archive-pl.com » PL » A » AVRIOMEDIA.PL

Total: 62

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Gaz ziemny ● Dystrybucja - dostawca - sprzedaż - dystrybutor ● Gazu
  gazowych Zmiana danych Odbiorcy zawartych w Umowie Wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy Rozwiązanie Umowy Rozliczenia i płatności Zasady rozliczeń Zasady kwalifikacji Odbiorców do grup taryfowych Zmiana grupy taryfowej Ceny i stawki opłat Harmonogram odczytów liczników Faktura i formy płatności rachunków Nieterminowe regulowanie należności lub ich brak Reklamacje i bonifikaty Nowa miara rozliczeń z Odbiorcami kWh Co się zmieniło Współczynnik konwersji Akcyza Kalkulatory o spółce Informacje podstawowe Informacje podstawowe Obszar działania Przetargi Aktualności Strefa dystrybucyjna Wronki Strefa dystrybucyjna Słupca i Staw Strefa dystrybucyjna Golina Kariera Prawa i obowiązki Odbiorcy Paliwa gazowego kalkulatory dokumenty do pobrania Rozliczenia i płatności Nieterminowe regulowanie należności lub ich brak Odbiorca w ramach realizacji Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego zobowiązany jest do regulowania należności w terminach wskazanych na fakturze Jeśli Odbiorca zwleka z zapłatą przedsiębiorstwo energetyczne zgodnie z art 6 ust 3a ustawy Prawo energetyczne może wstrzymać dostarczanie Paliw gazowych gdy zostaną spełnione następujące warunki zwłoka wynosi co najmniej miesiąc od upływu terminu płatności Odbiorca został powiadomiony pisemnie o zamiarze wypowiedzenia przez przedsiębiorstwo energetyczne Umowy przedsiębiorstwo energetyczne wyznaczyło Odbiorcy dodatkowy dwutygodniowy termin do zapłaty zaległych i bieżących należności Jeśli Odbiorca ureguluje należności będące podstawą do wstrzymania dostaw Paliwa gazowego przedsiębiorstwo energetyczne zgodnie z art 6 ust 3b ustawy Prawo energetyczne jest zobowiązane do bezzwłocznego wznowienia dostarczania Paliw gazowych kalkulatory dokumenty do pobrania 2015 Avrio media mapa serwisu design code dpistudio dla domu Przyłączenie do sieci gazowej Definicja przyłącza gazowego Nowe przyłącze gazowe Zmiana mocy przyłączeniowej Opłata za przyłączenie do sieci gazowej Instalacja gazowa Odbiorcy Sprzedaż paliwa gazowego Zawarcie Umowy kompleksowej Zmiana rodzaju i liczby odbiorników gazowych Wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy Zmiana danych Odbiorcy zawartych w Umowie Rozwiązanie Umowy Rozliczenia i płatności Zasady rozliczeń Zasady kwalifikacji Odbiorców do grup taryfowych Zmiana grupy taryfowej Ceny i stawki opłat Harmonogram odczytów liczników Faktura i formy

  Original URL path: http://www.avriomedia.pl/oferta-dla-firmy/1176/1183/rozliczenia-i-platnosci/nieterminowe-regulowanie-naleznosci-lub-ich-brak (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Gaz ziemny ● Dystrybucja - dostawca - sprzedaż - dystrybutor ● Gazu
  odczytów liczników Faktura i formy płatności rachunków Nieterminowe regulowanie należności lub ich brak Reklamacje i bonifikaty Nowa miara rozliczeń z Odbiorcami kWh Co się zmieniło Współczynnik konwersji Akcyza Kalkulatory o spółce Informacje podstawowe Informacje podstawowe Obszar działania Przetargi Aktualności Strefa dystrybucyjna Wronki Strefa dystrybucyjna Słupca i Staw Strefa dystrybucyjna Golina Kariera Prawa i obowiązki Odbiorcy Paliwa gazowego kalkulatory dokumenty do pobrania Rozliczenia i płatności Reklamacje i bonifikaty Odbiorca może złożyć reklamację faktury lub innego dokumentu księgowego wystawionego przez AVRIO MEDIA Poniżej znajdują się ogólne zasady postępowania w takim przypadku oraz wykaz możliwych bonifikat z tytułu niedotrzymania standardów jakościowych obsługi lub samego Paliwa gazowego Reklamacje reklamację faktury lub innego dokumentu księgowego Odbiorca zgłasza Sprzedawcy w terminie 1 jednego miesiąca od dnia wykrycia nieprawidłowości faktury lub dokumentu księgowego przy czym nie później niż w rok od ich otrzymania rozpatrzenie reklamacji Odbiorcy i odpowiedź na nią następują w terminie do 14 czternastu dni od daty wpłynięcia reklamacji gdy na żądanie Odbiorcy niezależnym laboratoriom zostaną zlecone badania prawidłowości działania gazomierza lub jakości Paliwa gazowego rozpatrzenie reklamacji i odpowiedzi nastąpią w terminie do 14 czternastu dni od zakończenia stosownych kontroli i pomiarów złożenie reklamacji nie uprawnia Odbiorcy do opóźnienia płatności zmniejszenia kwoty płatności oraz odmowy płatności w zakresie w jakim kwota płatności nie jest sporna Bonifikaty w razie niedotrzymania przez AVRIO MEDIA standardów jakościowych obsługi Odbiorcy przysługują bonifikaty przewidziane w Taryfie w razie niedotrzymania przez AVRIO MEDIA parametrów jakościowych Paliwa gazowego Spółka zobowiązana jest do zastosowania bonifikat przewidzianych w Taryfie kalkulatory dokumenty do pobrania 2015 Avrio media mapa serwisu design code dpistudio dla domu Przyłączenie do sieci gazowej Definicja przyłącza gazowego Nowe przyłącze gazowe Zmiana mocy przyłączeniowej Opłata za przyłączenie do sieci gazowej Instalacja gazowa Odbiorcy Sprzedaż paliwa gazowego Zawarcie Umowy kompleksowej Zmiana rodzaju i liczby odbiorników gazowych Wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy

  Original URL path: http://www.avriomedia.pl/oferta-dla-firmy/1176/1184/rozliczenia-i-platnosci/reklamacje-i-bonifikaty (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Gaz ziemny ● Dystrybucja - dostawca - sprzedaż - dystrybutor ● Gazu
  gazowego Zawarcie Umowy kompleksowej Zmiana rodzaju i liczby odbiorników gazowych Zmiana danych Odbiorcy zawartych w Umowie Wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy Rozwiązanie Umowy Rozliczenia i płatności Zasady rozliczeń Zasady kwalifikacji Odbiorców do grup taryfowych Zmiana grupy taryfowej Ceny i stawki opłat Harmonogram odczytów liczników Faktura i formy płatności rachunków Nieterminowe regulowanie należności lub ich brak Reklamacje i bonifikaty Nowa miara rozliczeń z Odbiorcami kWh Co się zmieniło Współczynnik konwersji Akcyza Kalkulatory o spółce Informacje podstawowe Informacje podstawowe Obszar działania Przetargi Aktualności Strefa dystrybucyjna Wronki Strefa dystrybucyjna Słupca i Staw Strefa dystrybucyjna Golina Kariera Prawa i obowiązki Odbiorcy Paliwa gazowego kalkulatory dokumenty do pobrania Nowa miara rozliczeń z Odbiorcami kWh Co się zmieniło Dla Odbiorców najważniejszą zmianą są nowe jednostki rozliczeniowe na fakturze Oprócz ilości zużytego Paliwa gazowego w jednostkach objętości m3 na fakturze dodatkowo przedstawione są poniższe wartości współczynnik konwersji ilość zużytego Paliwa gazowego wyrażona w jednostkach energii kWh Bez zmian pozostaną obecnie zamontowane gazomierze warunki umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego numer konta bankowego do uiszczania opłat numer klienta zużyciu paliwa gazowego w jednostkach objętości m3 Zmiany sposobu rozliczeń nie mają wpływu na wzrost cen Do przeliczenia m3 na kWh wykorzystywany jest bowiem współczynnik konwersji uwzględniający realne ciepło spalania gazu na danym RCS kalkulatory dokumenty do pobrania 2015 Avrio media mapa serwisu design code dpistudio dla domu Przyłączenie do sieci gazowej Definicja przyłącza gazowego Nowe przyłącze gazowe Zmiana mocy przyłączeniowej Opłata za przyłączenie do sieci gazowej Instalacja gazowa Odbiorcy Sprzedaż paliwa gazowego Zawarcie Umowy kompleksowej Zmiana rodzaju i liczby odbiorników gazowych Wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy Zmiana danych Odbiorcy zawartych w Umowie Rozwiązanie Umowy Rozliczenia i płatności Zasady rozliczeń Zasady kwalifikacji Odbiorców do grup taryfowych Zmiana grupy taryfowej Ceny i stawki opłat Harmonogram odczytów liczników Faktura i formy płatności rachunków Nieterminowe regulowanie należności lub ich brak

  Original URL path: http://www.avriomedia.pl/oferta-dla-firmy/1185/1186/nowa-miara-rozliczen-z-odbiorcami--kwh-/co-sie-zmienilo (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Gaz ziemny ● Dystrybucja - dostawca - sprzedaż - dystrybutor ● Gazu
  Umowy kompleksowej Zmiana rodzaju i liczby odbiorników gazowych Zmiana danych Odbiorcy zawartych w Umowie Wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy Rozwiązanie Umowy Rozliczenia i płatności Zasady rozliczeń Zasady kwalifikacji Odbiorców do grup taryfowych Zmiana grupy taryfowej Ceny i stawki opłat Harmonogram odczytów liczników Faktura i formy płatności rachunków Nieterminowe regulowanie należności lub ich brak Reklamacje i bonifikaty Nowa miara rozliczeń z Odbiorcami kWh Co się zmieniło Współczynnik konwersji Akcyza Kalkulatory o spółce Informacje podstawowe Informacje podstawowe Obszar działania Przetargi Aktualności Strefa dystrybucyjna Wronki Strefa dystrybucyjna Słupca i Staw Strefa dystrybucyjna Golina Kariera Prawa i obowiązki Odbiorcy Paliwa gazowego kalkulatory dokumenty do pobrania Nowa miara rozliczeń z Odbiorcami kWh Współczynnik konwersji Współczynnik konwersji służy do przeliczenia jednostek objętości m3 metrów sześciennych na jednostki energii podawane w kWh kilowatogodzinach określające realne ciepło spalania gazu podawane przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego dla obszaru geograficznego właściwego dla danego punktu poboru gazu Czym jest ciepło spalania Jest to wartość kaloryczna Paliwa gazowego wyznaczona przez urządzenia pomiarowe np chromatografy gazowe zgodnie z algorytmem z normy PN EN ISO 6976 2008 wyrażona w MJ m Przykładowe przeliczenie z m3 na kWh 30 m3 11 056 331 68 kWh 332 kWh Ostateczną wartość zaokrągla się do pełnych liczb w tym wypadku do 332 kWh kalkulatory dokumenty do pobrania 2015 Avrio media mapa serwisu design code dpistudio dla domu Przyłączenie do sieci gazowej Definicja przyłącza gazowego Nowe przyłącze gazowe Zmiana mocy przyłączeniowej Opłata za przyłączenie do sieci gazowej Instalacja gazowa Odbiorcy Sprzedaż paliwa gazowego Zawarcie Umowy kompleksowej Zmiana rodzaju i liczby odbiorników gazowych Wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy Zmiana danych Odbiorcy zawartych w Umowie Rozwiązanie Umowy Rozliczenia i płatności Zasady rozliczeń Zasady kwalifikacji Odbiorców do grup taryfowych Zmiana grupy taryfowej Ceny i stawki opłat Harmonogram odczytów liczników Faktura i formy płatności rachunków Nieterminowe regulowanie należności lub ich

  Original URL path: http://www.avriomedia.pl/oferta-dla-firmy/1185/1187/nowa-miara-rozliczen-z-odbiorcami--kwh-/wspolczynnik-konwersji (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Gaz ziemny ● Dystrybucja - dostawca - sprzedaż - dystrybutor ● Gazu
  i bonifikaty Nowa miara rozliczeń z Odbiorcami kWh Co się zmieniło Współczynnik konwersji Akcyza Kalkulatory o spółce Informacje podstawowe Informacje podstawowe Obszar działania Przetargi Aktualności Strefa dystrybucyjna Wronki Strefa dystrybucyjna Słupca i Staw Strefa dystrybucyjna Golina Kariera Prawa i obowiązki Odbiorcy Paliwa gazowego kalkulatory dokumenty do pobrania O spółce AVRIO MEDIA Sp z o o powstała w 2003 roku a od 2005 roku prowadzi działalność gospodarczą opartą na przesyle dystrybucji oraz obrocie paliwami gazowymi AVRIO MEDIA posiada koncesję na obrót paliwami gazowymi na terenie Rzeczypospolitej na okres do 2025 roku oraz na Dystrybucję paliwami gazowymi na obszarze miasta i gminy Wronki gminy Golina Gminy Strzałkowo oraz gminy Słupca sieciami o ciśnieniu średnim Spółka pełni również funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego Gazowego zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 stycznia 2011 roku AVRIO MEDIA wchodzi w skład grupy Eteron Sp z o o holdingu inżynieryjno technicznego działającego w takich branżach jak telekomunikacja energetyka gazownictwo ciepłownictwo informatyka nieruchomości i innych Działalność Spółki w ramach Grupy Kapitałowej ETERON umożliwia korzystanie z szerokich kompetencji oraz z wypracowanych kontaktów poszczególnych Spółek Grupy Daje to Spółce również wiarygodność finansową i stabilizację podejmowanych działań AVRIO MEDIA otrzymała Certyfikat Wiarygodności Biznesowej nadawany za najwyższą ocenę stabilności firmy w roku 2011 według D B Poland Siedziba Zarządu Spółki AVRIO MEDIA Sp z o o ul Wrzesińska 1b 62 025 Kostrzyn Kapitał Zakładowy PLN 3 250 000 00 Dane rejestrowe Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000162990 NIP 783 15 99 859 REGON 634498236 kalkulatory dokumenty do pobrania 2015 Avrio media mapa serwisu design code dpistudio dla domu Przyłączenie do sieci gazowej Definicja przyłącza gazowego Nowe przyłącze gazowe Zmiana mocy przyłączeniowej Opłata za przyłączenie do sieci gazowej Instalacja gazowa Odbiorcy Sprzedaż paliwa gazowego Zawarcie Umowy kompleksowej Zmiana rodzaju i

  Original URL path: http://www.avriomedia.pl/o-spolce/1145/informacje-podstawowe (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Gaz ziemny ● Dystrybucja - dostawca - sprzedaż - dystrybutor ● Gazu
  i bonifikaty Nowa miara rozliczeń z Odbiorcami kWh Co się zmieniło Współczynnik konwersji Akcyza Kalkulatory o spółce Informacje podstawowe Informacje podstawowe Obszar działania Przetargi Aktualności Strefa dystrybucyjna Wronki Strefa dystrybucyjna Słupca i Staw Strefa dystrybucyjna Golina Kariera Prawa i obowiązki Odbiorcy Paliwa gazowego kalkulatory dokumenty do pobrania Informacje podstawowe Informacje podstawowe AVRIO MEDIA Sp z o o powstała w 2003 roku a od 2005 roku prowadzi działalność gospodarczą opartą na przesyle dystrybucji oraz obrocie paliwami gazowymi AVRIO MEDIA posiada koncesję na obrót paliwami gazowymi na terenie Rzeczypospolitej na okres do 2025 roku oraz na Dystrybucję paliwami gazowymi na obszarze miasta i gminy Wronki gminy Golina Gminy Strzałkowo oraz gminy Słupca sieciami o ciśnieniu średnim Spółka pełni również funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego Gazowego zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 stycznia 2011 roku AVRIO MEDIA wchodzi w skład grupy Eteron Sp z o o holdingu inżynieryjno technicznego działającego w takich branżach jak telekomunikacja energetyka gazownictwo ciepłownictwo informatyka nieruchomości i innych Działalność Spółki w ramach Grupy Kapitałowej ETERON umożliwia korzystanie z szerokich kompetencji oraz z wypracowanych kontaktów poszczególnych Spółek Grupy Daje to Spółce również wiarygodność finansową i stabilizację podejmowanych działań AVRIO MEDIA otrzymała Certyfikat Wiarygodności Biznesowej nadawany za najwyższą ocenę stabilności firmy w roku 2011 według D B Poland Siedziba Zarządu Spółki AVRIO MEDIA Sp z o o ul Wrzesińska 1b 62 025 Kostrzyn Kapitał Zakładowy PLN 3 250 000 00 Dane rejestrowe Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000162990 NIP 783 15 99 859 REGON 634498236 kalkulatory dokumenty do pobrania 2015 Avrio media mapa serwisu design code dpistudio dla domu Przyłączenie do sieci gazowej Definicja przyłącza gazowego Nowe przyłącze gazowe Zmiana mocy przyłączeniowej Opłata za przyłączenie do sieci gazowej Instalacja gazowa Odbiorcy Sprzedaż paliwa gazowego Zawarcie Umowy kompleksowej Zmiana

  Original URL path: http://www.avriomedia.pl/o-spolce/1145/1190/informacje-podstawowe/informacje-podstawowe (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Gaz ziemny ● Dystrybucja - dostawca - sprzedaż - dystrybutor ● Gazu
  Obszar działania AVRIO MEDIA jest firmą której specjalnością jest dystrybucja gazu jak również sprzedaż gazu ziemnego odbiorcom indywidualnym jak i instytucjonalnym Nasz obszar działalności obejmuje zachodnią część Polski posiadamy koncesję na obrót paliwami gazowymi na terenie woj lubuskiego dolnośląskiego wielkopolskiego oraz kujawsko pomorskiego Jako profesjonalny dystrybutor gazu zapewniamy najwyższą jakość świadczonych usług oraz fachowe podejście do każdego Klienta i dopasowanie oferty do jego potrzeb Oferowany przez nas gaz ziemny jest wysokoenergetyczny i wykorzystywany być może do wielu celów System dystrybucyjny AVRIO MEDIA obejmuje 4 gminy w województwie Wielkopolskim Słupca Sieć gazowa w Słupcy obejmuje północno wschodnią część miasta oraz miejscowości na terenie gminy m in Wierzbno Kowalewo Opactwo Poniatówek Piotrowice oraz miejscowości na terenie gminy Strzałkowo Staw i Wólkę Łączna długość sieci gazowej na tym obszarze to już ponad 36 km Pokaż Avrio Media na większej mapie Wronki Sieć gazowa w m Wronki obejmuje zachodnią część miasta oraz miejscowości na terenie gminy m in Biezdrowo Biezdrowo Osady Pierwoszewo Popowo Stare Miasto Nową Wieś i Ćmachowo Łączna długość sieci gazowej na tym obszarze to ponad 16 km Pokaż Avrio Media na większej mapie Golina Sieć gazowa w gminie Golina i samej miejscowości Golina obejmuje łącznie ponad 30 km sieci gazowej przesyłowej jak i rozdzielczej Sieć gazowa biegnie od stacji gazowej w miejscowości Kraśnica przez Węglew Węglew Kolonię Kawnice Golinę Kolonia Golinę i dalej przez Spławie aż do Barbarki Łączna długość sieci gazowej na tym obszarze to ponad 31km Pokaż Avrio Media na większej mapie Ostrowite m Mieczownica Łączna długość sieci gazowej na tym obszarze to ponad 2 km Obecnie AVRIO MEDIA pełni rolę Operatora Systemu Dystrybucyjnego na sieci gazowej średniego ciśnienia o długości ponad 90 km W 2015 roku AVRIO MEDIA zakończyła budowę sieci gazowej na terenie gminy Golina Inwestycja była współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  Original URL path: http://www.avriomedia.pl/o-spolce/1145/1161/informacje-podstawowe/obszar-dzialania (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Gaz ziemny ● Dystrybucja - dostawca - sprzedaż - dystrybutor ● Gazu
  Reklamacje i bonifikaty Nowa miara rozliczeń z Odbiorcami kWh Co się zmieniło Współczynnik konwersji Akcyza Kalkulatory dla firmy Przyłączenie do sieci gazowej Definicja przyłącza gazowego Nowe przyłącze gazowe Zmiana mocy przyłączeniowej Opłata za przyłączenie do sieci gazowej Instalacja gazowa Odbiorcy Sprzedaż paliwa gazowego Zawarcie Umowy kompleksowej Zmiana rodzaju i liczby odbiorników gazowych Zmiana danych Odbiorcy zawartych w Umowie Wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy Rozwiązanie Umowy Rozliczenia i płatności Zasady rozliczeń Zasady kwalifikacji Odbiorców do grup taryfowych Zmiana grupy taryfowej Ceny i stawki opłat Harmonogram odczytów liczników Faktura i formy płatności rachunków Nieterminowe regulowanie należności lub ich brak Reklamacje i bonifikaty Nowa miara rozliczeń z Odbiorcami kWh Co się zmieniło Współczynnik konwersji Akcyza Kalkulatory o spółce Informacje podstawowe Informacje podstawowe Obszar działania Przetargi Aktualności Strefa dystrybucyjna Wronki Strefa dystrybucyjna Słupca i Staw Strefa dystrybucyjna Golina Kariera Prawa i obowiązki Odbiorcy Paliwa gazowego kalkulatory dokumenty do pobrania O spółce Obecnie prowadzone przetargi brak wpisów kalkulatory dokumenty do pobrania 2015 Avrio media mapa serwisu design code dpistudio dla domu Przyłączenie do sieci gazowej Definicja przyłącza gazowego Nowe przyłącze gazowe Zmiana mocy przyłączeniowej Opłata za przyłączenie do sieci gazowej Instalacja gazowa Odbiorcy Sprzedaż paliwa gazowego Zawarcie Umowy kompleksowej Zmiana rodzaju i liczby odbiorników gazowych Wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy Zmiana danych Odbiorcy zawartych w Umowie Rozwiązanie Umowy Rozliczenia i płatności Zasady rozliczeń Zasady kwalifikacji Odbiorców do grup taryfowych Zmiana grupy taryfowej Ceny i stawki opłat Harmonogram odczytów liczników Faktura i formy płatności rachunków Nieterminowe regulowanie należności lub ich brak Reklamacje i bonifikaty Nowa miara rozliczeń z Odbiorcami kWh Co się zmieniło Współczynnik konwersji Akcyza Kalkulatory dla firmy Przyłączenie do sieci gazowej Definicja przyłącza gazowego Nowe przyłącze gazowe Zmiana mocy przyłączeniowej Opłata za przyłączenie do sieci gazowej Instalacja gazowa Odbiorcy Sprzedaż paliwa gazowego Zawarcie Umowy kompleksowej Zmiana rodzaju i liczby odbiorników

  Original URL path: http://www.avriomedia.pl/o-spolce/1146/przetargi (2016-04-30)
  Open archived version from archive