archive-pl.com » PL » C » CYRK-ANIME.PL

Total: 113

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • inspiracja. animacja. edukacja. - Animé w akcji
  target blank Animà w akcji target blank Animà w akcji target blank Animà w akcji target blank Animà w akcji target blank Animà w akcji target blank Animà w akcji target blank Animà w akcji target blank Animà w akcji target blank Animà w akcji target blank Animà w akcji target blank Animà w akcji target blank Animà w akcji target blank Animà w akcji target blank Animà w akcji

  Original URL path: http://www.cyrk-anime.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=125 (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • inspiracja. animacja. edukacja. - Nocne oświecenie ogniowe - galeria
  F E R T A NASZE DZIAÅ ANIA Strona startowa GALERIE zdjÄ Ä Nocne oÅ wiecenie ogniowe galeria Nocne oÅ wiecenie ogniowe galeria Galerie zdjÄ Ä Galerie zdjÄ Ä 30 05 2007 Nocne oÅ wiecenie ogniowe galeria target blank Nocne oÅ wiecenie ogniowe galeria target blank Nocne oÅ wiecenie ogniowe galeria target blank Nocne oÅ wiecenie ogniowe galeria target blank Nocne oÅ wiecenie ogniowe galeria target blank Nocne oÅ wiecenie ogniowe galeria target blank Nocne oÅ wiecenie ogniowe galeria target blank Nocne oÅ wiecenie ogniowe galeria target blank Nocne oÅ wiecenie ogniowe galeria target blank Nocne oÅ wiecenie ogniowe galeria target blank Nocne oÅ wiecenie ogniowe galeria target blank Nocne oÅ wiecenie ogniowe galeria target blank Nocne oÅ wiecenie ogniowe galeria target blank Nocne oÅ wiecenie ogniowe galeria target blank Nocne oÅ wiecenie ogniowe galeria target blank Nocne oÅ wiecenie ogniowe galeria target blank Nocne oÅ wiecenie ogniowe galeria target blank Nocne oÅ wiecenie ogniowe galeria target blank Nocne oÅ wiecenie ogniowe galeria target blank Nocne oÅ wiecenie ogniowe galeria target blank Nocne oÅ wiecenie ogniowe galeria target blank Nocne oÅ wiecenie ogniowe galeria target blank Nocne oÅ wiecenie ogniowe galeria target blank Nocne oÅ wiecenie ogniowe galeria target blank

  Original URL path: http://www.cyrk-anime.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=125 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • inspiracja. animacja. edukacja. - Kształtowanie bańki - galeria
  towanie baÅ ki galeria target blank KsztaÅ towanie baÅ ki galeria target blank KsztaÅ towanie baÅ ki galeria target blank KsztaÅ towanie baÅ ki galeria target blank KsztaÅ towanie baÅ ki galeria target blank KsztaÅ towanie baÅ ki galeria target blank KsztaÅ towanie baÅ ki galeria target blank KsztaÅ towanie baÅ ki galeria target blank KsztaÅ towanie baÅ ki galeria target blank KsztaÅ towanie baÅ ki galeria target blank KsztaÅ

  Original URL path: http://www.cyrk-anime.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=125 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • inspiracja. animacja. edukacja. - Latające maczugi - galeria
  Szukaj GoÅ cinnie KRAINA BANIEK MYDLANYCH KONTAKT O F E R T A NASZE DZIAÅ ANIA Strona startowa GALERIE zdjÄ Ä LatajÄ ce maczugi galeria LatajÄ ce maczugi galeria Galerie zdjÄ Ä Galerie zdjÄ Ä 15 04 2007 LatajÄ ce maczugi galeria target blank LatajÄ ce maczugi galeria target blank LatajÄ ce maczugi galeria target blank LatajÄ ce maczugi galeria target blank LatajÄ ce maczugi galeria target blank LatajÄ ce

  Original URL path: http://www.cyrk-anime.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=125 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • inspiracja. animacja. edukacja. - Å»onglerka a rozwój mózgu
  trzech miesiÄ cy Druga grupa ludzi nie przechodziÅ a tego treningu Za pomocÄ sprzÄ tu medycznego rezonansu magnetycznego uczeni regularnie porównywali struktury mózgów obu grup szukajÄ c zmian w tkance mózgowej powstaÅ ej pod wpÅ ywem systematycznych Ä wiczeŠżonglerskich Po upÅ ywie trzech miesiÄ cy zauważyli ze u osób żonglujÄ cych nastÄ piÅ przyrost tkanki mózgowej w okolicach tylnej kory ciemieniowej oraz w rejonie Å rodkowo skroniowym Obszary te sÄ odpowiedzialne z a przetwarzanie i magazynowanie informacji o tym jak zauważamy i przewidujemy ruch obiektów Wynik obserwacji udowadnia dwie gÅ ówne korzyÅ ci pÅ ynÄ ce z żonglowania Po pierwsze Å wiadczy o tym że rozwój mózgu jest możliwy nie tylko w dzieciÅ stwie lecz również w dorosÅ ym okresie życia Po drugie pozornie nieistotne Ä wiczenia takie jak żonglowanie trzema piÅ eczkami mogÄ rozwijaÄ tkankÄ mózgu w sposób podobny do tego w jaki sposób Ä wiczenia na siÅ owni rozwijajÄ miÄ Å nie Badania te majÄ niezwykÅ e znaczenie dla możliwoÅ ci rehabilitacji i rekonstrukcji komórek mózgowych po uszkodzeniu mózgu w nastÄ pstwie nieszczÄ Å liwych wypadków i chorób Eksperyment ten pokazuje jak w miarÄ regularnego treningu żonglowania poprawia siÄ koordynacja i rozwija siÄ koncentracja poprzez zmiany tzw zaawansowanego przetwarzania percepcyjnego czyli dostrzegania i przewidywania ruchu obiektów TrzymiesiÄ czny trening pobudziÅ rozwój w tych okolicach mózgu które sÄ odpowiedzialne za opracowanie dokÅ adnej mapy przestrzenno ruchowej dla wykonywanego zadania Å onglowanie to bardzo skomplikowana i zÅ ożona czynnoÅ Ä ruchowa Å wiadczy o tym liczba obszarów mózgowia zaangażowanych w jej wykonanie ChcÄ c pÅ ynnie skoordynowaÄ ruch piÅ eczek w powietrzu mózg musi najpierw zaplanowaÄ uÅ ożenie rÄ k pozycjÄ gÅ owy i ciaÅ a Za te funkcje odpowiedzialna jest kora przedczÅ onowa To wÅ aÅ nie tu tworzy siÄ plan dziaÅ ania i tutaj odbywa siÄ nadzorowanie

  Original URL path: http://www.cyrk-anime.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=73 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • inspiracja. animacja. edukacja. - Przydatność żongerki w różnych dziedzinach aktywności człowieka
  w terapiach z dzieÄ mi majÄ cymi problemy z czytaniem lub skupieniem siÄ na lekcjach Å onglowanie jest jednym ze sposobów uaktywnienia i synchronizacjÄ obu póÅ kul mózgowych a przez to wpÅ ywa na poprawÄ wyników w nauce Sprawdzono to już w wielu szkoÅ ach które prowadzÄ programy żonglowania Takimi szkoÅ ami sÄ np szkoÅ y podstawowe w mieÅ ci Jacksonville na Florydzie USA i gimnazjum w Malechowie koÅ o Koszalina Å onglowanie staje siÄ także coraz bardziej popularne wÅ ród ludzi dorosÅ ych zainteresowanych rozwojem wÅ asnych możliwoÅ ci Od poczÄ tku lat 80 tych dwudziestego wieku uczÄ siÄ go menedżerowie i pracownicy firm w ramach seminariów i warsztatów poÅ wiÄ conych rozwojowi osobistemu zarzÄ dzaniu czasem czy realizacji projektów W Zachodniej Europie i Stanach Zjednoczonych na szkoleniach organizowanych przez firmy dla swoich pracowników sÄ prowadzone proste treningi żonglowania Jak piszÄ autorzy artykuÅ u Å onglowanie sprzyja mózgowi w wielu instytucjach takich jak Bell Labs Microsoft Apple Corporation czy Massachusetts of Technology tworzy siÄ kluby żonglerskie Coraz czÄ Å ciej także umiejÄ tnoÅ Ä Å¼onglowania zaliczana jest do obowiÄ zkowych kompetencji kadry kierowniczej W jÄ zyku angielskim sÅ owo żonglowanie juggling oprócz swojego podstawowego znaczenia okreÅ la umiejÄ tnoÅ Ä radzenia sobie z wieloma sprawami w tym samym czasie Podrzucanie kilku piÅ eczek jest zatem doskonaÅ Ä metaforÄ równoczesnej realizacji różnych projektów i planów Tak jak doÅ Ä czenie każdej kolejnej piÅ eczki wymaga reorganizacji caÅ ej sekwencji ruchów tak wprowadzenie nowych obowiÄ zków zmusza do dokonywania zmian w dotychczasowym planie codziennych zajÄ Ä JednoczeÅ nie w żonglerce tak jak w życiu aby móc doÅ ożyÄ jeszcze jednÄ piÅ eczkÄ obowiÄ zek potrzeba harmonijnego i spójnego zgrania caÅ oÅ ci JeÅ li zapanuje chaos i dezorganizacja nie osiÄ gniemy tej umiejÄ tnoÅ ci Å onglerka tak jak sztuki walki

  Original URL path: http://www.cyrk-anime.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=73 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • inspiracja. animacja. edukacja. - Żonglerka - w czym może pomóc?
  wielokrotnie stanowiło podstawę do badania innych bardziej złożonych zagadnień Żonglerkę wykorzystano między innymi badając sposoby poruszania się człowieka i koordynacji ruchu jego kończyn Pierwsze naukowe opracowania traktujące o żonglowaniu pochodzą z 1903 autorstwa Edgara Jamesa Swifta Opublikował on artykuł w American Journal of Psychology opisujący proces nauki podrzucania dwóch kul jedną ręką przez studentów W latach 40 i 50 XX wieku powstały pierwsze komputery do obliczania trajektorii rzucanych obiektów Wykorzystywano żonglerkę także do ogólnych porównań nabywania nowych umiejętności motorycznych Inna dziedzina to robotyka i konstrukcja żonglujących maszyn w celu optymalizacji zasad sterowania mechanizmami w czasie rzeczywistym W latach 80 w Massachusetts Institute of Technology matematyk prof Claude Shannon zbudował pierwsze maszyny do żonglowania i sformułował teorię żonglerską pod nazwą Juggling Theory która wyznacza relacje pomiędzy pozycją piłek a ruchem rąk Definiuje ona zależności pomiędzy czasem jaki spędza piłka w powietrzu a czasem w którym ręce są puste lub zajęte Szczegółowym badaniom poddano także sposób w jaki ludzie uczą się żonglować Lata 80 przyniosły rozwój tzw matematyki żonglowania Niezależnie od siebie trójka naukowców stworzyła opis schematu żonglowania który jest zapisem zmian położeń obiektów z uwzględnieniem kolejności w jakiej przedmioty są wyrzucane i chwytane Ich nazwiska to Paul Klimek z University of California w Santa Cruz Bruce Tiemann z California Institute of Technology oraz Michael Day z Uniwersytetu w Cambridge 3 Edukacja Amerykańska specjalistka od wychowania fizycznego i sprawności ruchowej Carole Smith przeprowadziła badania z których wynika iż dzięki pozytywnemu jej wpływowi na koordynację wzrokowo ruchową żonglerka usprawnia umiejętność czytania i pisania Stosowana jest ona w terapiach z dziećmi mającymi problemy na tym polu oraz na kursach szybkiego czytania Gdy stosowana np w przerwach od nauki aktywacja i synchronizacja obu półkul w trakcie tej niewinnej zabawy wpływa pozytywnie na pamięć i koncentrację Skutkuje to poprawą wyników w nauce Żonglując przyswaja się modele oraz strategie uczenia się Rozwija się cierpliwość determinację i upór w dążeniu do celu Żonglerka uczy iż tylko wytrwała i ciężka praca przynosi efekty Zapewnia uczucia sukcesu i zadowolenia odczuwane po przyswojeniu nowego triku oraz nakłania do stawiania sobie kolejnych długofalowych wyzwań Wiele szkół na całym świecie prowadzi zajęcia z żonglowania W USA osobą która włożyła największy wkład we wdrażanie żonglerki do szkół jest Dave Finnigan Prowadzi on autorski program Juggling for Success którego celem jest promocja i nauczanie żonglowania jako metody rozwojowo terapeutycznej Od końca lat 70 wprowadził on swój program do ponad 2000 szkół w całym USA i 12 innych państwach Co roku Finnigan powiększa tę liczbę o około 100 przybytków edukacji Proponuje on żonglerkę studentom i uczniom na wszystkich poziomach edukacji Cytując jego słowa Ja nie uczę żonglerki ja uczę sukcesu W Polsce także w ostatnich latach wiele szkół wdraża żonglerkę jako dodatkową formę zajęć pozalekcyjnych Za przykłady niech posłużą gimnazjum w Malechowie koło Koszalina oraz I Społeczna Szkoła Podstawowa w Lublinie 4 Praca Żonglerka może służyć jako idealny sposób na przerwę w trakcie stresującej pracy biurowej Przywraca ona niezbędne uczucie spokoju i porządku Żonglerka działa pobudzająco na uśpione od wielogodzinnej pozycji siedzącej ciało przyspiesza krążenie oraz

  Original URL path: http://www.cyrk-anime.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=73 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • inspiracja. animacja. edukacja. - O slackline w "poczekalnia.info"
  w którym każdy miÄ sieÅ musi wspóÅ pracowaÄ z pozostaÅ ymi a przede wszystkim z taÅ mÄ DuÅ¼Ä zaletÄ jest niski koszt uprawiania slackliningu Wszystko czego potrzebujemy to kilka metrów taÅ my i prosty system do naciÄ gania czyli minimum dwa karabinki lub szekle Slackline z poczÄ tku byÅ domenÄ Å rodowisk wspinaczkowych Ostatnio jednak coraz czÄ Å ciej przyciÄ ga ludzi niezwiÄ zanych ze wspinaniem a chodzenie po taÅ mie staje siÄ sportem miejskim Slackline narodziÅ siÄ w Stanach Zjednoczonych na kultowym obozowisku Camp 4 w dolinie Yosemite w latach 70 ubiegÅ ego wieku WymyÅ lili go ludzie nieznoszÄ cy nudy i marazmu kilku wspinaczy w czasie deszczowych dni uniemożliwiajÄ cych skalne wojaże poczÄ tkowo dla zabawy zaczÄ Å o chodziÄ po Å aÅ cuchach okalajÄ cych parking obozowiska Zabawa spodobaÅ a siÄ i z czasem zaczÄ to rozpinaÄ miÄ dzy drzewami liny wspinaczkowe a potem taÅ my nylonowe dajÄ c poczÄ tek slackliningowi PrzeÅ om w rozwoju slackline nastÄ piÅ na poczÄ tku lat 80 wraz z pojawieniem siÄ na Camp 4 Adama Grosowskiego oraz Jaffa Ellingtona którzy prawdopodobnie jako pierwsi pomyÅ leli o slackliningu jako o nowej dyscyplinie sportowej Na taÅ mie spÄ dzali caÅ e dni wymyÅ lajÄ c różnorodne tricki i to wÅ aÅ nie oni przez wielu uważani sÄ za ojców slackliningu Trudno powiedzieÄ kiedy slackline trafiÅ do Polski Z Yosemite do kraju sport ten przywieźli nasi czoÅ owi wspinacze Natomiast prawdziwy boom rozpoczÄ Å siÄ w 2006 roku kiedy to rozegrano pierwsze na naszej ziemi zawody Slack Line Master 2006 WystartowaÅ o w nich zaledwie czterech zawodników Rok później w Polish Slackline Open 2007 wziÄ Å o udziaÅ kilkudziesiÄ ciu slackerów w tym kilkunastu z zagranicy To wÅ aÅ nie podczas tych zawodów ustanowiono pierwszy poważny rekord w longline odmiana slackline polegajÄ ca

  Original URL path: http://www.cyrk-anime.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=112 (2016-04-30)
  Open archived version from archive •