archive-pl.com » PL » C » CBMZ.PL

Total: 449

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • CBMZ
  Wiedza Edukacja Rozwój Głównym celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy z zakresu wytycznych krajowych określających ogólne standardy dotyczące projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz procedurę oceny wniosków Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieć jakie typy projektów są kwalifikowane w RPO WM a jakie w POWER poznają zasady składania wniosków za pomocą systemu e RPO i SOWA zasady finansowania projektów oraz kwalifikowania kosztów projektowych ze środków EFS procedurę oceny wniosków i procedurę odwoławczą podpisanie umowy na realizację projektu itp Miejsce szkolenia Oświęcimski Inkubator Przedsiębiorczości II ul Gospodarcza 24 32 600 Oświęcim Koszt szkolenia 200 zł netto 23 VAT dla osób finansowanych w min 70 ze środków publicznych 200 zł brutto Termin planowany termin szkolenia to 21 04 2016 r termin uzależniony od ilości osób chętnych Cena zawiera koszt materiałów szkoleniowych certyfikat barek kawowy Liczebność grupy szkoleniowej do 20 osób Adresaci szkolenia szkolenie adresowanie do osób pracujących w różnych instytucjach pracownicy instytucji publicznych pracownicy przedstawiciele JST i ich jednostek organizacyjnych pracowników szkół uczelni wyższych instytucji kultury pracowników współpracowników organizacji pozarządowych pracowników firm i przedsiębiorstw prywatnych itp Zapisz się POBIERZ formularz Formularz zgłoszeniowy proszę wysłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem Aby go zobaczyć konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript najpóźniej do dnia 17 04 2016 r Tematyka szkolenia Część I i nformacje ogólne związane z nowym okresem programowania w tym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER oraz Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Małopolskiego RPO WM definicje oraz obowiązujące akty prawne wytyczne krajowe oraz regionalne sposób składania wniosków w ramach EFS Nowoczesny system e RPO oraz System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA Część II Zasady kwalifikowania wydatków w projektach POWER i RPOWM koszty kwalifikowane niekwalifikowane oraz personel projektu definicja personelu projektu personel merytoryczny oraz zarządzający projektem możliwe formy angażowania personelu projektu ewidencjonowanie czasu pracy struktura budżetów projektów dofinansowanych z EFS koszty ogółem koszty bezpośrednie i pośrednie wkład własny w projekcie limity procentowe w projektach POWER i RPO limity w ramach cross financingu w ramach środków trwałych i zadań zleconych sposoby rozliczania projektów w ramach EFS kwoty ryczałtowe wydatki rzeczywiście poniesione stawki jednostkowe podstawowe informacje związane z wypełnianiem wniosków aplikacyjnych za pomocą systemu SOWA oraz e RPO Część III typy projektów kryteria wyboru projektów ocena formalna i merytoryczna negocjacje treści wniosku przed podpisaniem umowy dokumenty niezbędne do podpisania umowy procedura odwoławcza Program szkolenia POBIERZ SZKOLENIA Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp z o o powstała w 2001 roku i od początku swojej działalności zajmuje się świadczeniem bezpłatnych usług informacyjnym oraz doradczych w zakresie pozyskiwania środków unijnych organizacją szkoleń a także realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp z o o to ponad 15 lat doświadczeń związanych ze świadczeniem usług rozwojowych w tym prowadzenie szkoleń z aplikowania o środki w ramach funduszy unijnych prowadzenie szkoleń z zakresu realizacji i rozliczania projektów finansowanych ze środków unijnych m in wnioski o płatność procedury prowadzenia i monitorowania projektów w ramach Funduszy Strukturalnych prowadzenie szkoleń z zarządzania projektami prowadzenie szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej szkolenia z równości

  Original URL path: http://www.cbmz.pl/index.php/component/content/category/2-cbmz (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • CBMZ
  doradcze Przekształcanie przedsiębiorstw w inteligentne organizacje wsparcie doradcze dla firm w Małopolsce Projekt realizowany był przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka w partnerstwie z Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp z o o oraz Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp z o o w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8 1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8 1 1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Okres realizacji projektu 08 2011 07 2014 Celem projektu było zidentyfikowanie i rozwiązanie problemów które utrudniały Uczestnikom Projektu funkcjonowanie na rynku poprzez zapewnienie dostępu do usług doradczych w wyniku których w przedsiębiorstwie wdrożony został co najmniej jeden rodzaj innowacji procesowa produktowa organizacyjna lub marketingowa Czas na biznes Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6 2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Okres realizacji projektu 02 05 2012 r 31 07 2014 r Formą wsparcia były dotacje w wysokości do 25 tys zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej O dotacje mogły ubiegać się osoby fizyczne do 25 roku życia oraz osoby po 50 roku życia zamieszkujące na terenie powiatów oświęcimskiego suskiego chrzanowskiego lub nowotarskiego które zamierzały rozpocząć i zarejestrować firmę w w powiatach Nowe Możliwości Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8 1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8 1 2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Rodzaje działań w ramach projektu szkolenia poradnictwo zawodowe i psychologiczne pośrednictwo pracy staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie dla osób zwolnionych do 6 miesięcy przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy bezzwrotne dotacje do 40 000 zł na podjęcie działalności gospodarczej dla osób zwolnionych do 6 miesięcy z przyczyn dotyczących zakładu pracy

  Original URL path: http://www.cbmz.pl/index.php/component/content/category/11-zrealizowane (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • 2015.09.01 - INFORMACJA O NABORZE - PODDZIAŁANIE 9.1.1. AKTYWNA INTEGRACJA - projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR
  ramach niniejszego konkursu projekty mogą być realizowane wyłącznie przez ośrodki pomocy społecznej powiatowe centra pomocy rodzinie Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu w imieniu podmiotów wymienionych w pkt 1 może być wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego Partnerem projektu realizowanego przez ośrodek pomocy społecznej lub powiatowe centrum pomocy rodzinie mogą być natomiast inne podmioty z wyłączeniem osób fizycznych wyłączenie to nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych Na co można otrzymać dofinansowanie W ramach Poddziałania 9 1 1 RPO WM można realizować wyłącznie następujący typ projektu Realizowane przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia W projektach realizowanych w Poddziałaniu 9 1 1 RPO WM możliwe będzie wykorzystanie szerokiego katalogu instrumentów aktywizacji o charakterze społecznym zawodowym czy edukacyjnym określonych w Regulaminie konkursu których dobór będzie uzależniony od indywidualnych potrzeb osób rodzin i społeczności objętych wsparciem Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu Finanse Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85 wydatków kwalifikowanych Pozostałe środki będą stanowić wkład własny Wnioskodawcy tj gmin miast powiatów 15 wydatków kwalifikowanych Minimalna wartość projektu wynosi 50 000 00 PLN Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 82 161 569 43 PLN Pytania i odpowiedzi Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu Informacji dotyczących konkursu udzielają wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce Punkt Informacyjny w Krakowie ul Wielicka 72 B wejście od ul Dworcowej 30 552 Kraków tel 12 616 06 16 fax 12 299 09 41 e mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem Aby go zobaczyć konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript Punkt Informacyjny w Chrzanowie ul Grunwaldzka 5 32 500 Chrzanów tel 32 627

  Original URL path: http://www.cbmz.pl/index.php/427-2015-09-01-informacja-o-naborze-poddzialanie-9-1-1-aktywna-integracja-projekty-konkursowe-wylacznie-dla-ops-pcpr (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • 2015.08.26 ERASMUS DLA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW - EDYCJA 7
  obejmują wymianę wiedzy i doświadczenia możliwości budowania sieci kontaktów na terenie Europy nawiązywanie nowych stosunków handlowych i poznawanie rynków zagranicznych Przedsiębiorca przyjmujący czerpie korzyść poznając własną firmę z nowej perspektywy a także zyskuje możliwości współpracy z zagranicznymi partnerami oraz pogłębia swoją wiedzę na temat nowych rynków Kto może wziąć udział Początkujący przedsiębiorcy którzy maja w planach założeniu własnej działalności gospodarczej lub którzy założyli działalność w ciągu ostatnich trzech lat Doświadczeni przedsiębiorcy prowadzący małe lub średnie przedsiębiorstwa na terenie Unii Europejskiej Jakie są korzyści z udziału w działaniu Przedsiębiorca przyjmujący uczestniczący w działaniu czerpie korzyści uzyskując możliwość pracy z energicznym i zmotywowanym początkującym przedsiębiorcą który może przyczynić się do rozwoju firmy wnosząc innowacyjne pomysły nową wiedzę i umiejętności Dodatkowe korzyści płyną z tego że ktoś świeżym okiem spojrzy na firmę a także ze specjalistycznej wiedzy którą dysponuje początkujący przedsiębiorca a której może nie mieć przedsiębiorca przyjmujący Wartością dodana działania jest budowania sieci kontaktów i silnych relacji które mogą być przydatne w przyszłości do wzajemnych konsultacji udzielania referencji i poszukiwania zagranicznych jak również doskonalenia umiejętności językowych Długość stażu za granicą Pobyt za granicą może trwać od 1 do 6 miesięcy Czas trwania projektu Nabór jest prowadzony do 30 października 2016 r Warunki

  Original URL path: http://www.cbmz.pl/index.php/426-2015-08-26-erasmus-dla-mlodych-przedsiebiorcow-edycja-7 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • 2015.08.24 - INFORMACJA O NABORZE - PODDZIAŁANIE 9.1.1. AKTYWNA INTEGRACJA
  w którym wpłynął wniosek W przypadku wpływu dużej liczby wniosków o dofinansowanie w ramach danej rundy oceny okres ten może ulec wydłużeniu Nabór wniosków ma charakter ciągły tzn wnioski są przyjmowane i oceniane w kolejności wpływu w ramach miesięcznych rund oceny aż do zamknięcia konkursu przez IOK Miejsce i sposób składania wniosków Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e RPO udostępnionego na stronie internetowej www erpo malopolska pl z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego z ważnym certyfikatem kwalifikowanym Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 21 września 2015 r do dnia 30 kwietnia 2016 r W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e RPO uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu na stronach internetowych www mcp malopolska pl www rpo malopolska pl oraz www funduszeeuropejskie gov pl zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania Na co i kto może składać wnioski Kto może składać wnioski Zgodnie z SzOOP RPO WM w ramach niniejszego konkursu projekty mogą być realizowane wyłącznie przez Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu w imieniu podmiotów wymienionych w pkt 1 może być wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego ośrodki pomocy społecznej powiatowe centra pomocy rodzinie Partnerem projektu realizowanego przez ośrodek pomocy społecznej lub powiatowe centrum pomocy rodzinie mogą być natomiast inne podmioty z wyłączeniem osób fizycznych wyłączenie to nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych Na co można otrzymać dofinansowanie W ramach Poddziałania 9 1 1 RPO WM można realizować wyłącznie następujący typ projektu Realizowane przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia W projektach realizowanych w Poddziałaniu 9 1 1 RPO WM możliwe będzie wykorzystanie szerokiego katalogu instrumentów aktywizacji o charakterze społecznym zawodowym

  Original URL path: http://www.cbmz.pl/index.php/425-2015-08-24-informacja-o-naborze-poddzialanie-9-1-1-aktywna-integracja (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • 2015.08.21 NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE - BADANIA NA RYNEK
  2014 2020 Dz U poz 1146 z późn zm ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3 2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B R Poddziałania 3 2 1 Badania na rynek Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP w terminie od 31 sierpnia do 30 września 2015 r w ostatnim dniu naboru do godz 16 00 00 W ramach Działania 3 2 Poddziałania 3 2 1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów wyrobów lub usług Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy małego lub średniego przedsiębiorcy Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów 1 zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 49 730 000 00 zł 2 zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 450 270 000 00 zł Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 000 zł Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000 000 EUR w tym 1 na eksperymentalne prace rozwojowe 1 000 000 zł 2 na usługi doradcze 1 000 000 zł Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 20 000 000 zł w tym 1 na eksperymentalne prace rozwojowe 450 000 zł 2 na usługi doradcze 500 000 zł Maksymalną intensywność dofinansowania na wydatki inwestycyjne określa się zgodnie z 3 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014 2020 Dz U poz 878 Maksymalna intensywność dofinansowania na eksperymentalne prace rozwojowe wynosi 1 35 kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców 2 45 kosztów kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców Maksymalna intensywność

  Original URL path: http://www.cbmz.pl/index.php/424-2015-08-21-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-badania-na-rynek (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • 2015.08.19 NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE - WDRAŻANIE INNOWACJI PRZEZ MŚP
  że umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu e raty spłaty kapitału środków trwałych innych niż określone w lit d poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę kapitału środków trwałych innych niż określone w lit d należną finansującemu z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na korzystającego z wyłączeniem leasingu zwrotnego o ile we wniosku jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu f nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów licencji know how oraz innych praw własności intelektualnej które są niezbędne do wdrożenia własnych lub nabytych wyników prac B R jeżeli spełniają łącznie następujące warunki będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem oraz pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu 2 w zakresie pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności koszty uzyskania walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych oraz koszty zakupu usług doradczych związanych z inwestycją w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji np w zakresie wzornictwa przygotowania do wdrożenia doradztwa technicznego związanego z wdrożeniem inwestycji przygotowanie projektów technicznych dokumentacji wdrożeniowej analiz w zakresie niezbędnych prac dostosowawczych oraz inne jeżeli są niezbędne dla skutecznego przygotowania do wdrożenia Maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych wymienionych w pkt 1 lit a c i d nie może przekroczyć 1 mln złotych z zastrzeżeniem że łączna wartość kosztów kwalifikowalnych dotyczących rodzajów wydatków wymienionych w lit a i d nie może przekroczyć 10 w lit c nie może przekroczyć 10 łącznych kosztów realizacji inwestycji początkowej określonych w pkt 1 Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych dotyczących rodzajów wydatków wymienionych lit f nie może przekroczyć 10 łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych realizowanego projektu Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie W ramach poddziałania 1 3 1 POPW o dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru zatrudniający co najmniej 5 pracowników w ostatnim roku obrotowym trwającym przynajmniej 12 miesięcy oraz osiągający przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tys PLN przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok w którym składany jest wniosek o dofinansowanie a także należący od co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego które spełnia następujące warunki 1 do powiązania należy minimum 5 przedsiębiorców 2 przedsiębiorcy należący do powiązania działają w pokrewnych sektorach tj prowadząc działalność gospodarczą współpracują ze sobą w procesie tworzenia produktów wyrobów lub usług o komplementarnym charakterze 3 działalność powiązania koordynowana jest przez podmiot zarządzający powiązaniem który posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polski 4 w skład ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego wchodzą członkowie z co najmniej 2 województw w tym przynajmniej jednego z terenu Polski Wschodniej 5 na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie ponadregionalne

  Original URL path: http://www.cbmz.pl/index.php/423-2015-08-19-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-wdrazanie-innowacji-przez-msp (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Aktualności
  ul Gospodarczej której budowa została niedawno ukończona lokują się nowe firmy Jednym z większych podmiotów gospodarczych jest Alupol Films spółka z Grupy Kęty Czytaj więcej 2015 05 18 Projekty B R przedsiębiorstw na badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Dofinansowanie dla mikro małych i średnich przedsiębiorstw na m in badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe Projekty w których nie przewidziano prac rozwojowych nie uzyskają dofinansowania czytaj więcej 2015 05 15 Pierwsze nabory w ramach RPO już w wakacje Zarząd Województwa Małopolskiego zadecydował jakie konkursy zostaną ogłoszone w 2015 r w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 2020 Do końca roku zostanie ogłoszonych 21 naborów Czytaj więcej 2015 05 14 Małopolska Nagroda Gospodarcza Do 30 czerwca br można zgłaszać kandydatów do Małopolskiej Nagrody Gospodarczej wyróżnienia które ma promować najlepszych przedsiębiorców z naszego województwa Premiowane są nie tylko zrealizowane inwestycje ale także dokonania innowacyjne Propozycje kandydatur mogą przekazywać przedsiębiorcy instytucje oraz organizacje gospodarcze Czytaj więcej Więcej artykułów 2015 06 08 Nowy Inkubator Przedsiębiorczości już otwarty 2015 03 18 Konkurs Mikroprzedsiębiorca roku 2015 2015 03 12 Konferencja Nowa szansa nowe wyzwania 2015 03 06 W siedzibie Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie 5 marca

  Original URL path: http://www.cbmz.pl/index.php?start=90 (2016-05-01)
  Open archived version from archive