archive-pl.com » PL » D » DETEKTYW-KOSZALIN.PL

Total: 7

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Detektywi - detektyw koszalin,zdrada męża,zdrada żony,wariograf,wykrywacz kłamstw,usługi detektywistyczne,wywiad gospodarczy
  ją się skuteczne opracowania firmowe z wykonanych usług Firma Detektywi zajmuje się operacyjnym zabezpieczeniem obro tu towarowego i legalnym wywiadem gospodarczym W ramach ww operacyjnego zabezpieczenia stara się uchronić to co obiektywnie jest poza zasięgiem kontroli wewnętrznej i real nymi możliwościami nawet najlepszej ochrony fizycznej i tech nicznej W nowoczesnych instytucjach i przedsiębiorstwach firma Detek tywi stosuje z powodzeniem wariograf jako narzędzie służące do potwierdzenia wiarygodności kandydatów do pracy w szczegól ności tych którzy przyszli z innych zakładów pracy z negatyw nymi nie zawsze uczciwie sporządzonymi opiniami W toku badań wariograficznych firma pomaga wskazać niesoli dnych urzędników pracowników a nawet wspólników podejrza nych o zachowania nieetyczne niegodne lub przestępcze Firma Detektywi stosuje najnowocześniejszy na świecie sprzęt techniczny oraz legalne środki i narzędzia obserwacji Ma możli wości obserwowania i dokumentowania wyników w każdych wa runkach pogodowych oraz porach roku i dnia Stale doskonalone są metody obserwacji Nie narusza bezprawnie ustawowych praw i wolności osobistych zarówno zlecającego jak i obserwowanego Anonimowy klient w internecie tak kolokwialnie scharakteryzo wał firmę trochę droga ale materiałów nie obali żaden adwokat Firma Detektywi zajmuje się głównie problemami wynikającymi z naruszenia prawa cywilnego Głównym przedmiotem działania firmy jest zdrada małżeńska i wykorzystanie dowodów zdrady do rozwodu z orzekaniem o winie Równolegle z ww firma zajmuje się naruszeniami praw dziecka Dowody w sprawach dokumentowane są przy pomocy najnowo cześniejszych technik głównie poprzez filmowanie Dla sądu spo rządzane są autoryzowane stenogramy z utrwalonych cyfrowo i legalnie rozmów intymnych oraz innych Firma pomaga w wyborze adwokatów odpowiadających osobowo ści i możliwościom klienta zaspokajających niezbędne potrzeby procesowe W ramach wsparcia dla biznesu firma Detektywi zajmuje się do radztwem personalnym w odniesieniu do kandydatów na stano wiska kierownicze w przedsiębiorstwach i instytucjach oraz na stanowiska związane z materialną odpowiedzialnością We wszystkich ww czynnościach firma wykorzystuje jeden z bar dzo nielicznych w Polsce

  Original URL path: http://www.detektyw-koszalin.pl/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Detektywi - detektyw koszalin,zdrada męża,zdrada żony,wariograf,wykrywacz kłamstw,usługi detektywistyczne,wywiad gospodarczy
  wydaje się on coraz bardziej dokuczliwy uciążliwy i niesprawiedliwy Obowiązek taki wygasa z chwilą śmierci zobowiązanego albo w razie zawarcie przez uprawnionego do alimentów byłego mał żonka nowego związku małżeńskiego Trudno jednak liczyć tylko na te zdarzenia Mogą one oddalać się w czasie w nieskończoność Obowiązek alimentacyjny upływa też po 5 latach od rozwodu chyba że sąd przedłuży ten termin ze względu na wyjątkowe okoliczności a te nawet sztucznie również można mnożyć w nie skończoność Małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego nie może żądać takich alimentów od strony niewinnej Od małżonka wyłącznie winnego możemy domagać się alimentów również wówczas gdy niewinny nie tylko znajduje się w niedostat ku ale nawet wówczas gdy ma on tylko potrzebę zaspokojenia innych usprawiedliwionych potrzeb życiowych Skutecznych porad małżonkom udzielamy najchętniej jeszcze przed podjęciem decyzji o rozwodzie przed wizytą u adwokata po pierwszych oznakach rzeczywistego kryzysu współżycia małżeń skiego Każde nieetyczne postępowanie jednego małżonka zawsze jest uwarunkowane przyzwoleniem albo milczącą zgodą drugiej stro ny Ta pokrzywdzona strona powinna wiedzieć że przysługują jej takie same prawa jak stronie zdradzającej Nie należy więc odkładać w nieskończoność tej trudnej decyzji Im prędzej się ją podejmie tym szybciej i skuteczniej można uzyskać dowody zdrady małżonka PRZYKŁADY SPRAW ZANIEDBANYCH Niedoszły klient miał poważne kłopoty ze zdradzającą go żoną alkoholiczką Nie widział on potrzeby dowodzenia jej winy Po rozwodzie była żona zwolniła się z pracy zatrudniła się na czarno i znalazła sobie innego partnera Wystąpiła o alimenty od byłego męża które sąd jej przyznał Były mąż dotychczas dobrze sytuowany popadł w tarapaty Kło poty onkologiczne spowodowały że pogorszyła się jego sytuacja ekonomiczne do tego stopnia że nie mógł podjąć skutecznego le czenia Nie ma pieniędzy na leki i umiera Była żona zaś co 6 mie sięcy składa do sądu wnioski o podwyższenie alimentów a sąd jej żądania uwzględnia W drugim drastycznym przypadku to mąż bez słowa odszedł od żony i nie było go przez parę lat w domu Żona podjęła decyzję o rozwodzie Zaniechała zebrania dowodów jego winy Uzyskała rozwód bez orzekania o winie Po kilku latach jej były mąż wypadł przez okno i złamał kręgosłup Po wyjściu ze szpitala kochanka zawiozła go na wózku pod drzwi byłej żony i uciekła Od kilku już lat egzystuje z własnej winy ze znienawidzonym czło wiekiem Opiekuje się nim znosi po schodach na spacery karmi przewija itd A co kilka dni przychodzi kurator i wysłuchuje uro jonych skarg na brak należytej opieki NASZE SPRAWY Skutecznie kontrolujemy pobyty niewiernych małżonków na samotnych wczasach i w sanatoriach Zasięgiem kontroli obej mujemy większość naszego Wybrzeża od Świnoujścia do Sopotu Dokumentujemy fakty zarówno poza obiektami jak i w obiektach wczasowych i sanatoryjnych Ustalenia nasze były skutecznie wykorzystane w wielu procesach rozwodowych głównie w War szawie i innych dużych miastach Wyjazd nad morze nie zawsze ma taki cel w jaki ufnie wierzy druga strona a przelotne znajomości z sanatorium coraz częściej kończą się długotrwałymi związkami z tą trzecią osobą Podejrzenia i przypuszczenia do do niewierności na wczasach czy też w czasie pobytu w sanatorium najczęściej nasuwają się już w

  Original URL path: http://www.detektyw-koszalin.pl/index.php?go=detektyw%20zdrada.html&temp=2 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Detektywi - detektyw koszalin,zdrada męża,zdrada żony,wariograf,wykrywacz kłamstw,usługi detektywistyczne,wywiad gospodarczy
  czy też prowadzona jest wspólna działalność gospodarcza ale także związków między całkiem młodymi osobami Równie skutecznie jak do celów rozwodowych wykonujemy tutaj czynności detektywistyczne ustalające i dokumentujące zdradę i niewierność w związkach partnerskich Partnerom czującym się pokrzywdzonymi niesłusznymi oskarże niami oferujemy skorzystanie z badania na wariografie Zdarza się niestety że badanie okazuje się niekorzystne dla bada nego czy badanej Zazwyczaj badanie takie kończy się cichym pła czem i słowami Nie tak miało być Nawet w takich przypadkach decyzja co do dalszych losów związku i tak pozostaje w rękach zle cającej i badanej osoby Coraz częściej jedna ze strony związku wyjeżdża za granicę Naj częściej ta druga strona wyraża zgodę na wyjazd pod warunkiem że będzie się tam zachowywał przyzwoicie Zapewnienia wyjeżdża jących zazwyczaj są jednoznaczne Żadnej innej kobiety Życie do wodzi jednak że nie zawsze jest tak jak mówi nam partner URATUJ ZWIĄZEK Dokumentacja zdrad partnerskich pod względem sposobu mery toryczności i staranności niczym nie różni się od dokumentacji jaka prezentowana jest przez nas przed Sądem w bardzo skom plikowanych sprawach rozwodowych Ustalenia w tym zakresie były skutecznie wykorzystane w podjęciu decyzji o ostatecznym odejściu i zabezpieczeniu swoich praw majątkowych czy też praw do opieki nad dziećmi albo do przedstawienia racji rodzinie W przypadkach gdy układ partnerski jest jeszcze do uratowania nasze ustalenia niekiedy pomagają partnerom w przekonaniu jednej ze strony że informacje na temat zdrady czasami są fałszy we lub co najmniej mijają się z prawdą WYKORZYSTAJ WARIOGRAF Jeżeli partner godzi się badanie wariograficzne to znaczy że bar dzo zależy mu na związku Takie badania niekiedy okazują się dla niego korzystne Jednak coraz częściej badanie takie okazuje się bardzo niekorzystne dla badanego czy badanej Jeżeli partner nie chce poddać się takiemu badaniu w zasadzie w celu potwierdzenia swojej niewinności argumentując to np nieufnością do skuteczności wariografu to już mamy

  Original URL path: http://www.detektyw-koszalin.pl/index.php?go=agencja%20detektywistyczna.html&temp=3 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Detektywi - detektyw koszalin,zdrada męża,zdrada żony,wariograf,wykrywacz kłamstw,usługi detektywistyczne,wywiad gospodarczy
  do siebie Jakby zaczynali od nowa Oby im się udało Zawiść ludzka nie zna granic Podatność na plotki na temat osoby najbliższej także Młody mąż bardzo dobrze zarabiający za grani cą nie liczył pieniędzy wysyłanych żonie i dzieciom Pracował trzy miesiąca za granicą a trzy miesiące przebywał w domu Bliskie otoczenie szybko zauważyło zmianę w standardzie życia je go żony nie liczyło się więc z uszczypliwymi uwagami pod jej a dresem Dręczyły go te uwagi chociaż nie zawsze w nie wierzył Dręczyły na tyle że budził się coraz wcześniej a za granicą też coraz więcej myślał o zasłyszanych sensacjach na temat żony To ona pierwsza poddała mu myśl aby zbadać się na wariografie Za pierwszym razem badanie jej wyszło bardzo korzystnie Ale po pół roku plotki jeszcze bardziej były bliskie rzeczywistości Ponownie poddała się badaniom I znów były dla niej korzystne W czasie kolejnego pobytu męża za granicą zadzwoniła do firmy by umówić się na kolejną wizytę Znowu życzliwi szykują następ ną porcję plotek a ona kolejny raz ma zamiar poprzez wariograf przekonać męża o swojej wierności Para młodych ludzi pracujących w Holandii od kilku miesięcy wmawiała sobie różne zarzuty dotyczące niewierności Do Polski i Koszalina jak wielu innych z zagranicy przyjechali w sobotę tylko dla jednego celu wyjaśnić wspólne znaki zapytania Partner był zdecydowany i wiedział czego oczekuje Niczego jed nak nie był pewny i był nieco zagubiony Partnerka młodsza od niego była pewna swego zdecydowana a w jej zachowaniu nie widać było obawy co do wyników jej badania Wstępne wyniki badania nie były dla niej zbyt negatywne Jednak szczegółowa analiza ujawniła że partnerka zlecającego w czasie badania w kolejnych trzech testach przed tym samym pytaniem stosowała ten sam opisywany na różnych forach internetowych a w rzeczywistości naiwny wybieg usiłując oszukać wariograf tj zniekształcić wynik badania Program komputerowy stosowany w wariografie CPS II od ponad 30 lat jest stale doskonalony w szczególności w odniesieniu do tzw artefaktów tj umyślnych zachowań badanego usiłującego zakłócić obiektywność badania Podpowiedzi opisywane na forach internetowych w rzeczywistości są bardzo dobrze znane przez praktyków oraz naukowców z Uniwersytetu w Utah którzy już dawno zastosowali w wariografach odpowiednie czujniki ujawnia jące tego rodzaju zachowania a w programach komputerowych przewidzieli takie zachowania badanych W tym przypadku po uwzględnieniu poprawek wynik badania okazał się bardzo bardzo niekorzystny dla badanej a stosowane wybiegi tylko pogorszyły jej wizerunek w oczach partnera Coraz więcej młodych Polek i Polaków pracujących za granicą wiąże się w pary partnerskie O wiele łatwiej jest przeżyć tam we dwoje Niektóre z tych par planują się pobrać Młodzi spotykający się w Roterdamie w Londynie wiedzą o sobie zazwyczaj tylko tyle że są z Polski i z jakiego miasta O niektórych miejscowościach nawzajem nigdy nie słyszeli Dużo jest takich par gdzie jedna ze stron jest z północy a druga z południa Polski Nie ma możliwości szybkiego zweryfikowania przez chłopaka spod Bydgoszczy opowieści dziewczyny spod Byto mia Ona z kolei ma jeszcze mniejsze możliwości zweryfikowania prawdziwej historii jego życia Podejmują decyzję o zbadaniu się przed ślubem na wariografie Dzwonią do Koszalina i tu przyjeżdżają Samolotem do Goleniowa a stąd już tylko kilkadziesiąt kilometrów Na pytanie dlaczego tutaj odpowiadają Anglicy trudno rozumie ją ich mentalność a cena badania na wariografie w Londynie jest kwotowo kilka razy wyższa niż w Koszalinie Do tego w funtach W tym samym dniu z głębi Polski przyjechało zdecydowanie doj rzałe już małżeństwo To mąż rozpamiętujący dawne rzeczywiste i niedawne być może urojone krzywdy namówił żonę do badania na wariografie Kobieta dla spokoju męża zgodziła się na takie ba danie Jak wynikało z wywiadu wcześniej godziła się na seans hipnotyczny Pozostali jednak przy wizycie w Koszalinie i podda niu się badaniom na wariografie Przed badaniem żona zlecającego była niezwykle zdenerwowana Objawiało się to stałym niemożliwym do ukrycia chichotem Bardzo obawiała się czy to jej zdenerwowanie nie zniekształci na jej niekorzyść wynik badania Zapewniono ją że co najwyżej uwy pukli wyniki ale w najmniejszym stopniu nie powinno ono wpły nąć na obiektywność tych wyników Testy było wyjątkowo rozbudowane Trzy zasadnicze pytania i czwarte dodatkowe miksowane były w 8 standardowych testach Utah Zastosowano testy kłamstwa kierowanego co wymaga nie zwykłej koncentracji i współdziałania badanej z badającym Wyniki badania ku zaskoczeniu męża były niezwykle korzystne dla badanej Z tego też powodu bardzo nieudolnie ukrywała długo wstrzymywany płacz tym razem z radości Po badaniu długo jeszcze trwała rozmowa i wyjaśnianie oraz oma wianie wyników Z rozmowy wynikało że oboje bardzo dobrze zapoznali się z teorią i problematyką badania wariograficznego Po badaniu także i mąż głęboko odetchnął Wiele zrozumiałem Przyjdzie mi się leczyć powiedział na odjezdnym zlecający WARIOGRAF WYKLUCZENIE NIEWINNEGO Niedawno przyszło nam rozstrzygać bardzo przykrą sprawę Gwałcił ojciec wraz z kolegami swojego syna czy nie Matka syna na podstawie oświadczenia dziecka i opinii biegłych była przekonana że tak Wszczęto postępowanie przygotowawcze Angażowano kolejnych biegłych Nie znaleziono twardych dowodów i prokuratura umo rzyła sprawę Po kolejnych opiniach biegłych psychologów matka złożyła kolejne zawiadomienie o przestępstwie a prokuratura roz poczęła kolejne postępowanie i przesłuchania Przypadkowo jej znajomy namówił ją do skorzystania z wariogra fu Ojciec podejrzany o molestowanie syna zgodził się na badanie bez wahania Matka przyjechała kilkaset kilometrów do Koszalina Była cieka wa jak przebiega proces badania Chętnie skorzystała z zapropo nowanego wobec niej badania stymulacyjnego Wyszła z niego bardzo przekonana i ufna co do jego wyników W następnych etapie przeprowadzono badania ojca dziecka Oka zały się one dla niego niezwykle korzystne Wynik ten sprawił że matka poczuła od wielu wielu lat ulgę Oświadczyła że teraz może zabrać się za leczenie syna we współ pracy z jego ojcem któremu do tej pory nie wierzyła Po otrzy maniu opracowanych materiałów z badań natychmiast wycofała oskarżenie z miejscowej prokuratury WARIOGRAF POMOC WE WSKAZANIU WINNEGO W jednym z dużych miast na południu Polski prowadziliśmy o statnio badania wiarygodności członków Zarządu Spółki Akcyjnej Nie ulegało wątpliwości że z biura Zarządu zniknęły bardzo waż ne dokumenty Tylko członek Zarządu mógł je zabrać Poza podejrzeniami był prezes który był twórcą pomysłu zbadania na wariografie swoich współpracowników Zapadła decyzja o przebadania całego Zarządu i jego prokurentów Jako pierwszy zgodę na takie badanie złożył prezes Pozostali tak że wyrazili na to zgodę Wariograf miał przybyć z odległego trochę egzotycznego dla nich Koszalina Badanie przeprowadzono wyjątkowo w siedzibie Zarządu Poziom zdenerwowania i podniecenia był niezwykle wysoki u wszystkich łącznie z inicjatorem badania który obawiał się niesłusznej jego oceny Trochę chyba też chciał się przekonać czy badanie w ogóle może być obiektywne Obawy jego okazały się nieuzasadnione Uzyskał najbardziej wyra ziste pozytywne wyniki wiarygodności Zaskoczony był mile że nielubiana przez niego ale cenna dla fir my osoba okazała się być szczerą i uczciwą Nigdy nie spodziewał się natomiast że potwierdzi się niezwykle wyrazista kłamliwość osoby na której polegał i której w pełni dotychczas ufał Wigilijna wieczerza nie zawsze kończy się mile dla jej organizato rów W jednej z niewielkich miejscowości ale w pobliżu bardzo dużego miasta nestorka rodu jak co roku zaprosiła na Wigilię dwóch synów synowe i piecioro wnuków czterech chłopców i jedną dziewczynę Ta Wigilia miała mieć szczególny charakter Babcia miała przeka zać swoim synom i wnukom informację że właśnie podzieliła bar dzo znaczny majątek i oficjalnie zamierza przekazać jego części swoim synom Wigilia upływała więc w szczególnie miłej bardzo radosnej i rodzinnej atmosferze Nic nie zapowiadało niemiłej niespodzianki Po północy obie rodziny wróciły do swoich domów Na drugi świąteczny dzień babcia zauważyła że z ogólnie dostęp nego miejsca zniknęły jej dwa ulubione złote pierścionki Na pew no widziała je o poranku w Wigilię Była to dla niej bardzo gorzka łyżka dziegciu w beczce miodu wspomnień z minionej Wigilii Istnienie tych pierścionków znane było ogólnie wszystkim obec nym na wieczerzy wigilijnej Ich miejsce przechowania również O zaistniałej sytuacji w tajemnicy przed dziadkiem zwierzyła się najbardziej zaufanemu synowi Kto z jej ukochanych krewnych mógł to zrobić Zlecający po bezskutecznej namowie wszystkich o oddanie babci pierścionków postanowił zbadać uczciwość rodziny na wariogra fie Cała rodzina łącznie z inicjatorem wyraziła zgodę Głównymi podejrzanymi byli wnukowie Każdy z nich miał coś na sumieniu Każdy z nich miał powody aby zabrać oba pierścionki Oni też poszli na pierwszy ogień Główne pytanie było oczywiste Czy zabrałeś babci dwa pierścionki Testy zbudowane były na bazie standardowych testów Utah Jednak w dodatkowych testach zawarte były pytania o szczegóły związane z miejscem przechowy wania sposobem połączenia ze szczegółami ozdób kolorem ka mieni i z innymi cechami które mogła znać tylko babcia oraz ten kto zabrał pierścionki a potem dokładnie je obejrzał W czasie badania wariograf bezlitośnie wskazał jako sprawcę zaboru tych pierścionków ukochaną wnuczkę babci i ukochaną bratanicę zlecającego Wskazanie było jednoznaczne i bardzo wy raziste Bez żadnej wątpliwości Nikt się tego nie spodziewał po tej dziewczynie Babcia najmniej Jeden z pierścionków już zwróciła babci Co do drugiego cisza Jednak wynik jednego z pytań Czy dałaś komuś pierścionek babci rozwiał także i tą wątpliwość Niezbyt optymistyczna to opowieść wigilijna W czasie spotkania towarzyskiego jedna z uczestniczących w nim osób wyszła z niego pozbawiona na zawsze drogocennego pamią tkowego ozdobnego naszyjnika ze złota Każdy z gości uczestniczących w tym spotkaniu mógł być spraw cą zaboru tej ozdoby Na pewno co najmniej jedna z tych osób mo gła być świadkiem zaboru W rozmowie jakie toczą się w takich przypadkach jedna z kobiet uczestnicząca w tym spotkaniu wskazywała na dwóch mężczyzn z których każdy mógł zabrać ten naszyjnik a według niej na pew no go zabrał Zaprzeczała stanowczo aby naszyjnik ten mógł zabrać trzeci gość jej bliski znajomy Zgodziła się na poddanie się badaniom na wariografie co do szcze rości swoich zeznań będąc pewna nieskuteczności badania Ku jej zaskoczeniu badanie wariograficzne jednoznacznie wska zało że kłamie obciążając winą dwóch mężczyzn Z tego badania wynikało natomiast pośrednio że to jej znajomy zabrał naszyjnik Nie tak miało być zakończyła zapłakana badanie Co ja teraz powiem swojemu chłopakowi WARIOGRAF CPS II COMPUTERIZED POLYGRAPH SYSTEM Dysponujemy nowoczesnym komputerowym wariografem amery kańskiej firmy STOELTING działającej w swojej branży na rynku USA od 1886 roku Teoretyczne i praktyczne działanie wariografu zostało opracowane i jest rozbudowywane przez ponad 30 lat na Uniwersytecie w Utah w USA W badaniu dane do analizy i diagnozowania zbierane są przez dwa czujniki piezoelektryczne dla dwóch kanałów oddychania piersiowego i przeponowego pneumograf czujniki srebrne przewodnictwa skóry rejestrujące zmiany w potliwości skóry reakcja skórno galwaniczna tzw GSR czujniki srebrne oporności skóry opcjonalnie czujnik aktywności układu sercowo naczyniowego rejestrujący zmiany ciśnienia krwi tętna i fali dykrotycznej kardiograf czujnik fotoelektryczny rejestrujący przepływ krwi tętniczej w końcówce palca środkowego do jego żył pletyzmograf czujnik piezoelektryczny aktywności ruchowej rejestrujący umyślną aktywność badanego usiłującego zakłócić badanie czujniki głosu Wstępna ocena prawdomówności osoby badanej prezentowana jest bezpośrednio po zakończeniu każdego badania wariograficzne go w formie wykresów i danych obliczonych metodą numerycz ną na podstawie zasad opracowanych przez Krapohl i McManus 1999 oraz Krapohl 2002 na Uniwersytecie w Utah w USA Ostateczną ocenę prawdomówności lub kłamliwości badanej oso by wydaje detektyw zajmujący się od wielu lat problematyką dochodzenia do prawdy na podstawie kilku metod numerycznej metody obiektywnego systemu oceniania na podstawie metody prawdopodobieństwa oraz względnej siły reakcji na pytania W razie potrzeby lub zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości do datkową ocenę wykonuje się na podstawie metody numerycznej wykonywanej ręcznie bezpośrednio przez detektywa PRZYKLADY PYTAŃ W SPRAWACH KRYMINALNYCH Przykładowe pytania z dotychczasowych badań w innych sprawach kryminalnych Jednokwestyjne dotyczące kradzieży w towarzystwie 1 Czy byłaś obecna na imprezie w dniu 23 czerwca ubiegłego roku w restauracji Magnolia 2 Czy widziałaś jak Janusz zabierał pijanemu Zbi gniewowi złoty krzyż z diamentami 3 Czy pomagałaś Januszowi w zaborze złotego krzyża z diamentami oraz dodatkowe 4 Czy wiesz co się stało ze złotym krzyżem z dia mentami zabranym Zbigniewowi Jednokwestyjne dotyczące kradzieży sklepowych 1 Czy z kasy sklepu zabierałaś kwoty do 100 złotych 2 Czy z kasy sklepu zabierałaś kwoty do 300 złotych 3 Czy z kasy sklepu zabierałaś kwoty przewyższające 1000 złotych oraz dodatkowe 4 Czy wiesz gdzie są pieniądze zabrane z kasy sklepu Dwa testy dodatkowe ukrytej informacji w których badany na wszystkie pytania odpowiada przecząco N I E dotyczy zaboru 2 pierścionków czerwonego i niebieskiego spiętych agrafką a 1 Czy dwa zabrane babci pierścionki były koloru zielonego i czarnego 2 Czy zabrane babci pierścionki były koloru czer wonego i niebieskiego 3 Czy zabrane babci pierścionki były niebieskie 4 Czy zabrane babci pierścionki były koloru gra natowego i zielonego 5 Czy zabrane babci pierścionki były czerwone 6 Czy zabrane babci pierścionki były koloru nie bieskiego i zielonego b 1 Czy dwa zabrane babci pierścionki leżały na talerzu na stole luzem 2 Czy zabrane babci pierścionki były połączo ne zielonym drucikiem 3 Czy zabrane babci pierścionki były związane czarną gumką do włosów 4 Czy zabrane babci pierścionki były spięte agrafką 5 Czy zabrane babci pierścionki były związane szarym sznurkiem 6 Czy zabrane babci pierścionki były związane czerwoną gumką inne 1 Czy w 2011 roku zabrałeś z domu Anny Kaiser w Bochum złoty pierścionek 2 Czy w 2012 roku zabrałeś z domu Anny Kaiser w Bochum złotą biżuterię 3 Czy w 2013 roku zabrałeś z domu Anny Kaiser w Bochum nowego Rollexa 4 Czy wiesz gdzie obecnie znajduje się zegarek i złota biżuteria Anny Kaiser 1 Czy w tajemnicy przed mężem dajesz wspólne pieniądze osobie spoza rodziny 2 Czy w tajemnicy przed mężem wydajesz pie niądze na nieuzasadnione potrzeby 3 Czy w tajemnicy przed mężem masz założony rachunek w banku 4 Czy w tajemnicy przed mężem odkładasz pie niądze dla osobistych celów 1 Czy w czerwcu tego roku z kasy apteki Santus zabrałaś 500 złotych 2 Czy w lipcu tego roku z kasy apteki Santus zabrałaś 300 złotych 3 Czy w lipcu tego roku z sejfu apteki Santus zabrałaś 1000 złotych 4 Czy w 2012 roku z apteki Santus zabrałaś pie niądze PRZYGOTOWANIE BADANEGO I CENA Badania wariograficznie mogą odbywać się wyłącznie za świadomą i pisemną zgodą badanej osoby Osoba która ma być badana w dniu badania nie może być zmę czona ani głodna Powinna być wyspana W żadnym przypadku nie powinna zażywać w tym dniu lekarstw chyba że są one niezbędne dla jej zdrowia O fakcie użycia okreś lonych lekarstw przed rozpoczęciem badań powinna zgłosić o tym badającemu w czasie wywiadu przedtestowego Nie badamy osób w stanie nietrze1wości Nie jest wskazane badanie osób poniżej 16 roku życia Nie przyjmujemy do badań osób chorych psychi cznie lub leczonych na choroby zaburzające emocje Badania przeprowadzamy najchętniej w siedzibie przedsiębiorstwa Detektywi gdzie istnieją optymalne warunki do tego rodzaju badań Wyjątkowo wykonujemy je również w zakładzie pracy zlecające go przy większej grupie osób badanych po zapewnieniu pomiesz czenia spełniającego co najmniej podstawowe wymogi do prowa dzenia takich badań Wynagrodzenie za kompleksowe badanie jednej osoby wynosi nie mniej niż 800 00 złotych W przypadku badania większej grupy pracowniczej możliwa jest negocjacja ceny pojedynczego badania W badaniach poza Koszalinem koszty przejazdu zwraca zlecający TEST STYMULACYJNY Każde badanie wariograficzne poprzedzone jest testem stymula cyjnym Ma to na celu między innymi przyzwyczajenie badanego do badania zasadniczego ale służy głównie do oceny czy orga nizm badanego w ogóle nadaje się do przeprowadzenia takiego badania bowiem niektóre choroby psychiczne mogą wykluczyć możliwość przeprowadzenie poprawnego badania a tym samym uzyskania obiektywnego wyniku Badanie stymulacyjne oparte jest zazwyczaj na wykorzystaniu tes tu rozpoznawczego CIT Concealed Information Test W teście tym badany poznaje informację powinien zapamietać ją a na pytanie o tę informację powinin zaprzeczyć temu okłamując badającego w sposób oczywisty dla niego i badanego Reakcja organizmu na to zaprzeczenie rejestrowane jest przez wariograf Po rejestracji badany zapoznawany jest od razu z wyni kami reakcji organizmu na to oczywiste kłamstwo Do badania stymualcyjnego wykorzystywana jest informacja o znanych badanemu i losowo wybranych przez niego danych karty do gry cyfry od 1 do 9 nazwiska nazwy itp Po wybraniu określonej karty do gry pozostałymi przykrywa się wybraną kartę a następnie badany odpowiada przecząco na 6 za danym mu pytań Czy to była 9 Czy to była 10 Czy to był walet Czy to była dama Czy to był król Czy to był as Na wszystkie te 6 pytań badany zobowiązany jest odpowiadać NIE w tym również co do wybranej przez niego karty Reakcja organizmu na takie oczywiste kłamstwo w odnieniesiu do znanej informacji wybranej przez badanego karty daje odpo wied na pytanie czy dalej prowadzić badanie Na monitorze badany może obejrzeć przebieg krzywych przy jego odpowiedziach prawdziwych jak też przy tej jednej kłamliwej WYNIKI Wynik badania prezentowany jest zlecającemu w postaci cyfro wej bezpośrednio po badaniu Zbieranie wyników wykonywane jest automatycznie przez komputer a w razie wątpliwości stron lub zakłóceń ze strony badanego zbieranie wyników uzupełniane jest ręcznie przez badającego Przy obliczaniu automatycznym metodą numeryczną program komputerowy uwzględnia trzy główne elementy pomiarowe 1 układ oddychania za który można uzyskać od 3 punktów przy szczerości poprzez 2 1 0 1 2 aż do 3 przy kłamliwości 2 układ sercowo naczyniowy za który można uzyskać podobnie jak przy oddychaniu od 3 2 1 0 1 2 aż do 3 punktów 3 zmiany skórno galwaniczne najwierniej odzwierciedlające zmiany emocjonalne za które można uzyskać od 6 poprzez 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 aż do 6 punktów przy zupełnej kłamliwości Przy zadaniu jednego pytania program może naliczyć więc od 12 przy pełnej szczerości do 12 punktów przy pełnej kłamliwości Przy ręcznym zbieraniu wyników za zmiany skórno galwanicz ne otrzymuje się od 3 do 3 punktów ale dodatkowo dochodzą punkty za wyniki pomiaru pletyzmografem siła przepływu krwi z tętnic do żył w koniuszku środkowego palca prawej ręki także od 3 poprzez 2 1 0 1 2 aż do 3 punktów przy pełnej kłam liwości Tak więc przy ręcznym zbieraniu wyników przy zada niu jednego pytania można uzyskać maksymalnie także od 12 do 12 punktów Przy zadaniu w jednym teście 3 pytań najczęściej tematycznie podobnych ale kolejno nieco uszczegółowionych jednorazowo można uzyskać za te trzy pytania od 36 do 36 punktów Za pytania w najczęściej używanych 3 standardowych testach w których zadaje się w każdym z nich po 3 takie pytania można uzyskać od 108 do 108 punktów Przy kompleksowym badaniu przy zastosowaniu 8 testów w któ rych przewija się aż 29 powtarzających się w różnych układach pytań maksymalnie można uzyskać od 348 do 348 punktów Liczący i analizujący program zakłada że uzyskanie 8 punktów i więcej dowodzi o szczerości i

  Original URL path: http://www.detektyw-koszalin.pl/index.php?go=wariograf.html&temp=4 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Detektywi - detektyw koszalin,zdrada męża,zdrada żony,wariograf,wykrywacz kłamstw,usługi detektywistyczne,wywiad gospodarczy
  niektórych opako wań i osłon towarowych jako towaru które faktycznie wyrzucane były na śmietnik Sumując wszystkie dni roku i wszystkie placów ki było tego bardzo wiele Podobnie było ze schładzanym mięsem a szczególnie z kurczaka mi gdzie niekiedy lodu było znacznie więcej niż przewidywały wcześniejsze ustalenia i normy Płacono za mięso i lód Sprzedawano tylko mięso a lód znikał Po zlikwidowaniu tych nieprawidłowości nawet drobne kradzieże pracownicze i straty wynikające z zepsucia i uszkodzeń niewiele wpłynęły na dużo mniejszą odtąd kwotę niedoborów Przy okazji przyjrzano się uczciwości poszczególnych pracowni ków jeszcze na terenie należącym do przedsiębiorstwa Tutaj też system był się dziurawy Okazało się że w jednostkach terenowych im wyższe stanowisko kierownicze zajmowały nie które nieuczciwe osoby tym więcej zagarniały towaru tak jakby był on ich własnością OPERACYJNE ZABEZPIECZENIE OBROTU TOWAROWEGO Na podstawie umów zlecenia i stosownych pełnomocnictw wyko nujemy operacyjne zabezpieczenie obrotu towarowego Prowa dzimy dyskretne obserwacje i oficjalne kontrole pozwalające uzyskać informacje o nieprawidłowościach w dostawach towa rów do sklepów i sieci handlowych Prowadzimy także kontrole umożliwiające uzyskanie informacji o kradzieżach pracowniczych UJAWNIANIE NARUSZENIA TAJEMNICY Prowadzimy czynności ujawniające fakty naruszenia tajemnicy handlowej i zawodowej naruszenia przepisów ustawy o znakach towarowych oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Czynności te prowadzimy zazwyczaj wobec nieuczciwych pracow ników którzy wykorzystują wiedzę i technologię zakładową dla celów prywatnych ze szkodą dla prowadzonej działalności gos podarczej UJAWNIANIE INNYCH NARUSZEŃ PRAWA Prowadzimy skuteczne obserwacje dowodzące zatrudniania się nieuczciwych pracowników najczęściej w firmach konkuren cyjnych przebywających na zwolnieniach lekarskich Przygotowujemy w tych sprawach sprawozdania na piśmie i wys tępujemy w sądach Oferujemy ubezpieczycielom ustalanie faktycznych przyczyn wypadków w ruchu pojazdów mechanicznych dla potrzeb likwi dacji takich szkód OCHRONA OPERACYJNA PRZED SKUTKAMI OSZUSTW W jednym z większych miast duża firma kosmetyczna zatrudniła fryzjerkę Po kilku tygodniach jeden z dostawców rozpoznał w niej swoją wcześniejszą nieuczciwą klientkę Postanowiła

  Original URL path: http://www.detektyw-koszalin.pl/index.php?go=wywiad%20gospodarczy.html&temp=5 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Detektywi - detektyw koszalin,zdrada męża,zdrada żony,wariograf,wykrywacz kłamstw,usługi detektywistyczne,wywiad gospodarczy
  mieszkajacych małżonków najcześciej w toku procesu rozwodowego albo po rozwodzie Fakty takie ujawniamy także w odniesieniu do innych osób którym niesłusznie przyznano opiekę nad dzieckiem lub przez inne osoby zobowiązane do opieki nad małymi dziećmi WARIOGRAF A PODEJRZANY W sprawach kryminalnych w których istnieje potrzeba wyelimi nowania z grupy osób podejrzanych osób niewinnych z powodze niem prowadzimy badania wariograficzne Celem wskazania nie szczerości osoby podejrzanej także skutecznie stosujemy badania wariograficzne O podjęciu czynności detektywistycznych w przypadku równoleg łego prowadzenia takiej sprawy przez policję zgodnie z ustawą o usługach detektywistycznych informujemy o naszym udziale w postępowaniu stosowne organy policji Badania wariograficzne prowadzimy również w odniesieniu do różnych zorganizowanych i niezorganizowanych grup towarzys kich gdzie istnieje konieczność wskazania w grupie osoby nieety cznej lub nieuczciwej ODCISKI PALCÓW DLA POTRZEB WIZOWYCH Wykonujemy różne inne usługi związane ze zbieraniem i przetwa rzaniem informacji o osobach przedmiotach i zdarzeniach na po trzeby zleceniodawców Wykonujemy usługi niezbędne dla uzyskania wiz uprawniających do wjazdu i pobytu w niektórych państwach w szczególności od ręki i na miejscu wykonujemy odciski palców daktylosko pijne niezbędne do uzyskania wiz wjazdowych m in australij skich BADANIA PRZED ŚLUBEM Oferujemy badanie historii życia przyszłych małżonków przed zawarciem związku małżeńskiego oraz przyszłych partnerów przed wspólnym pożyciem Takie informacje mają szczególne znaczenie gdy jedna ze stron dysponuje znacznym majątkiem Niedawno pomagaliśmy zatroskanej przyszłej teściowej która intuicyjnie miała wątpliwości co do przeszłości przyszłej żony jedynego jej syna Młodzi zakochani niezwykle śpieszyli się z weselem Nie było czasu aby przed ślubem wykonać badania Ponieważ matka bała się głównie o majątek rodzinny zaleciliśmy aby prewencyjnie nakłoniła ich do zawarcia intercyzy Syn z nie chęcią zgodził się Jego zaledwie 20 letnia narzeczona choć zdzi wiona i bardzo zaskoczona w ogóle nie oponowała Czynności badawcze można było przeprowadzić dopiero po ślubie Prowadzone były w stosunkowo krótkim czasie ale na znacznym

  Original URL path: http://www.detektyw-koszalin.pl/index.php?go=prywatni%20detektywi.html&temp=6 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Detektywi - detektyw koszalin,zdrada męża,zdrada żony,wariograf,wykrywacz kłamstw,usługi detektywistyczne,wywiad gospodarczy
  pl podstawy formalno prawne działalności wpis nr 34238 2004 do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Koszalina wpis nr RD 113 04 do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych w Warszawie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu detektywa polisa PZU S A TPO 10152871 suma gwarancyjna 15 000 EURO dane do faktury siedziba firmy i bank Detektywi Eugeniusz Kazienko NIP PL

  Original URL path: http://www.detektyw-koszalin.pl/index.php?go=detektyw%20koszalin.html&temp=7 (2016-04-30)
  Open archived version from archive