oferta-sklep-hurtownia-krakow-skawina/farby-do-wnetrz-sklep-krakow/sikkens?tag=Alpha+SanoProtex (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Farby Galanty | Alpha Matt SF
  Do wykonywania pow ok malarskich na wszelkich powierzchniach cian wewn trznych takich na przyk ad jak tynk mur p yty gipsowo kartonowe tapety strukturalne tkaniny z w okna szklanego i przyczepne stare pow oki malarskie Szczegolnie polecana wsz dzie tam gdzie najistotniejszy jest czas wykonania ostatecznej pow oki malarskiej i prostota aplikacji a tak e wsz dzie tam gdzie chce si unikn nadmiaru prac zwi zanych z czyszczeniem zachlapa po farbie W a ciwo ci Matowa farba dyspersyjna charakteryzuj ca si dobrym kryciem i atwo ci aplikacji Dzi ki temu e farba ma krotki czas schni cia i nie chlapie podczas aplikacji umo liwia wykonanie dwoch warstw pow oki malarskiej w ci gu jednego dnia roboczego i skrocenie czasu potrzebnego na sprz tanie poaplikacyjne W a ciwo ci wed ug DIN EN 13 300 Klasa cieralno ci na mokro 3 Klasa zdolno ci krycia 2 przy zu yciu wynosz cym 160 220 ml m2 Stopie po ysku mat Dost pne kolory Bia y kolory systemu Color Mix Opakowania Bia y 5 L i 12 5 L Bazy 2 5 L 5 L i 12 5 L Tagi Alpha Matt SF Sikkens do wnętrz Start Aktualno ci O firmie Oferta Kontakt

  Original URL path: http://www.farbygalanty.pl/start/oferta-sklep-hurtownia-krakow-skawina/farby-do-wnetrz-sklep-krakow/sikkens/p/alpha-matt-sf (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Farby Galanty | Sikkens
  dba o najwy sz jako oferowanych produktów oraz zadowolenie klientów i partnerów Poni ej znajdziecie Pa stwo linki do broszur informacyjnych z przedstawionymi sposobami zastosowania produktów marki Sikkens Broszura Farby wewn trzne Broszura Hotel Leisure Broszura S u ba Zdrowia Alpha Matt SF Sep 11 12 Zamieszczone przez Farby Galanty 0 Matowa farba wewn trzna do cian i sufitów bez rozpuszczalników i plastyfikatorów Zastosowanie Do wykonywania pow ok malarskich Zobacz

  Original URL path: http://www.farbygalanty.pl/start/oferta-sklep-hurtownia-krakow-skawina/farby-do-wnetrz-sklep-krakow/sikkens?tag=Alpha+Matt+SF (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Farby Galanty | Alpha Latex Satin SF
  Lateksowa farba do wn trz o satynowym wyko czeniu Zastosowanie Do wykonywania odpornych na mycie satynowych pow ok malarskich w warunkach szczegolnego nara enia cian na zabrudzenia np w pomieszczeniach prywatnych i biurowych Do stosowania wewn trz pomieszcze na pod o ach takich jak tynk mur p yty gipsowo kartonowe tapety z w okien tapety strukturalne i wyt aczane tkaniny z w okien szklanych oraz na stabilnych i przyczepnych starych pow okach malarskich W a ciwo ci Produkt daje si atwo nanosi Uzyskiwane przy jego u yciu pow oki malarskie s szczegolnie trwa e odporne na mycie wi kszo ci typowych rodkow czyszcz cych i dezynfekuj cych stosowanych w gospodarstwach domowych Alpha Latex Satin SF ma dobr rozlewno daj c rownomierny satynowy po ysk i posiada wysok zdolno krycia Jest szczegolnie przydatny do malowania tkanin z w okien szklanych W a ciwo ci wed ug DIN EN 13 300 Klasa cieralno ci na mokro 2 Klasa zdolno ci krycia 2 przy zu yciu wynosz cym 150 180 ml m2 Stopie po ysku po ysk satynowy Tagi Alpha Latex Satin SF Sikkens Start Aktualno ci O firmie Oferta Kontakt Nasze sklepy Projekt i Realizacja Chariot Built with Apostrophe Hurtownia farby lakiery

  Original URL path: http://www.farbygalanty.pl/start/oferta-sklep-hurtownia-krakow-skawina/farby-do-wnetrz-sklep-krakow/sikkens/p/alpha-latex-satin-sf (2016-04-30)
  Open archived version from archive •