archive-pl.com » PL » B » BBJ.PL

Total: 20

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Biuro Badawcze ds. Jakości
  ruch stowarzyszeniowy środowisk polskich elektrotechników działających uprzednio na obszarze trzech zaborów i nierzadko w konspiracji owocuje w 1919 r powstaniem STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH SEP Pierwszym prezesem SEP zostaje Mieczysław Pożaryski profesor Politechniki Warszawskiej późniejszy wielokrotny dziekan wydziału elektrycznego PW W 1925 r po uprzednim powołaniu Polskiego Komitetu Elektrotechnicznego Polska zostaje przyjęta do IEC International Electrotechnical Commission W 1926 r powstaje europejska organizacja CEE International Commission on rules for the approval of electrical equipment międzynarodowa instytucja ds atestowania sprzętu elektrotechnicznego Powyższe wydarzenia stworzyły warunki do powołania w 1933 r Biura Znaku Przepisowego SEP którego zadaniem było potwierdzanie zgodności wyrobów elektrycznych z wymaganiami Polskich Norm Elektrotechnicznych opracowywanych i wydawanych w tamtym okresie wyłącznie przez SEP i przyznawanie prawa do oznaczania wyrobów Znakiem Przepisowym w postaci cechy literowej SEP w kole późniejszego logo Stowarzyszenia lub lnianej nitki barwy żółtej stosowanej do oznaczania przewodów Warunkiem ubiegania się o Znak Przepisowy była w tamtych pionierskich czasach przynależność producenta do SEP ówczesne regulacje dopuszczały w stowarzyszeniach uczestnictwo zarówno osób fizycznych jak i prawnych Pierwszym kierownikiem Biura zostaje inż Jerzy Ignacy Skowroński późniejszy profesor Politechniki Wrocławskiej oraz członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk a jego najbliższymi współpracownikami inżynierowie Edward Kobosko Tadeusz Schwartz i Wiktor Kuszelewicz Początkowo Biuro znalazło siedzibę w piwnicy gmachu Stowarzyszeń Technicznych przy ul T Czackiego 3 w Warszawie obecnie siedziba FSN T NOT skąd w 1936 r zostało przeniesione do pałacu Kronenberga przy ulicy Królewskiej 15 obecnie nieistniejącego W tym czasie działalność Biura dotyczyła głównie oceny przewodów elektrycznych Badano również grzejniki gospodarstwa domowego i materiały izolacyjne W 1938 r zbadano 586 wyrobów i przeprowadzono łącznie 44 inspekcje w fabrykach O prestiżu znaku SEP świadczy fakt że szereg elektrowni m in Gdańska wprowadziło na swoim terenie obowiązek stosowania przewodów z nitką SEP W wyniku bombardowań we wrześniu 1939 r pałac Kronenberga został w znacznej mierze zniszczony Biuro przestało istnieć We wrześniu 1956 r podczas IX Walnego Zjazdu Delegatów SEP reaktywowano Biuro Znaku Przepisowego jako agendę gospodarczą SEP o charakterze naukowo technicznym pracującą według zasad pełnego rozrachunku gospodarczego jednak bez osobowości prawnej Zanim jeszcze zostało ono zorganizowane minister przemysłu maszynowego wydał zarządzenie w sprawie obowiązku uzyskiwania Znaku Przepisowego SEP dla 37 wyrobów głównie przewodów sprzętu elektroinstalacyjnego sprzętu grzejnego użytku domowego silników elektrycznych do użytku domowego i innych W 1957 r Zarząd Główny SEP powołał na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Biura Znaku Przepisowego profesora Kazimierza Kolbińskiego pełnił tę funkcję do 1975 r a na dyrektora Biura mgr inż Zygfryda Junga Początkowo z uwagi na brak własnych laboratoriów badania były zlecane Instytutowi Elektrotechniki i Politechnice Warszawskiej W 1958 r zbadano 304 wyroby Pierwsza własna powojenna pracownia badawcza Biura Znaku Przepisowego powstała w czerwcu 1961 r w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie Była to pracownia badania przewodów W 1962 r SEP uzyskuje cesję do przyznawania producentom określonych grup wyrobów elektrycznych prawa do oznaczania ich znakami jakości Jednocześnie przestaje istnieć Znak Przepisowy SEP Wprowadzone zostają oznaczenia KWE 1 i Q a dotychczasowa nazwa Biura zostaje zmieniona na Biuro Badawcze ds Jakości BBJ W 1965 r Dyrektorem BBJ zostaje mgr inż Tadeusz

  Original URL path: http://www.bbj.pl/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Biuro Badawcze ds. Jakości
  dokumentacji niezbędnej do wystawienia przez dostawcę wyrobów elektrycznych deklaracji CE stanowią także podstawę do wystawienia certyfikatów zarówno krajowych jak i międzynarodowych Na życzenie Klientów raporty z badań mogą być wystawiane zarówno w języku polskim jak i angielskim Dwustronne porozumienia zawarte z wieloma jednostkami zagranicznymi o uznawaniu raportów z badań w procesach certyfikacji pozwalają naszym Klientom na uniknięcie kosztownych badań w laboratoriach zagranicznych przy ubieganiu się o certyfikaty zagraniczne lub certyfikaty organizacji międzynarodowych w których BBJ bezpośrednio nie uczestniczy W skład Laboratorium Badawczego BBJ wchodzą Zakład Sprzętu Elektroinstalacyjnego Elektronicznego i Oświetleniowego Zakład Aparatów Niskiego Napięcia Zakład Kabli i Przewodów Laboratorium Badawcze BBJ wykonuje badania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania efektywności energetycznej parametrów funkcjonalnych Personel Laboratorium Badawczego BBJ stanowią doświadczeni wysoko wykwalifikowani inżynierowie i technicy Służą oni pomocą Klientom BBJ w opracowaniu dokumentacji wyrobu programu badań niezbędnego do uzyskania odpowiedniego certyfikatu i doborze właściwych dokumentów normalizacyjnych Zapewniają także Klientom BBJ profesjonalizm poufność wyników przeprowadzanych badań i bezstronność ich oceny Zasady ogólne Badania wyrobów w Laboratorium Badawczym BBJ przeprowadzane są po złożeniu przez Klienta zamówienia na formularzu Wniosku i zaakceptowaniu przez niego warunków realizacji zlecenia na formularzu Potwierdzenia Przyjęcia Zlecenia wysyłanym przez BBJ Formularz Wniosku zgłoszeniowego dostępny jest bezpłatnie w siedzibie BBJ lub może zostać pobrany w zakładce Pliki do pobrania W szczególnych przypadkach może zostać również przekazany do BBJ w innej uzgodnionej formie Na formularzu Wniosku Klient określa także formę przekazania wyników badań informacja lub raport Za sporządzenie raportu z badań pobierane są dodatkowe opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem BBJ We Wniosku Klient określa m in metodę badawczą jaka ma być zastosowana w odniesieniu do określonego wyrobu podając np odpowiedni dokument normatywny lub cel badań Jeżeli proponowana przez Klienta metoda uznana zostaje przez BBJ za niewłaściwą lub przestarzałą albo niestosowną dla osiągnięcia określonego celu BBJ zastrzega sobie prawo zaproponowania Klientowi odpowiedniejszej metody badań

  Original URL path: http://www.bbj.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=35 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Biuro Badawcze ds. Jakości
  czasie umieszczono w Internecie 2 fil więcej Certyfikacja wyrobów elektrycznych BBJ jako Jednostka Certyfikująca Wyroby posiada akredytację krajową od 1993 r Aktualny certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji nosi nr AC 012 Certyfikacja wyrobów na znaki certyfikacji prowadzona jest w BBJ według systemu 5 zgodnie z Przewodnikiem ISO IEC Nr 67 którego podstawowymi elementami są ocena zgodności wyrobu z wymaganiami zawartymi we właściwych dokumentach normatywnych na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych inspekcja przedlicencyjna w miejscu produkowania wyrobu nadzór w okresie ważności certyfikatu obejmujący okresowe inspekcje w miejscu produkcji oraz badania kontrolne certyfikowanych wyrobów pobranych z rynku lub u producenta Zakres akredytacji dla certyfikacji wyrobów w BBJ obejmuje szeroki asortyment sprzętu elektrycznego od kabli i przewodów po skomplikowane urządzenia sterownicze Dla potrzeb certyfikacji prowadzonej w BBJ możliwe jest uznanie certyfikatów wraz z raportami z badań jednostek certyfikujących z którymi BBJ zawarło stosowne porozumienie w szczególności członków umów wielostronnych IECEE CB Scheme i CCA Podstawę badania i oceny wyrobu w procesie certyfikacji zgodności stanowią dokumenty normatywne lub specyfikacje techniczne wskazane przez Klienta W odróżnieniu od certyfikacji upoważniajacej do nanoszenia unikalnego znaku jednostki certyfikującej certyfikacja zgodności prowadzona jest według systemu 1 ISO IEC Nr 67 obejmującego wyłącznie badania i ocenę typu wyrobu Szczególnym rodzajem certyfikatu zgodności

  Original URL path: http://www.bbj.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=7 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Biuro Badawcze ds. Jakości
  znakowania CE Odbiorcy Producenci dystrybutorzy instalatorzy Dyrektywy LVD EMC RT T ich krajowe odpowiedniki normy oraz przykłady badań Czas trwania 2 dni Abstrakt Przekazanie wiedzy w zakresie podstawowych przepisów dotyczących oceny zgodności wyrobów elektrycznych i elektronicznych dla znakowania CE Normy i badania wyrobów Odbiorcy Producenci dystrybutorzy instalatorzy Praktyczne podejście do wymagań bezpieczeństwa dla rozdzielnic i sterownic wynikających z krajowych przepisów wdrażających dyrektywy Unii Europejskiej Czas trwania 1 dzień Abstrakt Przypomnienie podstaw oceny zgodności wyrobów elektrycznych dla znakowania CE na przykładzie dyrektywy LVD Zapoznanie z normami i przepisami dotyczącymi rozdzielnic i sterownic oraz praktyczna wiedza w przekształcaniu ogólnie formułowanych zasadniczych wymagań dyrektywy w konkretne rodzaje zagrożeń i techniczne sposoby likwidacji tych zagrożeń Odbiorcy Producenci dystrybutorzy instalatorzy nadzór rynku Krajowe przepisy dotyczące dyrektyw WEEE i RoHS Czas trwania 1 dzień Abstrakt Zapoznanie z przepisami dotyczącymi gospodarki zużytymi wyrobami elektrycznymi i elektronicznymi i ograniczeniami stosowania niektórych szkodliwych substancji w wyrobach elektrycznych i elektronicznych Zasady potwierdzania zgodności z przepisami Odbiorcy Producenci dystrybutorzy Praktyczne podejście do wymagań bezpieczeństwa dla sprzętu oświetleniowego wynikających z krajowych przepisów wdrażających dyrektywy Unii Europejskiej Czas trwania 1 dzień Abstrakt Przypomnienie podstaw oceny zgodności wyrobów elektrycznych dla znakowania CE na przykładzie dyrektywy LVD Zapoznanie z innymi przepisami dotyczącymi sprzętu oświetleniowego oraz praktyczna wiedza w przekształcaniu ogólnie formułowanych zasadniczych wymagań dyrektywy w konkretne rodzaje zagrożeń i techniczne sposoby likwidacji tych zagrożeń Odbiorcy Producenci dystrybutorzy nadzór rynku Metody badań dla potwierdzania spełniania wymagań zasadniczych dyrektyw dla wybranej kategorii wyrobów elektrycznych Czas trwania 1 dzień Abstrakt Przypomnienie podstaw prawnych wprowadzania wyrobów elektrycznych do obrotu Rola normalizacji i norm w wykazywaniu zgodności z wymaganiami prawnymi zasadnicze wymagania Przekształcanie zasadniczych wymagań w konkretne rodzaje zagrożeń i ustalanie dla nich akceptowalnego poziomu na podstawie wymagań określanych w normach zharmonizowanych Przegląd metod badawczych stosowanych w ocenie poszczególnych rodzajów zagrożeń elektrycznych termicznych wytrzymałościowych klimatycznych itp Odbiorcy Producenci dystrybutorzy Krajowe

  Original URL path: http://www.bbj.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=4&Itemid=6 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Biuro Badawcze ds. Jakości
  28 04 703 Warszawa BBJ Badania Certyfikacja Szkolenia Aktualności Pliki do pobrania Aktualności Aktualności Aktualności Nowości OGŁOSZENIE Na stronach inernetowych http wikimapia org lat więcej CERTYFIKACJA ENEC W zakładce pliki do pobrania można uzyskać aktu więcej PROMOCYJNE VIDEO W ostatnim

  Original URL path: http://www.bbj.pl/index.php?option=com_content&view=section&id=3&Itemid=16 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Biuro Badawcze ds. Jakości
  badania Kwestionariusz Producenta Formularz dotyczący podstawowych danych o producencie i jego wyrobach oraz zgody na inspekcje fabryczne Deklaracja Identyczności Formularz dotyczący określenia identyczności wyrobów przedstawionych do certyfikacji z badaną próbką Oświadczenie Identyfikacyjne Formularz dotyczący określenia ewentualnych różnic pomiędzy wyrobami przedstawionymi do certyfikacji a badaną próbką Informator dla Klientów DC 101 Ogólne zasady realizacji usług oraz warunki badań i certyfikacji Informator dla Klientów DC 101 1 Program Certyfikacji Wyrobów na Znak

  Original URL path: http://www.bbj.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=52 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Biuro Badawcze ds. Jakości
  Pyszniak tel 48 662 186 221 e mail This e mail address is being protected from spambots You need JavaScript enabled to view it Specjaliści branżowi sprzęt elektroinstalacyjny Centrala w Warszawie Andrzej Rybski tel 48 22 812 69 38 w 108 tel kom 48 531 541 735 e mail This e mail address is being protected from spambots You need JavaScript enabled to view it sprzęt oświetleniowy i elektroniczny Centrala w Warszawie Mieczysław Sudnik tel 48 22 812 69 38 w 124 e mail This e mail address is being protected from spambots You need JavaScript enabled to view it sprzęt biurowy i informatyczny Centrala w Warszawie Mieczysław Sudnik tel 48 22 812 69 38 w 124 e mail This e mail address is being protected from spambots You need JavaScript enabled to view it aparaty niskiego napięcia Oddział w Lublinie Waldemar Bis tel 48 81 747 52 24 w 16 e mail This e mail address is being protected from spambots You need JavaScript enabled to view it kable i przewody Centrala w Warszawie Piotr Nowogórski tel 48 22 812 69 38 w 114 e mail This e mail address is being protected from spambots You need JavaScript enabled to view it Oddział w Lublinie Anna Wrońska Flor tel 48 81 747 52 24 w 23 tel kom 48 531 547 499 e mail This e mail address is being protected from spambots You need JavaScript enabled to view it SZKOLENIA Centrala w Warszawie Dział Administracyjno Personalny Sekcja Informacyjna Agnieszka Rybicka tel 48 22 812 69 38 e mail This e mail address is being protected from spambots You need JavaScript enabled to view it GŁÓWNY SPECJALISTA DS JAKOŚCI I NORMALIZACJI Centrala w Warszawie Główny Specjalista ds Jakości i Normalizacji Tadeusz Bełdowski tel 48 22 812 69 38 w

  Original URL path: http://www.bbj.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2&Itemid=3 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Biuro Badawcze ds. Jakości
  http wikimapia org lat więcej CERTYFIKACJA ENEC W zakładce pliki do pobrania można uzyskać aktu więcej PROMOCYJNE VIDEO W ostatnim czasie umieszczono w Internecie 2 fil więcej OGŁOSZENIE Na stronach inernetowych http wikimapia org lat 52 2074473 lon 21 1795244 z 18 l 28 m b show 14498548 pl Siedziba BBJ search bbj oraz http wikimapia org lat 51 2740583 lon 22 5695336 z 16 l 28 m b show

  Original URL path: http://www.bbj.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=41:ogloszenie&catid=7:aktualnosci-z-kraju&Itemid=17 (2016-05-01)
  Open archived version from archive