archive-pl.com » PL » C » CAD.PL

Total: 45

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Wstęp do materiałoznawstwa
  produkcyjnych a w tym materiałów budowlanych Charakteryzowanie jako jedna z funkcji materiałoznawstwa polega na zestawianiu określaniu właściwości materiałów niezbędnych do rozpoznawania poszczególnych ich rodzajów odmian klas i gatunków Polega ono również na ocenie jakości i przydatności użytkowej materiałów a także na określaniu ich właściwego zastosowania oraz warunków prawidłowego racjonalnego magazynowania i składowania Systematyka polega na uporządkowaniu usystematyzowaniu materiałów zależnie od ich podstawowych cech lub przeznaczenia i podzielenia ich na grupy rodzaje odmiany itp zbiory materiałów o wspólnych lub podobnych cechach bądź przeznaczeniu Zadaniem systematyki jest ponadto ustalenie jednolitych nazw i ewentualnie symboli materiałów Podstawowe pojęcia dotyczące budownictwa Mianem budownictwo określamy dziedzinę działalności technicznej obejmującą projektowanie oraz wszelkie techniki i technologie wznoszenia obiektów budowlanych ich konserwacji oraz rozbiórki Najogólniej budownictwo można podzielić na lądowe i wodne W zależności od użytych zastosowanych materiałów wyrobów budowlanych rozróżnia się m in budownictwo drewniane ceglane ceramiczne kamienne betonowe i stalowe Podstawowe wiadomości o normalizacji Normalizacja odgrywa bardzo ważną rolę w realizowaniu postępu technicznego którego zadaniem jest unowocześnienie metod produkcji optymalne użytkowanie środków produkcji mechanizacja robót ciężkich i pracochłonnych automatyzacja procesów technologicznych zwiększenie wydajności i poprawa jakości produkcji Normalizacja polega na ujednolicaniu klasyfikowaniu oraz ustalaniu uzasadnionych ekonomicznie i technicznie wymagań w odniesieniu do produkcji Celem tej

  Original URL path: http://www.akademia.marwlo.cad.pl/wstep_mat.htm (2012-10-08)
  Open archived version from archive


 • Wykłady z materiałoznawstwa
  materiały kamienne klasyfikacja i charakterystyka t9 Ceramika budowlana charakterystyka i ogólna klasyfikacja t13 Wyroby fajansowe i porcelanowe t16 Materiały wiążące mineralne spoiwa budowlane t19 klasyfikacja i charakterystyka Spoiwa wapienne wstęp Szkło budowlane właściwości charakterystyka i wyroby szklane t22 Drewno i materiały drewnopochodne Budowa i właściwości drewna t23 Tworzywa sztuczne i wyroby budowlane z nich wiadomości podstawowe t28 Lepiszcza bitumiczne i wyroby z nich podział t31 Metale i wyroby z metali

  Original URL path: http://www.akademia.marwlo.cad.pl/wyklady_m.htm (2012-10-08)
  Open archived version from archive

 • Ćwiczenia z materiałoznawstwa
  sposoby t4 Podstawowe zagadnienia z chemii budowlanej ogólnie t6 Właściwości fizyczne materiałów budowlanych t7 Właściwości mechaniczne wyrobów materiałów budowlanych t8 Struktura i tekstura skał oraz faktury powierzchni wyrobów ze skał t10 Występowanie skał w Polsce ich charakterystyka i zastosowanie w budownictwie t11 Wyroby kamienne stosowane w budownictwie t12 Wyroby z ceramiki porowatej t14 Wyroby o strukturze spieczonej zwartej t15 Materiały ogniotrwałe t17 Zasady oznaczania wybranych cech technicznych wyrobów ceramicznych t18 Spoiwa wapienne gipsowe i anhydrytowe wapno i gips t20 Spoiwa hydrauliczne wapno hydrauliczne i cementy portlandzkie t21 Wady drewna t24 Drewno jako materiał budowlany t25 Właściwości techniczne drewna t26 Sortymenty drewna budowlanego i wyroby drewnopochodne t27 Wyroby budowlane z tworzyw sztucznych Materiały podłogowe t29 Materiały tw sztuczne do krycia dachów oraz płyty okładzinowe ścienne t30 Materiały tw sztuczne termoizolacyjne i izolacji akustycznej Asfalty i smoły t32 Wyroby z lepiszczy bitumicznych do hydroizolacji t33 Stal budowlana stop żelaza właściwości i gatunki oraz wyroby ze stali t35 Inne metale i ich stopy aluminium miedź cynk i inne t36 Materiały i wyroby instalacyjne oraz termoizolacyjne t37 Podstawy projektowania składu mieszanki betonowej t39 Cechy mieszanki betonowej i betonu stwardniałego zastosowanie t40 Kruszywa budowlane klasyfikacja techniczna kruszyw t41 Podstawowe procesy technologiczne t43 Atestacja i kontrola

  Original URL path: http://www.akademia.marwlo.cad.pl/cwiczenia_m.htm (2012-10-08)
  Open archived version from archive

 • Literatura do materiałoznawstwa
  WSiP Warszawa 1999 Jerzy Szczuka i Jan Żurowski Materiałoznawstwo przemysłu drzewnego WSiP Warszawa 1999 praca zbiorowa Poradnik techniczny kierownika budowy Arkady Warszawa 1977 Zestawy dostępnych norm wg wykazu podawanego na zajęciach dydaktycznych Poz 2 z wykazu książka do traktowana jako podstawowa do nauki materiałoznawstwa Po klinięciu na okładkę książki otworzy się okno witryny wydawnictwa ARKADY gdzie można książkę zakupić Książki wymienione powyżej można nabyć w internetowych księgarniach wysyłkowych np w albo u jednego z największych i najstarszych polskich wydawców literatury m in budowlanej Poszukaj dobrej technicznej i budowlanej literatury w najlepszych księgarniach w branży Zapraszamy do klikania na banerki obok Akty prawne wraz z linkami do oryginalnych dokumentów osadzonych w Internetowym Serwisie Informacji Prawnej Sejmu RP Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane Dz U 1994 nr 89 poz 414 Dz U 1994 nr 89 poz 414 z tekstem jednolitym wg Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r także do pobrania z naszych zasobów tutaj 339 KB w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo budowlane Dz U 2003 nr 207 poz 2016 Dz U 2003 nr 207 poz 2016 D20032016Lj pdf Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2004 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności Dz U 02 166 1360 Dz U 2004 nr 204 poz 2087 D20042087Lj pdf Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych Dz U 2004 nr 92 poz 881 D20040881L pdf Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania uchylania lub zmiany Dz U z dnia 12 grudnia 2002 r Dz U 02 209 1780 nieobowiązujący Dz U 2002 nr 209 poz 1780 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2

  Original URL path: http://www.akademia.marwlo.cad.pl/literat_mat.htm (2012-10-08)
  Open archived version from archive

 • Zaoczne_mat
  wyrobów budowlanych ze znajomością ich przeznaczenia w realizacji obiektu budowlanego Program nauczania z rozpisaniem na jednostki dydaktyczne L p Temat treść Ilość h w ćw 1 Materiałoznawstwo pojęcia ogólne oraz podstawowe informacje nt normalizacji Klasyfikacja wyrobów budowlanych ze względu na ich przeznaczenie materiały konstrukcyjne izolacyjne instalacyjne wykończeniowe hw1 Tem mw1 Tem mw2 1 2 Przepisy prawne oraz zasady wprowadzania i stosowania wyrobów na rynku UE hc1 tem mc1 1 3 Ogólna klasyfikacja materiałów i wyrobów budowlanych różne sposoby hc2 tem mc2 1 4 Podstawowe właściwości techniczne materiałów budowlanych Rola inżynierii materiałowej w technologii materiałów budowlanych Elementy budowy materii hw2 Tem mw3 1 5 Podstawowe zagadnienia z chemii budowlanej ogólnie hc3 tem mc3 1 6 Właściwości fizyczne i mechaniczne materiałów budowlanych hc4 tem mc4 tem mc5 1 7 Naturalne materiały kamienne klasyfikacja i charakterystyka hw3 Tem mw4 1 8 Struktura i tekstura skał oraz faktury powierzchni wyrobów ze skał Występowanie skał w Polsce hc5 tem mc6 tem mc7 1 9 Charakterystyka i zastosowanie skał w budownictwie Wyroby kamienne stosowane w budownictwie hc6 tem mc7 tem mc8 1 10 Ceramika budowlana charakterystyka i ogólna klasyfikacja Wyroby z ceramiki hw4 Tem mw5 1 11 Wyroby z ceramiki porowatej Wyroby o strukturze spieczonej hc7 tem mc9 tem mc10 1 12 Wyroby fajansowe i porcelanowe Materiały ogniotrwałe Zasady oznaczania wybranych cech technicznych wyrobów ceramicznych hc8 Tem mw6 tem mc11 tem mc12 1 13 Materiały wiążące mineralne spoiwa budowlane klasyfikacja i charakterystyka Spoiwa wapienne wprowadzenie hw5 1 14 Spoiwa wapienne gipsowe i anhydrytowe wapno i gips hc9 tem mc13 1 15 Spoiwa hydrauliczne wapno hydrauliczne i cementy portlandzkie hc10 tem mc14 1 16 Szkło budowlane właściwości charakterystyka oraz wyroby szklane hw6 1 17 Drewno i materiały drewnopochodne Budowa i właściwości drewna hw7 Tem mw8 1 18 Wady drewna Drewno jako materiał budowlany hc11 tem mc15 1

  Original URL path: http://www.akademia.marwlo.cad.pl/Zaoczne/mater_zaocz.htm (2012-10-08)
  Open archived version from archive

 • Wstęp do kosztorysowania
  zaznajomienie się z innymi nieobowiązującymi już przepisami ustawami i rozporządzeniami prawnymi w tym względzie Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej wiele przepisów ulegało i wciąż ulega istotnym zmianom np Prawo zamówień publicznych a niektóre przepisy unijne dyrektywy są wdrażane w naszym prawodawstwie jak np Wspólny Słownik Zamówień CPV Do istotnych oraz ważnych dla procesu i zasad kosztorysowania należą obowiązujące przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r o prawie zamówień

  Original URL path: http://www.akademia.marwlo.cad.pl/wstep_kost.htm (2012-10-08)
  Open archived version from archive

 • Wykłady z kosztorysowania
  pasażu Metody i podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego t11 Kalkulacja indywidualna kosztorysowych norm nakładów rzeczowych warunki jej stosowania dane wyjściowe do jej sporządzania t13 Metoda kalkulacji nakładów rzeczowych poprzez analogię interpolację i ekstrapolację t14 Przedmiar i obmiar robót budowlanych ogólne zasady przedmiarowania t16 Ogólne zasady określania ilości poszczególnych rodzajów robót t17 Komputerowe wspomaganie kosztorysowania i problemy z tym związane t18 Omówienie przykładowego programu PC pn Rodos i Zuzia t20 Terminologia i

  Original URL path: http://www.akademia.marwlo.cad.pl/wyklady_k.htm (2012-10-08)
  Open archived version from archive

 • Ćwiczenia z kosztorysowania
  robocizna t8 Koszty bezpośrednie R M S M materiały t8 Koszty bezpośrednie R M S S sprzęt t8 Koszty pośrednie Kp i podstawy ich określania t9 Zysk kalkulacyjny Z t10 Metody i podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego t11 Podatek od towarów i usług P v VAT założenia definicje podstawa t12 Kalkulacja indywidualna kosztorysowych norm nakładów rzeczowych warunki jej stosowania dane wyjściowe do jej sporządzania t13 2h Kosztorys ofertowy sporządzany metodą kalkulacji szczegółowej t15 Kosztorys inwestorski sporządzany metodą kalkulacji uproszczonej t15 Przedmiar i obmiar robót budowlanych ogólne zasady przedmiarowania t16 2h Ogólne zasady określania ilości poszczególnych rodzajów robót t17 2h Budowa komputerowego programu kosztorysowego t19 2h Omówienie przykładowego programu PC pn Zuzia i Rodos t20 2h Sporządzanie przedmiaru i kosztorysu ofertowego schematy i zawartość t22 2h Wykaz podstawowych najczęściej stosowanych katalogów nakładów rzeczowych KNR i katalogów norm pracy KNP oraz informatorów o cenach czynników produkcji budowlanej t24 2h Wycena prac projektowych t25 Wspólny Słownik Zamówień CPV Common Procurement Vocabulary t26 Objaśnienia Kolejne numery tematów oznaczają l p kolejnej jednostki dydaktycznej 1h Opracowania tematów ćwiczeń znajdują się pod aktywnymi linkami we frazie temat x Treść tematu zaznaczona kolorem zielonym neonem należy opracować samodzielnie Treść tematu zapisana pogrubioną czcionką w kolorze czerwonym oznacza materiał

  Original URL path: http://www.akademia.marwlo.cad.pl/cwiczenia_k.htm (2012-10-08)
  Open archived version from archive