archive-pl.com » PL » F » FARBYGALANTY.PL

Total: 301

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Farby Galanty | Hurtownia Farby-Lakiery Galanty Lucyna
  18 sobota 6 14 B d c grup osób aktywnie dzia aj cych w bran y postawili my sobie na celu jak najlepiej pomaga naszym klientom Posiadamy du e do wiadczenie co u atwia nam s u y rad na ka dym etapie prowadzonych prac Staramy si posiada najlepszy asortyment aby zakupione u nas materia y pozwoli y si cieszy uko czon inwestycj na wiele lat Nasz ofert kierujemy do odbiorców detalicznych profesjonalnych jak i hurtowych Zostaj c klientem naszej firmy mo esz mie pewno e Twoja potrzeba i Twoje zapytanie b dzie dla nas najwa niejsze Niezale nie od tego czy planujesz jednorazowy remont prowadzisz firm budowlan lub Twoje biuro opracowuje wa ny projekt architektoniczny zawsze mo esz spodziewa si powa nego podej cia do sprawy Dzi ki stale rozwijanej ofercie jeste my w stanie zapewni najbardziej aktualne i efektywne propozycje z rynku budowlanego Wspó pracuj c z nami uzyskasz dost p do atrakcyjnych cen farb lakierów materia ów budowlanych i wyko czeniowych Priorytetami dla nas s szybkie terminy dostaw przejrzyste zasady wspó pracy i pewno e zakupiony towar b dzie najwy szej jako ci O naszej pracy mo e wiadczy zaufanie jakim codziennie obdarzaj nas nasi klienci Farby

  Original URL path: http://www.farbygalanty.pl/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Farby Galanty | Dla wykonawców
  zapraszamy do nawi zania wspó pracy Pomagamy na ka dym etapie realizowanego przedsi wzi cia Rozpoczynaj c od profesjonalnego doradztwa do wiadczonego personelu Wybieraj c najlepsze rozwi zania technologiczne i materia y Ko cz c na pewnym i terminowym transporcie we wskazane miejsce Co mo esz zyska dzi ki wspó pracy z nami Podniesiesz swoje kwalifikacje i umiej tno ci Poznasz praktyczne rozwi zania problemów które mo esz napotka w pracy B dziesz mie mo liwo wymiany do wiadcze z kolegami po fachu Pe ne wspracie naszego doradcy technicznego Niezle nie od tego co aktualnie robisz je eli potrzebujesz upewni si jak wykona dane zdanie lub rozwi za problem jeste my do Twojej dyspozycji Organizujemy systematyczne szkolenia z stosowania ró nych produktów w trzech etapach Przedstawienie produktów aplikacji i pracy na materia ach w sklepach poznaj c ich podstawowe mo liwo ci Spotkania jednodniowe w naszej siedzibie Skawina Radziszowska 26a gdzie pracujemy na wybranych produktach aby dok adniej przedstawi jako dost pnych u nas produktów Wyjazdy szkoleniowe do producentów gdzie przy wspraciu specjalistów z danej marki poznajemy najdok adniej oferowany u nas asortyment Je eli zechcesz podj z nami wspó prac jeste my do Twojej dyspozycji Odwied który z naszych

  Original URL path: http://www.farbygalanty.pl/dla-wykonawcow (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Farby Galanty | O Firmie
  szkoleniom jesteśmy w stanie zaoferować fachowe porady tak bardzo ważne w branży farb i lakierów a jednocześnie tak trudne do znalezienia w dużych marketach budowlanych Będąc grupą osób aktywnie działających w branży postawiliśmy sobie na celu jak najlepiej pomagać naszym klientom Posiadamy duże doświadczenie co ułatwia nam służyć radą na każdym etapie prowadzonych prac Staramy się posiadać najlepszy asortyment aby zakupione u nas materiały pozwoliły się cieszyć ukończoną inwestycją na wiele lat Od 13 07 2010 r nieprzerwanie uczestniczymy w programie Rzetelna Firma i udostępniamy szereg informacji świadczących o naszej wiarygodności Naszą ofertę kierujemy do odbiorców detalicznych profesjonalnych jak i hurtowych Zostając klientem naszej firmy możesz mieć pewność że Twoja potrzeba i Twoje zapytanie będzie dla nas najważniejsze Niezależnie od tego czy planujesz jednorazowy remont prowadzisz firmę budowlaną lub Twoje biuro opracowuje ważny projekt architektoniczny zawsze możesz spodziewać się poważnego podejścia do sprawy Dzięki stale rozwijanej ofercie jesteśmy w stanie zapewnić najbardziej aktualne i efektywne propozycje z rynku budowlanego Współpracując z nami uzyskasz dostęp do atrakcyjnych cen farb lakierów materiałów budowlanych i wykończeniowych Priorytetami dla nas są szybkie terminy dostaw przejrzyste zasady współpracy i pewność że zakupiony towar będzie najwyższej jakości O naszej pracy może świadczyć zaufanie jakim codziennie obdarzają

  Original URL path: http://www.farbygalanty.pl/o-firmie (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Farby Galanty | Kontakt
  godziny otwarcia pon pi tek 6 18 sobota 6 14 telefon 12 256 71 50 Radziszowska 26a godziny otwarcia pon pi tek 6 18 sobota 6 14 telefon 12 276 35 14 Mari Konopnickiej 13b godziny otwarcia pon pi tek 7 17 sobota 7 14 telefon 12 413 80 42 Mogilska 97 godziny otwarcia pon pi tek 8 18 sobota 8 14 Start Aktualno ci O firmie Oferta Kontakt Nasze

  Original URL path: http://www.farbygalanty.pl/kontakt (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Farby Galanty | Oferta
  Narzędzia i akcesoria Nasze sklepy Farby Sikkens Trendy kolorów 2014 Wspólne realizacje Aktualności Asortyment kategorie Start Aktualno ci O firmie Oferta Kontakt Nasze sklepy Projekt i Realizacja Chariot Built with Apostrophe Hurtownia farby lakiery Galanty Lucyna Copyright 2016 Wszystkie prawa zastrze one X W serwisie farbygalanty pl oraz na stronach zależnych są wykorzystywane pliki cookies Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszych serwisów Jeżeli wyrażasz

  Original URL path: http://www.farbygalanty.pl/start/oferta-sklep-hurtownia-krakow-skawina (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Farby Galanty | Nasze sklepy
  50 Radziszowska 26a godziny otwarcia pon piątek 6 18 sobota 6 14 Skawina Studio Dekoral telefon 12 276 35 14 Mari Konopnickiej 13b godziny otwarcia pon piątek 7 17 sobota 7 14 Skawina Główny magazyn telefon 12 276 62 44 Radziszowska 26a godziny otwarcia pon piątek 6 18 sobota 6 14 Start Aktualno ci O firmie Oferta Kontakt Nasze sklepy Projekt i Realizacja Chariot Built with Apostrophe Hurtownia farby lakiery

  Original URL path: http://www.farbygalanty.pl/nasze-sklepy-budowlane-farby-krakow-skawina (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Farby Galanty | Farby Sikkens
  niaj powierzchnie domów szkó obiektów s u by zdrowia hoteli biur magazynów obiektów przemys owych historycznych i zabytkowych Nie bez przyczyny Sikkens jest liderem rynku w wielu krajach Europy Farby Sikkens to rezultat prac nad wdra aniem odpowiedniej technologii ekspertyzy technicznej najwy szej jako ci pracy oraz wysokich parametrów zastosowanych surowców Sikkens Wysoki poziom kompetencji technicznj Nowoczesne techniki produkcji Konsekwentna orientacja na rozwiązania przyszłościowe Sikkens to również innowacyjne rozwiązania w tworzeniu koncepcji kolorystycznych i efektów dekoracyjnych Fascynacja kolorem od dawna jest motywem przewodnim Efekt olbrzymie spektrum odcieni i najwyższy poziom kompetencji w zakresie kolorów na rynku Oferowany przez nas asortyment to produkty z mieszalnika dające naszym odbiorcom możliwość uzyskiwania tysięcy barw i dopasowywania ich do indywidualnych potrzeb Sikkens Pragniemy współpracować i doradzać architektom dekoratorom wnętrz i profesjonalnym malarzom Nasza filozofia to nie tylko dostarczenie wysokiej klasy produktu ale również towarzyszenie naszym klientom na każdym etapie pracy Oferujemy również autorskie programy szkoleniowe w zakresie aplikacji zastosowania koloru czy rozwiązań technicznych Chcemy wyznaczać najwyższe standardy w zakresie oferty serwisowej Kierujemy się założeniem razem możemy więcej osiągnąć Sikkens dostarcza profesjonalne rozwiązania dla profesjonalnych odbiorców http www sikkens deco pl Start Aktualno ci O firmie Oferta Kontakt Nasze sklepy Projekt i Realizacja Chariot Built

  Original URL path: http://www.farbygalanty.pl/sikkens (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Farby Galanty | Trendy kolorów 2014
  TAJEMNICZY OGRÓD oraz ZRÓB TO TERAZ wpisuj si w map wydarze otaczaj cej nas rzeczywisto ci Trend nawi zuj cy do potrzeby stworzenia we wn trzu przestrzeni pe nej subtelno ci i wyrafinowania To przestrze która nie musi krzycze by sta si zauwa on W tym trendzie wn trza charakteryzuje gustowne po czenie stylistyki minimalizmu z domieszk klasycznej elegancji To trend w którym barwy i ich po czenia s wyj tkowo subtelne i wykorzystuj delikatn gr odcieni i tekstur balansuj c pomi dzy biel i bogactwem neutralnych tonów po rednich Kolory te daj efekt kojarz cy si z cisz i spokojem buduj c we wn trzu przestrze dla odpoczynku i pracy twórczej W tych wn trzach mniej znaczy wi cej Trend ten odzwierciedla duch naszych czasów w których infografiki oznaczenia czy znaki wyznaczaj mam kierunek Potrzebujemy ich poniewa u atwiaj organizacj codziennego ycia Kratka ikona o symetrycznym kszta cie dodaje spokojnemu wn trzu porz dku i dynamiki nie wprowadzaj c chaosu Wida w tym trendzie nawi zania do stylistyki biurowej czy loftowej w której surowo materia ów agodz dodatki i dekoracje cienne Paleta trendu to zestaw barw neutralnych b kitów i granatów o nasyconym m skim charakterze nawi zuj cych do kolorów materia ów architektonicznych Ca o agodzi dodatek ciemnej ochry i intensywnych czerwieni W niepewnych czasach szukamy tego co znamy i rozumiemy Wzory w sztuce ludowej na ca ym wiecie bardzo si ró ni ale wida w nich wspólny mianownik poczucie ciep a i wspólnoty które w tym trendzie uchwycono w prostym wzornictwie i nasyconych kolorach To wn trza które próbuj uchwyci pozytywn aur dawnych sielskich czasów i poda je we wspó czesnej bardzo trafnej formie Kolorystyka wibruje przyjaznymi odcieniami które sprawiaj wra enie znajomych cho wci odkrywamy je na nowo W palecie trendu Miejski Folk znajdziemy Kolor Roku

  Original URL path: http://www.farbygalanty.pl/trendy-kolorow-2014 (2016-04-30)
  Open archived version from archive