www.archive-pl.com » PL » B » BIALOWIEZA.PL

Total: 749

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża
  Akademii Nauk Białowieża Wyszukiwarka Szukana fraza Brak podpowiedzi Menu główne portalu Strona główna O IBS PAN Struktura IBS PAN Aktualności Ogłoszenia Projekty Pracownicy Publikacje Kolekcja naukowa Biblioteka Acta Theriologica Kontakt
  http://www.zbs.bialowieza.pl/ (2012-09-15)


 • Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża
  wykazały że struktura genetyczna populacji odzwierciedla historię reintrodukcji tego gatunku w XIX i w pierwszej połowie XX wieku Wyraźnie wyróżniają się subpopulacje podlaska mazurska i suwalska Wykryto pozostałości reliktowej rodzimej populacji jelenia w Lasach Napiwodzko Ramuckich i w Puszczy Rominckiej W Instytucie działają 4 zakłady naukowe Zakład Genetyki i Ewolucji Zakład Biogeografii Zakład Ekologii Behawioralnej i Ekofizjologii oraz Zakład Ekologii Populacji Działalność edukacyjna Instytut Biologii Ssaków PAN jest uznanym ośrodkiem edukacyjnym w zakresie ekologii i bioróżnorodności posiadającym doświadczenie w organizacji zajęć dla polskich i zagranicznych studentów i młodych naukowców Od 2004 r Instytut prowadzi studia doktoranckie we współpracy z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Warszawskiego Jako Centrum Doskonałości Unii Europejskiej w latach 2003 2005 Instytut organizował Letnie Szkoły Ekologii i Bioróżnorodności oraz długookresowe szkolenia dla studentów z krajów Unii Europejskiej Od 2007 roku w ramach projektu BIOSEB Letnie Szkoły Ekologii i Bioróżnorodności 6 Program Ramowy Unii Europejskiej 2007 2010 IBS PAN organizuje tygodniowy kurs z zakresu ochrony przyrody biologii genetyki i ekologii dla 70 doktorantów i młodych doktorów z całego świata Zajęcia Szkoły Letniej prowadzą uznani zagraniczni badacze eksperci z polskich ośrodków badawczych oraz pracownicy naukowi Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży Potencjał naukowy i edukacyjny Instytutu został w ostatnim czasie wzmocniony dzięki projektowi Marie Curie BIORESC Transfer Wiedzy w Dziedzinie Badań i Ochrony Bioróżnorodności w ramach którego w latach 2006 2010 zatrudnionych w IBS PAN było kilku zagranicznych specjalistów w dziedzinie ekologii genetyki GIS i modelowania matematycznego Projekt obejmował również szkolenia pracowników IBS w tych dziedzinach na uniwersytetach zachodnioeuropejskich Najnowszy projekt finansowany jest przez 7 Program Ramowy Unii Europejskiej BIOCONSUS Potencjał Badawczy w Ochronie i Zrównoważonym Zarządzaniu Bioróżnorodnością jest realizowany w latach 2010 2013 i ma na celu dalsze zwiększanie potencjału naukowego Instytutu Instytut organizuje również międzynarodowe konferencje i warsztaty naukowe Pracownicy Instytutu przygotowują również ekspertyzy i opinie dla instytucji międzynarodowych państwowych praz organizacji pozarządowych Instytut popularyzuje naukę poprzez prezentowanie technik badawczych oraz wykłady dotyczące ekologii i ochrony ssaków na Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki oraz na imprezach organizowanych przez samorządy lokalne Działalność wydawnicza i publikacje Instytut Biologii Ssaków PAN we współpracy z wydawnictwem Springer wydaje międzynarodowe rezecenzowane czasopismo naukowe w języku angielskim Acta Theriologica poświęcone wszystkim aspektom biologii ssaków Współczynnik cytowalności Acta Theriologica w roku 2008 wyniósł 1 112 Instytut wydaje również książki naukowe i popularnonaukowe dotyczące ekologii i ewolucji ssaków oraz wpływu człowieka na środowisko Pracownicy Instytutu są autorami szeregu publikacji książkowych Ochrona przyrody Instytut angażuje się w działalność na rzecz ochrony przyrody Zainicjowany w 2004 roku przez pracowników Instytutu Program Żubr w tym jego część Kraina Żubra wdraża nowe koncepcje dotyczące ochrony żubra oraz zrównoważonego rozwoju regionu w oparciu o jego walory przyrodnicze i kulturowe Praktyczne działania na rzecz ochrony żubra były realizowane w ramach koordynowanego przez Instytut projektu Unii Europejskiej Life Nature Przy Instytucie utworzono również Sieć Żubrową punkt kontaktowy dla osób zainteresowanych ochroną żubra i prowadzeniem badań związanych z tym gatunkiem Pracownicy Instytutu przygotowali koncepcję sieci korytarzy ekologicznych w Polsce które łączą cenne przyrodniczo obszary kraju i umożliwiają migrację zwierząt i roślin Opracowano projekt korytarzy ekologicznych
  http://www.zbs.bialowieza.pl/ibs_pan/ (2012-09-15)

 • Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża
  Tomasz Podgórski Leif Soennichsen Roman Kozak Andrzej Waszkiewicz Zakład Ekologii Behawioralnej i Ekofizjologii Behavioural Ecology and Ecophisiology Dr hab Andrzej Zalewski Prof dr hab Marek Konarzewski Prof dr hab Michał Kozakiewicz Dr Karol Zub Dr Ireneusz Ruczyński Dr Paulina Szafrańska Agnieszka Niemczynowicz Monika Wieczorek Eugeniusz Bujko Zakład Ekologii Populacji Population ecology Dr hab Krzysztof Schmidt Prof dr hab Włodzimierz Jędrzejewski Prof dr hab Małgorzata Krasińska Dr Rafał Kowalczyk Emilia Hofman Kamińska e mail tel 00 48 85 682 77 90 Tomasz Kamiński e mail tel 00 48 85 682 77 90 Laboratorium genetyczne Genetic lab Hanna Zalewska e mail tel 00 48 85 682 77 59 Barbara Marczuk e mail tel 00 48 85 682 77 59 Iwona Ruczyńska Pracownia GIS GIS lab Marcin Górny e mail tel 00 48 85 682 77 72 Kolekcja naukowa Scientific collection Dr Anna Wójcik Aniela Rybińska e mail tel 00 48 85 682 77 58 Dział Administracji Administration Monika Szabałowska Koczuk e mail tel 00 48 85 682 77 50 fax 00 48 85 682 77 52 Dariusz Chilecki e mail tel 00 48 85 682 77 54 Jerzy Chilecki Barbara Arasim Alicja Buszko Anna Milko Dział Księgowości Accountancy Maria Karunos e mail tel 00 48 85 682 77 53 Barbara Sadowska Dulko e mail tel 00 48 85 682 77 53 Dział Kadr Personnel Lucyna Szymura e mail tel 00 48 85 682 77 51 Archiwum Archive Agata Jaroszewicz e mail tel 00 48 85 682 77 76 Zespół ds Zarządzania Projektami Project management Dorota Ławreszuk e mail tel 00 48 85 682 77 68 Krzysztof Niedziałkowski Marzanna Szkuta e mail tel 00 48 85 682 77 85 Paweł Stankiewicz e mail tel 00 48 85 682 77 58 Władysław Jankow e mail tel 00 48 85 682 77 86 Katarzyna Kubicka
  http://www.zbs.bialowieza.pl/artykul/486.html (2012-09-15)

 • Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża
  60 lat 25 04 2012 Dni Otwarte Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży 17 04 2012 Ankieta i szkolenia GPS GIS Więcej IBS w mediach 25 06 2012 Ryjówka Przeznaczenia ulubioną książką dla dzieci 05 06 2012 PAP o 60 leciu IBS 6 03 2012 Badania telemetryczne łosi w PAP i Gazecie Wyborczej 8 02 2012 O żubrach i IBS w Obiektywie TVP Białystok 24 11 2011 Obiektyw
  http://www.zbs.bialowieza.pl/aktualnosci/ (2012-09-15)

 • Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża
  Zamówienia publiczne Prace magisterskie i doktorskie Oferty pracy w IBS PAN Zamówienia publiczne Wolontariat i praktyki w IBS PAN Praca magisterska doktorat w IBS PAN Menu główne portalu Strona główna O IBS PAN Struktura IBS PAN Aktualności Ogłoszenia Projekty Pracownicy
  http://www.zbs.bialowieza.pl/ogloszenia/ (2012-09-15)

 • Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża
  antropogenicznych na strukturę ge Sarna Capreolus capreolus Wpływ struktury krajobrazu na genetykę populacji Wilki Canis lupus Związek między czynnikami środowiskowymi i adaptacyjną zmiennością g Żubr Historyczna i współczesna analiza wykorzystania środowisk i diety Łoś Alces alces Struktura genetyczna populacji w Europie Środkowo Wschodniej oraz czyn Zakończone Behawior rozrodczy żubrów Bison bonasus Czynniki kształtujące wybór i użytkowanie kryjówek przez nietoperze w Puszczy Białowieskiej Ekologia borsuka Meles meles w Puszczy Bialowieskiej Historia pożarów i ich rola w kształtowaniu lasów Puszczy Białowieskiej Organizacja przestrzenna i socjalna populacji oraz aktywność rysia w Puszczy Białowieskiej Różnorodność genetyczna i spokrewnienie w populacji rysia w Puszczy Białowieskiej uwarun Ssaki kopytne Wpływ ocienienia na odporność podokapowego odnowienia drzew na zagryzanie Wpływ izolacji przestrzennej puszcz północno wschodniej Polski na różnorodność gatunkową i Wpływ produktywności pierwotnej na populacje norników Znaczenie zmysłów w procesie wyszukiwania i wybierania kryjówek przez nietoperze leśne Zróżnicowanie tempa metabolizmu i masy ciała u łasicy Mustela nivalis Żubr Bison bonasus Genetyczna i morfologiczna analiza składu diety i ocena oddziaływan Żubr Bison bonasus Sposób użytkowania przestrzeni i strategia rozrodcza w Puszczy Biał Projekty EU Aktualne Life Polskie Ostoje Ptaków BIOCONSUS Potencjał Badawczy w Ochronie i Zrównoważonym Zarządzaniu Bioróżnorodnością RCIN Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych Projekt programu Fundacji na Rzecz
  http://www.zbs.bialowieza.pl/projekty/ (2012-09-15)

 • Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża
  Kuijper Adam Łomnicki Magdalena Niedziałkowska Krzysztof Niedziałkowski Agnieszka Niemczynowicz Tomasz Podgórski Irek Ruczyński Tomasz Samojlik Krzysztof Schmidt Leif Sönnichsen Paulina Szafrańska Elwira Szuma Małgorzata Tokarska Monika Wieczorek Anna Maria Wójcik Jan Marek Wójcik Andrzej Zalewski Karol Zub Emilia Hofman Kamińska byli pracownicy Alicja Boroń Kris Hundertmark Agata Kawałko Thomas Cornulier Joris Cromsigt Katarzyna Daleszczyk Matthew W Hayward Maren Huck Cino Pertoldi Zdzisław Pucek 1930 2007 Leszek Rychlik Bernadetta Zawadzka Kamil
  http://www.zbs.bialowieza.pl/pracownicy/ (2012-09-15)

 • Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża
  Cino Pertoldi Zdzisław Pucek Ireneusz Ruczyński Leszek Rychlik Tomasz Samojlik Krzysztof Schmidt Leif Sönnichsen Krystyna Stachura Paulina A Szafrańska Elwira Szuma Małgorzata Tokarska Monika Wieczorek Anna Maria Wójcik Jan Marek Wójcik Andrzej Zalewski Bernadetta Zawadzka Karol Zub rok 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981
  http://www.zbs.bialowieza.pl/publikacje/ (2012-09-15)