archive-pl.com » PL » C » CBMZ.PL

Total: 449

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 2015.08.17 BONY NA INNOWACJE DLA MŚP
  w ostatnim dniu naboru do godz 16 00 00 W ramach Działania 2 3 Poddziałania 2 3 2 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu usługi technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego Projekty mogą dodatkowo obejmować zakup od wykonawcy usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej o ile będzie towarzyszyła usłudze o której mowa w zdaniu poprzedzającym Usługa dotycząca innowacji nietechnologicznej nie może przekroczyć 15 całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu Kosztem kwalifikowalnym projektu jest także koszt materiałów pod warunkiem że są niezbędne do realizacji usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu usługi technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego Koszt materiałów nie może przekroczyć 15 całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu Wykonawcą usług o których mowa powyżej mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r o zasadach finansowania nauki Dz U z 2014 r poz 1620 z późn zm posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową A A albo B o której mowa w art 42 ust 3 ustawy o zasadach finansowania nauki O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie mikro mali lub średni przedsiębiorcy2 prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów 1 zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 4 484 000 00zł 2 zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 41 616 000 00 zł Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 60 000 00 zł Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 400 000 00 zł Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 1 80 wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku mikro lub małego przedsiębiorcy 2 70 wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku średniego przedsiębiorcy Pomoc w ramach konkursu jest udzielana w ramach pomocy de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji

  Original URL path: http://www.cbmz.pl/index.php/422-2015-08-17-bony-na-innowacje-dla-msp (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • 2015.08.14 PROGRAM MOBILNOŚCI PONADNAROWEJ
  Programy mobilności ponadnarodowej INFORMACJE O KONKURSIE Termin rozstrzygnięcia konkursu Nie został określony Miejsce składania wniosków Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ul Wspólna 2 4 00 926 Warszawa Sposób składania wniosków Wnioski składane są na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków SOWA oraz w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA opatrzonej podpisem osoby uprawnionej osób uprawionych do złożenia wniosku albo w formie elektronicznej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej osób uprawionych do złożenia wniosku za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej MIiR Wnioski w formie papierowej można dostarczać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK tj od 8 15 do 16 15 z wyłączeniem dnia 30 września 2015 r gdyż wnioski mogą być składane tego dnia do godziny 16 00 w siedzibie IOK tj w Kancelarii Ogólnej MIiR ul Wspólna 2 4 00 926 Warszawa przesyłką kurierską pocztą NA CO I KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI Kto może składać wnioski O dofinansowanie mogą ubiegać się Organizacje pozarządowe Partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER Podmioty ekonomii społecznej Administracja publiczna Przedsiębiorstwa Uczelnie Jednostki samorządu terytorialnego Ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego Federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej Na co można otrzymać dofinansowanie Programy mobilności ponadnarodowej dla przedstawicieli

  Original URL path: http://www.cbmz.pl/index.php/421-2015-08-14-program-mobilnosci-ponadnarowej (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • 2015.08.12 IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
  INKUBACJĘ INNOWACJI SPOŁECZNYCH Celem konkursu jest wsparcie procesu inkubacji nowych pomysłów które pozwolą na szybsze tańsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów będących przedmiotem interwencji EFS Proces inkubacji obejmie 240 pomysłów z których co najmniej 10 przekroczy etap testowania i zostanie skierowane do wdrażania i popularyzacji na szerszą skalę W ramach konkursu zostaną wybrani beneficjenci projektów grantowych których zadaniem będzie prowadzenie inkubatora innowacji społecznych w tym wyszukanie potencjalnych innowatorów społecznych dotarcie do nich oraz zachęcenie do udziału w projekcie Następnie udzielenie im pomocy merytorycznej i organizacyjnej technicznej zarówno na etapie opracowywania ich pomysłu na innowacje do ewentualnego przyznania grantu jak i w fazie wdrażania przedsięwzięcia w życie Ponadto beneficjent prowadzi nadzór nad testowaniem gotowych rozwiązań oraz wyselekcjonowaniem tych o największym potencjale użytkowym do kolejnego stadium upowszechniania i włączenia ich do praktyki i polityki W konkursie obowiązują 4 tematy 1 przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej 2 integracja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy 3 kształcenie ustawiczne osób dorosłych Usługi opiekuńcze dla osób zależnych 4 usługi opiekuńcze dla osób zależnych Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4 1 Innowacje społeczne Nazwa instytucji pośredniczącej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegóły konkursu tutaj Aktualności Inkubator Przedsiębiorczości Strefa Aktywności Gospodarczej Fundusz Pożyczkowy SZKOLENIA

  Original URL path: http://www.cbmz.pl/index.php/420-iv-innowacje-spoleczne-i-wspolpraca-ponadnarodowa (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • 2015.08.11 X NABÓR WNIOSKÓW O DOTACJE NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej nr umowy UPR SPPW 1 1 KIK 14 1 Alokacja finansowa i wielkości dotacji Kwota dostępna w ramach X naboru na rozwój działalności gospodarczej wynosi w CHF 575 000 00 Maksymalny poziom dofinansowania 60 Minimalna kwota dotacji w PLN 30 000 00 zł maksymalna kwota dotacji w PLN 200 000 00 zł 2 Miejsce i termin składania wniosków w ramach X naboru Wnioski o dotację w wersji papierowej i elektronicznej wraz z załącznikami należy wysłać listem poleconym pocztą kurierską lub składać osobiście w zaklejonej kopercie zawierającej pełną nazwę i adres Wnioskodawcy nazwę i adres Operatora Dotacji tj Zatorska Agencja Rozwoju sp z o o Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 32 640 Zator informację o naborze którego wniosek dotyczy tj X nabór Wniosków o dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej w ramach Projektu KIK 14 pn Dolina Karpia szansa na przyszłość Wnioski dostarczone w inny sposób np faksem lub pocztą elektroniczną lub dostarczone na inny adres niż powyżej zostaną odrzucone Wnioski o dotacje wraz z załącznikami muszą być przygotowane zgodnie z Wytycznymi dla ubiegających się o dotację na rozwój działalności gospodarczej w ramach Projektu KIK 14 Dolina Karpia szansa na przyszłość Nabór wniosków trwa od 16 lipca 2015 r do 07 września 2015 r do godz 15 30 3 Uprawnieni wnioskodawcy mikro małe i średnie przedsiębiorstwa przedsiębiorstwa posiadające siedzibę lub oddział na dzień składania wniosku na terenie Gmin biorących udział w Projekcie 4 Cel działań niniejszego naboru Wzrost konkurencyjności podmiotów gospodarczych na obszarach rolniczych w szczególności związanej z wykorzystaniem potencjału turystycznego i gospodarczego regionu w tym pozarolniczej działalności gospodarczej 5 Wszystkie dokumenty znajdują się na stronie internetowej www caz zator pl 6 Szczegółowych informacji dotyczące

  Original URL path: http://www.cbmz.pl/index.php/419-2015-08-11-x-nabor-wnioskow-o-dotacje-na-rozwoj-dzialalnosci-gospodarczej (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • 2015.08.07 NABÓR WNIOSKÓW O DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  WNIOSKÓW O DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Operator Dotacji Zatorska Agencja Rozwoju sp z o o ogłasza IX nabór wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu KIK 14 pn Dolina Karpia szansa na przyszłość Partnerski Program Aktywizacji Społeczno Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających rynek pracy wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej nr umowy UPR SPPW 1 1 KIK 14 1 Alokacja finansowa i wielkości dotacji Kwota dostępna w ramach IX naboru na rozpoczęcie działalności gospodarczej wynosi w CHF 150 000 00 Maksymalny poziom dofinansowania 70 Minimalna kwota dotacji w PLN 20 000 00 zł maksymalna kwota dotacji w PLN 40 000 00 zł 2 Miejsce i termin składania wniosków w ramach IX naboru Wnioski o dotację w wersji papierowej i elektronicznej wraz z załącznikami należy wysłać listem poleconym pocztą kurierską lub składać osobiście w zaklejonej kopercie zawierającej pełną nazwę i adres Wnioskodawcy nazwę i adres Operatora Dotacji tj Zatorska Agencja Rozwoju Sp z o o Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 32 640 Zator Więcej informacji tutaj Aktualności Inkubator

  Original URL path: http://www.cbmz.pl/index.php/417-2015-08-07-nabor-wnioskow-o-dotacje-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Aktualności
  Roku Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy już po raz jedenasty wręczy nagrody najlepszym polskim mikrofirmom W tym roku w konkursie uruchomiono nową kategorię MŁODY BIZNES stworzoną specjalnie dla młodych przedsiębiorców Czytaj więcej 2015 03 12 Konferencja Nowa szansa nowe wyzwania Wystartowały fundusze europejskie w Małopolsce To kluczowe wydarzenie dla całej Małopolski Wczoraj marszałek Marek Sowa oficjalnie zaprezentował Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Małopolskiego na lata 2014 2020 W uroczystym otwarciu funduszy europejskich w Małopolsce wzięli udział Patrick Amblard Dyrektor Generalny ds Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej oraz wiceminister Iwona Wendel z MIR Sejmik reprezentowali jego przewodnicząca Urszula Nowogórska wiceprzewodniczący Kazimierz Barczyk i Grzegorz Lipiec oraz przewodniczący komisji rolnictwa i modernizacji terenów wiejskich Jacek Soska Czytaj więcej 2015 03 06 W siedzibie Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie 5 marca 2015 r podpisana została umowa między członkami Małopolskiego Konsorcjum Wspierania Przedsiębiorczości MKWP Porozumienie zakłada współpracę i realizację wspólnych celów w kontekście nowych wyzwań rozwojowych dla Małopolski w obecnej perspektywie finansowej w zakresie rozwoju przedsiębiorczości Strony Konsorcjum mają za sobą doświadczenia zgodnej i efektywnej współpracy na podstawie umowy zawartej w 2008 roku w kontekście perspektywy finansowej UE 2007 2013 Czytaj więcej 2015 03 04 Projekt Nowy Małopolski Przedsiębiorca Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej zaprasza do udziału w projekcie Nowy Małopolski Przedsiębiorca Fundusz Pożyczkowy Nowy Małopolski Przedsiębiorca powstał ze środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6 2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia W ramach Funduszu Pożyczkowego NMP są udzielane mikropożyczki preferencyjnie oprocentowane dla osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej której siedziba znajdować się będzie na terenie województwa małopolskiego Czytaj więcej Więcej artykułów 2015 03 04 Wystartowały Fundusze Europejskie 2014 2020 2014 03 04 Oświęcim na 5 2015 02 24 Ogłoszenie o naborze

  Original URL path: http://www.cbmz.pl/index.php?start=95 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • 2015.08.06 Nabór wniosków w ramach Programu Inteligentny Rozwój.
  Rozwój Nabór wniosków w ramach Programu Inteligentny Rozwój Nabory odbędą się w trzech działaniach i poddziałaniach Programu Inteligentny Rozwój działanie 1 2 Sektorowe programy B R poddziałanie 2 3 2 Bony na innowacje dla MŚP poddziałanie 3 2 1 Badania na rynek Medyczne innowacje działanie 1 2 Od 1 września do 1 października 2015 r firmy i konsorcja firm będą ubiegać się o środki na innowacje w medycynie Kwota alokacji to 95 mln zł Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu to 10 mln zł Konkurs organizuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Więcej informacji tutaj Bony na innowacje dla MŚP poddziałanie 2 3 2 Nabór wniosków o dofinansowanie zakupu usług B R przez mikro małe i średnie firmy potrwa od 31 sierpnia do 30 grudnia 2015 r Przeznaczono na niego 46 1 mln zł Wnioski będzie przyjmować Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Więcej informacji tutaj Badania na rynek poddziałanie 3 2 1 Mikro małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły pozyskać maksymalnie 20 mln zł na wdrożenie wyników prac B R przeprowadzonych samodzielnie lub na zlecenie Alokacja na konkurs wynosi 500 mln zł Wnioski będzie przyjmować Polska Agencja Przedsiębiorczości od 31 sierpnia do 30 września 2015 r Więcej informacji tutaj Aktualności Inkubator Przedsiębiorczości Strefa

  Original URL path: http://www.cbmz.pl/index.php/416-2015-08-06-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-inteligentny-rozwoj (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • 2015.08.05 Nabór kandydatów na ekspertów w dziedzinie FINANSE PUBLICZNE
  w ramach Działania 2 17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy gospodarki i edukacji Nabór został ogłoszony przez Ministerstwo Sprawiedliwości Instytucja Pośrednicząca dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój PO WER Osoby które uzyskają wpis do wykazu kandydatów na ekspertów PO WER prowadzonego przez Instytucję Pośredniczącą zyskają możliwość świadczenia usług eksperckich w zakresie wyboru projektów w ww obszarze Ostateczny termin na składnie dokumentów to 21 sierpnia

  Original URL path: http://www.cbmz.pl/index.php/415-2015-08-05-nabor-kandydatow-na-ekspertow-w-dziedzinie-finanse-publiczne (2016-05-01)
  Open archived version from archive