archive-pl.com » PL » C » CBMZ.PL

Total: 449

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 2015.10.04 POWER – szansa dla młodych
  niepracujące nieuczące się i niekorzystające ze szkoleń w wieku od 18 do 29 lat Już teraz ze środków POWER mogą korzystać osoby młode zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy Na pomoc może liczyć 11 tysięcy młodych Małopolan Rekrutacja do projektów już trwa Nie jest to ostatnia szansa na wsparcie z POWER W następnych latach planowane są kolejne edycje projektów O szczegółowe informacje pytać należy w małopolskich urzędach pracy Większe szanse na rynku pracy Wszystkie dostępne w urzędach pracy możliwości mają zwiększyć szanse młodego człowieka na zatrudnienie i zaktywizowanie Ich celem jest zachęcić go do udziału w różnego rodzaju formach podnoszenia kwalifikacji poprawiania umiejętności praktycznych bądź zdobycia doświadczenia zawodowego Dzisiejszy rynek pracy wymaga od nas gotowości do zmian Udział w różnego typu inicjatywach korzystanie z dodatkowych form wsparcia otwiera nam dodatkowe możliwości i zwiększa nasze szanse na rynku pracy przekonuje Marek Marczyk doradca zawodowy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Program ma również pomóc osobom zainteresowanym założeniem firmy dając możliwość uzyskania jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości około 20 tys zł Dzięki środkom POWER które otrzymała Małopolska z tej szansy może skorzystać ok 1 7 tysiąca młodych ludzi Zapytaj w urzędzie pracy To jaką kwotę dofinansowania otrzymał powiatowy urząd pracy w Małopolsce uzależnione było od skali bezrobocia wśród osób w wieku do 30 lat Warto wskazać że największe dofinansowanie otrzymał Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie a najmniejsze Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce Jednak nieważne czy jest się mieszkańcem Limanowej Dąbrowy Tarnowskiej czy Oświęcimia we wszystkich powiatowych urzędach pracy w Małopolsce dostępny jest pakiet wsparcia skierowany do osób do 29 roku życia Dlatego przyjdź do swojego powiatowego urzędu pracy i zapytaj o możliwości jakie oferuje Program Operacyjne Wiedza Edukacja Rozwój Zainspiruj się zawodowo wejdź na profil pociagdokariery plLink prowadzi do serwisu zewnętrznego na Facebooku Znajdziesz tam przydatne informacje dotyczące rozwoju zawodowego

  Original URL path: http://www.cbmz.pl/index.php/440-2015-10-04-power-szansa-dla-mlodych (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • 2015.11.02 Zapowiedź drugiego konkursu z Poddziałania 1.2.2 PO WER
  i edukacyjne osób młodych bez pracy W konkursie wnioski o dofinansowanie będą mogły składać instytucje rynku pracy tj agencje zatrudnienia instytucje szkoleniowe ochotnicze hufce pracy publiczne służby zatrudnienia instytucje dialogu społecznego instytucje partnerstwa lokalnego Na konkurs przeznaczona jest kwota 52 400 000 zł Pomoc będzie kierowana do osób młodych w wieku 15 29 lat biernych zawodowo oraz zarejestrowanych jako bezrobotne Osoby te zaliczają się do kategorii NEET czyli nie mają

  Original URL path: http://www.cbmz.pl/index.php/438-2015-11-02-zapowiedz-drugiego-konkursu-z-poddzialania-1-2-2-po-wer (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Aktualności
  obejmie 240 pomysłów z których co najmniej 10 przekroczy etap testowania i zostanie skierowane do wdrażania i popularyzacji na szerszą skalę W ramach konkursu zostaną wybrani beneficjenci projektów grantowych których zadaniem będzie prowadzenie inkubatora innowacji społecznych w tym wyszukanie potencjalnych innowatorów społecznych dotarcie do nich oraz zachęcenie do udziału w projekcie Następnie udzielenie im pomocy merytorycznej i organizacyjnej technicznej zarówno na etapie opracowywania ich pomysłu na innowacje do ewentualnego przyznania grantu jak i w fazie wdrażania przedsięwzięcia w życie Czytaj więcej 2015 08 11 X NABÓR WNIOSKÓW O DOTACJE NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Operator Dotacji Zatorska Agencja Rozwoju sp z o o ogłasza X nabór wniosków o dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej w ramach Projektu KIK 14 pn Dolina Karpia szansa na przyszłość Partnerski Program Aktywizacji Społeczno Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających rynek pracy wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej nr umowy UPR SPPW 1 1 KIK 14 Czytaj więcej 2015 08 07 NABÓR WNIOSKÓW O DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NABÓR WNIOSKÓW O DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Operator Dotacji Zatorska Agencja Rozwoju sp z o o ogłasza IX nabór wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu KIK 14 pn Dolina Karpia szansa na przyszłość Partnerski Program Aktywizacji Społeczno Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających rynek pracy wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej nr umowy UPR SPPW 1 1 KIK 14 Czytaj więcej 2015 08 06 Nabór wniosków w ramach Programu Inteligentny Rozwój Nabór wniosków w ramach Programu Inteligentny

  Original URL path: http://www.cbmz.pl/index.php?start=80 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • 2015.10.20 Informacje o naborze - 4.1 Innowacje społeczne, Wiedza Edukacja Rozwój
  społeczne Informacje o naborze 4 1 Innowacje społeczne Wiedza Edukacja Rozwój Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój ogłasza konkurs nr POWR 04 01 00 IZ 00 00 002 15 na Deinstytucjonalizację usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi Działanie 4 1 Innowacje społeczne Termin rozstrzygnięcia konkursu Planuje się że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok 3 miesięcy od zakończenia naboru wniosków Miejsce składania wniosków Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ul Wspólna 2 4 00 926 Warszawa Sposób składania wniosków Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą od 19 listopada do 10 grudnia 2015 r od poniedziałku do piątku W dniach od 19 listopada do 9 grudnia w godzinach od 8 15 do 16 15 a ostatniego dnia tj 10 grudnia tylko do godz 16 00 Wnioski składane są na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA oraz w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA opatrzonej podpisem osoby uprawnionej osób uprawionych do złożenia wniosku albo w formie elektronicznej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej osób uprawionych do złożenia wniosku za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej MIiR Wnioski w formie papierowej można dostarczać we wskazanym powyżej terminie osobiście w siedzibie w Kancelarii Ogólnej MIiR ul Wspólna 2 4 00 926 Warszawa przesyłką kurierską pocztą albo w formie elektronicznej tym przypadku o terminie wpływu decydować będzie data i godzina przedłożenia elektronicznej wersji wniosku na elektroniczną skrzynkę podawczą MIiR adres MIR SkrytkaESP Beneficjenci uprawnieni do składania wniosków O dofinansowanie mogą ubiegać się publiczne lub niepubliczne podmioty świadczące usługi zdrowotne lub publiczne lub niepubliczne instytucje pomocy i integracji społecznej lub podmioty lecznicze świadczące usługi zdrowotne Na co można otrzymać dofinansowanie Na wsparcie procesu deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi poprzez opracowanie modelu innowacyjnego oraz zawiązanie optymalnego partnerstwa zdolnego do

  Original URL path: http://www.cbmz.pl/index.php/437-informacje-o-naborze-4-1-innowacje-spoleczne-wiedza-edukacja-rozwoj (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • 2015.10.13 Myślisz o założeniu działalności gospodarczej? Sprawdź, jakie są możliwości!
  tys zł lub ok 50 55 tys zł w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności Takie możliwości przysługują osobom bezrobotnym które zarejestrowały się we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania urzędzie pracy a osoby do 29 roku życia Skorzystać z tej możliwości będą mogły osoby młode do 29 roku życia bez pracy spełniające łącznie trzy warunki niepracujące niekształcące się i nieszkolące się Za rozdysponowanie tych środków odpowiadają powiatowe urzędy pracy w MałopolsceLink prowadzi do serwisu zewnętrznego Wsparcie pochodzi z Programu POWERLink prowadzi do serwisu zewnętrznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój który oferuje pomoc dla osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej dotacji na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia b osoby w wieku 30 lat i więcej Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy Informacje o zasadach i terminach składania wniosków można znaleźć we wszystkich powiatowych urzędach pracy w MałopolsceLink prowadzi do serwisu zewnętrznego Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Działanie 8 1 Aktywizacja zawodowa projekty Powiatowych Urzędów Pracy 2 Osoby pozostające bez pracy w tym osoby powyżej 50 r ż osoby długotrwale bezrobotne osoby niepełnosprawne osoby nisko wykwalifikowane oraz kobiety Środki dla tych osób przewidziano w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego Oś 8 Aktywny rynek pracy Działanie 8 3 1 Wsparcie w formie dotacji otrzymać będą mogły wyłącznie osoby fizyczne zainteresowane założeniem działalności gospodarczej które pozostają bez pracy i których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza czyli wspomniane osoby powyżej 50 r ż osoby długotrwale bezrobotne osoby niepełnosprawne osoby nisko wykwalifikowane oraz kobiety Wsparcie dla pozostałej grupy osób przybierze formę pożyczek Obecnie nie ma jeszcze możliwości składania wniosków w ramach tego naboru ponieważ wciąż trwają prace nad dokumentami Wszystkie informacje na ten temat będą pojawiały się na stronie Programu Regionalnego w zakładce Skorzystaj z

  Original URL path: http://www.cbmz.pl/index.php/436-2015-10-13-myslisz-o-zalozeniu-dzialalnosci-gospodarczej-sprawdz-jakie-sa-mozliwosci (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • 2015.09.29 Szkolenie dla wnioskodawców w Poddziałaniu 8.4.2 Adaptacja do zmian
  Poddziałaniu 8 4 2 Adaptacja do zmian Szkolenie dla wnioskodawców w Poddziałaniu 8 4 2 Adaptacja do zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w Krakowie Szkolenie jest adresowane do beneficjentów zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w ramach Poddziałania 8 4 2 Adaptacja do zmian typ projektu A opracowanie i wdrażanie kompleksowych programów typu outplacement Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Szkolenie dobędzie się 08 10 2015 w godz 09 30 16 00 Kraków ul Wielicka 72 B wejście od ul Dworcowej I piętro sala 106 Liczba miejsc jest ograniczona Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego najpóźniej do 6 października br do godz 12 00 O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych Celem odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba niepełnosprawna bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr 12 61 60 616 lub elektronicznie na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem Aby go zobaczyć konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript Szkolenie jest bezpłatne finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 2020 Szczegóły i zgłoszenie TUTAJ Aktualności Inkubator Przedsiębiorczości Strefa Aktywności Gospodarczej

  Original URL path: http://www.cbmz.pl/index.php/434-2015-09-29-szkolenie-dla-wnioskodawcow-w-poddzialaniu-8-4-2-adaptacja-do-zmian (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • 2015.09.28 INFORMACJA O NABORZE ADAPTACJA DO ZMIAN
  IZ zamieści na stronie internetowej www rpo malopolska pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania Kto może składać wnioski Zgodnie z SzOOP RPO WM uprawnionymi Beneficjentami w ramach niniejszego konkursu są wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych w szczególności przedsiębiorcy instytucje otoczenia biznesu partnerzy społeczni i gospodarczy organizacje pozarządowe Na co można otrzymać dofinansowanie W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą projekty dotyczące Program typu outplacement obejmuje np a doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem indywidualnego planu działania jako obowiązkowy element wsparcia dla każdego uczestnika b poradnictwo psychologiczne c pośrednictwo pracy d szkolenia kursy studia podyplomowe e staże praktyki zawodowe f subsydiowanie zatrudnienia g dodatki relokacyjne h wsparcie szkoleniowo doradcze oraz finansowe dotacje w wysokości do 6 krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązujące w dniu przyznania wsparcia dla osób zamierzających podjąć własną działalność gospodarczą należących co najmniej do jednej z poniższych grup a osób o niskich kwalifikacjach b osób powyżej 50 roku życia c osób w wieku poniżej 30 lat d osób z niepełnosprawnościami e kobiet i zatrudnienie wspomagane j wsparcie adaptacyjne dla pracownika który uzyskał zatrudnienie w ramach projektów w tym szkolenia lub doradztwo k wsparcie towarzyszące dla uczestników projektu polegające na zapewnieniu opieki nad osobą zależną jedynie w połączeniu z innymi formami wsparcia l inne narzędzia metody programy służące aktywizacji zawodowej Finanse Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95 w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynika z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r w sprawie pomocy de minimis i pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu społecznego na lata 2014 2020 Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 18 957 529 94

  Original URL path: http://www.cbmz.pl/index.php/433-2015-09-28-informacja-o-naborze (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • 2015.09.08 - V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw
  europejskiego biznesu będzie Nauka Biznes Samorząd Razem dla gospodarki Wydarzeniu towarzyszą Program Samorząd który wspiera MŚP skierowany do jednostek samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego powiatowego i lokalnego oraz Targi Biznes Expo Kongres złożony jest z kilku ścieżek tematycznych w ramach których organizowane są poszczególne sesje i wydarzenia Pierwsza z nich nosi nazwę Innowacyjna Firma Inteligentne Miasto Konkurencyjny Region Uczestniczący w niej przedsiębiorcy dowiedzą się między innymi jak poprawić zdolność konkurencyjną swojej firmy poprzez innowacje oraz gdzie szukać środków na finansowanie unikatowych pomysłów i rozwiązań Uczestnicy Kongresu będą też dyskutować na temat partnerskiej współpracy samorządów urzędów pracy i firm sektora MŚP oraz dostosowania systemu edukacji do potrzeb pracodawców Nie zabraknie tematów związanych z innowacjami w medycynie turystyce nanotechnologiach energetyce i multimediach Optymalizacja procesów biznesowych to kolejny ciekawy temat któremu poświęcona zostanie odrębna ścieżka tematyczna Kolejne ścieżki skupiać się będą na tematyce przywództwa strategii i dialogu oraz różnych aspektów przedsiębiorczości Uczestnicy Kongresu wspólnie zastanowią się jakich liderów potrzebuje Europa Polska i każda firma a także jak być dobrym przywódcą na co dzień W ramach ścieżki Przedsiębiorczość niejedno ma imię odbędą się sesje poświęcone firmom rodzinnym sukcesji i aktywizacji osób niepełnosprawnych Również osoby zainteresowane tematyką międzynarodowej współpracy gospodarczej odnajdą dla siebie szereg atrakcyjnych paneli w których będą mogły aktywnie uczestniczyć W tym roku organizatorzy postanowili przyjrzeć się bliżej możliwościom współpracy jakie stwarzają rynek amerykański austriacki czeski słowacki turecki oraz szeroko rozumiany kierunek wschodni Nie zabraknie spotkań B2B i Face2Face W trakcie EKMSP przedstawiona zostanie także oferta PARP dla przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu dostępna w nowej perspektywie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Kongresowi towarzyszyć będą także wydarzenia dedykowane młodym początkującym przedsiębiorcom Z myślą o nich powstała Akademia Marketingu i Sprzedaży a także panele dotyczące szkolnictwa funkcjonowania młodego przedsiębiorcy w Polsce czy start upów Ponadto Kongresowi będzie towarzyszył zjazd

  Original URL path: http://www.cbmz.pl/index.php/431-2015-09-08-v-europejski-kongres-malych-i-srednich-przedsiebiorstw (2016-05-01)
  Open archived version from archive •