archive-pl.com » PL » B » BELCHATOW.PL

Total: 63

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Dane do faktury - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o.
  przewozu osób Regulamin promocji Ankieta Reklamacje Kontakt Drukuj DANE FIRMY PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W BEŁCHATOWIE SP Z O O 97 400 BEŁCHATÓW UL PRZEMYSŁOWA 2 NIP 769 050 21 99 REGON 000866886 PKO BP S A o Bełchatów 28 1020

  Original URL path: http://www.pks.belchatow.pl/dane-do-faktury (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Regulaminy - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o.
  Bilety Ulgi i promocje Kasa biletów miesięcznych Bilety on line Dane do faktury Regulaminy Regulamin przewozu osób Regulamin promocji Ankieta Reklamacje Kontakt Drukuj Regulamin przewozu osób Regulamin promocji Regulamin konkursu Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp z o o 97

  Original URL path: http://www.pks.belchatow.pl/regulaminy (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Regulamin przewozu osób - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o.
  ogólnodostępnych i szkolnych 5 Ograniczenie powszechności dostępu do niektórych kursów autobusowych w przewozie regularnym podaje się w rozkładzie jazdy oraz na dworcowych i przystankowych tablicach z godzinami odjazdów autobusów 11 Podróżny obowiązany jest posiadać ważny bilet lub dokument uprawniający do przejazdu okazywać go na żądanie obsługi autobusu i uprawnionych kontrolerów Bilet stanowi dowód zawarcia umowy przewozu i nabycia uprawnienia do określonego w nim przejazdu PKS w Bełchatowie Sp z o o obowiązane jest do świadczenia przewozu zgodnie z treścią biletu na rzecz jego nabywcy W bilecie na przejazd określa się wysokość należności oraz dane niezbędne do ustalenia zakresu uprawnień podróżnego a w bilecie imiennym uprawniającym do przejazdów wielokrotnych także tożsamość jego posiadacza 3 Bilet wolno odstąpić innej osobie tylko wtedy gdy nie jest imienny a przejazd nie został rozpoczęty 4 Bilet uprawnia do przejazdu określonym kursem autobusowym i nie daje prawa do przerwy w podróży na przystankach pośrednich na trasie przewozu nie dotyczy posiadaczy biletów miesięcznych ogólnodostępnych i szkolnych Przy przejazdach z przesiadaniem podróżny winien nabyć na każdy kurs oddzielny bilet 5 Przejazd posiadaczy biletów miesięcznych ogólnodostępnych i szkolnych innym kursem niż określony w bilecie przewoźnik obowiązany jest dopuścić w miarę wolnych miejsc w autobusie 6 Bilety okresowe bez wyznaczonych godzin przejazdu uprawniają ich posiadaczy do pierwszeństwa przy zajmowaniu wolnych miejsc w autobusie tylko przed osobami nie posiadającymi żadnego dokumentu uprawniającego do przejazdu 7 W razie utraty biletu imiennego podróżny nie traci prawa do dalszego korzystania z przejazdu pod warunkiem że zgłosi utratę biletu Podróżny otrzymuje zaświadczenie upoważniające go do dalszego przejazdu Wtórników biletów jednorazowych utraconych nie wydaje się 12 1 Podróżny obowiązany jest nabyć bilet na przejazd zawarcie umowy przewozu przed rozpoczęciem przewozu w punkcie sprzedaży biletów a w razie braku takiej możliwości u kierowcy autobusu PKS w Bełchatowie Sp z o o nie prowadzi przedsprzedaży biletów jednorazowych w kasach biletowych natomiast istnieje możliwość zakupu biletów jednorazowych przez Internet wraz z serwisem e podróżnik na kursy dalekobieżne przyspieszone Przebukowanie biletu na inny dzień lub trasę jest możliwe tylko w przypadku zamówionego biletu przez Internet Sprzedaży biletów dokonuje się zasadniczo według kolejności zgłaszania się podróżnych Inwalidzi o widocznym kalectwie kobiety ciężarne osoby z małymi dziećmi na ręku oraz inne osoby uprawnione na mocy odrębnych przepisów mogą nabyć bilet poza kolejnością PKS w Bełchatowie Sp z o o wyznacza w razie potrzeby i w miarę możliwości oddzielne kasy biletowe do sprzedaży biletów miesięcznych ogólnodostępnych i szkolnych Warunki nabywania i korzystania z tych biletów określa taryfa Posłowie na Sejm i Senatorowie RP osoby korzystające z okresowych biletów służbowych oraz okaziciele dokumentów uprawniających do ulgowych przejazdów powinni przed zamierzoną podróżą dokonać w kasie biletowej rezerwacji miejsca na przejazd Prawo zamówienia miejsca w tych przypadkach przysługuje poza kolejnością Podróżny który nie nabył biletu w kasie oraz osoba wsiadająca na przystanku na którym nie ma kasy może nabyć bilet w autobusie pod warunkiem że są w nim jeszcze wolne miejsca a brak biletu zgłosi obsłudze przed wejściem lub bezpośrednio po wejściu do autobusu 6 Płacąc za przejazd podróżny zobowiązany jest żądać wydania biletu oraz sprawdzić czy jest on właściwy 7 W bilecie na przejazd określa się wysokość należności za przejazd oraz dane potrzebne do ustalenia zakresu uprawnień podróżnego 13 l Podróżny który posiada bilet na przejazd ma prawo 1 przejazdu w zakresie jaki opiewa bilet i w określonym autobusie 2 przewiezienia ze sobą bezpłatnie a jednego dziecka w wieku do 4 lat pod warunkiem nie korzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia b rzeczy zaliczonych do bagażu ręcznego 21 ust 2 c małych zwierząt pokojowych oprócz psa 21ust 5 d składanego wózka inwalidzkiego jeżeli jest inwalidą poruszającym się przy jego pomocy 3 przewiezienia za opłatą przewidzianą w taryfie na podstawie biletu bagażowego a rzeczy zabranych do wnętrza autobusu których ilość waga i wymiary nie pozwalają zaliczyć tych rzeczy do bagażu ręcznego oraz psa 21 ust 4 b rzeczy umieszczonych w osobnym schowku bagażowym autobusu 2 Podróżny obowiązany jest zachować bilet na przejazd i na przewóz bagażu do czasu zakończenia podróży oraz dbać o to aby wsiąść do właściwego autobusu i wysiąść z niego na właściwym przystanku 14 1 Realizacja uprawnień do korzystania z ulg ustawowych oraz handlowych od opłat normalnych uzależniona jest od spełnienia przez osobę uprawnioną warunków określonych w Ustawie z dnia 9 października 2002 r o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Dz U nr 175 poz 1440 z dnia 21 10 2002 r z późn zm 2 Dwóch i więcej uprawnień do ulgi wynikających z różnych tytułów nie stosuje się równocześnie do opłat za ten sam przewóz 3 Dokumenty uprawniające do ulgowych przejazdów muszą odpowiadać wszystkim warunkom ustalonym w przepisach szczególnych Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego ogłoszona w Dz U nr 179 poz 1495 z dnia 29 10 2002 r z późn zm 15 Miejsce zatrzymywania się autobusów na trasach ich kursowania wskazują oznaczone odpowiednimi tablicami przystanki autobusowe Nazwy przystanków autobusowych ze wskazaniem zatrzymujących się na nich autobusów podaje się do wiadomości publicznej w rozkładzie jazdy Do obowiązków kierowców należy zatrzymywanie autobusów na przystankach Przewidzianych w rozkładzie jazdy Kierowca obowiązany jest wstrzymać odjazd autobusu ruszającego z przystanku w celu zabrania spóźnionego podróżnego sygnalizującego zamiar skorzystania z przejazdu tym autobusem Z wyjątkiem przypadków uzasadnionych szczególnymi okolicznościami ust 6 i 7 podróżni mogą wsiadać i wysiadać z autobusów tylko na przystankach autobusowych 6 Autobus w którym nie ma urządzeń sanitarnych kierowca winien zatrzymać na żądanie podróżnego w najbliższym odpowiednim miejscu Osobę która doznała w drodze nagłej niedyspozycji lub ataku choroby kierowca autobusu ma obowiązek dowieźć bezpośrednio do najbliższego punktu pomocy medycznej 16 Przy wsiadaniu do autobusu i wysiadaniu z niego oraz podczas przewozu podróżny obowiązany jest stosować się do przepisów porządkowych ogłaszanych przez przewoźnika oraz do wskazówek kierowcy który odpowiada za zapewnienie właściwych i bezpiecznych warunków przewozu osób i rzeczy Przy zajmowaniu przez podróżnych miejsc w autobusie przewoźnik uwzględnia pierwszeństwo przejazdu przysługujące równorzędnie według kolejności wsiadania posiadaczom ważnych na dany kurs biletów miesięcznych ogólnodostępnych i szkolnych oraz osobom z biletami jednorazowymi zakupionymi na ten kurs w kasie biletowej lub u kierowcy 3 Podróżny może zająć w autobusie jedno miejsce dla siebie oraz po jednym miejscu dla każdej jadącej z nim osoby której bilet może okazać 4 Numery miejsc widniejące na biletach nabytych w kasie obowiązują tylko w autobusach pośpiesznych w kursach zwykłych o miejscu zajętym w autobusie decyduje kolejność wsiadania 5 W autobusach pospiesznych i przyspieszonych z miejscami numerowanymi miejsce wskazane na bilecie przysługuje podróżnemu tylko przy wsiadaniu na przystanku z którego autobus rozpoczyna jazdę Wsiadając na przystanku pośrednim podróżny może zająć swoje miejsce oznaczone numerem na bilecie jeżeli nie zostało ono jeszcze zajęte przez innego podróżnego albo inne wskazane przez kierowcę o ile w autobusie są nadal wolne miejsca 6 Podróżny zajmujący miejsce oznaczone napisem dla inwalidy lub dla osoby z dzieckiem na ręku winien je zwolnić dla osoby uprawnionej Nie dotyczy to pasażerów autobusów pospiesznych i przyspieszonych którzy posiadają bilety z wyznaczonymi numerami miejsc 7 W czasie jazdy podróżny powinien zachować rozwagę i ostrożność a w szczególności nie powinien otwierać drzwi i okien bez zgody kierowcy wyrzucać przez nie jakichkolwiek przedmiotów oraz wskakiwać i wyskakiwać z autobusu będącego w ruchu 8 Podróżnemu nie wolno zachowywać się w autobusie w sposób utrudniający pracę kierowcy i uciążliwy dla współpodróżnych 9 We wszystkich autobusach komunikacji publicznej obowiązuje zakaz palenia tytoniu przez podróżnych i obsługę 17 l PKS w Bełchatowie Sp z o o nie dopuszcza do przewozu i ma prawo korzystając w razie potrzeby z pomocy organów porządkowych usunąć z autobusu lub obiektu dworcowego osoby l odmawiające uiszczenia należności za przejazd autobusem 2 nie przestrzegające pomimo upomnienia obowiązujących przepisów i nie podporządkowujące się wskazówkom personelu przewoźnika 3 nietrzeźwe zakłócające spokój i wywołujące swym zachowaniem zgorszenie publiczne 4 znajdujące się w stanie który z różnych względów może być uciążliwy lub niebezpieczny dla otoczenia 5 mogące zabrudzić inne osoby oraz zanieczyścić wnętrze autobusu lub pomieszczenie dworcowe 6 nie spełniające warunków granicznej odprawy celno paszportowej w autobusach obsługujących międzynarodowy transport drogowy 2 Obsługa autobusu ma prawo odmówić zabrania do przewozu większej ilości osób niż wynosi liczba miejsc określona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu 3 Jeżeli ze względu na brak miejsc w autobusie nie można przyjąć do przewozu więcej osób kierowca jest zobowiązany umieścić za szybą czołową pojazdu tablicę informującą o tym podróżnych oczekujących na przystankach 18 1 Podróżnemu który odstąpił od umowy przewozu albo którego na podstawie 17 ust l pkt 2 6 nie dopuszczono do przewozu lub usunięto ze środka transportowego przysługuje zwrot należności stosownie do nie wykorzystanego świadczenia przewozowego po potrąceniu części należności odstępnego 18 ust 10 2 Za całkowicie lub częściowo nie wykorzystany bilet na przejazd jednorazowy przewoźnik obowiązany jest zwrócić stosowną kwotę należności pod warunkiem że podróżny dokona zwrotu lub uzyska poświadczenie niewykorzystania biletu przed upływem terminu jego ważności 3 Nie wymaga poświadczenia bilet całkowicie nie wykorzystany zwrócony w kasie przewoźnika najpóźniej w przeddzień daty ważności biletu 4 Podstawą do obliczania zwracanej należności jest cena nie wykorzystanego biletu zwróconego bezpośrednio w kasie nabycia przed rozpoczęciem przejazdu należność zwraca kasa biletowa 5 Poświadczenia o niewykorzystaniu biletu dokonuje Po rozpoczęciu przejazdu w razie częściowego niewykorzystania biletu poświadcza obsługa autobusu 6 Bilet poświadczony jako nie wykorzystany uprawnia podróżnego wyłącznie do ubiegania się o zwrot zapłaconej należności nie przedłuża się ważności tego biletu na przejazd w późniejszym terminie a podróżny powinien wykupić nowy bilet 7 Należność za częściowo nie wykorzystany bilet zwraca się wyłącznie na podstawie reklamacji złożonej na piśmie obsługa autobusu nie jest uprawniona do zwrotu pieniędzy 8 Do obliczenia zwracanej należności przyjmuje się 1 za bilet na przejazd jednorazowy a w razie całkowitego niewykorzystania biletu zapłaconą należność b w razie częściowego niewykorzystania biletu różnicę między zapłaconą należnością a należnością przypadającą za wykonane świadczenie 2 za bilet na przejazd wielokrotny zapłaconą należność za bilet zwrócony przed pierwszym dniem terminu jego ważności zwrot przyjmuje kasa biletowa należność proporcjonalną do liczby niewykorzystanych przejazdów o ile bilet został zwrócony w okresie jego ważności w trybie pisemnej reklamacji wraz z udokumentowaniem że podróżny nie mógł wykorzystać biletu z powodu choroby lub innych losowych przyczyn całkowicie od niego niezależnych 9 Nie przysługuje zwrot należności za bilet nie wykorzystany z przyczyn zawinionych przez podróżnego zwracane po terminie ich ważności lub po odjeździe autobusu w którym winny być wykorzystane chyba że podróżny uzyskał wcześniej poświadczenie niewykorzystania biletu lub udokumentował że nie mógł go wykorzystać z powodu choroby albo innych ważnych przyczyn całkowicie od niego niezależnych 10 Od zwracanych należności określonych w ust 2 i 6 przewoźnik potrąca 10 odstępnego 11 Nie stosuje się potrącenia odstępnego i zwraca się podróżnemu całą należność zapłaconą za przejazd jeżeli odstąpił on od umowy przewozu z przyczyn występujących po stronie przewoźnika np przerwy w ruchu i utraty połączenia na skutek awarii autobusu albo odwołania bądź opóźnienia kursu przewidzianego w rozkładzie jazdy i nie skorzystał z przewozu zastępczego 12 Przepisu ust 11 nie stosuje się do przejazdów odbywanych na podstawie biletów uprawniających do przejazdów wielokrotnych 19 1 Podróżny u którego organ kontrolny przewoźnika ujawnił brak ważnego biletu na przejazd lub na przewóz rzeczy i bagażu podlegającego opłacie a także podróżny nie mogący udokumentować uprawnień do ulgowego przejazdu obowiązany jest do uiszczenia należności przewozowych oraz opłaty dodatkowej której wysokość określoną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury Dz U Nr 14 poz 117 z 2005r podaje taryfa 2 Opłatę o której mowa w ust 1 stosuje się również w przypadku stwierdzenia że podróżny zabrał do autobusu rzeczy wyłączone z przewozu lub spowodował bez uzasadnionej przyczyny zatrzymanie opóźnienie albo zmianę trasy przejazdu autobusu 3 Należność przewozową za drogę którą podróżny przebył bez biletu pobiera się według taryfy normalnej nie uwzględniając ewentualnych uprawnień do ulgi Jeżeli miejsca rozpoczęcia przejazdu nie można ustalić należność tę oblicza się za całą drogę przebytą przez autobus 4 Podróżny który odmawia uiszczenia należności i opłaty dodatkowej podczas kontroli w autobusie może kontynuować podróż jeżeli wylegitymuje się dokumentem tożsamości i podpisze zobowiązanie do zapłaty należnej kwoty w terminie 7 dni od daty przyjęcia wezwania W przeciwnym razie organ kontrolny może na najbliższym przystanku usunąć podróżnego z autobusu 5 Należność nie uiszczona w terminie podanym w ust 4 podlegać będzie dochodzeniu na drodze sądowej wraz z kosztami postępowania sądowego 6 Ujawnione u podróżnych bilety sfałszowane i podrobione zatrzymuje się i przekazuje z odpowiednim doniesieniem organom policji Osobę posługującą się takim biletem lub dokumentem traktuje się jako jadącą bez ważnego biletu ROZDZIAŁ IV PRZEWÓZ RZECZY PODRÓŻNEGO 20 Rzeczy przewożone przez podróżnego może on zabrać ze sobą do wnętrza autobusu albo oddać do przewozu w oddzielnym schowku bagażowym 21 1 Rzeczy dopuszczone do przewozu w zależności od ich rozmiarów ilości i sposobu rozmieszczenia mogą być przewożone bezpłatnie lub za opłatą przewidzianą w taryfie 2 Nie podlegają opłacie łatwe do przenoszenia przedmioty stanowiące bagaż ręczny które 1 nie tamują przejść nie przeszkadzają podróżnym i nie narażają ich na niewygodę lub niebezpieczeństwo 2 są trzymane przez podróżnego w ręku lub na kolanach 3 nie wymagają dla ich rozmieszczenia więcej przestrzeni niż ta którą podróżny ma do swojej dyspozycji na półce nad zajmowanym fotelem lub pod nim 3 Za każdą sztukę rzeczy przewożonych wewnątrz autobusu a nie rozmieszczonych w sposób określony w ust 2 oraz rzeczy umieszczonych podczas przewozu w schowku bagażowym autobusu pobiera się opłatę której wysokość podaje taryfa stosowana przez przewoźnika Na rzeczy przewożone za opłatą wydaje się podróżnemu bilet bagażowy a rzeczy przewożone w schowku zaopatruje się dodatkowo w nalepkę wywieszkę identyfikacyjną 4 Za przewóz psa bez względu na jego wielkość pobiera się opłatę jak za jedną sztukę rzeczy Pies musi być trzymany na smyczy i mieć założony kaganiec a jego opiekun winien okazać przy wsiadaniu do autobusu ważne świadectwo szczepienia psa 5 Dopuszcza się przewóz w autobusie bez opłaty małych zwierząt pokojowych jeżeli nie są uciążliwe z powodu woni lub hałasu i są zabezpieczone przed wyrządzeniem przez nie szkody 6 W autobusie nie wolno przewozić 1 przedmiotów mogących wyrządzić szkodę podróżnym lub mieniu przewoźnika i utrudniających warunki odbywania podróży 2 rzeczy których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów administracyjnych celnych i sanitarno porządkowych w tym materiałów cuchnących zapalnych łatwopalnych wybuchowych żrących trujących radioaktywnych i innych niebezpiecznych 3 nabitej broni palnej zakaz nie dotyczy osób które są uprawnione do jej noszenia ze względu na pełnione funkcje przedmiotów wzbudzających odrazę żywych zwierząt z wyjątkiem przewidzianym w ust 4 i 5 w razie uzasadnionego podejrzenia że bagaż podróżnego zawiera rzeczy których przewozić nie wolno ust 6 przewoźnik ma prawo sprawdzić w obecności podróżnego zawartość tego bagażu a w razie potwierdzenia się podejrzeń odmówić zabrania go do przewozu jeżeli nie można ustalić właściciela bagażu podlegającemu sprawdzeniu ust 7 przewoźnik dokonuje tej czynności przy udziale dwóch postronnych świadków i postępuje z zakwestionowanymi przedmiotami w sposób określony przepisami o rzeczach znalezionych po zakończonym przewozie obsługa autobusu wydaje podróżnym rzeczy przewożone w schowku bagażowym za zwrotem odcinka nalepki wywieszki identyfikacyjnej osobie która nie może go okazać przewoźnik wydaje bagaż tylko po udowodnieniu przez nią tytułu własności i po spisaniu danych personalnych tej osoby z ważnego dokumentu tożsamości sposób postępowania z rzeczami nieodebranymi przez podróżnego po zakończeniu przewozu określają przepisy o rzeczach znalezionych ROZDZIAŁ V GRUPOWE PRZEWOZY OSÓB W PRZEWOZACH REGULARNYCH SPECJALNYCH ORAZ OKAZJONALNYCH najem autobusu 22 Realizacja grupowego przewozu osób w przewozie regularnym specjalnym oraz w przewozie okazjonalnym polega na zadysponowaniu do wykonania usługi zamówionej przez organizatora przewozu odpowiednio przygotowanego autobusu prowadzonego przez kierowcę będącego pracownikiem przewoźnika lub obsługiwanego w ramach agencji Zamówienie na grupowy przewóz osób autobusem powinno być złożone przez organizatora przewozu w formie pisemnej Przewoźnik może przyjąć zamówienie ustne które wymaga późniejszego potwierdzenia na piśmie Treść zamówienia powinna obejmować nazwę albo imię i nazwisko oraz adres organizatora przewozu a także dane potrzebne do ustalenia warunków przewozu i obliczenia należności za usługę Umowę przewozu uważa się za zawartą z chwilą uzgodnienia przez strony istotnych dla jej realizacji postanowień a w szczególności rodzaju i wymaganej pojemności autobusu czas i miejsca podstawienia pojazdu przewidywanego czasu trwania usługi przebiegu trasy i punktu docelowego przewozu wysokości lub sposobu wyliczania należności oraz terminu i sposobu jej uregulowania przez organizatora przewozu innych kwestii które strony uznają za istotne Treść umowy powinna być potwierdzona na piśmie 23 W razie odstąpienia przez organizatora od umowy przewozu później niż w dniu poprzedzającym wykonanie usługi przewoźnikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 10 należności określonej w umowie Odszkodowanie w tej samej wysokości przysługuje najemcy w razie odstąpienia od umowy po takim terminie przez przewoźnika Jeżeli przewoźnik nie może podstawić autobusu o umówionym rodzaju i pojemności winien niezwłocznie poinformować organizatora jaki pojazd może być podstawione zastępczo W przypadku podstawienia autobusu zastępczego przewoźnik nie może żądać od organizatora opłaty wyższej niż za podstawienie pojazdu zamówionego chyba że strony umówią się inaczej 24 Kierowca obsługujący autobus obowiązany jest podczas przewozu stosować się do dyspozycji organizatora związanych z realizacją usługi Jeżeli nie stoją temu na przeszkodzie względy eksploatacyjne i nie zagraża to Bezpieczeństwu przewozu obsługa autobusu może wykonywać dodatkowe dyspozycje i zlecenia organizatora za które przysługuje przewoźnikowi dodatkowa zapłata 25 Organizator przewozu zobowiązany jest do nadzoru nad przestrzeganiem przez uczestników przewozu grupowego obowiązujących przepisów porządkowych organizator i uczestnik ponoszą odpowiedzialność solidarną za wyrządzone szkody w imieniu przewoźnika chyba że strony umówią się inaczej REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB ZWIERZĄT i BAGAŻU w komunikacji regionalnej i międzymiastowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp z o o w Bełchatowie Spółka z o o Regulamin Przewozu powstał w oparciu i zgodnie z przepisami prawa przewozowego Dz U 1984r Nr 53 poz 272 z późniejszymi zmianami I Warunki ogólne przewozu osób zwierząt i bagażu W momencie zakupu biletu pasażer zawiera umowę o przejazd i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu Przewóz pasażerów odbywa się w oparciu o odpowiedni ważny na określony dzień godzinę i trasę bilet Pasażer ubiegający się o zniżkę ustawową i komercyjną ma obowiązek posiadać do okazania przy zakupie biletu oraz podczas podróży dokument ze zdjęciem uprawniającym do korzystania z danej zniżki W kursach przyspieszonych i pośpiesznych dzieciom do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego przysługuje ulga jak młodzieży uczącej się Wsiadanie i wysiadanie z autobusu jest dozwolone w miejscach określonych w rozkładzie jazdy oraz wskazanych przez kierowcę autobusu Do kontroli biletu upoważniony jest kierowca oraz uprawnione osoby posiadające odpowiedni identyfikator Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy kierować na adres PKS w Bełchatowie Sp z o o 97 400 Bełchatów

  Original URL path: http://www.pks.belchatow.pl/regulamin-przewozu-osob (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Regulamin promocji - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o.
  autobusem należącym do PKS Bełchatów Warunkiem nabycia ulgi przy wykupieniu biletu jednorazowego jest posiadanie biletu miesięcznego do szkoły ponadgimnazjalnej i na uczelnię tam i powrót Bilety miesięczne szkolne wykupione w jedną stronę nie będą honorowane przy korzystaniu z ulgi 50 Ulga nie dotyczy młodzieży i studentów posiadających ulgę ustawową na bilety jednorazowe Uczeń i student będzie mógł nabyć bilet jednorazowy z ulgą 50 po okazaniu biletu miesięcznego i legitymacji szkolnej

  Original URL path: http://www.pks.belchatow.pl/regulamin-promocji (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Ankieta - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o.
  promocje Kasa biletów miesięcznych Bilety on line Dane do faktury Regulaminy Regulamin przewozu osób Regulamin promocji Ankieta Reklamacje Kontakt Drukuj This option will not work correctly Unfortunately your browser does not support inline frames Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp

  Original URL path: http://www.pks.belchatow.pl/ankieta-1 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Reklamacje - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o.
  line Dane do faktury Regulaminy Regulamin przewozu osób Regulamin promocji Ankieta Reklamacje Kontakt Drukuj Reklamacje Szanowni Państwo Jeżeli spotkali się Państwo z nietypową sytuacją związaną z realizacją oferowanych przez nas usług proszę poinformować nas telefonicznie mailowo lub za pomocą poniższego formularza tel 44 633 37 27 e mail reklamacje pks belchatow pl Formularz kontaktowy reklamacje dane osoby wysyłającej zapytanie Adres e mail wysyłanie wiadomości Tytuł wiadomości Treść wiadomości Przepisz kod

  Original URL path: http://www.pks.belchatow.pl/reklamacje (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o.
  Regulamin przewozu osób Regulamin promocji Ankieta Reklamacje Kontakt Drukuj PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W BEŁCHATOWIE SP Z O O 97 400 BEŁCHATÓW UL PRZEMYSŁOWA 2 Centrala 44 633 37 27 lub 44 633 35 81 Sekretariat 44 633 37 08 sekretariat pks belchatow pl Informacja 703 402 999 koszt za min połączenia wynosi 2 58zł z VAT Informacja biletów miesięcznych 44 633 30 08 Biuro Turystyczne 44 633 41 34 FAX

  Original URL path: http://www.pks.belchatow.pl/kontakt (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o.
  Ulgi i promocje Kasa biletów miesięcznych Bilety on line Dane do faktury Regulaminy Regulamin przewozu osób Regulamin promocji Ankieta Reklamacje Kontakt Drukuj Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp z o

  Original URL path: http://www.pks.belchatow.pl/-1 (2016-04-30)
  Open archived version from archive