archive-pl.com » PL » B » BELCHATOW.PL

Total: 63

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o.
  Ulgi i promocje Kasa biletów miesięcznych Bilety on line Dane do faktury Regulaminy Regulamin przewozu osób Regulamin promocji Ankieta Reklamacje Kontakt Drukuj Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp z o

  Original URL path: http://www.pks.belchatow.pl/-2 (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Aktualności - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o.

  (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /aktualnosci (2016-04-30)


 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o.
  Bełchatów Lipowa Rondo kierunek Szczerców Tabliczka przystankowa Bełchatów Kwiatowa kierunek ul Piłsudskiego Tabliczka przystankowa Bełchatów Kwiatowa kierunek ul 1 Maja Rozkład jazdy Bełchatów Sienkiewicza BZPB kierunek ul Pabianicka Rozkład jazdy Bełchatów Sienkiewicza BZPB kierunek ul Piłsudskiego Rozkład jazdy Bełchatów Piłsudskiego U Sk kierunek ul Sienkiewicza Tabliczka przystankowa Bełchatów Piłsudskiego U Sk kierunek ul Kwiatowa Tabliczka przystankowa Bełchatów Woj Polskiego Wiadukt kierunek Rynek Grocholski Tabliczka przystankowa Bełchatów Woj Polskiego Wiadukt kierunek

  Original URL path: http://www.pks.belchatow.pl/rozklad-jazdy-br-tabelowy-i-dworcowy (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o.
  z PKS Bełchatów gdyż czuwamy nad stanem technicznym pojazdów przeprowadzając szczegółowe i regularne badania sprawności technicznej kontrolujemy stan trzeźwości kierowców dbamy o aktualne badania zdrowotne przestrzegamy norm czasu pracy i odpoczynku kierowców posiadamy wykwalifikowaną kadrę kierowców posiadamy ubezpieczenia Największym atutem są atrakcyjne ceny oraz zniżki dla stałych klientów Dokonujemy wszelkich starań aby klienci korzystający z naszych usług byli w pełni zadowoleni Zapraszamy do naszego Biura Turystycznego w godz 7 00 15 00 pokój nr 25 ul Przemysłowa 2 97 400 Bełchatów tel fax 44 633 41 34 lub 44 633 37 27 wew 20 e mail biuroturystyczne pks belchatow pl PKS W BEŁCHATOWIE SP Z O O POSIADA NASTĘPUJĄCY TABOR AUTOBUSOWY Autobus marki SCANIA Irizar 49 1 1 miejsc siedzących wyposażenie klimatyzacja WC DVD barek lodówka WiFi Autobus marki Volvo 49 1 1 miejsc siedzących wyposażenie klimatyzacja WC DVD barek lodówka WiFi Autobus marki IRISBUS 53 1 1 miejsc siedzących wyposażenie klimatyzacja WC DVD WiFi lodówka pasy bezpieczeństwa 4 Autobusy marki SCANIA IRIZAR 55 miejsc siedzących wyposażenie klimatyzacja Video lodówka 4 Autobusy marki MAN 55 miejsc siedzących wyposażenie klimatyzacja Video lodówka Autobus marki TEMSA 29 1 1 miejsc siedzących wyposażenie klimatyzacja DVD WiFi pasy bezpieczeństwa lodówka Autobus marki RENAULT 28 1 miejsc siedzących wyposażenie klimatyzacja DVD WiFi pasy bezpieczeństwa lodówka Autobus marki Mercedes 27 1 1 miejsc siedzących wyposażenie klimatyzacja DVD pasy bezpieczeństwa Bus Mercedes Sprinter 22 1 1 miejsc siedzących wyposażenie klimatyzacja DVD pasy bezpieczeństwa Bus Volkswagen Crafter 22 1 1 miejsc siedzących wyposażenie klimatyzacja DVD pasy bezpieczeństwa Autobus marki RENAULT ILIADA 59 1 1 miejsc siedzących wyposażenie klimatyzacja DVD WiFi lodówka Autobusy marki AUTOSAN od 39 do 48 miejsc siedzących Autobus marki BOVA FHM 50 miejsc siedzących wyposażenie klimatyzacja WC video barek lodówka Autobus marki BOVA FHM 50 miejsc siedzących wyposażenie klimatyzacja WC video barek lodówka Autobus marki

  Original URL path: http://www.pks.belchatow.pl/biuro-podrozy-br-wynajem-autokarow (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o.
  wynajmu powierzchni reklamowych na autobusach budynku dworca oraz stronie internetowej www pks belchatow pl REKLAMA NA AUTOBUSACH ORIENTACYJNE CENY NETTO ZA 1 MIESIĄC EKSPOZYCJI REKLAMY NA 1 AUTOBUSIE od 250 zł Opłata za ekspozycję reklamy nie uwzględnia kosztu jej wykonania Wykonanie reklamy obejmuje jej nałożenie na autobus i usunięcie z równoczesnym przywróceniem powłoki lakierniczej do stanu poprzedniego Projekt reklamy wybór technologii wykonania reklamy oraz jej realizacja leży w zakresie zleceniodawcy Reklama może pozostawać niezmieniona na pojedynczym autobusie przez cały okres umowy W trakcie trwania umowy może też być dokonana zmiana treści reklamy na koszt zleceniodawcy Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp z o o oferuje również wynajem powierzchni w autobusach pod ekspozycję plakatów reklamowych w różnych formatach CENY NETTO ZA 1 MIESIĄC EKSPOZYCJI PLAKATU REKLAMOWEGO W ZALEŻNOŚCI OD FORMATU 20 00 zł 100 00 zł REKLAMA NA NIERUCHOMOŚCIACH Oferujemy również możliwość wynajmu powierzchni reklamowych na terenie naszych nieruchomości tj w Bełchatowie przy ul Przemysłowej 2 oraz w Zelowie przy ul Płockiej REKLAMA NA STRONIE INTERNETOWEJ www pks belchatow pl Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie sp z o o proponuje zamieszczenie reklamy na stronie internetowej W dobie internetu jest ona atrakcyjnym medium reklamowym Nasza strona jest codziennie odwiedzana przez tysiące podróżnych

  Original URL path: http://www.pks.belchatow.pl/oferta-br-reklamowa (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • menu4 - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o.
  line Dane do faktury Regulaminy Regulamin przewozu osób Regulamin promocji Ankieta Reklamacje Kontakt Drukuj Stacja paliw ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH STACJI PALIW W BEŁCHATOWIE PRZY UL PRZEMYSŁOWEJ 2 dostępne paliwo W ZELOWIE PRZY UL PŁOCKIEJ 2 dostępne paliwo Przedsiębiorstwo

  Original URL path: http://www.pks.belchatow.pl/stacja-paliw (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o.
  faktury Regulaminy Regulamin przewozu osób Regulamin promocji Ankieta Reklamacje Kontakt Drukuj dot Centralnego Przystanku Autobusowego Data dodania 2015 09 25 12 00 37 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie uprzejmie informuje że aktualnie prowadzone są prace związane z budową Centralnego Przystanku Autobusowego przy ul Czaplineckiej oraz budową przystanków przy Al Włókniarzy Do czasu zakończenia inwestycji obowiązują obecne przystanki O zmianach w rozkładzie jazdy związanych z uruchomieniem nowych przystanków pasażerowie zostaną poinformowani

  Original URL path: http://www.pks.belchatow.pl/dot-centralnego-przystanku-autobusowego-1 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o.
  24 ust 1 i 2 ustawy Pzp Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków Zamawiający dokona oceny w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 3 7 2 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu potencjale technicznym osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 7 3 Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego zawartymi w SIWZ oraz w załączniku nr 1 do SIWZ 7 4 Dokonanie oceny spełnienia warunków przez wykonawcę odbywać się będzie na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdziale 5 SIWZ zgodnie z formułą spełnia nie spełnia 7 5 Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać iż w w warunki wykonawca spełnił Zamawiający wzywa wykonawców którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów o których mowa w art 25 ust 1 ustawy Pzp lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo który złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty o których mowa w art 25 ust 1 zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwo do ich złożenia w wyznaczonym terminie chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert 7 6 Niespełnienie warunków podmiotowych skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania Ofertę wykonawcy który zostanie wykluczony uznaje się za odrzuconą 8 INFORMACJE NA TEMAT WADIUM 8 1 Każdy wykonawca przystępujący do przetargu zgodnie z art 45 ust 1 Pzp jest zobowiązany do wniesienia wadium w kwocie Część I 2 000 zł Część II 4 000 zł Część III 18 000 zł 8 2 Wadium winno obejmować cały okres zawiązania z ofertą 8 3 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w art 45 ust 6 ustawy Pzp a pieniądzu b poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c gwarancjach bankowych d gwarancjach ubezpieczeniowych e poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz U Nr 42 poz 275 z późn zm 8 4 Gwarancja bankowa gwarancja ubezpieczeniowa poręczenie bankowe oraz poręczenia innych instytucji winny zostać złożone w formie dokumentu oryginalnego 8 5 Wadium należy wpłacić przed upływem składania ofert na rachunek bankowy o nr 28 1020 3958 0000 9202 0014 6753 Do oferty należy załączyć potwierdzenie wniesienia wadium Wpłacone przez Wykonawcę wadium w razie

  Original URL path: http://www.pks.belchatow.pl/termomodernizacja-przetarg-nieograniczony-1 (2016-04-30)
  Open archived version from archive •