archive-pl.com » PL » B » BARABASZ.PL

Total: 159

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Elżbieta Barabasz export-import - Odlewnicze Przedstawicielstwo Handlowe
  towaru od producenta lub ewentualne awarie i zakłócenia transportowe Wystąpienie wyżej wymienionych okoliczności powoduje przesunięcie lub zawieszenie terminu wykonania zamówień o czym Dostawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego na piśmie oraz zwalnia Dostawcę z odpowiedzialności za zmianę terminów dostaw lub usług Jeśli przesunięcie terminu wykonania zamówienia przekracza 30 dni każdej ze stron przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez odszkodowania i kar umownych Jeśli umowa przewidywała wykonanie zamówienia partiami lub częściami odstąpienie od umowy dotyczyć może tylko opóźnionej partii lub części 7 Warunki dostaw Warunki dostawy w odniesieniu do kosztów wysyłki oraz wszelkich ryzyk są warunkami EXW EX Works Transport oraz ubezpieczenie w transporcie zamówionych towarów odbywa się na koszt i ryzyko Zamawiającego Od chwili wydania towaru Zamawiającemu lub przewoźnikowi Dostawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń i braków w samym towarze jak i jego opakowaniu W wypadku gdy strony postanowią iż dostawa odbędzie się na koszt Dostawcy towar ubezpieczony będzie jedynie na wyraźne żądanie Zamawiającego i na jego koszt Zamawiający obowiązany jest odebrać zamówiony towar w miejscu i terminie uzgodnionym oraz zaakceptowanym przez Dostawcę w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia W przypadku braku wskazania przez Zamawiającego miejsca dostawy zobowiązany jest on do odbioru towaru w siedzibie Dostawcy w dni robocze w godz 8 30 15 30 Bieg terminu dostawy rozpoczyna się od dnia wysłania Zamawiającemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia Termin uważa się za zachowany jeżeli towar zostanie wydany w oznaczonym dniu Zamawiającemu lub przewoźnikowi z magazynu Dostawcy Jeśli Zamawiający nie wskazał terminu dostawy termin uważa się za zachowany jeżeli towar przygotowano do wydania w terminie określonym w pisemnym potwierdzeniu zamówieniu Jeżeli Zamawiający nie określi w zamówieniu przewoźnika to Dostawca może dowolnie z zachowaniem należytej staranności dokonać wyboru przewoźnika i warunków transportu na koszt Zamawiającego Zamawiający zobowiązany jest starannie zbadać kompletność przesyłki bezpośrednio przy odbiorze i ustalić ewentualne braki lub uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu i opisać je w protokole sporządzonym wspólnie z przewoźnikiem i przez niego potwierdzonym na piśmie dotyczy to dostaw wg warunków DDP Delivered Duty Paid lub CPT Carriage Paid To Zgłoszenie reklamacyjne dotyczące ilości towaru może nastąpić tylko podczas załadunku towaru przy odbiorze własnym lub w dniu rozładunku bądź odbioru od przewoźnika Wydanie towaru Zamawiającemu lub przewoźnikowi daje podstawę do wystawienia faktury VAT w tym dniu w którym nastąpiło wydanie towaru Dostawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania wysyłki towaru bez uprzedzenia w momencie nie wywiązywania się Zamawiającego z zobowiązań finansowych dotyczących poprzednich dostaw Dostawca do przesyłki dołączy dowód wydania towaru WZ Fakturę VAT Dostawca wyśle niezwłocznie po wydaniu przewoźnikowi towaru listem poleconym na adres siedziby Zamawiającego 8 Warunki płatności Zapłata za otrzymany towar nastąpi po wystawieniu faktury na warunkach ustalonych w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Termin zapłaty w każdym przypadku określany jest w dniach i liczony od daty wystawienia faktury Datą wykonania świadczenia przez Zamawiającego jest data wpływu należności na rachunek bankowy Dostawcy podany na potwierdzeniu przyjęcia zamówienia i na fakturze bądź wpłaty gotówki w kasie Dostawcy Własność towaru przechodzi na Zamawiającego przy zapłacie gotówką po wpłacie gotówki do kasy Dostawcy przy płatności przelewem po dacie wpływu środków na rachunek bankowy

  Original URL path: http://www.barabasz.pl/p25,0,pl.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Elżbieta Barabasz export-import - Odlewnicze Przedstawicielstwo Handlowe
  Home Elżbieta Barabasz Über uns Produkte Gießereichemie Schlichten Ersatzteile für Spruehwerkzeuge Feuerresistente Hydraulikflüssigkeit Sprühmaschinen und Sprühköpfe Tiegelofen Wärmebehandlung Schachtoefen und Dosieroefen Nanobeschichtungen Roboter und Pressen Al Schweissen Luft Filtertechnik Trennstoffe Schmierstoffe Transport des fluessigen Metalls Tiegel und Giessereizubehoer Messgeräte Gebrauchte Maschinen und Geraete Staengen fuer Kolbenherstellung fertige Kolben Chill Vent Unsere Partner AED Automation GmbH CeraNovis GmbH DURO METALL GmbH GEIGER Co Schmierstoff Chemie GmbH GUTERMANN Technology GmbH KMA Umwelttechnik

  Original URL path: http://www.barabasz.pl/p25,0,de.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Elżbieta Barabasz export-import - Odlewnicze Przedstawicielstwo Handlowe
  casting coatings Spare parts for Acheson sprinklers Fire resistant hydraulic fluid Spray machines and spray heads Crucible furnaces heat treatment furnaces Shaft furnaces and dosing furnaces Nano ceramic coatings Robots and presses Aluminum wielding Filtering systems Release agents and lubricants Liquid metal transport Crucibles and foundry accessories Measuring devices Used machines and appliances Rollers for manufacture of pistons ready pistons Chill Vents Partners AED Automation GmbH CeraNovis GmbH DURO METALL

  Original URL path: http://www.barabasz.pl/p25,0,en.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Elżbieta Barabasz export-import - Odlewnicze Przedstawicielstwo Handlowe
  jak wyłączyć pliki cookie i nie tylko wiem zamknij Home Elżbieta Barabasz Über uns Produkte Gießereichemie Schlichten Ersatzteile für Spruehwerkzeuge Feuerresistente Hydraulikflüssigkeit Sprühmaschinen und Sprühköpfe Tiegelofen Wärmebehandlung Schachtoefen und Dosieroefen Nanobeschichtungen Roboter und Pressen Al Schweissen Luft Filtertechnik Trennstoffe Schmierstoffe Transport des fluessigen Metalls Tiegel und Giessereizubehoer Messgeräte Gebrauchte Maschinen und Geraete Staengen fuer Kolbenherstellung fertige Kolben Chill Vent Unsere Partner AED Automation GmbH CeraNovis GmbH DURO METALL GmbH GEIGER

  Original URL path: http://www.barabasz.pl/k6,0,de.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Elżbieta Barabasz export-import - Odlewnicze Przedstawicielstwo Handlowe
  Elżbieta Barabasz About Us Offer Chemicals for casting coatings Spare parts for Acheson sprinklers Fire resistant hydraulic fluid Spray machines and spray heads Crucible furnaces heat treatment furnaces Shaft furnaces and dosing furnaces Nano ceramic coatings Robots and presses Aluminum wielding Filtering systems Release agents and lubricants Liquid metal transport Crucibles and foundry accessories Measuring devices Used machines and appliances Rollers for manufacture of pistons ready pistons Chill Vents Partners

  Original URL path: http://www.barabasz.pl/k6,0,en.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Elżbieta Barabasz export-import - Odlewnicze Przedstawicielstwo Handlowe
  Główna Elżbieta Barabasz O firmie Ogólne Warunki Dostaw Oferta Chemia odlewnicza pokrycia Części zamienne do spryskiwaczy Acheson Niepalny płyn hydrauliczny Maszyny i głowice spryskujące Piece tyglowe obróbka cieplna Piece szybowe i dozujące Powłoki nanoceramiczne Roboty i prasy Spawanie aluminium Systemy filtracji powietrza Środki oddzielające i smarujące Transport płynnego metalu Tygle i akcesoria odlewnicze Urządzenia pomiarowe Używane maszyny i urządzenia Wałki do wyrobu tłoków gotowe tłoki Wkładki odpowietrzające POZOSTAŁE PRODUKTY Partnerzy AED Automation GmbH CeraNovis GmbH DURO METALL GmbH GEIGER Co Schmierstoff Chemie GmbH GUTERMANN Technology GmbH KMA Umwelttechnik GmbH KRIMACO GmbH M FLEISCHER OHG Morgan MMS Nabertherm GmbH NGK Deutsche Berylco GMBH Reis GmbH Co KG Maschinenfabrik RSI SCHÄFER Chemische Fabrik GmbH Schenk Werkzeug und Maschinenbau GmbH Co KG Wollin GmbH ZPF GmbH Aktualności Galeria Kontakt Dane teleadresowe Mapa dojazdu Chemia odlewnicza pokrycia Firma Schäfer Chemische Fabrik GmbH od ponad 90 lat produkuje i dostarcza środki chemiczne dostosowane do nowych procesów produkcyjnych i rosnących wymagań dotyczących ochrony środowiska w odlewniach metali nieżelaznych RAFINACJA sole w postaci proszku płatków i granulatu przepłukiwanie płynnego metalu azotem przy pomocy tabletek wprowadzanie wodoru przy pomocy tabletek pokrywanie lustra metalu MODYFIKACJA uszlachetnianie strontem uszlachetnianie sodem uszlachetnianie tytanem boru TiB2 uszlachetnianie fosforem uszlachetnianie borem zabezpieczanie strat

  Original URL path: http://www.barabasz.pl/p17,0,pl.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Elżbieta Barabasz export-import - Odlewnicze Przedstawicielstwo Handlowe
  tylko wiem zamknij Home Elżbieta Barabasz Über uns Produkte Gießereichemie Schlichten Ersatzteile für Spruehwerkzeuge Feuerresistente Hydraulikflüssigkeit Sprühmaschinen und Sprühköpfe Tiegelofen Wärmebehandlung Schachtoefen und Dosieroefen Nanobeschichtungen Roboter und Pressen Al Schweissen Luft Filtertechnik Trennstoffe Schmierstoffe Transport des fluessigen Metalls Tiegel und Giessereizubehoer Messgeräte Gebrauchte Maschinen und Geraete Staengen fuer Kolbenherstellung fertige Kolben Chill Vent Unsere Partner AED Automation GmbH CeraNovis GmbH DURO METALL GmbH GEIGER Co Schmierstoff Chemie GmbH GUTERMANN Technology GmbH KMA Umwelttechnik GmbH KRIMACO GmbH M FLEISCHER OHG Morgan MMS Nabertherm GmbH NGK Deutsche Berylco GMBH Reis GmbH Co KG Maschinenfabrik RSI SCHÄFER Chemische Fabrik GmbH Schenk Werkzeug und Maschinenbau GmbH Co KG Wollin GmbH ZPF Group Neues Bilder Kontakt Adresse und Telefon Anfahrt Gießereichemie Schlichten Die Schäfer Chemische Fabrik GmbH steht jetzt schon seit mehr als 90 Jahren im Dienst der Gießereien In dieser Zeit haben wir ein weltweit verzweigtes Netz an Kunden gewonnen und neue Produkte für den Gießereimarkt entwickelt Schäfer Produkte erleichtern die Arbeit der Gießer Sie dienen der Reinheit der Metalle und der Verbesserung der Metallbehandlungsprozesse sowie der Erhaltung der Funktionstüchtigkeit und Lebensdauer der Öfen Unsere Produkte werden laufend aktualisiert zur Anpassung an neue Umweltanforderungen und die Weiterentwicklung der Arbeitsplatz und Fertigungsabläufe beim Kunden REINIGUNG

  Original URL path: http://www.barabasz.pl/p17,0,de.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Elżbieta Barabasz export-import - Odlewnicze Przedstawicielstwo Handlowe
  parts for Acheson sprinklers Fire resistant hydraulic fluid Spray machines and spray heads Crucible furnaces heat treatment furnaces Shaft furnaces and dosing furnaces Nano ceramic coatings Robots and presses Aluminum wielding Filtering systems Release agents and lubricants Liquid metal transport Crucibles and foundry accessories Measuring devices Used machines and appliances Rollers for manufacture of pistons ready pistons Chill Vents Partners AED Automation GmbH CeraNovis GmbH DURO METALL GmbH GEIGER Co Schmierstoff Chemie GmbH GUTERMANN Technology GmbH KMA Umwelttechnik GmbH KRIMACO GmbH M FLEISCHER OHG Morgan MMS Nabertherm GmbH NGK Deutsche Berylco GMBH Reis GmbH Co KG Maschinenfabrik RSI SCHÄFER Chemische Fabrik GmbH Schenk Werkzeug und Maschinenbau GmbH Co KG Wollin GmbH ZPF Group News Gallery Contact Telephone and Address Map Chemicals for casting coatings Schaefer Chemische Fabric GmbH has for over 90 years manufactured and provided chemical agents to foundries of independent metals worldwide The products are constantly improved to match the new production processes and the growing environment protection requirements REFINING Powder flake and granulate salts Irrigation of liquid metal with nitrogen with the use of tablets Insertion of hydrogen with the use of tablets Covering of metal mirror MODIFYING refining with strontium refining with sodium refining with boron

  Original URL path: http://www.barabasz.pl/p17,0,en.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive •