archive-pl.com » PL » B » BELCHATOW.PL

Total: 63

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o.
  w Bełchatowie Sp z o o informuje że z dniem 01 LIPCA 2014 r wprowadza promocję cen biletów jednorazowych i miesięcznych pracowniczych na trasie BEŁCHATÓW ZELÓW BEŁCHATÓW CENA BILETU JEDNORAZOWEGO 2 00 ZŁ OBOWIĄZUJE NA CAŁEJ TRASIE Cennik biletów miesiecznych Trasa Bełchatów Podwody Zelów Bełchatów Wola Mikorska 62 00 zł Bełchatów Podwody Wygoda 64 00 zł Bełchaów Łobudzice 67 00 z ł Bełchatów Zelów 75 00 zł Łobudzice Zelów 62

  Original URL path: http://www.pks.belchatow.pl/aktualnosc,282-promocja_jednorazowe_i_miesieczne_bilety_pracownicze (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o.
  też wynik finansowy w terminie do 1 marca 2015 r Za termin wykonania zamówienia rozumie się przedłożenie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej opinii wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego za 2014 r Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp z o o Możliwa jest zmiana powyższego terminu wyłącznie z przyczyn leżących po stronie zlecającego badanie Doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości oraz gotowość udzielania konsultacji i wyjaśnień Radzie Nadzorczej oraz Zarządowi Powiatu w Bełchatowie oraz Zarządowi Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp z o o w zakresie zamknięcia roku obrotowego oraz sprawozdawczości finansowej W razie konieczności udział biegłego rewidenta w posiedzeniu Zarządu Powiatu w Bełchatowie zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za 2014 rok celem złożenia stosownych wyjaśnień i informacji o którego terminie powiadomiony będzie co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem Koszty uczestnictwa w posiedzeniu Zarządu Powiatu ponosi biegły rewident Badanie przeprowadzone zostanie w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp z o o ul Przemysłowa 2 97 400 Bełchatów II Termin i miejsce składania ofert Pisemne oferty należy składać nie później niż w terminie do 26 listopada 2014 roku do godz 14 30 w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp z o o Sekretariat lub przesłać pocztą w zamkniętych kopertach z adnotacją oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2014 Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp z o o Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do siedziby Spółki Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane III Termin otwarcia ofert Oferty na badanie sprawozdania finansowego za rok 2014 Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp z o o otwarte zostaną w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp z o o w dniu 27 listopada na posiedzeniu Rady Nadzorczej IV Oferta powinna zawierać Informacje o oferencie nazwa firmy i siedziba oferenta forma i zakres działalności aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie

  Original URL path: http://www.pks.belchatow.pl/dot-konkursu-ofert-na-bieglego-rewidenta-1 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o.
  ryzyka ubezpieczeniowego występującego w związku z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa oraz prowadzoną działalnością Budowa kompleksowego programu ubezpieczeniowego i współpraca przy jego wdrażaniu określenie zakresu ryzyk które mają być ubezpieczone wybór formy i systemu ubezpieczenia określenie sum bądź limitów ubezpieczenia Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Aktywne uczestnictwo w procedurach odszkodowawczych likwidacji szkód oraz czynnościach spornych w przypadku zaistnienia takiej sytuacji Doradztwo w zakresie ubezpieczeń i prawa ubezpieczeniowego Prowadzenie bieżących analiz szkodowości i raportowanie Analiza i propozycja weryfikacji obecnych umów ubezpieczeniowych Przeprowadzenie dla pracowników przedsiębiorstwa przynajmniej raz w roku w siedzibie Zamawiającego bezpłatnego szkolenia z zakresu wiedzy ubezpieczeniowej oraz procedur likwidacji szkód Wymagane dokumenty Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert Zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń wydane przez właściwy organ nadzoru Oświadczenie o wpisie do rejestru brokerów ubezpieczeniowych Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu z opłacaniem przez Wykonawcę składek z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Wykaz klientów którym Wykonawca świadczył usługi brokerskie na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej w okresie ostatnich 3 lat licząc od dnia ogłoszenia konkursu wymagane jest aby co najmniej jeden klient prowadził działalność zbliżoną do profilu działalności Zamawiającego Oświadczenie o wysokości sumy składek z umów ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej zawartych za pośrednictwem Wykonawcy w 2013 roku Oświadczenie o liczbie zatrudnionych osób wraz z podaniem ilości osób posiadających licencję brokerską Aktualna umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej Wstępny projekt umowy o świadczenie usług brokerskich Zamawiający zastrzega sobie prawo przedstawienia do podpisu

  Original URL path: http://www.pks.belchatow.pl/dot-konkursu-ofert-na-uslugi-brokerskir (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o.
  Regulamin przewozu osób Regulamin promocji Ankieta Reklamacje Kontakt Drukuj Zawieszone kursy Bełchatów Wrocław Data dodania 2015 09 25 11 32 50 Bełchatów dnia 27 11 2014 r UWAGA PASAŻEROWIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKAJI SAMOCHODOWEJ W BEŁCHATOWIE Sp z o o INFORMUJE ŻE Z POWODU BARDZO MAŁEJ FREKWENCJI PASAŻERÓW Z DNIEM 14 GRUDNIA 2014 r ZOSTAJA ZAWIESZONE PONIŻSZE KURSY BEŁCHATÓW WROCŁAW z godz 5 30 powrót WROCŁAW BEŁCHATÓW z godz 11 00 PRZEPRASZAMY

  Original URL path: http://www.pks.belchatow.pl/zawieszone-kursy-belchatow-wroclaw-1 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o.
  ROZKŁADZIE JAZDY AUTOBUSÓW ZAWIESZONE ZOSTAJĄ KURSY RELACJI KALISKO BEŁCHATÓW PIOTRKÓW TRYB Z GODZ 6 20 S PIOTRKÓW TRYB HUTA BEŁCHATÓW Z GODZ 8 20 S BEŁCHATÓW HUTA PIOTRKÓW TRYB Z GODZ 12 25 S PIOTRKÓW TRYB BOGDANÓW BEŁCHATÓW Z GODZ 15 20 S SKRÓCONE ZOSTAJĄ KURSY BEŁCHATÓW BOGDANÓW PIOTRKÓW TRYB Z GODZ 14 10 S ZOSTAJE SKRÓCONY DO BOGDANOWA na odcinku Bogdanów Piotrków Tryb nie będzie wykonywany PIOTRKÓW TRYB BEŁCHATÓW

  Original URL path: http://www.pks.belchatow.pl/zmiany-w-rozkladzie-jazdy-od-1-marca-2015 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o.
  dla pasażerów korzystających z biletów miesięcznych Data dodania 2015 09 25 11 29 19 UWAGA W dniu 12 03 2015 r został rozstrzygnięty konkurs dla pasażerów korzystających z biletów miesięcznych Wylosowano następujące numery EM Kart BILET na miesiąc Kwiecień 2015 numer EM karty 180534378 trasa Dróżbice Bełchatów Kazimierzów BILET na miesiąc Kwiecień 2015 numer EM karty 180425178 trasa Zelów Bełchatów Szczegóły dotyczące odbioru nagrody uzyskać można zapoznając się z regulaminem

  Original URL path: http://www.pks.belchatow.pl/aktualnosc,277-losowanie_nagrod_dla_pasazerow_korzystajacych_z_biletow_miesiecznych (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • ustawowe bilety jednorazowe - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o.
  ustawy j w Dz U z 2002 Nr 181 poz 1515 Rodzaj ulgi OPIEKUN INWALIDY WOJENNEGO I GRUPY Wysokość ulgi 95 Opis ulgi a Art 16 Przewodnik lub opiekun inwalidy wojennego zaliczonego do I grupy inwalidów Art 41 Przewodnik lub opiekun inwalidy wojskowego zaliczonego do I grupy inwalidów b Art 1 ust 2 5 do ulgi w wysokości 95 przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej przyspieszonej i pospieszne uprawniony jest przewodnik towarzyszący w podróży inwalidzie wojennemu zaliczonemu do I grupy inwalidów Podstawa prawna a Ustawa z dnia 29 05 1974 o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin DZ U z 1983 Nr 13 poz 68 b Ustawa z dn 11 10 2002 o zmianie ustawy j w Dz U z 2002 Nr 181 poz 1515 Rodzaj ulgi OPIEKUN OSOBY NIESAMODZIELNEJ Wysokość ulgi 95 Opis ulgi Art 2 3 Do ulgi 95 przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego na podstawie biletów jednorazowych jest uprawniony opiekun towarzyszący w podróży osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji Art 1a 4 Osoby całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z FUS albo posiadające znaczny stopień niepełnosprawności bądź inwalidów I grupy Podstawa prawna Ustawa z dnia 20 06 2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Dz U Nr 112 poz 977 z 20 07 2002 Rodzaj ulgi DZIECKO 4 6 LAT Wysokość ulgi 37 Opis ulgi Art 4 4 Do ulgi 37 przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej na podstawie biletów jednorazowych są uprawnione osoby wymienione w ust 4 pkt 1 1 dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego Podstawa prawna Ustawa z dnia 20 06 2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Dz U Nr 112 poz 977 z 20 07 2002 Dz U 2003r Nr 137 poz 1304 Rodzaj ulgi ŻOŁNIERZ NIEZAWODOWY Wysokość ulgi 78 Opis ulgi Art 2 6 Do ulgi 78 przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej na podstawie biletów jednorazowych są uprawnieni żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w formach równorzędnych Podstawa prawna Ustawa z dnia 20 06 2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Dz U Nr 112 poz 977 z 20 07 2002 Rodzaj ulgi NIEWIDOMY Wysokość ulgi 37 Opis ulgi Art 4 3 Do ulgi 37 przy przejazdach środkami publicznego transportu autobusowego na podstawie biletów jednorazowych są uprawnione osoby niewidome jeśli nie zostały uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji Podstawa prawna Ustawa z dnia 20 06 2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Dz U Nr 112 poz 977 z 20 07 2002 Rodzaj ulgi INWALIDA WOJENNY Wysokość ulgi 37 Opis ulgi a Art 16 Inwalida wojenny Art 41 Inwalida wojskowy b Art 1 ust 2 3 przysługuje prawo do ulgi 37 przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej

  Original URL path: http://www.pks.belchatow.pl/ustawowe-bilety-jednorazowe (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Ustawowe bilety miesięczne - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o.
  i ponadgimnazjalnych publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych Podstawa prawna Ustawa z dnia 20 06 2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Dz U Nr 112 poz 977 z 20 07 2002 Rodzaj ulgi NAUCZYCIEL AKADEMICKI Wysokość ulgi 33 Opis ulgi Art 5 2 Do ulgi 37 przy przejazdach środkami poblicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej na podstawie biletów imiennych miesięcznych są uprawnione następujące osoby 2 nauczyciele akademiccy Podstawa prawna Ustawa z dnia 20 06 2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Dz U Nr 112 poz 977 z 20 07 2002 Rodzaj ulgi DOKTORANT Wysokość ulgi 51 Opis ulgi Art 5 1b Do ulgi 51 przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej na podstawie biletów imiennych miesięcznych są uprawnieni doktoranci do ukończenia 35 roku życia Podstawa prawna USTAWA z dnia 18 marca 2011 r Dz U z 2011r Nr 84 poz 455 o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw Rodzaj ulgi DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE Wysokość ulgi 78 Opis ulgi Art 2 5 Do ulgi 78 przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego są uprawnione następujące osoby 1 dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne na podstawie biletów miesięcznych Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola szkoły szkoły wyższej placówki opiekuńczo wychowawczej placówki oświatowo wych specjalnego ośrodka szkolno wych specjalnego ośrodka wych ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki ośrodka rehabilitacyjno wych domu pomocy społ ośrodka wsparcia zakł opieki zdrow poradni psych pedagog a także na turnus rehabilitacyjny i z powrotem Podstawa prawna Ustawa z dnia 20 06 2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu

  Original URL path: http://www.pks.belchatow.pl/ustawowe-bilety-miesieczne (2016-04-30)
  Open archived version from archive •