archive-pl.com » PL » B » BARABASZ.PL

Total: 159

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Elżbieta Barabasz export-import - Odlewnicze Przedstawicielstwo Handlowe
  Barabasz O firmie Ogólne Warunki Dostaw Oferta Chemia odlewnicza pokrycia Części zamienne do spryskiwaczy Acheson Niepalny płyn hydrauliczny Maszyny i głowice spryskujące Piece tyglowe obróbka cieplna Piece szybowe i dozujące Powłoki nanoceramiczne Roboty i prasy Spawanie aluminium Systemy filtracji powietrza Środki oddzielające i smarujące Transport płynnego metalu Tygle i akcesoria odlewnicze Urządzenia pomiarowe Używane maszyny i urządzenia Wałki do wyrobu tłoków gotowe tłoki Wkładki odpowietrzające POZOSTAŁE PRODUKTY Partnerzy AED Automation

  Original URL path: http://www.barabasz.pl/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Jak wyłączyć pliki cookie zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej i polskim prawem
  co konkretnie czytają a co obchodzą z daleka Informacje zbierane przy użyciu plików cookie mogą też służyć do zbierania informacji o Tobie w celach handlowych Np jeżeli często wchodzisz na strony o książkach będziesz widział więcej reklam księgarni Na szczęście jeżeli uważasz że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność możesz w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki W przeglądarce Mozilla Firefox W menu Narzędzia wybierz Opcje i w nich zakładkę Prywatność Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn W przeglądarce Microsoft Internet Explorer W menu Narzędzia wybierz Opcje internetowe i w nich zakładkę Prywatność Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem Witryny zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych W przeglądarce Google Chrome W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz Narzędzia a potem Wyczyść dane przeglądania Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie znajduje się tam link Więcej informacji który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki W przeglądarce Opera Przyciskiem Opera w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim Ustawienia i dalej Wyczyść historię przeglądania Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików

  Original URL path: http://www.barabasz.pl/about_cookie.htm (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Elżbieta Barabasz export-import - Odlewnicze Przedstawicielstwo Handlowe
  głowice spryskujące Piece tyglowe obróbka cieplna Piece szybowe i dozujące Powłoki nanoceramiczne Roboty i prasy Spawanie aluminium Systemy filtracji powietrza Środki oddzielające i smarujące Transport płynnego metalu Tygle i akcesoria odlewnicze Urządzenia pomiarowe Używane maszyny i urządzenia Wałki do wyrobu tłoków gotowe tłoki Wkładki odpowietrzające POZOSTAŁE PRODUKTY Partnerzy AED Automation GmbH CeraNovis GmbH DURO METALL GmbH GEIGER Co Schmierstoff Chemie GmbH GUTERMANN Technology GmbH KMA Umwelttechnik GmbH KRIMACO GmbH M

  Original URL path: http://www.barabasz.pl/p1,Elzbieta_Barabasz.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Elżbieta Barabasz export-import - Odlewnicze Przedstawicielstwo Handlowe
  Roboty i prasy Spawanie aluminium Systemy filtracji powietrza Środki oddzielające i smarujące Transport płynnego metalu Tygle i akcesoria odlewnicze Urządzenia pomiarowe Używane maszyny i urządzenia Wałki do wyrobu tłoków gotowe tłoki Wkładki odpowietrzające POZOSTAŁE PRODUKTY Partnerzy AED Automation GmbH CeraNovis GmbH DURO METALL GmbH GEIGER Co Schmierstoff Chemie GmbH GUTERMANN Technology GmbH KMA Umwelttechnik GmbH KRIMACO GmbH M FLEISCHER OHG Morgan MMS Nabertherm GmbH NGK Deutsche Berylco GMBH Reis GmbH Co KG Maschinenfabrik RSI SCHÄFER Chemische Fabrik GmbH Schenk Werkzeug und Maschinenbau GmbH Co KG Wollin GmbH ZPF GmbH Aktualności Galeria Kontakt Dane teleadresowe Mapa dojazdu O firmie Firma Elżbieta Barabasz export import działająca nieprzerwanie na rynku polskim od 1991 roku jest przedstawicielstwem handlowym w branży odlewnictwa metali nieżelaznych Dostarczamy komponenty i oprzyrządowanie dla polskich odlewni oraz służymy wraz z naszymi partnerami kompetentnym doradztwem technicznym Reprezentowane przez nas firmy AED A utomation GmbH części zamienne do spryskiwaczy Acheson maszyny i głowice spryskujące DURO MET ALL GmbH wałki do wyrobu tłoków gotowe tłoki do maszyn ciśnieniowych z brązów niklowokrzemowych i berylowych GEIGER Co SCHMIERSTOFF C HEMIE GmbH Trennex środki oddzielające do form ciśnieniowych i smary do tłoków GUTERMANN Technology GmbH urządzenia pomiarowe do monitorowania procesów odlewniczych ITN NANOVATION AG powłoki nano ceramiczne dla odlewnictwa kokilowego i niskociśnieniowego KMA Umwelttechnik GmbH Systemy i urządzenia do filtracji powietrza KRIMACO GmbH używane maszyny i urządzenia odlewnicze M FLEISCHER CHEMISCHE FABRIK OHG niepalny płyn hydrauliczny Pyrosafe 27 oraz syntetyczna ciecz przewodząca ciepło Temperfluid 4 MORGAN MOLTEN METAL SYSTEMS GmbH tygle odlewnicze Noltina i Morgan podstawki rynny osłony termopar rotory łyżki grafitowe i inne akcesoria NABERTHERM GmbH tyglowe piece elektryczne i płomieniowe stacjonarne i przechylne oraz piece do obróbki cieplnej i piece hartownicze NGK DEUTSCHE BERYLCO GmbH wkładki odpowietrzające z brązu berylowego do form maszyn ciśnieniowych REIS GmbH Co KG MASCHINENFABRIK roboty uniwersalne roboty spryskujące prasy

  Original URL path: http://www.barabasz.pl/p24,O_firmie.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Elżbieta Barabasz export-import - Odlewnicze Przedstawicielstwo Handlowe
  towaru od producenta lub ewentualne awarie i zakłócenia transportowe Wystąpienie wyżej wymienionych okoliczności powoduje przesunięcie lub zawieszenie terminu wykonania zamówień o czym Dostawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego na piśmie oraz zwalnia Dostawcę z odpowiedzialności za zmianę terminów dostaw lub usług Jeśli przesunięcie terminu wykonania zamówienia przekracza 30 dni każdej ze stron przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez odszkodowania i kar umownych Jeśli umowa przewidywała wykonanie zamówienia partiami lub częściami odstąpienie od umowy dotyczyć może tylko opóźnionej partii lub części 7 Warunki dostaw Warunki dostawy w odniesieniu do kosztów wysyłki oraz wszelkich ryzyk są warunkami EXW EX Works Transport oraz ubezpieczenie w transporcie zamówionych towarów odbywa się na koszt i ryzyko Zamawiającego Od chwili wydania towaru Zamawiającemu lub przewoźnikowi Dostawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń i braków w samym towarze jak i jego opakowaniu W wypadku gdy strony postanowią iż dostawa odbędzie się na koszt Dostawcy towar ubezpieczony będzie jedynie na wyraźne żądanie Zamawiającego i na jego koszt Zamawiający obowiązany jest odebrać zamówiony towar w miejscu i terminie uzgodnionym oraz zaakceptowanym przez Dostawcę w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia W przypadku braku wskazania przez Zamawiającego miejsca dostawy zobowiązany jest on do odbioru towaru w siedzibie Dostawcy w dni robocze w godz 8 30 15 30 Bieg terminu dostawy rozpoczyna się od dnia wysłania Zamawiającemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia Termin uważa się za zachowany jeżeli towar zostanie wydany w oznaczonym dniu Zamawiającemu lub przewoźnikowi z magazynu Dostawcy Jeśli Zamawiający nie wskazał terminu dostawy termin uważa się za zachowany jeżeli towar przygotowano do wydania w terminie określonym w pisemnym potwierdzeniu zamówieniu Jeżeli Zamawiający nie określi w zamówieniu przewoźnika to Dostawca może dowolnie z zachowaniem należytej staranności dokonać wyboru przewoźnika i warunków transportu na koszt Zamawiającego Zamawiający zobowiązany jest starannie zbadać kompletność przesyłki bezpośrednio przy odbiorze i ustalić ewentualne braki lub uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu i opisać je w protokole sporządzonym wspólnie z przewoźnikiem i przez niego potwierdzonym na piśmie dotyczy to dostaw wg warunków DDP Delivered Duty Paid lub CPT Carriage Paid To Zgłoszenie reklamacyjne dotyczące ilości towaru może nastąpić tylko podczas załadunku towaru przy odbiorze własnym lub w dniu rozładunku bądź odbioru od przewoźnika Wydanie towaru Zamawiającemu lub przewoźnikowi daje podstawę do wystawienia faktury VAT w tym dniu w którym nastąpiło wydanie towaru Dostawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania wysyłki towaru bez uprzedzenia w momencie nie wywiązywania się Zamawiającego z zobowiązań finansowych dotyczących poprzednich dostaw Dostawca do przesyłki dołączy dowód wydania towaru WZ Fakturę VAT Dostawca wyśle niezwłocznie po wydaniu przewoźnikowi towaru listem poleconym na adres siedziby Zamawiającego 8 Warunki płatności Zapłata za otrzymany towar nastąpi po wystawieniu faktury na warunkach ustalonych w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Termin zapłaty w każdym przypadku określany jest w dniach i liczony od daty wystawienia faktury Datą wykonania świadczenia przez Zamawiającego jest data wpływu należności na rachunek bankowy Dostawcy podany na potwierdzeniu przyjęcia zamówienia i na fakturze bądź wpłaty gotówki w kasie Dostawcy Własność towaru przechodzi na Zamawiającego przy zapłacie gotówką po wpłacie gotówki do kasy Dostawcy przy płatności przelewem po dacie wpływu środków na rachunek bankowy

  Original URL path: http://www.barabasz.pl/p25,Ogolne_Warunki_Dostaw.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Elżbieta Barabasz export-import - Odlewnicze Przedstawicielstwo Handlowe
  Główna Elżbieta Barabasz O firmie Ogólne Warunki Dostaw Oferta Chemia odlewnicza pokrycia Części zamienne do spryskiwaczy Acheson Niepalny płyn hydrauliczny Maszyny i głowice spryskujące Piece tyglowe obróbka cieplna Piece szybowe i dozujące Powłoki nanoceramiczne Roboty i prasy Spawanie aluminium Systemy filtracji powietrza Środki oddzielające i smarujące Transport płynnego metalu Tygle i akcesoria odlewnicze Urządzenia pomiarowe Używane maszyny i urządzenia Wałki do wyrobu tłoków gotowe tłoki Wkładki odpowietrzające POZOSTAŁE PRODUKTY Partnerzy

  Original URL path: http://www.barabasz.pl/k6,Oferta.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Elżbieta Barabasz export-import - Odlewnicze Przedstawicielstwo Handlowe
  Główna Elżbieta Barabasz O firmie Ogólne Warunki Dostaw Oferta Chemia odlewnicza pokrycia Części zamienne do spryskiwaczy Acheson Niepalny płyn hydrauliczny Maszyny i głowice spryskujące Piece tyglowe obróbka cieplna Piece szybowe i dozujące Powłoki nanoceramiczne Roboty i prasy Spawanie aluminium Systemy filtracji powietrza Środki oddzielające i smarujące Transport płynnego metalu Tygle i akcesoria odlewnicze Urządzenia pomiarowe Używane maszyny i urządzenia Wałki do wyrobu tłoków gotowe tłoki Wkładki odpowietrzające POZOSTAŁE PRODUKTY Partnerzy AED Automation GmbH CeraNovis GmbH DURO METALL GmbH GEIGER Co Schmierstoff Chemie GmbH GUTERMANN Technology GmbH KMA Umwelttechnik GmbH KRIMACO GmbH M FLEISCHER OHG Morgan MMS Nabertherm GmbH NGK Deutsche Berylco GMBH Reis GmbH Co KG Maschinenfabrik RSI SCHÄFER Chemische Fabrik GmbH Schenk Werkzeug und Maschinenbau GmbH Co KG Wollin GmbH ZPF GmbH Aktualności Galeria Kontakt Dane teleadresowe Mapa dojazdu Chemia odlewnicza pokrycia Firma Schäfer Chemische Fabrik GmbH od ponad 90 lat produkuje i dostarcza środki chemiczne dostosowane do nowych procesów produkcyjnych i rosnących wymagań dotyczących ochrony środowiska w odlewniach metali nieżelaznych RAFINACJA sole w postaci proszku płatków i granulatu przepłukiwanie płynnego metalu azotem przy pomocy tabletek wprowadzanie wodoru przy pomocy tabletek pokrywanie lustra metalu MODYFIKACJA uszlachetnianie strontem uszlachetnianie sodem uszlachetnianie tytanem boru TiB2 uszlachetnianie fosforem uszlachetnianie borem zabezpieczanie strat

  Original URL path: http://www.barabasz.pl/p17,Chemia_odlewnicza_pokrycia.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Elżbieta Barabasz export-import - Odlewnicze Przedstawicielstwo Handlowe
  Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookie i nie tylko wiem zamknij Strona Główna Elżbieta Barabasz O firmie Ogólne Warunki Dostaw Oferta Chemia odlewnicza pokrycia Części zamienne do spryskiwaczy Acheson Niepalny płyn hydrauliczny Maszyny i głowice spryskujące Piece tyglowe obróbka cieplna Piece szybowe i dozujące Powłoki nanoceramiczne Roboty i prasy Spawanie aluminium Systemy filtracji powietrza Środki oddzielające i smarujące Transport płynnego metalu Tygle i akcesoria odlewnicze Urządzenia pomiarowe Używane maszyny i urządzenia Wałki do wyrobu tłoków gotowe tłoki Wkładki odpowietrzające POZOSTAŁE PRODUKTY Partnerzy AED Automation GmbH CeraNovis GmbH DURO METALL GmbH GEIGER Co Schmierstoff Chemie GmbH GUTERMANN Technology GmbH KMA Umwelttechnik GmbH KRIMACO GmbH M FLEISCHER OHG Morgan MMS Nabertherm GmbH NGK Deutsche Berylco GMBH Reis GmbH Co KG Maschinenfabrik RSI SCHÄFER Chemische Fabrik GmbH Schenk Werkzeug und Maschinenbau GmbH Co KG Wollin GmbH ZPF GmbH Aktualności Galeria Kontakt Dane teleadresowe Mapa dojazdu Części zamienne do spryskiwaczy Acheson AED Automation to wiodący oferent systemów spryskujących i automatyki dla odlewni W roku 2010 firma stała się ważnym członkiem grupy Wollin pod nazwą AED AUTOMATION GmbH AED produkuje Maszyny i głowice spryskujące do schładzania form i nanoszenia środków oddzielających i smarujących Maszyny spryskujące Deltacast FCT najwyższa technika spryskiwania dobrze dopasowana do indywidualnych właściwości formy

  Original URL path: http://www.barabasz.pl/p4,Czesci_zamienne_do_spryskiwaczy_Acheson.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive •