archive-pl.com » PL » D » DOLNOSLASKIEWOPR.PL

Total: 101

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • WOPR
  i przedstawicieli Gestorów pływalni parków wodnych i kąpielisk na otwarte spotkanie w dniu 7 marca niedziela 2010 roku o godzinie 12 00 które odbędzie się we Wrocławiu w sali nr 2 8 Budynku P4 Akademii Wychowania Fizycznego teren Stadionu Olimpijskiego ul Paderewskiego 35 Tematem spotkania będą miedzy innymi sprawy zmiany stopni ratowniczych WOPR nowych stopni i ich uprawnień uprawnienia do pracy w zależności od posiadanego stopnia zasady przedłużania uprawnień na

  Original URL path: http://www.dolnoslaskiewopr.pl/index.php?todo=108 (2016-04-27)
  Open archived version from archive


 • WOPR
  egzaminem 6go listopada 2010r Kurs na radiooperatora VHF lub SRC w służbie morskiej i śródlądowej Kurs przygotowuje do państwowego egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną Urzędu Komunikacji Elektronicznej po jego pozytywnym zdaniu uzyskuje się świadectwo Radiooperatora VHF SRC które upoważnia do prowadzenia korespondencji radiowej w paśmie morskim oraz do ubiegania się o osobiste pozwolenia radiowe na radiotelefon przenośny Program kursów obejmuje wszystkie zagadnienie potrzebne do pozytywnego zdania egzaminu trwa 8 godzin i

  Original URL path: http://www.dolnoslaskiewopr.pl/index.php?todo=107 (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • WOPR
  szkoleniową Zebranie organizacyjne odbędzie się w dniu 8 i 15 lutego o godzinie 17 00 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze ul Moniuszki 9 każdy kandydat musi posiadać dokument tożsamości obuwie zmienne strój kąpielowy czepek i ręcznik Po zmianie przepisów obowiązuje jedno szkolenie RATOWNIKA WODNEGO tzw pięć w jednym nadające uprawnienia równoważne wcześniejszych Młodszych Ratowników WOPR Ratowników WOPR uprawnienia Ratowników Wodnych Pływalni Śródlądowych i Morskich Szkolenie zgodne jest z Rozporządzeniem MSW poz 747 z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym a uzyskana wiedza i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich spełniają wymogi art 2 ust 5 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych Dz U Nr 208 poz 1240 Założenia organizacyjne Termin zakończenia szkolenia czerwiec 2014 Zajęcia w formie zająć cyklicznych cotygodniowych w ilości 63 godzin dni i godziny zająć do uzgodnienia Wydane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratownika wodnego ważne jest bezterminowo Wymagania formalne absolwent szkolenia przystępując do egzaminu w czerwcu 2014 roku musi posiadać ukończony 17 rok życia uczestnik przystępujący do szkolenia ma posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w szkoleniu Koszt całkowity Szkolenie łącznie z egzaminami i wydaniem zaświadczenia o

  Original URL path: http://www.dolnoslaskiewopr.pl/index.php?todo=106 (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • WOPR
  stopni zawodowych oraz uznanie stopnia Ze względu na zapisy nowej Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych i możliwość wprowadzenia przez MSWiA Rozporządzenia zmieniającego zasady nabywania uprawnień ratowniczych zalecamy by osoby zainteresowane składały wnioski do końca 2011 roku Jednym z warunków uzyskania stopni zawodowych także w trybie szczególnym ratownika pływalni śródlądowego morskiego czy starszego ratownika wodnego jest posiadanie minimum kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy z tytułem Ratownika Na naszej stronie

  Original URL path: http://www.dolnoslaskiewopr.pl/index.php?todo=92 (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • WOPR
  Ratownik wodny śródlądowy może wykonywać czynności ratownika WOPR udzielać kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z ustawą o PRM pełnić funkcję kierownika zespołu ratowników na śródlądowych kąpieliskach i obszarach wodnych Ratownicy wodni śródlądowi podlegają weryfikacji zawodowej raz na 3 lata Ratownik wodny morski może wykonywać czynności ratownika WOPR udzielać kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z ustawą o PRM pełnić funkcję kierownika zespołu ratowników na kąpieliskach morskich oraz przybrzeżnych i wewnętrznych wodach morskich Ratownicy wodni morscy podlegają weryfikacji zawodowej raz na 3 lata Starszy ratownik wodny może pracować w parkach wodnych i pływalniach oraz na kąpieliskach pełnić funkcję kierownika zespołów ratowników udzielać kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z definicją ustawy o PRM Starsi ratownicy wodni podlegają weryfikacji zawodowej raz na 3 lata Młodszy instruktor WOPR może prowadzić kursy przygotowujące do egzaminu na stopień młodszego ratownika WOPR pod nadzorem co najmniej instruktora WOPR pełnić funkcję asystenta instruktora WOPR lub instruktora wykładowcy WOPR podczas prowadzenia zajęć na kursach ratowników WOPR ratowników wodnych i szkoleniach specjalistycznych WOPR Młodsi instruktorzy WOPR podlegają unifikacji raz na 3 lata Instruktor WOPR może kierować i prowadzić kursy przygotowujące do egzaminu na stopnie młodszego ratownika WOPR ratownika WOPR ratownika wodnego oraz prowadzić szkolenia specjalistyczne egzaminować na stopień młodszego ratownika WOPR brać udział w komisjach egzaminacyjnych na stopnie ratowników WOPR ratowników wodnych i podczas szkoleń specjalistycznych po powołaniu na staż asystencki prowadzić zajęcia na kursach przygotowujących do egzaminu na stopień starszego ratownika wodnego młodszego instruktora WOPR i instruktora WOPR Instruktorzy WOPR podlegają unifikacji raz na 3 lata Okres przejściowy dla ratowników którzy rozpoczęli szkolenia do 31 12 2009 r Zaistniała potrzeba przekwalifikowania dotychczasowych stopni ratowników na stopnie zawodowe uwzględniające działania w systemie PRM Dla osób które uzyskały stopnie ratownicze Młodszy Ratownik WOPR Ratownik WOPR i Starszy Ratownik WOPR wg dotychczasowych programów szkoleniowych do końca 2009 roku istnieją dwie możliwości Osoby które posiadały stopień MR

  Original URL path: http://www.dolnoslaskiewopr.pl/index.php?todo=104 (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • WOPR
  instruktorzy związkowi niezależnie od tego kiedy uzyskali swoje stopnie instruktorskie Uprawnienia zawodowych instruktorów sportu niezbędne więc będą wyłącznie instruktorom innych organizacji żeglarskich nie posiadającym uprawnień instruktorów związkowych Status uprawnień instruktorów żeglarstwa PZŻ i motorowodnych PZMWiNW był niejasny od 1996 roku a więc przez 15 lat Ustawa została przegłosowana na krótko przed końcem obecnej kadencji parlamentu głosami wszystkich obecnych na sali posłów z wszystkich klubów parlamentarnych Dziękujemy Dz U nr 222 poz 1326 z dnia 31 08 2011 r USTAWA z dnia 31 sierpnia 2011 r o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej Art 1 W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r o żegludze śródlądowej Dz U z 2006 r Nr 123 poz 857 z późn zm 1 w art 37a w ust 13 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie Szkolenia w zakresie uprawiania turystyki wodnej prowadzą osoby które posiadają tytuł zawodowy trenera lub instruktora sportu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r o sporcie lub instruktorzy właściwych polskich związków sportowych według systemów szkoleń zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej Art 2 Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej B Komorowski 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz

  Original URL path: http://www.dolnoslaskiewopr.pl/index.php?todo=3999 (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • WOPR
  W JELENIEJ GÓRZE W dniu 22 10 2011r o godz 17 00 na pływalni SP 11 w Jeleniej Górze odbędzie się Unifikacja Ratowników WOPR i Uznania Stopni Szczegółowe informacje pod nr tel 600019355 PRZYJAZNE WITRYNY Created by prim Prawo WOPR

  Original URL path: http://www.dolnoslaskiewopr.pl/index.php?todo=550 (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • WOPR
  numeru ratunkowego nad wodą 601 100 100 Praca społeczna polegać będzie na patrolowaniu Wrocławskiego Węzła Wodnego oraz innych akwenów jako załogant łodzi ratowniczej Ratownicy będą mieli możliwość zdobycia doświadczenia w pracy na wodach śródlądowych oraz uczestnictwo w szkoleniach Wszystkie osoby otrzymają odpowiednio do przepracowanych godzin wpis do książeczki poświadczający odbyty staż na wodach śródlądowych zaliczane jako godziny kształcenia Więcej informacji u Kierownika Wojewódzkiego Grup Operacyjnych WOPR pod nr 792 688

  Original URL path: http://www.dolnoslaskiewopr.pl/index.php?todo=549 (2016-04-27)
  Open archived version from archive