archive-pl.com » PL » D » DRD.PL

Total: 59

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Oferta - Poznań - Drd.pl
  inglés alemán español y ruso por eso somos un socio no sólo las empresas polacas sino también a los inversores extranjeros en Polonia Actualmente servimos a empresas de los EE UU Alemania Holanda Suecia Bélgica España Grecia República Checa Dubai Israel y el Reino Unido DRD soporta el pilar de los CRS a través de la cooperación con la Filarmónica de Poznan y la Fundación Tres Puentes DRD Business Center es una oficina de contabilidad con las competencias de muchos especialistas en el área de contabilidad impuestos contabilidad de gestión recursos humanos análisis financiero auditoría y subvenciones de la UE Durante más de diez años nuestra experiencia en el área de contabilidad combinamos con consultoría para apoyar el desarrollo de los negocios de nuestros clientes Todos los documentos en nuestra empresa se someten a la sustancia de doble verificación Empiezamos cooperacin con nuevas empresas en cualquier momento del año y en todas las etapas de su desarrollo porque estamos seguros de nuestras habilidades Servicio ejecutar desde la fecha de registro de la empresa hasta su liquidación En nuestras CZYTAJ WIĘCEJ Ponad 100 zadowolonych klientów Minimum 10 lat doświadczenia każdego doradcy 100 gwarancji jakości OFERTA CONTABILIDAD Y ASESORIA FISCAL Contadores con licencia asesores fiscales y analistas financieros le proporcionará información actualizada y precisa que apoyan las decisiones de tu negocio RESURCOS HUMANOS SALARIOS ZUS El activo más valioso de la empresa es empleado Recursos Humanos Outsourcing es una muy buena solución para empresa gestionada moderna ASESORAMIENTO Ustedes son los dueños de su negocio Estamos tratando de ayudar en este negocio que nada perturba su desarrollo GESTION DE PROYECTOS DE LA UE Solicitud de subvenciones de la UE y su asentamiento requiere conocimiento y precisión adecuada Especialistas DRD le ayudará en la preparación y realización de todos los documentos requeridos AUDITORIAS La

  Original URL path: http://www.drd.pl/index,204.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Oferta - Poznań - Drd.pl
  чему мы всегда рядом с сотрудничающими с нами компаниями По желанию Клиента существует возможность прикомандировать одного из наших сотрудников к работе в бюро компании которой предоставляем услуги Мы разговариваем на английском немецком испанском и российском языках благодаря чему являемся партером не только польских коммерческих обществ но также инностранных компаний инвестирующих в Польше В настоящее время предоставляем свои услуги компаниям из Германии Голландии Швеции Испании и Великой Британии DRD Business Center поддерживает основание КСО так как сотрудничает с Познаньской Филармнией и Фондом Три Моста DRD Business Center бухгалтерское бюро соединяющее многие специализации Уже свыше 10 лет мы соединяем наш опыт в области бухгалтерского учета с бизнес консалтингом направленным на поддержку развития компаний наших Клиентов Мы предоставляем надежное обслуживание по различным услугам все документы обрабатываемые нами подлежат двойной проверке по существу Уверены в хорошим подходе к нашей работе мы вступаем в деловые отношения с новыми компаниями в удобное время финансового года и в любой момент развития Вашей компании Предоставляем свои услуги с момента регистрации компании до ее ликвидации Наша компания сопровождает контроли государственных органов В состав нашего коллектива входят самые опытные и высококвалифицированные сотрудники обладающие блестящими навыками межличностного общения Несмотря CZYTAJ WIĘCEJ Ponad 100 zadowolonych klientów Minimum 10 lat doświadczenia każdego doradcy 100 gwarancji jakości OFERTA БУХГАЛТЕРИЯ И КОНСАЛТИНГ ПО НАЛОГАМ Дипломированные общественные бухгальтера консультанты по налогам и финансовые аналитики обеспечат Вас текущей и достоверной информацией поддерживающей Ваши бизнес решения КАДРЫ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ Сотрудник компании ее самый драгоценный актив Аусорсинг кадров и расчета заработной платы очень полезное решение в случае современной модели управления в фирме КОНСАЛТИНГ Вы Мастера Вашего бизнеса Мы оказываем ему поддержкудля того чтобы ничто не мешало в его развитии УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ ЕС Заполнение и подача заявлений на предоставленин субсидии ЕС и их расчет требуют соответствующих знаний и тщательности Специалисты DRD помогут Вам подготовить и заполнить все требуемые

  Original URL path: http://www.drd.pl/index,307.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Kiedy zwrot nadpłaty z pit? - Poznań - Drd.pl
  rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych powinien nastąpić zasadniczo nie później niż 3 miesiące od dnia złożenia rocznego zeznania Jest to zgodne z art 77 1 pkt 5 ordynacji podatkowej Nadpłata jest zwracana przelewem przekazem pocztowym lub poprzez wypłatę gotówki w kasie Termin zwrotu nadpłaty mija w ten dzień w ostatnim miesiącu który odpowiada początkowemu dniowi tego terminu Jeżeli taki dzień w ostatnim miesiącu nie występuje termin upływa w ostatnim dniu miesiąca Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę niedzielę lub święto będące dniem ustawowo wolnym od pracy termin przesunie się na kolejny dzień po dniu lub dniach wolnych Termin 3 miesięcy obowiązuje każdego bez różnicy czy jego zeznanie zostało złożone w formie papierowej i dostarczone do urzędu wysłane pocztą tradycyjną czy przekazane on line Często jednak zdarza się że zwrot nadpłaty następuje szybciej osobom które przesłały zeznanie przez internet Wiąże się to z tym że takie dokumenty są w obsłudze mniej czasochłonne Realny czas jest jednak uzależniony od ilości zeznań złożonych w podobnym okresie i poprawności zeznania Często możliwe jest monitorowanie przebiegu wypłat na stronach internetowych poszczególnych urzędów Aby uzyskać takie informacje należy wpisać numer PESEL lub NIP oraz wysokość kwoty przychodu w roku 2015 Pieniądze po korekcie Urzędnicy przed zwróceniem nadpłaty podatku zweryfikują poprawność rocznych zeznań podatkowych zarówno pod kątem formalnym jak i rachunkowym Osoby które korzystają z ulg podatkowych mogą zostać zawiadomione o potrzebie dostarczenia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki Mogą być to oryginały dokumentów lub ich kopie Pomyłki i uchybienia w zeznaniach mogą zostać poprawione przez urzędnika lub podatnika Urzędnik może wprowadzić zmiany tylko w niewielkim zakresie oczywistych pomyłek błędów rachunkowych zmieniających kwoty nadpłaty straty lub wysokości zeznania podatkowego o kwotę nie większą niż 5 tys zł WIRTUALNY ADRES Usługa wirtualnego adresu usprawni komunikację w Państwa firmie drogą mailową przesyłamy zeskanowane dokumenty przychodzące ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY Pracujemy

  Original URL path: http://www.drd.pl/kiedy-zwrot-nadplaty-z-pit63,410.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Typy pit-ów - Poznań - Drd.pl
  przeznaczony dla wszystkich podatników którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości oraz praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po 31 grudnia 2008 roku opodatkowanych według zasad wskazanych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych PIT 38 Formularz PIT 38 wypełniany jest przez podatników uzyskujących przychody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów wartościowych Jest on też przeznaczony dla osób czerpiących korzyści majątkowe z realizacji praw wynikających ze zbycia papierów wartościowych udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów akcji w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach pobierając za to wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część PIT 28 PIT 28 wypełniają te osoby które otrzymywały przychód objęty ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych WAŻNE Jeśli rozliczenia podatkowego dokonują małżonkowie wypełniają oni PIT 36 lub PIT 37 Pozostałe formularze przeznaczone są dla podatników indywidualnych PIT 4 PIT 4 jest to deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wpłat W deklaracji należy podać liczbę podatników którym dokonano wypłaty wynagrodzenia sumę wypłat oraz ewentualną zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych Gdy w danym miesiącu nie dokonywano wypłaty oraz należności z tytułu działalności określonej dla przychodów z działalności wykonywanej osobiście oraz z praw majątkowych za pośrednictwem płatnika deklaracja nie musi być składana PIT 4R Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych Zachęcamy do sprawdzenia naszego wcześniejszego wpisu http drd pl news 13 html PIT 5 Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy Formularz ten obowiązuje podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą a także podatników osiągających przychody z najmu podnajmu lub dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze PIT 11 PIT 11 zawiera informację o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy Informację roczną PIT 11 składają podatnicy którzy składają też deklarację PIT 4R

  Original URL path: http://www.drd.pl/news,11.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Czy stare faktury można zaliczyć do kosztów uzyskania w pkpir? - Poznań - Drd.pl
  roku zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów o wartość niezapłaconej faktury a następnym roku lub latach zobowiązania te zostaną uregulowane jak najbardziej istnieje możliwość zwiększenia kosztów WAŻNE Obowiązkiem księgowego jest pamiętać o zaksięgowaniu tego kosztu na koniec danego miesiąca i odpowiednim udokumentowaniu jednak łączy się to z terminowym przekazaniem potwierdzenia uregulowania płatności np wyciągu bankowego W kolejnym miesiącu koszt uzyskania już będzie niemożliwy do odliczenia niezależnie od tego czy Przedsiębiorca rozlicza się kwartalnie czy nie Przy okazji przypominamy co można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów Będzie to koszt spełniający poniższe warunki został poniesiony przez podatnika tj w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika jest definitywny rzeczywisty tj wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą poniesiony został w celu uzyskania przychodów zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów został właściwie udokumentowany nie może znajdować się w grupie wydatków których zgodnie z art 23 ust 1 cytowanej ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów WIRTUALNY ADRES Usługa wirtualnego adresu usprawni komunikację w Państwa firmie drogą mailową przesyłamy zeskanowane dokumenty przychodzące ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY Pracujemy tylko na najlepszych licencjonowanych programach O FIRMIE OFERTA AKTUALNOŚCI KARIERA KONTAKT OFERTA Księgowość i

  Original URL path: http://www.drd.pl/news,12.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Czego dotyczy pit-4r? - Poznań - Drd.pl
  należności lub świadczenia ze stosunku pracy ponieważ mają oni status podatnika Bardzo ważne jest pamiętać że obowiązek ten dotyczy również tych pracowników których wynagrodzenie było na tyle niskie że w trakcie roku podatkowego zaliczka wyliczona od niego wynosiła 0 zł Kogo nie uwzględniać w deklaracji PIT 4R Pracodawca nie uwzględnia w liczbie podatników w PIT 4R pracowników którym nie wypłacał lub nie postawił do dyspozycji żadnych należności Czyli przykładowo przedsiębiorca nie powinien wykazać pracownicy przebywającej na urlopie macierzyńskim na rzecz której w okresie tego urlopu nie dokonał żadnych świadczeń Jak złożyć deklarację PIT 4R Podstawową formą realizacji obowiązku złożenia PIT 4R jest dla płatników przekazanie jej fiskusowi przez Internet Deklarację w formie papierowej mogą złożyć płatnicy którzy przekazują PIT 4R w stosunku do nie więcej niż pięciu podatników I tu istnieje pewien wyjątek biura rachunkowe składają deklaracje w imieniu swoich Klientów wyłączenie drogą elektroniczną Do kiedy złożyć deklarację PIT 4R Deklarację PIT 4R należy złożyć z końcem stycznia Ponieważ dzień 31 stycznia przypada w 2016 r w niedzielę ostatecznym terminem do złożenia PIT 4R za 2015 r jest dzień 1 lutego 2016 r WIRTUALNY ADRES Usługa wirtualnego adresu usprawni komunikację w Państwa firmie drogą mailową przesyłamy zeskanowane dokumenty przychodzące ZAPYTAJ

  Original URL path: http://www.drd.pl/news,13.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Kto jeszcze powinien prowadzić księgi rachunkowe w 2016 r.? - Poznań - Drd.pl
  w walucie polskiej 1 200 000 euro Postanowienie to wynika z treści art 2 ust 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości a także art 24a ust 4 updof Kwota określona w tych przepisach przelicza się na walutę polską przy użyciu średniego kursu ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy Średni kurs euro ogłoszony przez NBP w dniu 1 października 2015 r wynosił 4 2437 zł euro W związku z tym limit przychodów za 2015 r decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2016 r to 5 092 440 zł 1 200 000 euro x 4 2437 zł euro Bardzo ważne aby pamiętać że przy ustalaniu obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w limicie przychodów uwzględnia się tylko i wyłącznie przychody netto ze sprzedaży towarów przychody netto ze sprzedaży produktów oraz przychody netto z operacji finansowych Natomiast przy ustalaniu obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych dla celów podatkowych uwzględnia się przychody w rozumieniu art 14 updof Należy także zwrócić uwagę na termin do którego trzeba poinformować odpowiedni Urząd Skarbowy o rozpoczęciu prowadzenia ksiąg jest to 20 stycznia WIRTUALNY ADRES Usługa wirtualnego adresu usprawni komunikację w Państwa firmie drogą mailową przesyłamy zeskanowane dokumenty przychodzące ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY Pracujemy tylko na

  Original URL path: http://www.drd.pl/news,14.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Roczna inwentaryzacja – kilka dobrych rad! - Poznań - Drd.pl
  porównanie go ze stanem ewidencyjnym rozliczenie różnic rozliczenie osób odpowiedzialnych materialnie oraz ocena użyteczności składników majątku aktywów kapitałów funduszy rezerw i zobowiązań Wymienione czynności powinny być odniesione do określonego zakresu przedmiotowego Dotyczą one w rzeczywistości wszystkich aktywów i pasywów a nawet przedmioty objętych tylko ewidencją ilościową zapasów rzeczowych składników majątku obrotowego zaliczanych w momencie zakupu w koszty jeżeli do dnia inwentaryzacji nie zostały jeszcze zużyte lub sprzedane znajdujących się w jednostce składników obcych składników nieuwzględnionych w bilansie nietypowych aktywów lub pasywów ale mogących oddziaływać na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej Rada 2 Wybrać odpowiednią metodę inwentaryzacji Inwentaryzację roczną można przeprowadzić używając kilku metod które często są wobec siebie komplementarne spisów z natury w taki sposób inwentaryzuje się środki pieniężne bez ulokowanych w bankach akcje obligacje bony skarbowe i inne papiery wartościowe posiadające postać materialną środki trwałe oraz nieruchomości zaliczone do inwestycji rzeczowe składniki majątku obrotowego środki trwałe dostępne oglądowi oraz maszyny i urządzenia stanowiące środki trwałe w budowie ustaleń z kontrahentami i bankami sald rozrachunków wynikających ze wzajemnych zobowiązań lub wierzytelności powstałych z różnego typu rozliczeń między stronami Dotyczy to przede wszystkim środków pieniężnych w bankach pożyczek i kredytów należności zobowiązań oraz innych rozrachunków a także składników otrzymanych od kontrahentów jak również papierów wartościowych w formie zdematerializowanej porównania sald wynikających z ewidencji z posiadanymi przez jednostkę stosownymi dowodami lub innymi faktami przy jednoczesnej weryfikacji realnej wartości przedmiotu porównań Rada 3 Dotrzymać terminów i częstotliwości inwentaryzacji rocznej Składniki aktywów i pasywów podlegają inwentaryzacji na ostatni dzień każdego roku obrotowego Istnieją oczywiście wyjątki Przyjęło się że niektóre zabiegi przede wszystkim działania związane z wyjaśnianiem różnic inwentaryzacyjnych oraz stworzeniem pisemnych sprawozdań zespołów spisowych czy komisji inwentaryzacyjnych a więc tzw czynności związane z rozliczeniem inwentaryzacji mogą być też prowadzone po 15 stycznia WIRTUALNY ADRES Usługa wirtualnego adresu usprawni komunikację w Państwa firmie drogą mailową

  Original URL path: http://www.drd.pl/roczna-inwentaryzacja-8211-kilka-dobrych-rad33,406.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive